Superfoods die kunnen beschermen tegen oogziekten

In dit blog gaan we het hebben over een aantal ziekten die over het algemeen minder voorkomen bij mensen. Dit geld met name voor mensen van jongere leeftijd, want oogziekten zijn vaak aandoeningen die op latere leeftijd bij ons als mens op beginnen te spelen, althans in het zogenaamd moderne westen. Dit is natuurlijk voor een groot deel te danken aan het feit dat ons menselijke lichaam op latere leeftijd zwakker pleegt te worden en slijtage vertoont. Het zijn deze oorzaken die ten grondslag liggen aan vele ziekten bij oudere mensen, waarvan oogziekten natuurlijk slechts één categorie is. Verder kennen ook jonge mensen natuurlijk verschillende oogziekten en afwijkingen, want dit is niet iets wat alleen bij de ouderen in onze samenleving voor komt. Ook jongeren kunnen ernstige problemen aan de ogen ondervinden, al is dit over het algemeen vaker het geval in de zogenaamde derde wereldlanden, wat alles te maken heeft met de lagere hygiënische standaards in vele gebieden. Het gaat in dit geval natuurlijk om verschillende infectieziekten en niet om degeneratieve ziektebeelden van het oog, al kunnen deze wel uit infectieziekten voorvloeien. We zullen verderop in dit blog verder uitweiden over de mogelijk oorzaken van de verschillende oogziekten.

Welke varianten van oogziekten bestaan er precies?

Laten we voor het zover is eens nader onder de loep nemen hoe onze ogen precies werken en welke soorten ziekten er allemaal zijn op dit gebied. Dit zijn er namelijk nogal wat, al zullen veel van deze ziekten de meeste mensen totaal niet bekend voorkomen en hebben de meesten onder u nog nooit van deze ziektebeelden gehoord. Goed, het zal iedereen zonder meer bekend zijn dat onze ogen ervoor zorgen dat we de wereld om ons heen waar kunnen nemen. We kunnen door de actieve daad van kijken zaken waarnemen, die we vervolgens ‘zien’. Onze ogen zijn waarnemingsorganen die door middel van licht signalen doorstuurt naar onze hersenen, die vervolgens in beelden worden omgezet door de hersenen. Dit is een zeer ingenieus proces waarbij heel veel komt kijken en waarbij heel veel onderdelen van onze ogen en hersenen betrokken zijn. Zo bestaan onze ogen uit een flink aantal verschillende onderdelen. Laten we eens gaan kijken welke dat allemaal zijn:

– Accommodatiespier: Deze spier zorgt via de straalspieren ervoor dat de vorm van onze ooglens kan veranderen, wat ook wel de accommodatie van de lens wordt genoemd. Ook zorgt deze spier voor de aanmaak van oogvocht, wat zich in de kamer tussen de binnenkant van het hoornvlies en de ooglens bevindt.
– Achterste lenskamer: Deze lenskamer is gevuld met een bepaalde vloeistof, ook wel het zogenaamde ‘kamerwater’ genaamd.
– Bindvlies (conjunctiva): Dit deel van het oog gaat over in de bekleding van de binnenkant van de oogleden.– Blinde vlek (papil): Dit is de plek waar de oogzenuw onze ogen verlaat en waar geen netvlies aanwezig is.
– Gele vlek (macula lutea): Dit is de plek midden op het netvlies, waardoor we scherp kunnen zien en kleuren waar kunnen nemen. In het midden bevindt zich wat wel de ‘fovea centralis’ wordt genoemd. In de macula lutea bevinden zich zogenaamde kegeltjes, waar de beeldvorming in ons oog op z’n best is.
– Glasachtig lichaam (corpus vitreum): Dit houdt ons oog in vorm, is doorzichtig en bevat het glasvocht in onze ogen.
– Harde oogvlies (sclera): Dit vlies is stevig, wit en geeft bescherming aan onze ogen.
– Hoornvlies (cornea): Dit vlies is doorzichtig en loopt voort uit het harde oogvlies aan de voorkant van onze ogen. Het hoornvlies laat licht door en zorgt in hoge mate voor de beeldvorming op ons netvlies.
– Iris (regenboogvlies): De iris komt voort uit het vaatvlies aan de voorkant van onze ogen en reguleert de hoeveelheid licht die in onze ogen valt. De iris, corpus ciliare en chorioïdea samen worden ook wel de zogenaamde ‘uvea’ genoemd.
– Kegeltjes: De kegeltjes zitten samen met de staafjes op ons netvlies en geven contrast en kleur weer.
– Lens: Deze bevindt zich achter de iris en de pupil en is samen met  het hoornvlies verantwoordelijk voor een scherp beeld op het netvlies.
– Netvlies (retina): Het netvlies bevat vele elementen, zoals kegeltjes, staafjes en zintuigcellen, waardoor onder de invloed van licht impulsen in het zenuwstelsel ontstaan.
– Ooglens (kristallens): Dit is een structuur in ons oog welke zich tussen de cornea en het netvlies en achter de iris en voor het glasachtige lichaam bevindt. De lens bestaat uit een lenskern, lenskapsel en cortex.
– Oogpigment: Dit zijn de pigmentmoleculen in onze ogen, welke met duizenden tegelijk bevestigd zijn op de lichtgevoelige cellen van het netvlies.
– Oogspieren: Deze zorgen ervoor dat onze ogen in de gewenste richtingen kunnen worden gedraaid.
– Oogwit (sclera): Dit is de buitenste witte laag van het oog, wat bestaat uit stevig bindweefsel.
– Oogzenuw (nervus opticus): Deze zenuw geleidt impulsen van ons oog naar onze hersenen.
– Papil (blinde vlek): Dit is het deel van ons netvlies waar de oogzenuw het oog verlaat, wat betekent dat hier geen zintuigcellen aanwezig zijn en waardoor deze zogenaamd blinde vlek ontstaat.
– Pupil: Dit is de opening binnen in de iris die het licht in onze ogen binnenlaat.
– Staafjes: De staafjes zitten samen met de kegeltjes op ons netvlies en geven contrast en kleur weer.
– Straallichaam: Dit zit aan de rand van ons vaatvlies vast en is op stevige wijze met ons harde oogvlies verbonden.
– Vaatvlies (choroïdea): De eerder genoemde accommodatiespier bevindt zich in het straallichaam. Dit vlies bevat veel bloedvaten en zorgt voor aan- en afvoer van stoffen in onze ogen.
– Voorste lenskamer: Dit is de ruimte in het oog welke zich bevindt tussen het hoornvlies en de iris. Hier vormt het oog een sterke lens wat mogelijk is door de extra kromming van de het hoornvlies in combinatie met het grote verschil in brekingsindex van het vocht in de voorste oogkamer en lucht buiten.

Dit zijn zo goed als alle kleinere organen en omliggende structuren van het oog in ons lichaam. Een aantal van die omliggende structuren zijn ook onze oogleden, traanklieren, traanbuisjes, traanpunten en andere kleine orgaanstructuren. In totaal weegt ons oog gemiddeld ongeveer 7,5 gram, al scheelt dit natuurlijk per mens. Gemiddeld is ons oog ongeveer 2,5 centimeter in doorsnede. Verder kunnen we hier nog het één en ander aan informatie aan toevoegen, zoals de volgende feiten. Onze ogen worden elk aangestuurd door zes verschillende spieren die zorgen voor de verschillende soorten bewegingen die onze ogen kunnen maken. Zo bestaan er saccades en gladde oogbewegingen, welke beide op verschillende momenten en snelheden plaatsvinden. Saccades zijn zoekbewegingen die plaatsvinden bij onverwachte bewegingen van voorwerpen of mensen om ons heen. Gladde oogbewegingen zijn bewegingen waarbij ons oog een voorwerp of persoon volgt en dit doet  naar aanleiding van bepaalde verwachtingen en inschattingen omtrent beweging van het voorwerp of de persoon. Verder kan, wat niemand zal verbazen, de iris van ons oog verschillende kleuren hebben, welke sterk kunnen variëren. Deze kunnen blauw, grijs, bruin, groen en een combinatie van deze kleuren bevatten. Ook wordt geel wel in verschillende irissen als kleur aangetroffen, maar dan slechts in kleine gedeeltes. Zoals we dus al aangaven, bestaat het oog uit een groot aantal onderdelen, wat aangeeft dat de mogelijkheid om door onze ogen te kijken een zeer ingewikkeld proces is waarbij veel komt kijken. Het is daarom ook vaak niet eenvoudig om oogziekten snel en efficiënt te genezen. Er kunnen zeer veel complicaties optreden die ervoor zorgen dat het helingsproces moeizaam plaats vindt.

Hoe ontstaan oogziekten en welke oogziekten bestaan er zoal?

oogziektenAls we ons gaan verdiepen in de redenen achter de verschillende soorten oogziekten, dan komen we tot de conclusie dat hier veel redenen aan ten grondslag kunnen liggen. Toch kunnen we constateren dat er eigenlijk twee hoofdredenen zijn die bij veel van deze ziektebeelden terug blijven keren. Dit zijn in het bijzonder ouderdom en infecties/ontstekingen. Van de eerste oorzaak kunnen we stellen dat dit een oorzaak is waar lang niet altijd wat aan te doen is. Het gaat in dit geval om de zogenaamde degeneratieve ziekten aan onze ogen. Natuurlijk kunnen we wel door middel van een gezond leven het ziek worden en slijten van ons lichaam zo lang mogelijk proberen uit te stellen, maar uiteindelijk is het een onomkeerbaar feit dat we als mens op een gegeven moment komen te overlijden en dat ons lichaam simpelweg versleten is. Dat is iets waar ieder mens van ons mee zal moeten leren leven. Toch is er zoals gezegd veel wat we als mens kunnen doen om dit proces zo pijnloos en met zo weinig mogelijk ziekte gepaard te laten gaan.

De andere hoofdoorzaak van oogziekten,  infectie, is een oorzaak waar we zelf heel veel aan kunnen doen, ook al proberen veel artsen en de farmaceutische industrie ons er vaak van te overtuigen dat er niets tegen te doen is, behalve het consumeren van de door hun voorgeschreven en gefabriceerde medicatie. Dit zijn natuurlijk zaken waar we ons als mens niet bij neer hoeven te leggen en daarom blijven wij natuurlijk aanraden dat het bijzonder belangrijk is om te zorgen voor gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Dit niet alleen als u merkt dat u ziek wordt of bent, maar ook zeer zeker ter voorkoming van ziekte. Eén van de meest gemakkelijke en effectieve manieren om er zelf als mens voor te zorgen dat ons lichaam niet of nauwelijks ziek wordt, is door te letten op welke voeding we tot ons nemen. Allereerst zouden we daarom willen benadrukken dat het goed is om zoveel mogelijk biologische en natuurlijke voedingsproducten aan te schaffen en met name alle voorbewerkte producten uit de supermarkten te laten liggen. Dit omdat deze producten vaak volgepropt zitten met allerlei kunstmatige toevoegingen die de natuurlijke biochemische processen van ons lichaam sterk ontregelen. Ook onze ogen lijden hieronder, net als alle andere organen in ons lichaam. Hierdoor treed vaak ziekte op, wat een gevolg is van deze ontregelde biochemische processen. Een voorbeeld hiervan is het ontregelen van de zuurtegraad in ons lichaam, wat tevens volgens een steeds groter aantal wetenschappers mogelijk reden is voor alle welvaartziekten die we tegenwoordig kennen in onze zogenaamd moderne wereld. Dit soort ziektebeelden komen eigenlijk amper of geheel niet voor in gebieden waar mensen nog in evenwicht met de natuur leven. Dat zijn natuurlijk zaken die tot nadenken dienen aan te zetten.

Hoe dan ook, dit zijn feiten waar we mee hebben te dealen en daarom benadrukken we elke keer weer hoe belangrijk het is om gezonde en natuurlijke voeding te eten. Zorgt u er tevens voor dat deze voeding voor de helft of net iets meer uit rauwe voeding bestaat en u heeft een goede kans een flink aantal jaren in gezondheid aan uw leven toe te voegen, wat geld voor zowel uw ogen als de rest van uw lichaam. Dit althans in vergelijking als u dit niet zou doen en uw lichaam zou overladen met alle voedingsproducten van de moderne voedingsindustrie. Het constante bombardement aan grote hoeveelheden kunstmatige toevoegingen is reden waarom zoveel mensen tegenwoordig ziek zijn. Dit geld zowel voor kinderen alsook voor volwassen en de ouderen in onze samenleving. Het zijn dit soort producten die zo bijvoorbeeld zorgen voor een grote hoeveelheid infectieziekten in onze lichamen. Ook bevatten deze producten grote hoeveelheden stoffen die de werkzaamheid van vrije radicalen in ons lichaam verhogen. Vrije radicalen zijn één van de grootste bedreigingen voor onze ogen en zijn in staat vele degeneratieve ziektebeelden te veroorzaken. Ook liggen ze ten grondslag aan eigenlijk alle vormen van kanker. Infecties en Daarnaast zijn de net genoemde infecties en ontstekingen, die natuurlijk ook in onze ogen kunnen plaatsvinden, vrij gemakkelijk te voorkomen, als we maar gezond eten en leven. Een andere oorzaak die volgens meerdere bekende oogartsen ter wereld voor oogafwijkingen en problemen met het gezichtsveld zorgt, is het ervaren van grote hoeveelheden stress en spanning. Dit zorgt voor vergrote druk op de oogbol, waardoor afwijkingen in vorm ontstaan en hierdoor bijvoorbeeld bijziendheid of verziendheid, alsook andere oogafwijkingen en ziektebeelden op kunnen treden. Dit soort verschijnselen, in samenspel met ongezonde voeding, het werken in omgevingen die zwaar vervuild zijn (zware industrie, vervuilde werkplaatsen, plekken met chemische stoffen, enz.) zorgen gemakkelijk voor zeer gecompliceerde ziektebeelden. De vervuiling in onze wereld is natuurlijk ook een zeer grote oorzaak van infectie- en degeneratieve ziektebeelden. Dit zowel voor onze ogen, alsook voor vele andere kwetsbare en zeer belangrijke organen in ons lichaam. Zo is het mogelijk dat onze ogen bijvoorbeeld leiden aan de volgende lange rij aan ziektebeelden:

– Amblyopie (lui oog).
– Blefaritis.
– Cataract.
– Chalazion.
– Conjunctivitis.
– Cornea-erosie.
– Diabetische retinopathie.
– Glaucoom.
– Hordelum externum.
– Hordelum internum.
– Keratitis.
– Keratoconus.
– Lebers opticussatrofie.
– Maculadegeneratie.
– Netvliesloslating.
– Pigmentdispersiesyndroom.
– Pingueculum.
– Presumed ocular histoplasmosis.
– Pterygium.
– Retinitis pigmentosa.
– Uveïtis.
– Ziekte van Coats.

Zoals velen aan dit rijtje ziektebeelden zien, is het dus mogelijk aan vele verschillende oogziekten te lijden. We willen voorkomen dat we hier in vaktermen gaan verdwijnen wat betreft de ziektebeelden die hier vermeld staan, maar laten we er eens een paar uitlichten. Zo is elke ziektebeeld wat eindigt op ‘itis’ een infectie of ontstekingsziekte. Zoals velen mogelijk weten, varen infecties en ontstekingen wel bij een ontregelde zuurtegraad binnen het lichaam. Een gevolg van deze ontregeling is vaak een te hoge aanwezigheid van verschillende schimmelsoorten en parasieten in ons lichaam, die voor infecties zorgen. We kunnen een flinke buffer opbouwen binnen ons lichaam als we zorgen dat we een gezonde pH-waarde bezitten binnen ons lichaam. Dit is mogelijk door het consumeren van veel verse en met name van groene voedingsbronnen. Er zijn online grote hoeveelheden tabellen te vinden die u als consument kunnen laten zien welke pH-waarde alle verschillende voedingsproducten hebben. Zorgt u ervoor dat u zoveel mogelijk alkalische voeding consumeert, waarmee u automatisch zorgt voor een gezond afweersysteem en voor herstel van en balans tussen gezonde bacteriën en verschillende schimmelvormen in ons lichaam. Een andere manier waarop u daarvoor kunt zorgen is door het consumeren van veel gezonde probiotische voedingsproducten zoals bijvoorbeeld zuurkool en kefir. Tot slot willen we nog toevoegen dat met name roken één van de allergrootste oorzaken is van vele ziektebeelden aan onze ogen en voor veel degeneratieve ziektebeelden aan de ogen zorgt. U bent dus gewaarschuwd!

Welke superfoods kunnen ons helpen bij de verschillende soorten oogziekten?

Onze ogen hebben een aantal belangrijke voedingsstoffen nodig om te zorgen dat ze gezond blijven. De meest belangrijke voedingsstoffen voor onze ogen zijn:

– Alpha-lipoid zuur.
– Antioxidanten.
– Carotenoïden.
– Omega-3 vetzuren.
– Vitamine A.
– Vitamine C.
– Zink.

Voeding met deze nutriënten is dus per definitie gezond voor onze ogen. Andere voedingsbronnen die geschikt zijn voor het krachtig ondersteunen van onze ogen zijn natuurlijk superfoods. We hebben hieronder wederom een lijstje samengesteld met de meest krachtige superfoods op dit gebied. We beginnen deze keer met:

– Goji bessen (en vele andere bessensoorten): Goji bessen zijn de koning van alle bessen als het gaat om het beschermen van onze ogen. Alle bessensoorten zijn gezond voor onze ogen, omdat ze vitamine A, C en E  bevatten die allemaal min of meer als antioxidant werkzaam zijn in ons lichaam. Antioxidanten zijn één van de belangrijkste natuurlijke wapens tegen vele ziektebeelden met betrekking op onze ogen. Dit omdat ze de werking van vrije radicalen in ons lichaam saboteren, welke een destructieve uitwerking hebben op de gezondheid van onze ogen. De gezonder werking van antioxidanten geld verder ook tegen infectieziekten alsook voor ziektebeelden die ontstaan naar aanleiding van ouderdom. Goji bessen bezitten de twee meest belangrijke antioxidanten die onze ogen nodig hebben om goed beschermt te zijn en goed te kunnen functioneren. Dit zijn zeaxanthine en luteïne, beide zeer effectief en uiterst werkzaam als het gaat om het beschermen van onze ogen en het weren van onze ogen tegen verschijnselen en ziektebeelden als staar, glaucoom en conjunctivitis. Dit geld ook tevens voor maculadegeneratie en verschillende andere oogziekten. Ook bevatten goji bessen veel zink, wat een goede bescherming voor onze ogen biedt. Wilt u meer informatie over de goji bes, dan vindt u dit onder deze link op onze website.

– AFA Algen: AFA algen zijn lid van de familie van blauwgroene algen en één van de weinige soorten eetbare algen voor de mens. Deze bijzonder soort alg bezit een ongelofelijk arsenaal aan voedingsstoffen, waarvan antioxidanten en omega-vetzuren wel de belangrijkste zijn voor de gezondheid van onze ogen, evenals vitamine A en C en het mineraal zink. Deze zijn allemaal zeer rijkelijk aanwezig in AFA algen. Met name de antioxidantensoort luteïne, één van de twee meest belangrijke antioxidantensoorten voor onze ogen komt voor in grote hoeveelheden in deze algensoort. Wilt u meer weten over de vele andere voordelen van deze bijzondere algensoort op onze menselijk gezondheid? Check dan ons blog onder deze link.

Colloïdaal zilver: Colloïdaal zilver is een fantastisch wonderlijk middel wat eigenlijk voor elke uitwendige kwaal van ons lichaam kan worden gebruikt. Het is namelijk een natuurlijk antibioticum en wel in vloeibare vorm. Dit maakt dat het zeer gemakkelijk te gebruiken is om bijvoorbeeld onze ogen mee te deppen, mochten we bijvoorbeeld last hebben van verschillende soorten infecties waar onze ogen aan kunnen lijden. Dankzij de sterk antibiotische, ontgiftende, zuiverende, antibacteriële, antivirale, antischimmel en anti-parasitaire werking van colloïdaal zilver is het ideaal in de strijd tegen allerlei soorten infecties die door externe en interne ziekteverwekkers kunnen worden gemanifesteerd. Naast uitwendig gebruik is colloïdaal zilver ook prima inwendig te gebruiken, om te zorgen dat tevens alle infecties binnen in het lichaam met de grond gelijk gemaakt worden. Ook hersteld het onze pH-waarde op efficiënte wijze, waardoor infecties ook een stuk minder kans hebben in en op ons lichaam en dat geld dus ook voor onze ogen. Meer informatie over dit product vindt u onder deze link op onze website.

– Fruits of the Earth: In dit geval gaat het niet om een aparte en natuurlijke superfood, maar om een product wat is samengesteld uit een grote hoeveelheid fantastische superfoods. Dit is gedaan door het bedrijf Health Force, wat een grote naamsbekendheid geniet in dit specifieke vakgebied. Dit product zit bomvol met een zeer grote hoeveelheid bijzonder fruitsoorten, die boordenvol zitten met vitamine A, C en E en met name overladen zijn met bizar grote hoeveelheden antioxidanten, die zoals we ondertussen weten, nodig zijn voor het gezond houden van onze ogen en dienen voor het bestrijden van degeneratieve ziektebeelden. Ook bevatten deze fruitsoorten nog veel meer gezonde nutriënten voor zowel onze ogen als de andere organen in ons lichaam. Meer informatie over dit fantastische product vindt u onder deze link.

– Pompoenzaad: Pompoenzaad is een voedingsbron die een paar prachtige eigenschappen en voedingsstoffen bezit die zeer gezond zijn voor onze ogen. Dit geld eigenlijk voor meer zaden, maar pompoenzaad spant de kroon. Dit is omdat pompoenzaad onder andere veel vitamine A bezit, waarvan bekend is dat het goed is voor onze ogen. Vaak, en ook in dit geval, komt vitamine A als precursor voor in voedingsproducten en dan kennen we het als betacaroteen. Beiden hebben de werking van een krachtig antioxidant en zoals we eerder al aangaven bij de goji bessen zijn antioxidanten zeer belangrijk voor het welzijn van onze ogen. Ook bevat pompoenzaad het antioxidant luteïne en wel in grote hoeveelheden. Luteïne is een zeer effectieve antioxidant gebleken in het bestrijden van oxidatieve stress in onze ogen, waardoor vele ziektebeelden kunnen worden voorkomen, afgeremd en bestreden. Daarnaast bevatten deze zaden ook nog eens omega vetzuren, welke ook bijzonder belangrijk zijn voor onze ogen. U vindt meer informatie over de gezondheidsvoordelen van pompoenzaden onder deze link op onze website.

Om af te sluiten willen we nog een aantal andere bronnen vermelden die goed zijn voor de gezondheid van onze ogen, dit zijn bijvoorbeeld boerenkool, spinazie, broccoli, verse vis, oesters, noten, zaden, worteltjes, alle bessen en vele groente en fruitsoorten, met name die met de eerder genoemde essentiële nutriënten voor onze ogen. Om af te sluiten gaan we nu over tot het laatste deel van ons blog.

Waar kan ik superfoods tegen oogziekten kopen?

De hierboven genoemde superfood producten zijn het beste aan te schaffen in de hierin gespecialiseerde raw food en superfood winkels. Ook zijn veel van dit soort producten ondertussen te koop in natuurreformzaken en biologische winkels, al is de kwaliteit hier vaak iets minder dan in de speciaalzaken. Ook online is er een grote toename in dit soort online webwinkels. Let u er ook hierop dat u een vertrouwde bron uitzoekt voor u overgaat tot het bestellen van dure superfood producten, zodat u teleurstelling voorkomt. Ook in dit specifieke marktsegment neemt niet elke ondernemen het even serieus met de kwaliteit van de aangeboden producten. Dat is meteen reden waarom wij al vele jaren ons plegen toe te leggen op de verkoop van de allerbeste en hoogst kwalitatieve producten ter wereld. Deze zijn te bezichtigen en te bestellen via www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestellingen kunt plaatsen. Deze worden vervolgens binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis afgeleverd.

 

 

 

Share:

1 comment

  1. Kan ik dit bij jullie kopen het is voor iemand anders niet voor mij

Laat een antwoord achter aan Bob Reactie annuleren