Vitamine B12 is essentieel voor je geestelijke gezondheid

Iedereen is tegenwoordig wel eens aangelopen tegen het feit dat vitamines erg belangrijk zijn in onze voeding. Daarbij zal het menig mens opgevallen zijn wat voor een belangrijke en vitale rol de B-vitamines spelen in ons dagelijkse leven. We hebben naast dit blog ook een algemener blog gepubliceerd over de gehele B-vitamine familie en gaan ons in dit blog richten op de specifieke eigenschappen van vitamine B12.

Wat is Vitamine B12?

Vitamine B12 is ooit ontdekt in verband met het ziektebeeld van kwaadaardige bloedarmoede, wat een auto-immuunziekte is en deze vitamine behoort tot een groep die ook wel cabolaminen wordt genoemd. Dit is een groep van macro-cyclische organo-metallische verbindingen  met een enkelvoudig, tweevoudig- of drievoudig positief geladen kobalt ion. Dit zijn de enige natuurlijk voorkomende kobalt houdende verbindingen die bekend zijn in de natuur. In de scheikundige literatuur worden macro-cyclische verbindingen meestal beschouwd als cyclische moleculen die bestaan uit 7 of meer atomen. Een organo-metallische verbinding wordt volgens de definitie gekarakteriseerd als een coördinatieverbinding, waarbij minstens één min of meer polaire metaal-koolstofbinding aanwezig is. Vitamine B 12 is een zeer essentiële vitamine in onze dagelijkse voeding en vormt samen met de andere 8 verschillende B-vitamines het zogenaamde vitamine B-complex, oftewel de complete serie aan B-vitaminen. Er zijn drie verschillende vormen van vitamine B12 bekend, dit zijn cyanocobalamine, hydroxycobalamine, methylcobalamine, waarvan de laatste vorm, methylcobalamine, de meest werkzame vorm is voor het menselijke lichaam. Helaas wordt deze vorm juist weinig tot niet gebruikt in voedingssupplementen, maar gebruikt men daar vaak juist de minst werkzame vorm voor ons als mens: cyanocobalamine. Het is gebleken dat deze vorm slechter opneembaar is voor het lichaam en daarnaast niet in staat is om de schadelijke methylgroepen, die mogelijk in ons lichaam aanwezig zijn, te verminderen.  U kunt deze vorm van vitamine B12 het beste vermijden, met name omdat het ook schadelijke gevolgen kan hebben voor ons lichaam.

Vitamine B12 is de allergrootste en meest complexe structuurvorm onder alle bekende vitamine soorten ter wereld en kan het industrieel alleen geproduceerd worden door middel van bacteriële fermentatie processen. Een andere eigenschap van vitamine B12 is bijvoorbeeld het interessante feit dat deze vitamine alleen en uitsluitend geproduceerd kan worden door micro-organismen. Dieren zowel als planten kunnen op geen enkele manier vitamine B12 aanmaken. Dit geld ook voor mensen. Vitamine B12 komt in de natuur voor in microben, zoals bijvoorbeeld in een humuslaag of oppervlaktewater. Ook komt vitamine B12 veel voor in uitwerpselen van dieren. Het eten hiervan is voor sommige dieren de manier waarop ze hun benodigde vitamine B12 binnen krijgen. Voor ons als mens zijn er gelukkig manieren bekend die smakelijker zijn, zoals het nemen van vitamine B12 supplementen (voor vegetariërs en veganisten) of gewoon via het consumeren van vlees en andere dierlijke producten (voor vegetariërs en vleeseters). Wel willen we er op wijzen dat het erg precies komt om vitamine B12 op te kunnen nemen. Er zijn tegenwoordig een enorme hoeveelheid producten op de markt, die allemaal beweren vitamine B12 te bevatten. Wat ze echter vaak vergeten te vermelden is dat deze vitamine B12 lang niet altijd goed en vaak zelfs helemaal niet door het lichaam op te nemen is. Hierdoor betalen mensen vaak veel geld voor producten die compleet of gedeeltelijk overbodig of zelfs nutteloos zijn. We gaan verderop in dit blog uitgebreider uitweiden over deze issues.

Wat doet Vitamine B12?

Vitamine B12 is een in water oplosbare vitamine die een sterke hoofdrol vervult in het goed functioneren van onze hersenen, ons zenuwstelsel en tevens bij de vorming van ons bloed. Vitamine B12 is daarnaast erg belangrijk bij het verloop van metabolische processen in al onze lichaamscellen, met name wat betreft de regulering en invloed op D.N.A. synthese. Ook is het een zeer essentiële vitamine wat betreft de synthese van vetzuren en energie productie. Het is door al deze prachtige eigenschappen een onmisbare vitamine voor ons menselijke lichaam, maar echter wel één die in een beperkte hoeveelheid voedingsbronnen aanwezig is en lang niet altijd even gemakkelijk verteerbaar of opneembaar is voor het menselijke lichaam. Vele bronnen aan voeding bevatten deze vitamine wel, maar het is vaak door het ontbreken van de juiste proteïnes of enzymen in ons lichaam onmogelijk om deze vitamine via deze voedingsbronnen op te nemen. Dit is echter in bepaalde gevallen te verhelpen, door het in combinatie met de juiste voedingssupplementen in te nemen. Dit dienen dan wel supplementen te zijn waarin de benodigde proteïnen en/of enzymen aanwezig zijn of waar de aanmaak hiervan door gestimuleerd wordt. Zoals vermeld, de opname van vitamine B12 is lang niet altijd even gemakkelijk en mensen die deze vitamine met specifieke redenen nemen, dienen dan ook erg op te letten welk supplement ze aanschaffen en of dit inderdaad een voedingssupplement is wat ook door hun lichaam kan worden opgenomen.

De lever is het fysieke orgaan waar de grootste hoeveelheid vitamine B12 wordt opgeslagen. Dit geld zowel voor mensen, alsook voor dieren. Daarom is de lever van verschillende dieren altijd een zeer gewilde en bekende bron voor mensen met een drastisch tekort aan vitamine B12, wat natuurlijk met name een geweldige oplossing was in tijden dat wij als mens nog geen vitaminepreparaten en voedingssupplementen kenden. Vitamine B12 komt bijvoorbeeld veel voor in vleeswaren (met name lever), zuivelproducten, vis en eieren. Let u er bij het consumeren van dit soort dierlijke artikelen alstublieft op dat u deze producten niet uit uw lokale supermarkt haalt, maar deze het liefst bij uw plaatselijke biologische boer of winkel aanschaft. Dit om te voorkomen dat uw dierlijke producten boordenvol met allerlei hormonen, antibiotica en landbouwgiffen volgepropt zitten. Let u er ook op dat u de door u aangeschafte producten afkomstig zijn van dieren die gras gevoed zijn. Dit is essentieel voor de aanmaak van gezonde vitamine B12 in hun systeem. Bij dieren die met mais of andere voedsel gevoed zijn, mist vaak een aanzienlijk deel van deze noodzakelijke vitamine. Zoals niemand echt zal verbazen, komen ook bij ons als mens verschillende micro-organismen voor. Deze komen het meeste voor in ons darmkanaal, waar deze micro-organismen in symbiose met ons als mens, in staat zijn om vitamine B12 aan te maken. Het probleem is echter dat deze micro-organismen zich in een deel van onze darm bevinden, waar opname van vitamine B12 niet meer mogelijk is. Daarom zijn wij als mens afhankelijk van externe bronnen van vitamine B12. De manier waarop deze B12 wordt opgenomen hangt nauw samen met voedingsbron en voedselpatronen.

Zoals u zult begrijpen, zijn de eerder genoemde dierlijke producten voor vegetariërs en veganisten niet de meest aantrekkelijke producten. Zij dienen daarom hun vitamine B12 dan ook uit andere bronnen te onttrekken. Zoals we eerder al vermelden, is de opname van aanwezige vitamine B12 niet altijd gegarandeerd of mogelijk. Omtrent de werking en met name omtrent de opname van vitamine B12 uit voedsel en voedingssupplementen bestaat nogal wat disinformatie. Hierdoor lijden veel vegetariërs en veganisten vaak aan een zeer drastisch tekort aan vitamine B12, al geld dit net zo goed voor vleeseters, al zij het in mindere mate. Dit is met name omdat veel vegetariërs en veganisten vaak verkeerde informatie omtrent de opname van vitamine B12 hebben verkregen, waardoor zij voedingsbronnen en supplementen consumeren waarvan ondertussen bekend is geworden dat de aanwezige vitamine B12 in deze voedingsproducten niet of bijzonder moeilijk op te nemen is voor het menselijke lichaam. Met name de beweringen rondom het consumeren van sojaproducten en verschillende soorten algen of wieren als gezonde bronnen van vitamine B12 berust op niets anders dan pure mythe, misverstanden en slechte informatie. De vitamine B12 die aanwezig is in deze voedingsbronnen is namelijk niet voor het menselijke lichaam op te nemen, oftewel het is niet bio-beschikbaar. Het is een op vitamine B12 gelijkende stof, maar deze is helaas inactief als vitamine en daarom voor ons als mens zinloos om te consumeren. Er is een zeer essentieel verschil tussen wel en niet bioactieve vitaminen. Licht u daaro goed in omtrent het consumeren van deze essentiële vitamine en zorg ervoor dat u, indien u zich laat doormeten omtrent de hoeveelheid vitamine B12 in uw lichaam, dat deze tests ook goed worden uitgevoerd en de juiste waardes laten zien. Er bestaan tegenwoordig gelukkig goede tests om af te lezen of de aanwezige vitamine B12 in een menselijk lichaam wel of niet actief is. Vegetariërs en veganisten komen in deze tests vaak erg slecht uit de bus, i.v.m. het feit dat ze wel genoeg B12 in hun lichaam hebben, maar deze zo goed als altijd non-actief en dus niet beschikbaar is. Vaak is er namelijk een hoge waarde van vitamine B12 af te lezen in allerlei tests, maar is dit vaak voor een groot deel de non-actieve en niet-beschikbare vorm van vitamine B12. Het is zelfs mogelijk dat deze pseudo-vitamine een negatieve impact hebben op ons lichaam volgens bepaalde bronnen, omdat ze de opname van de echte B12 vitamine zelfs kunnen blokkeren. Past u op met de inname van vitamine B12 supplementen en draagt u er zorg voor dat u de juiste vorm van vitamine B12 ook inneemt om dit soort problematiek te voorkomen. Planten staan namelijk over het algemeen bekend als een slechte bron van vitamine B12, omdat bij alle planten het probleem bestaat dat de aanwezige vitamine B12 niet een actieve vorm is. Chlorella is eigenlijk de enige plantaardige uitzondering op deze regel, al gaat het hier dan niet officieel om een plant, maar om een eencellig wezen.

Gelukkig begint ook de reguliere geneeskunst en moderne wetenschap het belang van bioactieve vitamine B12 hoe langer hoe meer te onderkennen. Dit is van groot belang, aangezien vitamine B12 door ons gehele lichaam wordt gebruikt. Elke cel in ons lichaam benut deze aanwezige vitamine en het is ondertussen door middel van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek meer dan duidelijk, dat een gebrek van vitamine B12 bijzonder veel vervelende fysieke gevolgen kan hebben en een sterk verband houdt met een groot aantal ziektebeelden. Eén van de meest belangrijke factoren om te zorgen dat wij als mens genoeg vitamine B12 binnen krijgen, is het zogenaamde ‘intrinsic factor’. Vrij vertaald betekent dat zoiets als ‘inhoudelijk element’. Dit is een speciale soort proteïne of eiwit wat voor de opname van vitamine B12 uit ons voedsel zorgt en normaliter door een gezond lichaam wordt aangemaakt in de dunne darm. Zonder dit proteïne of bij een gebrek eraan kunnen we nog zoveel bronnen consumeren met vitamine B12, maar is dit in feite zinloos, omdat het niet of niet goed door ons lichaam wordt opgenomen. Gebrek aan vitamine B12 leidt tot een flinke reeks verschillende ziektebeelden, welke kunnen variëren van hart- en bloedvatproblematiek (met name een verhoogd risico op hartinfarcten en problemen met de kransslagaders), spijsverteringsproblematiek, oververmoeidheid, bloedarmoede, een slecht functionerend immuunsysteem, verhoogd risico op ontstekingen, degeneratie van celweefsel, verhoogd risico op chronische ziektebeelden, geheugenverlies, een afname in hersenomvang, (manische) depressiviteit, A.D.H.D., bipolaire stoornissen, angstaanvallen, dementie en Alzheimer. Mogelijk andere ziektebeelden die hier mogelijk uit kunnen volgen zijn staan bijna allemaal in relatie tot ons spijsverteringssysteem, ons geheugen en algemene hersenfuncties, ons cardiovasculaire systeem (hart- en bloedvaten) en ons immuunsysteem. U zult hieruit begrijpen dat vitamine B12 een zeer cruciale rol speelt in onze algemene gezondheid en wij zonder vitamine B12 in onze dagelijkse voeding zeer ernstige gezondheid issues gaan ondervinden. Met name oudere mensen hebben vaak een ernstig gebrek aan vitamine B12, wat in bijna alle gevallen veroorzaakt wordt door het feit dat hun darmsysteem niet meer goed functioneert. Hierdoor zijn ze niet in staat om genoeg intrinsic factor eiwit aan te maken, wat verantwoordelijk is voor de opname van vitamine B12 in ons lichaam. Hoe goed men ook eet, als dit eiwit niet meer genoeg wordt aangemaakt, wordt opname van vitamine B12 uit ons voedsel zo goed als onmogelijk. Gelukkig zijn er goede vitamine B12 supplementen die deze problematiek weten te omzeilen en zeer snel en gemakkelijk voor het lichaam op te nemen zijn. Dit zijn met name de voedingssupplementen met methylcobalamine, één van de drie eerder genoemde vormen waarin vitamine B12 voorkomt. Deze vorm is de meest effectieve en bio-beschikbare en actieve vorm van vitamine B12 voor het menselijke lichaam.

Het feit dat een gebrek aan vitamine B12 ook leidt tot depressiviteit en angstaanvallen geeft aan hoe belangrijk deze B-vitamine voor onze hersenchemie en ons mentale welzijn is. Alle B-vitamines zijn zeer essentieel in het stimuleren en onderhouden van een gezonde hersenchemie en mentale staat van welzijn, maar vitamine B12 zelf wordt zeer specifiek in verband gebracht met ziektebeelden als angstaanvallen, borderline gedrag, bipolaire stoornissen en manische depressiviteit. Ook zijn ze zeer belangrijk bij het ondersteunen van al onze hersentaken. We spreken hier over alle mogelijke situaties waarin we onze hersenen gebruiken. Tijdens verschillende studies over een periode van bijna vijf jaar, waaraan in totaal 121 mensen deelnamen, bleek een sterk verband te bestaan tussen een gebrek aan vitamine B12 en het goed functioneren van onze hersenen. De tests werden gedaan op verschillend gebieden, welke varieerden van ruimtelijk inzicht, herinneringen, visuele perceptie en snelheid tot ons werkgeheugen en ons semantisch geheugen. Het semantische geheugen staat in relatie tot de betekenis van zaken in ons leven. Uit deze tests was duidelijk op te maken dat ons cognitieve geheugen het meest leidt onder een gebrek aan vitamine B12. Daarnaast was ook duidelijk waar te nemen dat ons hersenvolume afneemt bij een gebrek aan deze vitamine. Ook was een duidelijke toename te zien van de stof homocysteïne, welke onder andere verantwoordelijk is voor het veroorzaken van hart- en bloedvat problemen, wat kan leiden tot hartinfarcten en hartaanvallen. Deze stof zorgt met name voor problemen in de kransslagaders van het hart en is daardoor zeer gevaarlijk. Vitamine B12 alsook fulvinezuur zijn samen verantwoordelijk voor de afname van deze schadelijke stof in ons lichaam en zijn daarom beide zeer essentieel in ons voedingspatroon. Interessant is het misschien nog om te vermelden dat een vitamine B12 gebrek erg vaak wordt gevonden bij mensen die over een langere periode medicatie hebben genomen, vaak in verband met chronische ziektebeelden.  Vaak zijn dit ook mensen die langere tijd medicatie hebben geslikt voor allerlei vormen van mentale problematiek. Voor dit soort patiënten is het zeer essentieel om een gezonde dosis vitamine B12 in te nemen en dan wel in de vorm van methylcobalamine. Het is volgens ons een goede zaak om vitamine B12 meer in de schijnwerpers te zetten, met name omdat ongeveer 80% van de gehele wereldbevolking een tekort aan deze essentiële vitamine vertoond, wat een schokkend hoog getal is en aangeeft hoe slecht het met onze kennis rondom onze voeding zelf gesteld is. Tot slot willen we nog vermelden dat er een misverstand bestaat omtrent het feit dat bepaalde gisten of giststoffen mogelijk vitamine B12 zouden bevatten. Dit is echter absoluut niet waar en het misverstand berust mogelijk op het feit dat vitamine B12 pillen vaak gemaakt worden zijn van gist, waaraan vitamine B12 kunstmatig wordt toegevoegd. Deze vitaminepillen bevatten dan wel vitamine B12, maar de gist zelf echter niet. Let u er ook op dat u geen pillen koopt waar het zogenaamde gistextract in aanwezig is. Dit is vaak een verkapte vorm van het giftige excitotoxin E621, oftewel ‘M.S.G.’ en is tevens een middel wat u ten alle koste wilt vermijden.

Waar kan ik Vitamine B12 kopen?

Vitamine B12 is over het algemeen prima te verkrijgen in uw plaatselijke natuurreformzaak of biologische winkel. Ook is dit product aan te schaffen in allerlei verschillende drogisterijen, maar wij raden u af uw product daar aan te schaffen. Dit omdat deze producten vaak zo slecht van kwaliteit zijn en zo volgestopt zijn met ongezonde bijproducten, dat de supplementen mogelijk meer schade aanrichten dan dat ze u goed doen. Beter is om uw product te kopen bij een erkende specialist of een goede raw en superfood keten. Dit kunt u zowel doen in uw eigen stad alsook op het internet, waar een legio aan verschillende webwinkels te vinden is met vitamine B12 producten. Wij hebben het ons tot onze speciale missie gemaakt om u producten aan te bieden met een zo hoog mogelijke kwaliteit ter wereld en bieden u deze producten aan via onze webwinkel op: www.superfood.nl waar u uw bestelling 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat de bestelling zo spoedig mogelijk bij u thuis wordt afgeleverd.

Hoe en in welke vorm kan ik Vitamine B12 eten?

Vitamine B12 is op vele manieren te consumeren, welke afhankelijk zijn van de vorm waarin het product wordt aangeschaft. De natuurlijke vormen van vitamine B12 zijn allemaal uitvoerig genoemd in het bovenstaande deel van dit blog. Daarnaast bestaan er een oneindige hoeveelheid aan verschillende vitamine B12 supplement vormen en bestaan er zelfs vitamine B12 patches, oftewel pleisters. De andere vormen variëren van tabletten tot capsules en van druppels tot sprays. Het lijkt ons op zich duidelijk hoe deze verschillende vormen van supplementen dienen te worden ingenomen, al willen we er op wijzen dat de spray een mondspray is en niet een bodyspray. Deze spray komt in de vorm van microscopische druppels en 1-2 mg per dag is een afdoende dosis. Voor de dosering van de andere supplementvormen raden wij u aan om de verpakking goed te lezen of anders contact op te nemen met de producent. Met ons vitamine B12 product Healthy Habits Vitamin B12 Energy Patch kunt u bijvoorbeeld een overheerlijke smoothie maken.

Share:

3 comments

  1. Hier in volgens mij een foutje in geslopen. Ik neem niet aan dat het de bedoeling is een vit B12 patch in je smoothie te verwerken…. 😉

Geef een antwoord