Superfoods en hun heilzame werking voor mensen met diabetes

In dit blog gaan we het hebben over een ziektebeeld wat tegenwoordig zeer sterk in opkomst is. Dit is al enkele decennia lang het geval, maar de toename van gevallen over de laatste paar jaren is ronduit shockerend en  schrikbarend te noemen. Diabetes is in het laatste decennium van een vrij zeldzame ziekte tot één van de meest voorkomende ziektebeelden uitgegroeid en dit wordt helaas alleen nog maar erger.

Wat is diabetes precies?

Op dit moment heeft ongeveer één miljoen mensen in Nederland last van diabetes in één of andere vorm. Daarvan heeft een kwart niet door dat ze diabetes hebben, wat bijzonder gevaarlijk kan zijn. Deze verschijnselen hebben natuurlijk heel erg veel met onze veranderde leefomstandigheden als mens te maken en deze leefomstandigheden hebben met name de laatste decennia flinke stappen terug gemaakt. We zijn als mens totaal van alles wat maar met gezondheid te maken heeft aan het vervreemden en dit heeft natuurlijk zeer schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Dit zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel vlak. De grootste oorzaak hiervan is dat we door onze huidige levensstijl met name hoe langer hoe verder vervreemd raken van de natuur en daarbij hoort natuurlijk ook natuurlijke voeding. We voeden ons hoe langer hoe meer met allerlei kunstmatig gefabriceerde voeding, die door velen ondertussen terecht vulling genoemd wordt, want voedingswaarde heeft het niet. Daarnaast is het tevens bijzonder gevaarlijk voor ons als mens om dit soort middelen met grote regelmaat te blijven consumeren. Diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, artritis, longziekten, spijsverteringsziekten en vele anderen ziektebeelden zijn hier een schrijnend voorbeeld van en komen in steeds grotere getallen voor in onze langzaam steeds zieker wordende maatschappij. Goed, dit zijn allemaal feiten waar we verderop in ons blog wat dieper op in zullen gaan. Laten we allereerst eens gaan kijken wat diabetes precies voor een ziekte is en hoe deze ziekte ontstaat en zich in ons lichaam  manifesteert.

Om te beginnen kunnen we vermelden dat er meerdere soorten diabetes bestaan. De meeste mensen die nog nooit met deze ziekte in aanraking zijn geweest of niemand kennen die deze ziekte heeft, zullen hier mogelijk met verbazing op reageren. De wetenschap heeft een tweetal meest voorkomende soorten onder type I en type II gecategoriseerd, welke beide bekend staan als ‘diabetes mellitus’. Daarnaast zijn er nog een aantal soorten diabetes, die we daarna kort zullen behandelen. Diabetes type 1 is een soort die over het algemeen vrij weinig voorkomt. Deze vorm van diabetes houdt in dat het lichaam zelf helemaal geen insuline meer aanmaakt, wat komt omdat de eilandjes van Lagerhand in de alvleesklier dusdanig aangetast zijn, dat het lichaam niet meer tot insulineproductie in staat is. Dit is het gevolg van het feit dat het fysieke afweersysteem per ongeluk de cellen die insuline aanmaken kapot maakt. Het gevolg hiervan is dat de patiënt met dit type diabetes zelf het lichaam moet voorzien van insuline. Dit gebeurt met de mogelijk bekende insulinespuiten, waar een type I diabetes patiënt zich meerdere keren per dag mee dient in te spuiten. Ook is het toedienen van insuline mogelijk met een zogenaamde insulinepomp. Gemiddeld heeft 1 op de 10 diabetes patiënten last van deze vorm van diabetes, oftewel dit is de zeldzamere variant van diabetes die ooit wel bekend stond als ‘jeugd diabetes’. Diabetes type II is een minder drastische en heftige variant van type I. Het verschil is dat het fysieke lichaam bij type II nog wel in staat is om zelf insuline aan te maken, maar het is helaas wel zo dat het fysieke systeem wat hiervoor zorgt draagt flink ontregeld is. Dit zorgt ervoor dat ook deze patiënten vaak te hoge of te lage bloedsuikerniveaus ervaren en hierdoor hun gezondheid ernstig in gevaar kan komen. Bij type II is het zo dat het lichaam over te weinig insuline beschikt. Daarnaast reageert het lichaam ook bijzonder slecht op insuline, wat te maken heeft met ongevoeligheid voor insuline. De discussie omtrent de oorzaken hiervan is nog steeds volop gaande, maar het lijkt er hoe langer hoe meer op dat diegenen die stellen dat dit te maken heeft met overmatige consumptie van ongezonde en vaak kunstmatig gefabriceerde suikers, bijzonder dicht in de buurt van de waarheid zitten. Deze vorm stond ooit ook beter bekend als ‘ouderdom diabetes’ en is een variant die vaak op later leeftijd ontstaat. Erfelijkheidsfactoren spelen ook een rol bij deze diabetesvariant. Grote risicofactoren voor het verkrijgen van deze variant van diabetes zijn bijvoorbeeld overgewicht, overmatige consumptie van kunstmatige suikers, het te weinig bewegen van het lichaam en het simpelweg ouder worden van het menselijke lichaam. Mensen met deze variant van diabetes krijgen dan ook vaak het advies hun eetgewoontes te veranderen en meer fysieke te gaan bewegen. Ook bij deze variant van diabetes is het mogelijk dat een patiënt zelf insuline moet inspuiten, maar dit is niet altijd het geval, in tegenstelling tot type I diabetes, waar dit altijd het geval is. Als iemand met type I diabetes niet zelf insuline spuit, sterft deze persoon onherroepelijk en vermoedelijk binnen enkele dagen of sneller. Dit is zelden het geval bij mensen met diabetes type II. Diabetes type II komt bij ongeveer 9 van de 10 diabetes patiënten voor.

Naast deze beide varianten kennen we nog enkele vormen van diabetes, welke veel op type I en type II lijken, maar specifieke kenmerken hebben die niet voor type I en II gelde. Mogelijk worden er in de toekomst nog meer varianten ontdekt, als er meer genetisch onderzoek is gedaan naar deze ziekte. Andere vormen van diabetes zijn bijvoorbeeld:

– Neonatale diabetes: Dit is een vorm van diabetes die bij baby’s onder 6 maanden oud ontstaat.
Zwangerschapsdiabetes: Dit is een vorm van diabetes die optreed bij ongeveer 2% van alle zwangere vrouwen, die daarvoor geen last hadden van diabetes.
– Diabetes type III: Dit is een vorm van diabetes die een soort ‘diabetes van de hersenen’ lijkt te zijn. De wetenschap is deze variant nog verder aan het onderzoeken voor ze verdere conclusies wenst te trekken.
– Mody: Dit is een vorm van diabetes die aanvankelijk erg kan lijken op diabetes type II.
– Lada: Dit is een variant van type I diabetes die zichzelf voordoet als diabetes type II.
– Midd: Dit is een zeer zeldzame diabetes variant die gepaard gaat met doofheid en via de moederlijn wordt geërfd.
– Diabetes insipidus: Dit is een aandoening die eigenlijk niets te maken heeft met diabetes, maar wel dezelfde naam draagt, wat te danken is aan gelijksoortige symptomen als uitzonderlijk veel drinken en urineren.

Om dit deel van het blog af te sluiten willen we nog vermelden dat het herkennen van diabetes mogelijk is door de volgende kenmerken die optreden in de voorfases:

– Uitzonderlijke dorst.
– Veel urineren.
– Fysieke vermoeidheid.
– Last en irritatie van de ogen (branderig gevoel, wazig of dubbel zien).
– Slecht genezende wondjes op het lichaam.

Is diabetes te genezen en met welke symptomen gaan de hierboven genoemde varianten gepaard?

Om de eerste vraag van hierboven te beantwoorden, moeten we vermelden dat dit afhangt van het type diabetes dat iemand heeft en van de behandelmethodes die worden gebruikt. Het is zo dat er veel verwarring en tegenstrijdige informatie is over het ziektebeeld diabetes. Toch blijkt dat met name type II vrijwel zeker te genezen is en dat dit genezingsproces voor een zeer groot deel afhankelijk is van gezonde voeding. Eén van de grootste en meest doorslaggevende factoren hierin is de zuurgraad van ons menselijke lichaam. Deze zuurgraad dient normaliter een optimale waarde te hebben van 7.35-7.45. Helaas is het vaak zo dat veel mensen lijden aan stevige verzuring van hun lichaam. Dit komt door het feit dat veel mensen zeer veel voorbewerkte voedingsproducten eten die gefabriceerd worden door de voedingsindustrie. Dit zijn echter vaak producten die zeer ongezond voor ons lichaam en onze geest zijn en die dus in een zeer hoge mate zorgen voor de verzuring van ons lichaam. De oorzaak hiervan is het aanwezig zijn van grote hoeveelheden kunstmatige toevoegingen, zoals geur-, kleur- en smaakstoffen, smaakversterkers, kunstmatige suikers, gistextracten, maltodextrine, hexaan, emulgatoren, bindmiddelen, rijsmiddelen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Al deze middelen zorgen voor het ontregelen van de zuurgraad van ons lichaam, naast alle andere zaken die dit soort middelen ook nog eens negatief beïnvloeden (ontregelen van hormoonspiegels, bloedsuikerspiegels, cholesterolspiegels, etc.) In de raw food en superfood wereld is men er over het algemeen van overtuigd dat diabetes type II te genezen is en hier zijn ook vele voorbeelden van. Het blijkt namelijk dat door het volgen van een streng alkalisch dieet het zelfs mogelijk is om diabetes type II binnen een periode van ongeveer een maand volledig te genezen. Na het volgen van zo’n 30 daags dieet is er vaak geen spoor meer terug te vinden van diabetes type II en bijbehorende symptomen in het lichaam. Het alkalisch dieet bestaat uit puur rauwe voeding met een hoge alkalische waarde. Alle bewerkte voedingsproducten worden vermeden en dit geld ook voor zo goed als alle natuurlijke suikers op zeer kleine hoeveelheden na, die een minimaal effect hebben op de glucosespiegel van ons lichaam. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan stevia en yacón. Beide hebben een glycemische waarden van nul en hebben daarmee geen enkele invloed op onze glucosespiegel.

Het is namelijk de glucosespiegel in ons lichaam die bepalend is voor het feit of wij diabetes hebben of krijgen. Zijn deze waardes te hoog en is dit geval gedurende een te lange periode, dan wordt ons lichaam ongevoelig voor insuline, wordt de aanmaak van insuline in het lichaam verstoord en treden er disbalansen op in onze bloedsuikerwaardes, waardoor diabetes type I en type II kunnen ontstaan. Het verhogen van deze glucosewaardes noemen we ook wel hypoglykemie, wat de tegenhanger is van hyperglykemie. Hyperglykemie is als de glucosewaardes in ons bloed te laag zijn. Als dit voorkomt voelen we ons meestal vrij futloos en dienen we een voedingsbron te consumeren die natuurlijke suikers bevat of voedingsstoffen bevat die in suikers worden omgezet door ons lichaam. Zetmeel is hier een voorbeeld van. Hypoglykemie zorgt, indien er veel te hoge glucosewaardes in het lichaam aanwezig zijn, voor de afvoer van de suikers via onze urine. Dit kan leiden tot overmatig urineren (polyurie) en overmatig drinken (polydipsie). Hypoglykemie kan gevaarlijk zijn als het langdurig is of om veel te hogen bloedsuikerwaardes gaat. De patiënt kan namelijk in een coma raken als het niet op tijd herkent en behandeld wordt. Hierbij kan ernstige beschadiging van de hersenen en organen optreden.

Wat best typisch is, is het feit dat de wetenschap er eigenlijk nog steeds niet echt achter is wat de oorzaken zijn van diabetes. Dit heeft mogelijk te maken met hun methodiek om te bepalen wat de oorzaak is. Het is voor velen buiten de wetenschap meer dan duidelijk welke oorzaken er blootliggen aan het ontstaan van dit ziektebeeld, al lijken er meer oorzaken te zijn dan erfelijkheid en het consumeren van grote hoeveelheden kunstmatige en ongezonde suikers. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat psychosomatische factoren sterk meespelen bij het ontstaan van deze ziektebeelden, maar op dit gebied tast men nog steeds flink in het duister omtrent dit onderwerp. Hoe dan ook, volgens de westerse geneeskunst is het zo dat diabetes, ook wel suikerziekte genaamd officieel niet te genezen is en dat geld voor beide varianten. Zoals gezegd is ondertussen buiten de wetenschappelijke wereld duidelijk aangetoond dat type II wel te genezen is. Ook type I is mogelijk te genezen door holistische helingsmethodes als Pranic Healing. Dit is een energetische vorm van healing die, mits iemand vergevorderd is als healer, de healer in staat stelt afgestorven weefsel in het lichaam te doen regenereren. Dit zou mogelijk inhouden dat de eerder genoemde eilandjes van Lagerhand weer zouden kunnen worden hersteld en  hierdoor het lichaam weer in staat zou zijn zelf insuline aan te maken. Deze healing methode triggert het zelfherstellende vermogen van het lichaam op krachtige wijze, waardoor het lichaam tot celweefsel- en orgaanherstel in staat zou zijn. In hoeverre hier echter positieve resultaten mee zijn behaalt is ons verder niet bekend. Tot slot hebben we hieronder een lijst gemaakt met de meest bekende symptomen van diabetes.

– Blaasontsteking, witte vloed en/of steenpuisten (bij te hoge bloedsuikerwaardes).
– Veel drinken en urineren.
– Adem kan naar aceton ruiken (bij patiënten met insulinetekort, waardoor lichaam overschakelt op vetverbranding).
– Slecht helende wonden over het lichaam.
– Ongevoeligheid van het zenuwnetwerk, waardoor verdoofde lichaamsdelen op kunnen treden (dit gebeurt meestal bij voeten).
– Bij veel te hoge glucosewaardes kan ketoacidose optreden, met gevaar op levensgevaarlijke coma.
– Irritatie of ontsteking van de ogen (rood, branderig, vaag en wazig zicht.
– Overmatige vermoeidheid of slaperigheid.
– Verhoogd gevoel van honger.
– Droge mond en droge tong.
– Impotentie.
– Blindheid.
– Artherosclerose.
– Hart- en vaatziekten.
– Verstoring nierfuncties (bijvoorbeeld diabetische nefropathie).

Dit zijn natuurlijk ziekteverschijnselen en gezondheidsrisico’s die er niet om liegen. Het is zeer zeker niet ongebruikelijk dat diabetespatiënten vervolgens andere ziektes naast diabetes ontwikkelen die gezamenlijk zorgen voor een zeer complex en moeilijk te behandelen ziektebeeld. Gelukkig bestaan er allerlei gezonde en sterk alkaliserende voedingsproducten, zoals superfoods, die ons hierbij kunnen helpen. Laten we daarom snel doorgaan naar het volgende hoofdstuk waarin we deze superfoods met een positieve invloed op diabetes gaan behandelen.

Welke superfoods helpen tegen diabetes?

– Blauwgroen algen: In dit geval hebben we het over de verschillende soorten blauwgroene algen die wel bekend staan als spirulina, chlorella, marine fytoplankton en AFA algen. Al deze varianten hebben een zeer hoge alkalische voedingswaarde en reguleren hierdoor de zuurgraad op zeer krachtige wijze in ons lichaam. Hierdoor wordt de impact van kunstmatige suikers flink geneutraliseerd in het lichaam en wordt de glucosespiegel krachtig gereguleerd en uitgebalanceerd. Het is het verzuren van ons lichaam wat volgens een steeds groter wordende hoeveelheid wetenschappers zorgt voor het feit dat ons lichaam tegenwoordig leidt aan een grote verscheidenheid aan zogenaamde westerse welvaartziekten. Dit zijn ziektebeelden die bij natuurvolkeren amper of geheel niet voorkomen en dat geeft toch te denken. Ook hier lijkt wederom een duidelijke link te bestaan tussen ons voedingspatroon en diabetes. Blauwgroene algen zijn een fantastisch middel voor het bestrijden van een ongelofelijk arsenaal aan ziektebeelden en diabetes is daar slechts één van. Dit is mogelijk dankzij het feit dat blauwgroene algen echte oervoeding zijn met een buitensporig arsenaal aan voedingsstoffen, zoals eigenlijk door geen enkele voedingsbron geëvenaard wordt. Wilt u meer informatie over deze blauwgroene algen, dan vindt u dit onder de volgende links:

AFA Algen
Chlorella
Marine Fytoplankton
Spirulina

– Vitamineral Greens: Vitamineral Greens is een fantastische voedingssupplement wat bestaat uit een groot aantal verschillende raw food en superfood producten. Het heeft een zeer krachtig alkaliserende werking op ons lichaam, wat zoals we eerder al hebben aangegeven, uiterst belangrijk is voor mensen met diabetes. Diabetes ontstaat bij veel mensen door het consumeren van teveel bewerkte producten uit de voedingsindustrie die zorgen voor het verzuren van ons lichaam. De wetenschap wil nog steeds niet aan deze theorie, die ondertussen aan de hand van vele voorbeelden veel meer dan alleen theorie is geworden. Vele mensen met diabetes type II genezen in de periode van één tot uiterlijk twee maanden van hun ziektebeeld door het volgen van een sterk alkalisch dieet. Vitamineral greens is hier uiterst geschikt voor en zorgt voor sterke alkalisering van ons lichaam. Wilt u meer weten over dit product en de vele andere gezondheidsvoordelen die het heeft? Gaat u dan naar ons blog onder deze websitelink.

– Ormus Supergreens: Ook Ormus Supergreens van het bedrijf Sun Warrior is een ongelofelijk krachtig middel als het gaat om het alkaliseren van ons lichaam. De kwaliteit van dit product is bijzonder hoog, want alle hierin verwerkte soorten groente en kruiden zijn afkomstig van vulkanische grond. Hierdoor heeft het niet alleen een uiterst krachtige alkaliserende werking op ons lichaam, maar bezit het product tevens een enorm scala aan actieve en uiterst gezonde voedingsstoffen voor ons lichaam. Ook dit middel heeft een bijzondere heilzame en krachtige werking op het verschijnsel diabetes II. Ook patiënten met diabetes I varen zeer wel bij deze sterk alkaliserende producten, omdat hun zuurgraad hersteld wordt, wat vele andere fysieke problemen die het gevolg van diabetes kunnen zijn (zoals eerder beschreven) helpt voorkomen. Als u meer informatie over dit fantastische product wilt, dan vindt u dat in ons blog onder deze link.

– Noni: Noni is een waar wondermiddel en inzetbaar tegen een ongelofelijk groot arsenaal aan verschillende soorten ziekten. Diabetes is daar slechts één van en noni is inzetbaar tegen zowel type I als type II diabetes. Noni heeft een zeer sterk regulerende werking op onze bloedsuikerspiegel en zorgt daarnaast voor een verhoogde gevoeligheid voor insuline van het lichaam, wat natuurlijk ideaal is voor mensen die lijden aan diabetes type II. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat maar liefst 84% van zowel type I als type II diabetes patiënten positief reageert op het gebruik van noni. Dit is met name te danken aan het bijzondere stofje scopoletine wat aanwezig is in noni. Dit staat ook wel bekend als gelsiminisch zuur. Door de werking van het enzym scopoletine glycosyltransferase wordt uit scopoletine een glucoside gevormd wat wel scopoline heet. De werking hiervan levert verbijsterende gezondheid bevorderende resultaten op voor zowel type I als type II diabetes patiënten. Wilt u meer weten over de werking van noni, dan vindt u ons blog over noni onder deze websitelink.

– Ginseng: Ginseng is een middel wat iedereen onderhand wel kent of toch op z’n minst zou moeten kennen. Het is een middel wat met name in de traditionele Chinese en Aziatische geneeskunst wordt gebruikt en wordt toegepast bij een zeer grote hoeveelheid fysieke kwalen en ziektebeelden. Dit geld zo ook voor diabetes en de hier mogelijk uit voortvloeiende ziektebeelden.  Het is met name de Amerikaanse variant, samen met rode ginseng die een positieve invloed hebben op diabetes. Ze hebben beide een sterk stabiliserende werking op de glucosespiegel in ons bloed. Het zijn de onregelmatigheden in deze glucosespiegel die voor de gevreesde ‘hypers’ en ‘hypo’s’ kunnen zorgen bij een diabetes patiënt. Ook worden aanverwante verschijnselen van diabetes krachtig bestreden, wat met name bij de Amerikaanse ginseng het geval is. Dit zijn bijvoorbeeld zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk en hoge vetgehaltes in het bloed, wat ook wel bekend staat als ‘hyperlipidemie’. Mocht u meer informatie willen over de verschillende soorten ginseng, dan vindt u dit onder deze link op onze website.

– Stevia: Stevia is een product wat mogelijk veel mensen kennen van de tijd dat het nog verboden was. Het gaat hier om een natuurlijk zoetmiddel met een glycemische index van nul. De glycemische index is een schaal waarmee de impact op onze glucosespiegel wordt gemeten en de impact van stevia is dus niet meetbaar. Het is daarmee het ideale zoetmiddel voor diabetici, want het is niet mogelijk om door de consumptie van stevia hypoglykemie te veroorzaken en heeft tevens nog andere voordelen. Zo versterkt stevia zelfs de fysieke tolerantie voor glucose, maar veroorzaakt geen veranderingen in de bloedsuikerspiegel. Dit staat natuurlijk in schril contrast met alle kunstmatig vervaardigde suikers uit de voedingsindustrie en zelfs van de natuurlijke suikers is er maar één andere natuurlijk zoetmiddel die onder de superfoods valt en tevens geen meetbare waardes heeft wat betreft de impact op de glucosespiegel. Dit is yacón.  Verder blijkt uit onderzoek dat stevia de insulinegevoeligheid van diabetes patiënten zelfs verhoogt en de aanmaak van insuline in het menselijke lichaam ook nog eens stimuleert, wat zelfs de gevolgen van diabetes en metabolisch syndroom mogelijk om zou kunnen keren. Al met al een fantastisch middel voor diabetici. Mocht u meer informatie willen over dit product, dan vindt u dat onder deze link op onze website.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

De superfoods die hierboven genoemd zijn, evenals vele andere raw food en superfood producten zijn tegenwoordig in een steeds groter wordende hoeveelheid winkels te koop. Dit is natuurlijk een prachtig verschijnsel, want daarmee wordt het voor iedereen mogelijk dit soort producten aan te schaffen. Het beste doet u dit in de gespecialiseerde raw food en superfood zaken, maar dit is vaak ook mogelijk in verschillende natuurreformzaken en biologische winkels. Ook online zult u merken dat dit soort producten in steeds grotere mate worden aangeboden. Net als bij de ‘normale’ winkels raden we ook hier aan om de producten te kopen bij een gespecialiseerde raw food en superfood winkel. Dit omdat deze simpelweg de ruimste keuze en hoogste kwaliteit aan raw food en superfood producten in huis hebben.  Niet elke winkel en leverancier levert even goede producten en ook in dit specifieke marktsegment worden inferieure producten geleverd, wat natuurlijk een minder fijne zaak is. Dit is voor ons als destijds reden geweest dit bedrijf te starten, om zo door de levering van de allerbeste en hoogst kwalitatieve producten u als klant een stuk ondersteuning van betekenis te kunnen geven. Dit voor zowel fysiek alsook mentaal welzijn. Deze producten verkopen wij onder de websitelink www.superfood.nl waar wij onze online winkel gevestigd hebben. Hier kunt u uw bestelling natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week plaatsen, waarna wij er zorg voor dragen dat deze bestelling binnen uiterlijk 2-3 werkdagen bij u thuis wordt afgeleverd.

Share:

4 comments

 1. Goedendag

  Er zit denk ik een foutje in het artikel.
  Als de glucosewaardes stijgen in het bloed spreekt men van een hyperglycaemie en niet van een hypoglycaemie .

  Gr. Els

 2. Els heeft inderdaad gelijk: bij hoge glucosewaarden in het bloed spreken we van HYPERglycemie en bij lage glucosewaarden van HYPOglycemie. Dus HYPO = LAAG en HYPER = HOOG.

  Mvg,
  Katty

 3. Eilandjes van Lagerhand?? Eilandjes van Langerhans…

 4. Ik koop mn Spirulina Poeder en capsules altijd in de small bulk voordeel verpakking van Big Food bij http://www.Plent.nl. Echt een aanrader . Super kwaliteit voor een hele goede prijs voor als je het dagelijks gebruikt.

Geef een antwoord