Verouderingsverschijnselen bestrijden met superfoods

In dit blog gaan we ons een stuk verdiepen in het verschijnsel ouder worden. Dit is een verschijnsel waar geen enkel mens aan blijkt te ontsnappen, al lijken sommige mensen hier een stuk minder last van te hebben dan anderen. Hoe dat komt zullen we later in dit blog gaan behandelen, maar we verklappen alvast dat dit een heleboel te maken heeft met onder andere voeding en levenshouding.

Wat zijn en hoe ontstaan verouderingsverschijnselen precies?

Er spelen dus zowel fysieke als mentale oorzaken mee die ten grondslag liggen aan de snelheid waarmee ieders lichaam in deze wereld verouderd. Verouderingsprocessen zijn voor vele mensen een raadsel en worden door onze maatschappij over het algemeen als zeer nadelig en onwenselijk bestempeld. Dit is ergens zeer begrijpelijk, maar tevens ook bijzonder vreemd, want het is nu eenmaal normaal om ouder te worden in onze wereld. Dit zou iets moeten zijn waar we ons als mens niet voor hoeven en dienen te schamen, maar toch doet bijna ieder mens dit bewust of onbewust. Hierdoor is zichtbaar hoeveel invloed met name de cosmetische en farmaceutische industrie hebben op ons als zogenaamd vrije mensen. Deze industrieën doen er namelijk alles aan om ons slecht te laten voelen over het feit dat we ouder worden. Dit zodat zij vervolgens al hun producten om deze verouderingsprocessen een halt toe te roepen aan ons kunnen slijten en zij daarmee hun enorme winstmarges voor het jaar weer weten binnen te halen, ten kosten van de gezondheid van velen. Dit omdat de middelen namelijk vaak boordenvol zitten met allerlei petrochemische ingrediënten die giftig voor het lichaam blijken te zijn. Daarnaast blijken vaak ook de verouderingsverschijnselen niet afgeremd te worden, maar juist versneld te worden. Het enige wat deze middelen namelijk doen, is het tijdelijk bestrijden van de symptomen, zoals bijvoorbeeld rimpels. Na het aanvankelijk beginnen met het product en snel resultaat te zien, blijkt echter dat men het middel moet blijven gebruiken om te voorkomen dat de symptomen weer terug keren. Deze symptomen keren dan vaak terug in verergerde staat, waardoor de consument vervolgens doorgaat met het consumeren van dit product of overstapt om een middel met zwaardere werking. Dit is de manier waarop de cosmetische en farmaceutische industrie mensen aan het haakje houdt, om zichzelf zo van inkomsten te garanderen.

Goed, genoeg over deze takken van industrie. Laten we eens gaan kijken wat verouderingsprocessen precies zijn en hoe deze tot stand komen. Verouderingsprocessen zijn het gevolg van de functie van tijd en uiten zich in alle levende organismen op onze planeet. Bij het ene organisme is dit sneller waar te nemen als bij het andere. Bij ons als mens is er een duidelijk bekende cyclus waaraan wij onderhevig zijn. We worden geboren als baby, ontwikkelen ons vervolgens tot kind, puber, tiener, jonge volwassene, volwassene, oudere en bejaarde in het leven. We gaan ons in dit blog met name richten op de latere stadia van dit proces, wat in de wetenschap ook wel ‘gerontologie’ wordt genoemd. Dit is het proces wat de biologische veroudering van het menselijke lichaam en de menselijke hersenen omvat. Deze veranderingen in ons lichaam zijn het gevolg van veranderingen in ons DNA, welke de dragers zijn van onder andere erfelijke eigenschappen. We kennen twee soorten verouderingsverschijnselen in onze wereld. De eerste zijn de normale verouderingsprocessen waar ieder mens in meer of mindere mate aan onderhevig is. Daarnaast kennen we  ook pathologische of abnormale verouderingsprocessen, waar sommige mensen onder leiden en hierdoor bijzonder snel en op een ‘onnatuurlijke’ manier ouder worden. Dit gebeurt door het specifieke ouderdom gerelateerde ziektebeelden. De wetenschap die zich met dit soort gevallen bezig houdt, heet geriatrie. Dit is afgeleid van de Griekse woorden ‘geron’ wat ook wel ‘oudere’ betekent en van ‘iatros’ wat ‘arts’ betekent. Deze vorm van wetenschap richt zich met name op ouderen die leiden aan meerdere aandoeningen tegelijkertijd op dit gebied. We hebben het hier natuurlijk over de oudste en meest extreme gevallen in onze maatschappij, maar vinden het toch goed om hier eens een kijkje naar te nemen. Dit om mensen toch een idee te geven wat er op latere leeftijd met ze kan gebeuren al er niet op levensstijl, voeding en andere relevante zaken wordt gelet, waardoor dit soort problemen vaak ontstaan op latere leeftijd. Zo zijn het volgende rijtje voorbeelden typische verschijnselen en ziektebeelden die ontstaan bij mensen die niet op deze zaken gelet hebben. Veel voorkomende problemen op later leeftijd zijn:

– Verslechtering van motorieke functies.
– Mobiliteitsproblemen en vallen.
– Vermindering van spiermassa en ontstaan van gewrichtsproblematiek.
– Verslechtering van ogen, oren en andere zintuigen.
– Continentieproblemen.
– Polyfarmacie (het gelijktijdig gebruik van vele soorten medicatie).
– Somberheid, eenzaamheid, neerslachtigheid en depressie.
– Snelle en vaak moeilijk of onverklaarbare achteruitgang in dagelijks functioneren.
– Geheugenproblematiek.
– Verminderd cognitief hersenvermogen.
– Delier (acute verwardheid).
– Een combinatie van bovenstaande verschijnselen.

Een aantal officiële ziektebeelden die hierbij om de hoek komen kijken zijn met name:

– Dementie.
– Alzheimer.
– Parkinson.
– Osteoporose.

Natuurlijk is het niet zo dat er een garantie is dat dit soort zaken ieder mens gaan overkomen, maar het moge duidelijk zijn dat mensen met een gezonde levensstijl stukken minder kans hebben op dit soort verschijnselen en ziektebeelden in hun leven, dan mensen die dit niet doen. Vaak is het bij de laatste groep echter niet een kwestie van niet willen, maar men beseft vaak niet op welke wijze men dagelijks zichzelf vergiftigd met allerlei voedingsstoffen die dit soort symptomen en ziektebeelden veroorzaken in ons lichaam. Dit heeft met name veel te maken met het feit dat mensen over het algemeen zeer slecht zijn ingelicht als het gaat om de voeding die ze dagelijks eten en alle gifstoffen die hierin aanwezig zijn. Daarnaast zijn er nog tal van andere invloeden die een negatieve invloed hebben op ons fysieke lichaam, zoals milieuvervuiling, elektrosmog, stress en vele andere oorzaken. Dit zijn zaken waar we ons als mens echter over dienen in te lichten, als we dit soort ziektebeelden en aanverwante verschijnselen willen vermijden en voorkomen. Het is namelijk ook mogelijk om op gezonde wijze oud te worden, wat zich kenmerkt door:

– Het weinig voorkomen van typische ouderdomsziektes of handicaps.
– Een goede mentale en fysieke conditie, zelfs op hoge of zeer hoge leeftijd.
– Een grote fysieke, mentale en sociale activiteit in het dagelijkse leven.

Dit zijn kenmerken voor een mens die op gezonde wijze ouder wordt, wat voor ieder mens mogelijk is en waardoor ouder worden als zelfs bijzonder plezierig ervaren kan worden. Tenslotte is er niets mis met ouder worden en is het bijvoorbeeld bijzonder aangenaam om te genieten van de rust, innerlijke stilte en wijsheid die zich in ons openbaart als we als mens langzaam maar zeker ouder worden in dit mooie leven.

Welke interne en externe factoren hebben invloed op ons fysieke verouderingsproces?

Zoals we net al even aangekaart hebben, zijn er nogal wat factoren die blootliggen aan het verouderen van het menselijke lichaam. Verouderingsverschijnselen zijn op onze planeet, die nou eenmaal onderhevig is aan het verschijnsel tijd, een normaal gegeven. Toch moge het duidelijk zijn dat sommige mensen veel sneller ouder worden dan anderen. De vraag die dan logischerwijze snel naar boven komt is: ”Hoe komt dat?”. Het antwoord hierop is minder gecompliceerd dan veel mensen vaak denken, al is het wel vaak een samenspel van factoren, die zich in zeer compliceerde vormen kan manifesteren. Dit met name als we ons niet bewust zijn van hoe wij onze gezondheid dienen te onderhouden door middel van gezonde voeding in combinatie met een gezonde levensstijl. Zoals de meeste mensen in onze tijden niet zal zijn ontgaan, laat de levensstijl van ons als mensen tegenwoordig nogal wat te wensen over. We leven in een wereld die bol staat van de vervuiling. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in de volgende vormen:

– Vervuiling van onze voeding door middel van toxische stoffen zoals landbouwgiffen en een bizar grote hoeveelheid aan kunstmatige toevoegingen in vele etenswaren en voedingsproducten.
– Vervuiling van onze cosmetica en lichaamsverzorgingsproducten door petrochemische stoffen en vele andere kunstmatige toevoegingen.
– Vervuiling van vele soorten medicatie met allerlei stoffen die vaak niet afdoende getest zijn, op kunstmatige wijze vervaardigd zijn en vaak veel negatieve bijverschijnselen opleveren voor zowel lichaam als geest.
– Vervuiling van het milieu door uitlaatgassen, elektrosmog, landbouwgiffen, industrie en vele andere vormen van vervuiling.
– Vervuiling van ons lichaam door het gebruik van huishoudelijke artikelen en schoonmaakmiddelen die bomvol zitten met giftige petrochemische en andere toxische ingrediënten.
– Vervuiling van ons lichaam door gebruik van pannen met anti-aanbak lagen, aluminium pannensets en andere giftige vormen van vervuiling.
– Vervuiling in de vorm van het eerder genoemde elektrosmog, zoals door het gebruik van mobiele telefoons, draadloze netwerken, computers en laptoppen, bluetooth apparatuur, computerspelletjes en andere elektronische en tegenwoordig vaak draadloze apparatuur.

Dit rijtje zijn de meest voorkomende, bekende en tevens schadelijke manieren waarop wij als mens op dagelijkse basis blootstaan aan allerlei vormen van vervuiling. Al deze vormen, inclusief elektrosmog, zijn manieren waarop wij het verouderingsproces in ons lichaam op negatieve manieren beïnvloeden en aanzienlijke versnellen. Dit zijn feiten die veel mensen tegenwoordig nog steeds weigeren aan te nemen, maar de bewijzen blijven zich opstapelen en het internet staat ondertussen bol van websites met onderzoeken op dit gebied en de schrikbarende resultaten die deze vormen van vervuiling blijken te hebben op ons fysieke en mentale lichaam. Het zijn deze oorzaken die niet alleen zorgen voor versnelde verouderingsprocessen in ons lichaam, maar die tevens ten grondslag liggen aan zo goed als alle westerse welvaartziekten, welke weer debet zijn aan het versneld ouder worden, ziek worden en uiteindelijk sterven van ons als mens.

Wat kunnen we zelf ondernemen om verouderingsprocessen in het lichaam af te remmen?

Het moge duidelijk zijn dat we als mens op bepaalde hierboven genoemde factoren meer invloed kunnen uitoefenen dan op andere factoren. We hebben melding gedaan van factoren die veroorzaakt worden door de producten die we als mens plegen te consumeren. Dit zijn natuurlijk factoren waar we zeer zeker invloed op kunnen uitoefenen en wel in de vorm van gezonder consumptiegedrag. Dit geld zowel voor onze voeding, alsook voor de producten die we gebruiken op het gebied van cosmetica, medicatie, huishoudelijke artikelen, schoonmaakproducten en andere consumptieartikelen. Daarnaast is dit ook geldig voor alle draadloze apparatuur waar vele mensen tegenwoordig hun huis mee vol slepen, alles onder het mom dat gemak de mens dient. Wat men echter vaak niet beseft, is dat deze apparatuur een zeer schadelijk effect blijkt te hebben op ons fysieke celweefsel. Draadloze apparatuur blijkt niet alleen kanker en vele andere fysieke en mentale ziektebeelden te kunnen veroorzaken, maar beschadigt ons DNA ook op zeer ernstige wijze, wat veroorzaakt wordt door de straling die door deze apparatuur overal om ons heen aanwezig is. Zoals eerder aangegeven is, is ons DNA grotendeels verantwoordelijk voor onze fysieke en mentale verouderingsprocessen. U kunt zich mogelijk voorstellen dat het effect van draadloze apparatuur, mobiele telefoons, wi-fi en andere apparatuur zeer onwenselijke effecten heeft op ons lichaam als ons DNA wordt aangetast door de straling van deze apparatuur. Ook beschadigen ze in zeer ernstige mate onze hersenfuncties en lopen we als mens hierdoor vroegtijdig de kans op ziektebeelden die over het algemeen alleen worden geassocieerd met hoge en zeer hoge leeftijd. Alzheimer, Parkinson, dementie en andere verstoringen van hersen en lichaamsfuncties kunnen hier mogelijk allemaal het gevolg van zijn. Om u een klein voorbeeld te geven van de risico’s van draadloze apparatuur kunnen we u het volgende voorbeeld geven. Uit onderzoek naar het gebruik van mobiele telefonie werd geconcludeerd dat het langer dan 2 minuten gebruiken van uw mobiele telefoon, er toe leidt dat uw bloed-brein barrière wordt doorbroken. Dit is een barrière die ons lichaam heeft ingebouwd om te voorkomen dat er gifstoffen via  de bloedbaan in onze hersenen kunnen komen en hier mogelijk schade kunnen aanrichten. Als u langer dan 2 minuten uw mobiele telefoon gebruikt, wordt deze barrière echter doorbroken en kunnen alle gifstoffen die in uw lichaam aanwezig zijn, niet alleen de rest van uw lichaam ziek maken en aantasten, maar kunnen zijn tevens het meest gevoelige en belangrijke orgaan (na het hart) van uw lichaam beschadigen. Het is uit deze zelfde onderzoeken gebleken dat dit in zeer snel tempo zorgt voor een toename aan verschillende soorten hersenziektes en afwijkingen. De hersenchemie wordt in een mum van tijd ontregeld, de hersencellen worden door de straling gemuteerd en beschadigd, hersenfuncties nemen na verloop van tijd op zeer duidelijk meetbare wijze af en de rest van het verhaal laten we aan uw eigen fantasie over, want het lijkt ons duidelijk genoeg waar dit verhaal verder naar toe gaat. Daar is verder geen rocket-science voor nodig naar ons idee. We gaan ons daarom concentreren op het volgende blogdeel.

Welke superfoods verouderingsverschijnselen bestrijden?

We zijn wederom aangekomen bij het blogdeel over superfoods en hun relatie tot het hier behandelde ziektebeeld of verschijnsel. We gaan direct over tot de meest bijzondere en effectieve superfoods voor het bestrijden van ouderdomsverschijnselen en beginnen daarom met:

– Açai, camu camu, goji en maqui bessen: Al deze en vele andere soorten bessen hebben een fantastische werking op het afremmen van fysieke verouderingsverschijnselen. Dit is onder andere door de grote hoeveelheid antioxidanten die aanwezig zijn in al deze bessen, al bevatten sommige soorten beduidend meer dan anderen. Goji en açai bessen zijn absolute toppers op dit gebied. Antioxidanten remmen de werking af van vrije radicalen, die een cel muterende en hierdoor verouderende werking hebben op ons lichaam. Door deze werking af te remmen of zelfs volledig te blokkeren, wordt de beschadiging en mutatie van zowel celweefsel alsook van ons DNA afgeremd en/of voorkomen. Hierdoor worden verouderingsprocessen efficiënt afgeremd. Bessen hebben tevens sterke cel regenererende eigenschappen en door deze gezamenlijke eigenschappen zijn ze een fantastisch wapen in het afremmen van verouderingsverschijnselen in ons lichaam. Dit geld zowel voor de fysieke als mentale aspecten van veroudering. Wie meer wil weten over de werking van de hier genoemde bessensoorten, kan dat doen onder de volgende links:

Açai bessen
Camu camu bessen
Goji bessen
Maqui bessen

 

– Elixir of the Lake: Dit is een zeer special superfood product, geproduceerd door het bedrijf ‘Health Force’, welke een zeer gedegen reputatie geniet op het gebied van superfood producten. Dit product is in het bijzonder goed voor mensen die leiden aan zowel fysiek als mentale verouderingsverschijnselen. Het product zit net als bij de bessen het geval was, boordenvol met antioxidanten, welke een cel beschermende en regenererende werking hebben en de werking van DNA en cel beschadigende vrije zuurstof radicalen afremmen of blokkeren. Het product is gemaakt van de beroemde AFA/KLA algen uit het Klamath Meer in de Verenigde staten, wat bekend staat om het krachtigste alkalische water ter wereld. De alkalische eigenschappen van deze alg zorgen voor een buffer tegen het verzuren van ons lichaam, wat tevens een sterke invloed heeft op verouderingsprocessen in ons lichaam. Het verzuren van ons lichaam zorgt voor snellere verouderingsprocessen en de alkalische waarde van dit product kan dat soort processen afremmen. Ook bezitten AFA/KLA algen meer nucleïnezuren dan welke andere voedingsbron ter wereld. Deze zijn verantwoordelijk voor de groei en het herstel van ons fysieke celweefsel en zijn essentieel voor ons lichaam om verouderingsverschijnselen te voorkomen en/of af te remmen. Wilt u meer weten over dit product? Lees dan ons blog over dit product onder deze link.

 

– E3 – Renew Me: De naam van dit product zegt het al en is een duidelijke indicatie wat voor doel en effect dit product op ons menselijke lichaam en onze menselijke geest heeft. Het is een product wat is samengesteld uit een zeer bijzondere combinatie aan superfoods, met als doel ons lichaam en onze geest zo effectief mogelijk te ondersteunen qua gezondheid en herstel. Dit product bevat onder andere de hierboven genoemde AFA/KLA algen die ook voorkomen in het ‘Elixer of the Lake’ product. Deze komen voor in verschillend vormen, zoals AFA mend en Brain On. Daarnaast bevat het product tevens spirulina, cayennepeper, camu camu bessen, tocotriënol, tocoferol (vitamine E complex) en kristalvormige elektrolytische zee-zouten. Al deze ingrediënten hebben een sterk ondersteunende functie bij het alkaliseren van ons lichaam, het herstellen van ons lichaamseigen celweefsel en bij het bestrijden van verouderingsprocessen veroorzaakt door ziekteverwekkers, vrije radicalen en andere factoren. Dit product is een absolute ‘must-have’ voor een ieder die kampt met de verouderingskwalen. Meer informatie over dit product vindt u hier.

– Rauwe honing & Royal Jelly: Deze bijenproducten staan bekend om het feit dat ze een zeer sterk regenererende werking hebben op ons fysieke celweefsel. Dit geld bij honing wel alleen voor de rauwe en biologische varianten. Andere honingvormen zijn tegenwoordig geen honing meer, maar worden kunstmatig gemaakt in China en India en zijn niets anders dan fructosesiroop, wat kankerverwekkend is. Mogelijk zult u twijfelen aan de echtheid van dit vaak shockerende nieuws voor mensen, maar staat u dan maar eens stil bij het feit dat overal ter wereld de bijen massaal uitsterven, terwijl de schappen met honing in de supermarkt boordenvol staan. Dat geeft toch te denken lijkt ons. Bijenproducten zijn bijzonder gezond, erg goed voor het regenereren en beschermen van de huid en bevatten ook tevens grote hoeveelheden antioxidanten, welke een remmend effect hebben op onze fysieke verouderingsprocessen. Dit dankzij het feit dat ze beschadiging en mutatie van celweefsel en DNA in ons lichaam afremmen en voorkomen, met name door de werking van vrije radicalen in ons lichaam krachtig af te remmen of te weren. Blogs over deze onderwerpen vindt u onder de volgende links:

Rauwe Honing
Royal Jelly

– Zeolite of Zeoforce: Zeolite of Zeoforce zijn zeer bijzonder producten welke niet veel bekendheid genieten en waar verandering in dient te komen naar ons idee. Dit omdat het hier gaat om de meest effectieve en zuivere ontgifting producten die er bekend is op het gebied van raw food en superfood producten. Verouderingsprocessen worden in ons lichaam voor een groot deel veroorzaakt door gifstoffen die aanwezig zijn in ons lichaam, zoals we ook eerder in dit blog aangaven. Zeoforce is een product wat korte metten maakt met alle vormen van gifstoffen, wat zelfs voor zware metalen zoals kwik geld. Dit doet het door de gifstoffen in ons lichaam in te kapselen in de kooivormige structuur waar de zeoliet kristallen uit bestaan. Zeolieten worden gevormd door het contact tussen vulkanische lava met water en hebben de prachtige eigenschap gifstoffen niet alleen in te kunnen kapselen, maar neutraliseren tevens de lading van al deze gifstoffen in ons lichaam. Hierdoor kunnen deze verder geen enkele schade meer aanrichten binnen en worden verouderingsprocessen op deze manier een krachtig halt toegeroepen. Meer informatie over Zeolite of Zeoforce vindt u onder deze link.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Gelukkig zijn dit soort wonderlijke superfoods tegenwoordig steeds gemakkelijker te verkrijgen in ons land. De beste kwaliteit aan dit soort producten haalt u in gespecificeerde raw food en superfood winkels. Deze zijn met name in Amsterdam en de rest van de randstad te vinden, al is er ook een duidelijke toename qua vraag te zien in dit soort producten buiten de randstad. Deze vraag wordt daar grotendeels beantwoord door goede natuurreformzaken en biologische winkels. Ook online is er een veelvoud aan leveranciers van dit soort producten te vinden, al is de geleverde kwaliteit niet altijd even zuiver. Let u er daarom op dat u uw producten koopt bij een gerenommeerd bedrijf met een goede reputatie om halfbakken kwaliteit van uw producten te voorkomen. Dit is waarom wij als bedrijf alleen met de allerbeste en hoogst kwalitatieve producenten van raw food en superfood producten werken. Mocht u nieuwsgierig zijn naar deze producten, dan vindt u deze in onze online webwinkel. Deze is te vinden onder www.superfood.nl waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Wij laten deze producten vervolgens bij u thuis bezorgen, wat binnen uiterlijk 2 werkdagen het geval zal zijn.

Share:

Geef een antwoord