Vertraag het ouder worden met Spring Dragon Longevity Thee

Spring Dragon Longevity Thee is een thee variant waar velen nog nooit van gehoord zullen hebben. De echte kruidenthee liefhebbers en kenners zullen echter meteen vermoeden dat het hier gaat om een Aziatische theevariant, wat deels te maken heeft met de verwijzing naar de ‘dragon’ in de naam. Azië staat tot op de dag van vandaag bekend als het continent met de sterkste verbinding met deze mythische dieren en het zal dan ook  niemand verbazen dat het hier gaat om een kruid wat met name bijzonder veel wordt genuttigd in China, al geld dit ook voor andere Aziatische landen zoals Vietnam, Zuid-Korea en Japan.

Wat is Spring Dragon Longevity Thee?

Deze bijzondere thee bestaat uit de bladeren van de zogenaamde ‘Jiaogulan’ plant, die ook wel onder de Latijnse naam ‘Gynostemma pentaphyllum’ bekend is, al zal dit ook niet snel bekend klinken in de oren van onze meeste lezers. Deze plant heeft ook nog een hele reeks andere namen, wat bijnamen zijn. Zo wordt de plant in de Chinese provincie Guizhou ook wel ‘het kruid der onsterfelijken’ genoemd. Dit is in verband met het feit dat er bijzonder veel mensen in deze streek leven die honderd jaar of ouder worden. Er wordt een rechtstreeks verband gelegd tussen het consumeren van veel Jiaogulan thee en het bereiken van deze extreem hoge leeftijden. Verder wordt de naam ‘vijfbladige ginseng’ ook wel gebruikt, al gaat het hier dan niet om een officieel familielid van de ginseng. In Japan heeft de thee ook nog een speciale bijnaam, die wel ‘Amachazuru Sweet Tea’ luidt. Dit is onder andere in verband met de licht zoete smaak van het kruid. Jiaogulan is officieel een lid van de zogenaamde kalebassen familie, waar bijvoorbeeld ook komkommers en meloenen toe behoren. De naam Jiaogulan betekent letterlijk ‘draaiende wijn orchidee’, wat zou doen vermoeden dat het hier om een orchidee variant gaat, maar dat is dus niet het geval. Mogelijk lijkt de bloem op een orchidee, maar dat was niet te achterhalen via onze bronnen.

Jiaogulan is een zeer bijzondere klimplant die met name in Zuidoost China, Japan en Thailand voorkomt en hier een belangrijke plaats in de traditionele geneeskunst inneemt, wat in het bijzonder voor de Chinese geneeskunst geld. Jiaogulan is een plant die oorspronkelijk niet voorkomt en gebruikt wordt in de traditionele Chinese geneeskunst, wat te maken heeft met het feit dat deze vorm van geneeskunst oorspronkelijk werd ontwikkeld in het geografische midden van China. Aangezien Jiaogulan een plant is die met name in de kuststreken werd gebruikt en geconsumeerd, was dit een middel wat niet bekend was in de traditionele geneeskunsten en werd daarom ook niet vermeld of opgenomen. Deze thee variant werd eigenlijk alleen in Zuid-China en Noord-Vietnam geconsumeerd, waar zich dus ook de provincie Guizhou bevind. Ondertussen is Jiaogulan bezig met een zeer sterke opmars wat betreft haar wereldwijde populariteit en zullen we mogelijk zien dat dit middel in de toekomst één van de pronkstukjes wordt van de Chinese en Aziatische geneeskunst. Ook in het westen begint deze bijzondere plant steeds meer aan populariteit en naamsbekendheid te winnen, wat in directe relatie staat met de bijzondere geneeskracht die al eeuwen lang aan deze plant worden toegedicht, wat nu ook langzaam tot het westen doordringt. Er worden veel overeenkomsten gelegd en gezien met een ander zeer krachtig product uit deze streken. U raad mogelijk al dat het hier inderdaad gaat om ginseng, zoals net ook al even kort werd genoemd. De thee kan van verse alsook van gedroogde Jiaogulan bladeren worden gemaakt en de verse bladeren zijn daarnaast ook eetbaar. Ze hebben een smaak die wel doet denken aan zoethout, wat ook zorgt voor de eerder vermelde licht zoete smaak van de thee. In het westen is deze thee bijzonder zeldzaam en kan soms met een flinke hoeveelheid geluk worden aangetroffen in verschillende soorten toko’s. Zaak is wel om hierbij goed te letten op de houdbaarheidsdatum. Dit omdat het een product is wat hier eigenlijk alleen binnen de Aziatische gemeenschap wordt gebruikt en verkocht. Daarom wil het wel voorkomen dat te grote partijen in worden gekocht, die niet tijdig worden verkocht en hierdoor de houdbaarheidsdatum soms ver wordt overschreden.  De plant zelf kan zowel binnen als buiten als hangplant worden gehouden en is in staat om onze winters te overleven. Ze verliest dan haar bladeren in het koude seizoen om vervolgens in het voorjaar weer nieuwe bladeren te laten ontspruiten. Als hangplant is het huis is het een gemakkelijke gast en kan ze overleven met een plek in de halfschaduw. Ook is het plantje bijzonder makkelijk te stekken, al helemaal in vergelijking met het ontkiemingsproces van de zaden, wat veel gevoeliger ligt en een constante temperatuur van 20 graden Celsius of meer vereist.

Wat doet Spring Dragon Longevity Thee?

We hebben hier dus wederom te maken met een bijzonder krachtig en potent middel uit de Aziatische geneeskunst. Een geneeskunst die wereldwijd bijzonder veel indruk heeft gemaakt en mogelijk honderdduizenden tot miljoenen mensen heeft geholpen bij het verhelpen van allerlei lichamelijke en mentale kwalen. We gaan zoals gewoonlijk in dit blogdeel dieper induiken op de bijzondere heilzame krachten en werking van deze bijzondere theevariant. Om te beginnen is het misschien goed om een aantal categorieën te maken met de bijzondere kwaliteiten en eigenschappen van Jiaogulan thee. Er zijn namelijk een aantal zeer duidelijke kwaliteiten die in eigenlijk elke bron weer worden vermeld en die de hoofdkwaliteiten aangeven van het kruid. We kunnen deze kwaliteiten onderverdelen in de volgende categorieën.

– De zeer krachtige werking van antioxidanten in Jiaogulan thee.
– De bijzondere werking als adaptogen.
– De regulerende werking van Jiaogulan op onze bloeddruk.
– De krachtige ondersteuning en garantie van een gezond hart en bloedvatenstelsel.
– Het bijzonder effectief reduceren van een ongezond cholesterol gehalte.
– De krachtige regulerende werking op onze bloedsuikerspiegels.

Kort samengevat komt het erop neer dat dit de meest krachtige en bijzondere eigenschappen zijn van het bijzondere Jiaogulan kruid. Hieruit voorvloeiend zullen we regelmatig tot de conclusie komen dat de gezondheid bevorderende voordelen die het kruid op deze fysieke aspecten van ons lichaam heeft, ook automatisch leiden tot andere heilzame en gezondheid bevorderende voordelen. Deze zullen, indien relevant, ook vermeld en besproken worden.

– Antioxidant

De eerste kwaliteit die we van Jiaogulan thee zullen bespreken is de bijzonder krachtige werking van het kruid als antioxidant. Antioxidanten worden in onze tijden van cel mutatie en allerlei vormen van kanker die hieruit voortvloeien steeds belangrijker. Kanker ontstaat door middel van verschillende vormen van cel mutatie en antioxidanten kunnen een zeer krachtig middel vormen in de strijd tegen deze allesvernietigende welvaartsziekte. Antioxidanten remmen namelijk de werking af van de bijzonder schadelijke vrije zuurstof radicalen. Deze vrije radicalen en hun werking zijn te vergelijken met het effect van zuurstof op verschillende soorten metaal. De meesten onder u zullen dit verschijnsel bijzonder goed kennen onder de naam ‘roest’. Zoals roest een desastreuze werking heeft op deze metalen, zo heeft de werking van vrije zuurstofradicalen dat op ons fysieke lichaam en met name op onze celstructuur en ons D.N.A. Daarom is het bijzonder belangrijk om te zorgen voor de consumptie van genoeg vrije radicalen. Deze bijzondere thee levert een krachtige bijdrage op dit gebied door te zorgen voor een toename van het zogenaamde ‘superoxide dismutase’. Dit is een bijzonder krachtig en essentieel enzym met een krachtige werking als antioxidant in ons lichaam. Het is een perfect middel om de zuurstofradicalen op te ruimen in ons lichaam. Het kan een kern hebben wat bestaat uit ijzer, koper, mangaan of nikkel.  Voor zover bekend is zijn de ijzer en nikkel varianten de meest effectieve en snelst werkende variaties van dit antioxidant. Het is zeer belangrijk dat antioxidanten snel werken, omdat de zuurstofradicalen zich bijzonder snel met onze lichaamscellen verbinden en dus ook bijzonder snel schade kunnen aanrichten. Superoxide dismutase is een antioxidant wat nog sneller is en daarmee deze snelle verbindingen van zuurstofradicalen voorkomt en deze zo op weet te ruimen. Vervolgens wordt dit proces vervolgens afgerond door andere enzymen. De snelheid van superoxide radicalen is bizar hoog te noemen, waardoor ze de neiging hebben zich werkelijk met alles wat ze maar tegen komen te verbinden, zo ook met ons D.N.A. Het feit dat Jiaogulan de aanmaak van superoxide dismutase zo sterk bevordert is dus een zeer krachtig middel in de strijd tegen deze snelle en schadelijke mutatieprocessen en levert daarmee een bijzonder sterke buffer tegen dit soort processen. Verder wordt ons fysieke immuunsysteem ook bijzonder krachtig onderbouwd, door bijvoorbeeld de aanmaak van macrofagen, T-lymfocyten en de zogenaamde NK (natural killer) cellen te stimuleren, die wederom een sterke buffer leveren tegen het ontstaan van ziektekiemen en cel mutatie. Al met al levert dit krachtige antioxidant ons een prachtig wapen tegen allerlei vormen van cel mutatie. Dit geld ook voor ouderdomsverschijnselen, die natuurlijk ook alleen kunnen ontstaan door middel van cel mutatie, al zijn dit andere vormen van mutatie en normale processen waar geen mens aan ontkomt. Wel zijn deze processen af te remmen door het consumeren van een product als Jiaogulan.

– Adaptogeen

Jiaogulan staat ook bekend als een krachtig adaptogeen kruid. Een adaptogen is een kruid of plant wat het vermogen bezit om de homeostase van een organisme constant te houden. Onder homeostase wordt het vermogen van een organisme om het innerlijke milieu in een uitgebalanceerde en stabiele toestand te houden verstaan. Dit is belangrijk omdat het uiterlijke milieu natuurlijk constant aan verandering onderhevig is. Aangezien we leven in een wereld waarin we aan behoorlijk wat externe stress factoren bloot staan, is het bijzonder belangrijk om te zorgen dat we middelen consumeren die onze innerlijke mentale en fysieke balans kunnen garanderen. Jiaogulan is dus zo’n middel, net zoals rhodiola en maca dat bijvoorbeeld ook zijn. Een organisme kan door middel van interne fysieke communicatie de functie van elk orgaan aanpassen. Dit om op die manier aan de behoeften van het lichaam, in overeenstemming met de externe factoren waaraan het onderhevig is, te voldoen. Deze communicatie gebeurt door middel van het zenuwstelsel of door chemische stimulatie van onze (neuro) transmitters. Het doel is uiteindelijk om het interne milieu volledig in balans te houden en hiervoor zijn bepaalde regelsystemen nodig, zoals onze fysieke pH-waardes, het zuurstof- en glucosegehalte en bijvoorbeeld de osmotische waardes in ons lichaam. Dit laatste zijn de hoeveelheid opgeloste stoffen in ons lichaam. De werking van Jiaogulan als adaptogen zorgt ervoor dat ons lichaam zich kan weren tegen de externe factoren, door de innerlijke hierop aan te kunnen passen. Het gaat hierbij zowel om fysieke als mentale stress factoren waar het lichaam zich op aan kan passen. Zo is een adaptogen bijvoorbeeld in staat om onze pH-waarden, onze glucose en hormoonspiegels aan te passen, maar is het ook in staat om te zorgen dat mentale en emotionele disbalans wordt voorkomen, door het juist uit balanceren van onze hersenchemie. Hierdoor kan bijvoorbeeld met het gebruik van een adaptogen worden voorkomen dat mensen zich verliezen in allerlei depressieve en angstige gedachten. Het is bekend dat adaptogenen zoals Jiaogulan niet alleen fysiek bijzondere voordelen opleveren, maar dat ze daarnaast ook op therapeutisch gebied een bijzonder krachtige ondersteuning kunnen bieden voor de consument. Helaas worden dit soort producten weinig aan westerse patiënten voorgeschreven, terwijl ze er bijzonder veel baat bij zouden kunnen hebben. Naast deze prachtige voordelen blijkt Jiaogulan ook nog eens te helpen tegen het zogenaamde ‘altitude sickness’ en tegen jetlags. Ook helpt het ons lichaam om extra energie en uithoudingsvermogen te genereren.

– Bloeddruk.

De adaptogene eigenschappen die net uitvoerig zijn benoemd, leiden ook tevens tot het keurig en perfect uitbalanceren van de fysieke bloeddruk. Dit is met name voor mensen met een te hoge of te lage bloeddruk een ideale oplossing. De adaptogene eigenschap zorgt er namelijk voor dat uw bloeddruk precies naar dat niveau wordt gebracht wat vereist is. Het zorgt voor een verlaging van het symptoom ‘hypertensie’ en voor een verhoging van het symptoom ‘hypotensie’. Daarmee worden meteen twee vliegen in één klap gepakt en is dit het ideale middel voor ieder mens met issues op het gebied van een te lagen of te hoge bloeddruk. Uit  in vitro onderzoek is gebleken dat de aanwezige ‘gypenosiden’ met name verantwoordelijk zijn voor het verlagen van te hoge bloeddruk. Deze stof en de werkzaamheid ervan wordt ook wel vergeleken met de stof ‘ginsenosiden’ uit ginseng. Dit verklaart de eerder genoemde vergelijking. Gypenosiden zouden onder andere de aanmaak van stikstofoxide in het hart stimuleren, wat de bloeddruk doet reguleren volgens deze onderzoeken.

– Cardiovasculaire functies.

Studies op zowel mensen als dieren hebben laten zien dat Jiaogulan, met name in combinatie met andere kruiden, een bijzonder krachtige geneeskracht blijkt te bezitten met betrekking tot het stimuleren van de hartfuncties, alsook op het gezond onderhouden van ons bloedvatenstelsel. Ons hartslagvolume wordt er door verhoogt en verbeterd en de kracht van het hart neemt toe, waarmee tevens de doorbloeding van ons lichaam wordt verbeterd en dit allemaal zonder de druk in onze bloedvaten te verhogen. De hartslag wordt tevens naar beneden gebracht, wat leidt tot meer innerlijke rust in het lichaam en het overmatig inspannen van de hartspieren wordt op die manier voorkomen.

– Cholesterol.

Cholesterol, wederom een zeer belangrijk aspect in het behouden van onze fysieke gezondheid. De prachtige adaptogene werking van het kruid Jiaogulan zorgt er ook op dit vlak voor dat onze cholesterolspiegels keurig op gezonde niveaus worden gehandhaafd en volledig in overeenstemming met de wensen van het lichaam en de externe omstandigheden waarin het fysieke lichaam zich bevindt zijn. Talrijke studies in de Chinese medische literatuur komen keer op keer tot de conclusie dat Jiaogulan de hoeveelheid ongezond (L.D.L.) cholesterol aanzienlijk vermindert. Dit geld ook voor ongezonde triglyceriden en serum cholesterol. Ondertussen worden de gezonde (H.D.L.) cholesterol niveaus verhoogd, want het is niet zo dat ons lichaam zonder cholesterol kan, alleen dient dit van de juiste kwaliteit te zijn om te voorkomen dat we ziek worden en allerlei hart- en vaatziekten ontwikkelen.

– Diabetes.

Diabetes is één van de meest lastige ziekten in het westen. Dit is onder andere omdat het behoort tot de zogenaamde ongeneeslijke ziektebeelden. Tegenwoordig bestaan er heel wat van dit soort ziektebeelden in het westen, terwijl elders allerlei middelen beschikbaar blijken te zijn tegen dit soort ziektebeelden. Ongeneeslijk is daarom vaak maar een term die westerse doctoren hanteren, om hun eigen onmacht en onkunde op die manier te verdoezelen en verbergen. Toch is met name diabetes type I wel een ziekte waar op dit moment nog steeds bijzonder weinig tegen kan worden gedaan. Type II kan vaak, mits het juiste voedingspatroon wordt gevolgd, al in enkele maanden genezen worden. Type I is echter zo ver gevorderd dat er schade aan het lichaam is ontstaan die onherstelbaar lijkt. Toch zijn er middelen zoals Jiaogulan, die er voor kunnen zorgen dat het ziektebeeld verdwijnt, of op z’n minst een stuk minder erg en draagbaarder wordt. Jiaogulan lijkt een product te zijn wat met name veel verlichting kan brengen voor mensen met diabetes type II. Alles wijst er op dat Jiaogulan met name het glucosegehalte in ons bloed in bedwang weet te houden en enorme pieken hierin weet te voorkomen. Het zijn deze glucosepieken die ervoor zorgen dat de suikerpatiënt symptomen als ‘hypo’s’ en ‘hypers’ ervaart, die zelfs levensgevaarlijk kunnen zijn en tot coma kunnen leiden. Het voorkomen van deze pieken in de glucosespiegel is dus een bijzonder fijne bijdrage voor deze patiënten.

Naast deze bijzondere werkingen van de krachtige Jiaogulan plant, bezit de plant verder nog zeer sterke immuunsysteem versterkende eigenschappen. Ook remt het allerlei vormen van interne en externe ontstekingen af en vermindert het de productie van vetcellen in ons lichaam. Het is daarnaast een verkwikkende thee met een kalmerende werking op het zenuwstelsel en onze emoties. Het verbeterd ook tevens de ademhalingsprocessen en bevordert de stoelgang. Ook wordt naast ons hart- en bloedvatenstelsel onze lever bijzonder krachtig ondersteunt bij alle ontgifting processen. Ook wordt het adaptieve (aanpassing) vermogen van het lichaam bijzonder krachtig gestimuleerd, met name bij zeer regelmatige consumptie van het product. Tot slot helpt Jiaogulan ook bij het uitbalanceren van het lichaamsgewicht, helpt het bij de stofwisseling, beschermt het de maagwand, reinigt het ons spijsverteringsstelsel en verbeterd het ons humeur. Al met al is dit bijzonder kruid en de heilzame thee die hiervan gemaakt kan worden wederom een enorme aanwinst voor onze online webwinkel en zijn wij zoals gewoonlijk weer bijzonder trots om zo’n prachtig en krachtig product aan u als klant aan te kunnen bieden.

Waar kan ik Spring Dragon Longevity Thee kopen?

Spring Dragon Longevity Thee is een zeer bijzonder en zeldzaam product. We zijn dan ook bijzonder blij dit product in on alsmaar groeiende assortiment aan te kunnen bieden, want het gaat hier om een product wat eigenlijk verder in Nederland nergens verkrijgbaar is, althans volgens onze informatie. De enige manier om verder aan dit product te komen, is door het te bestellen bij de oorspronkelijke fabrikant en leverancier. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat u dit product tegen zult komen in uw plaatselijke biologische winkel of natuurreformzaak, al is niets onmogelijk en zijn wij natuurlijk niet het enige bedrijf wat zich met uw fysieke en mentale gezondheid bezig houdt. Daarom is het altijd goed om het te proberen, mocht u belang hebben bij het product en mogelijk is het zelfs te bestellen door uw plaatselijke leverancier. Op het internet is dit product wel te bestellen en wel, zoals net vermeld, bij de fabrikant en leverancier. Of het product elders ook wordt geleverd is ons niet bekend, al zijn wij waarschijnlijk niet het enige verkooppunt van dit krachtige product. Hoe dan ook, voor u is het waarschijnlijk het gemakkelijkst en voordeligst dit product via onze vers ontworpen website te bestellen, waar u uw bestelling 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Deze bestelling kunt u doen op www.superfood.nl waar wij uw bestelling tegemoet kijken en u de garantie leveren dat de bestelling binnen uiterlijk twee werkdagen bij u thuis wordt afgeleverd. Daarnaast leveren we tevens de garantie dat ons bedrijf alleen de allerbeste, hoogst kwalitatieve en meest krachtige raw food en superfood producten probeert te vinden voor onze webwinkel, om op die manier de meest potente en krachtige ondersteuning voor uw fysieke en mentale welzijn te kunnen leveren. Wij hopen dat deze intentie voor u zichtbaar en merkbaar is als klant en dat we u tot onze sterk groeiende kring van tevreden klanten mogen rekenen.

Hoe kan ik Spring Dragon Longevity Thee gebruiken?

Het consumeren van Spring Dragon Longevity Thee is op geen enkele manier verschillend van het consumeren van andere theeën, al is het natuurlijk mogelijk om thee los of in zakjes te hebben. De thee komt in dit geval, en  zoals gewoonlijk is voor de meeste mensen, in zakjes. Deze zijn simpelweg te overgieten met heet water om thee van te trekken. Let u er echter op dat het bij kruidentheeën gebruikelijk en beter is om het water even 5-10 minuten af te laten koelen. Veel kruiden kunnen namelijk niet tegen kokend water, omdat dit de voedingsstoffen in de thee kapot maakt. Daarom is het beter om het water tot een temperatuur tussen 60-80 graden Celsius af te laten koelen, om dit probleem op die manier te voorkomen. Verder is het ook mogelijk om er in na afkoeling een heerlijke ijsthee van te maken of de afgekoelde thee als vloeistof te gebruiken in verschillende soorten lassies, shakes of smoothies. We hebben hier en hier een tweetal voorbeelden voor u als klant geplaatst, zodat u hiermee thuis kunt experimenteren. Het staat natuurlijk geheel vrij om zelf allerlei variaties hierop te bedenken en te experimenteren met andere soorten fruit, groenten en superfoods.

Share:

1 comment

 1. Beste,

  Ik zou graag de SPRING DRAGON LONGEVITY THEE kopen, maar zie niet meteen hoe en waar.
  Laat u me iets weten?

  Bedankt!

  Vriendelijke groet,
  Kristel – België

Laat een antwoord achter aan Kristel De Bock Reactie annuleren