Superfoods die helpen tegen kanker

In onze moderne tijden is er tegenwoordig bijna geen mens meer die niet bekend is met het beruchte fenomeen kanker. Ook is er in deze tijden bijna niemand meer die niet iemand kent die ziek is en lijdt aan kanker of hier ondertussen al aan overleden is.

Wat is kanker precies?

Dit samen met hart- en vaatziekten die deze twijfelachtige ereplaats samen met kanker delen. Gezamenlijk nemen zij naar schatting ongeveer 25-60% van alle sterftegevallen door ziekte voor hun rekening, wat afhankelijk is van de geografische ligging van het onderzochte gebied. Dit zijn natuurlijk bizar hoge getallen die ons eens flink tot nadenken zouden moeten aanzetten. Deze ziektebeelden komen namelijk uitzonderlijk veel meer voor in de westerse of zogenaamde ‘ontwikkelde delen’ van onze wereld en de percentages lopen zeer hoog op in deze gebieden. Dit geld ook voor de gebieden met een westerse leefstijl in de minder ontwikkelde landen en gebieden. Het is met name deze westerse levensstijl die een ziekte als kanker blijkbaar de kans geeft in bizarre proporites voort te woekeren. Ook Nederland ontkomt tegenwoordig niet aan deze feiten en in 2008 werd kanker voor het eerst als de absolute nummer één doodsoorzaak door ziekte vastgesteld in ons land.

Laten we voor we verder gaan eens kijken naar wat de wetenschap schrijft over kanker. Volgens de wetenschap voldoet kanker aan de volgende kenmerken en criteria:

– Bij constatering van kanker zijn er altijd cellen in het lichaam die zich non-stop en onbeheerst blijven vermenigvuldigen.
– Bij constatering van kanker breiden deze voortwoekerende cellen zich uit in omliggend weefsel en richten hier (ernstige) schade aan. Dit wordt we infiltratie of invasieve groei genoemd.
– Bij constatering van kanker woekeren de cellen uiteindelijk voort door het gehele lichaam, wat wel uitzaaiing of metastasering wordt genoemd. Dit gebeurt via de lymfevaten (lymfogene metastasering), via ons bloed (hematogene metastasering) of in aanwezige lichaamsholten (bijvoorbeeld in de buikholte).

Uit deze feiten kunnen we dus afleiden dat kanker een stoornis is in ons lichaam die ervoor zorgt dat ons lichaamseigen celweefsel zichzelf op ongecontroleerde manier begint te splitsen en delen en zich aangezet voelt tot ongecontroleerd voortwoekeren. Dit ongecontroleerde aanhouden van celdeling is iets wat een gezond lichaam op geen enkele manier vertoond. Dit omdat in een gezond lichaam alleen celdeling (prolifereren) plaatsvindt als dat een functie heeft en ergens voor nodig is, zoals bijvoorbeeld voor de groei van een orgaan of het helen van een wond. Lichaamsdelen kunnen aan vernieuwing of herstel toe zijn en op zo’n moment vervangt ons lichaam oude en eventueel zieke lichaamscellen door nieuwe gezonde cellen. Zo is het bekend dat ons gehele lichaam zich elke 7 jaar compleet vernieuwd heeft en er na deze 7 jaar geen enkele cel meer aanwezig is, die ons de 7 jaren daarvoor gediend heeft. Dit zijn echter normale fysiologische processen waarmee ons lichaam zichzelf gezond houdt.

Kanker is daarentegen een geheel ander verhaal en gaat om het totaal ongecontroleerd voortwoekeren van ook nog eens gemuteerde lichaamscellen. Gezonde cellen in ons lichaam krijgen na het prolifereren een specifieke vorm en grootte die afhankelijk is van hun functie in het lichaam. Dit fenomeen kennen we wel als cel differentiatie. Dit proces staat bloot aan een aantal verschillende regulerende mechanismes. Als lichaamscellen ontsnappen aan deze regulerende mechanismes, dan is er kans dat er cel mutatie ontstaat. Het feit dat sommige cellen gemuteerd zijn maakt dit hele ziektebeeld nog eens extra gevaarlijk, want hierdoor herkent ons lichaam ze niet als eigen lichaamscellen, maar als een vijandige indringer. Op zich is het goed dat ons lichaam dat doet, want hierdoor wordt ons immuunsysteem getriggerd, maar wat natuurlijk minder fraai is, is het feit dat deze gemuteerde cellen flink veel schade aan kunnen richten en hierdoor ook andere lichaamscellen doen muteren. Hierdoor ontstaan vaak in een mum van tijd ernstige gezondheidsproblemen, omdat onze organen en andere fysieke functies worden aangetast door deze kankercellen. Vervolgens houdt ons lichaam op met normaal functioneren en wordt onze gezondheid op een ernstige manier ondermijnt en aangetast.

Tot slot is het nog belangrijk om op te merken dat er verschillende fases zijn in de ontwikkeling van cel mutatie, tumoren en kanker. Tumoren hoeven namelijk niet altijd kwaadaardig (maligne) te zijn, maar kunnen ook goedaardig (benigne) zijn. Goedaardig betekent niet dat ze gezond zijn, maar dat ze niet in staat zijn om het orgaan waar ze in of bij voorkomen te vernietigen. Goedaardige tumoren kunnen wel kwaadaardig worden, maar zijn vaak alleen nog maar in staat om het orgaan of lichaamsdeel waar ze voortkomen te beschadigen, maar niet te vernietigen. Kwaadaardige tumoren zijn stukken gevaarlijker en worden daarom als kanker geclassificeerd, wat niet het geval is met goedaardige gezwellen. Iemand heeft dus pas kanker als er kwaadaardig weefsel gevonden is. Kwaadaardige gezwellen of tumoren kunnen een orgaan dus wel vernietigen en zijn daarom bijzonder gevaarlijk. Bovendien kunnen ze zich zeer snel verspreiden door het lichaam, wat meestal gebeurt via het lymfestelsel of de bloedbaan. Door een invasie van kankercellen kunnen deze cellen zich zeer snel uitbreiden en hele gebieden en vele organen in het lichaam besmetten, wat uiteindelijk vaak de dood tot gevolg heeft. Om af te sluiten willen we nog vermelden dat er een aantal vormen van kanker zijn die het meest voorkomen. Dit zijn darmkanker en longkanker bij zowel mannen als vrouwen en prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen. Darmkanker en longkanker zijn regelrechte gevolgen van het consumeren van slechte en ongezonde voeding en van het roken van tabak en andere soorten drugs.

Welke oorzaken liggen tegenwoordig ten grondslag aan het krijgen van kanker?

Kanker is met name in het westen een zeer gevreesd begrip, wat eigenlijk bijzonder merkwaardig is op een bepaalde manier. Wij in het westen beweren toch altijd overal oplossingen en antwoorden op te hebben? Toch staan we na al die jaren onderzoek nog steeds machteloos tegenover een ziektebeeld wat onze maatschappij al vele jaren op een uiterst pijnlijke manier ontwricht. Gezinnen vallen uit elkaar, families lijden groot verlies door dierbaren te zien sterven en vele liefdeskoppels ondergaan hetzelfde lot en vallen uiteen door dit verschrikkelijke ziektebeeld. Hoe is dat eigenlijk mogelijk in een wereld waarin zoveel technische en economische vooruitgang aanwezig is? Dit terwijl de sterftecijfers aan dit soort ziektebeelden in gebieden waar mensen meer in balans leven met de natuur een stuk lager liggen en in sommige gebieden zelfs geheel niet voorkomen. Deze feiten zijn onder andere zo omdat mensen in deze gebieden een stuk natuurlijker eten en daarmee op dagelijkse basis een flinke portie voedingsstoffen binnenkrijgen die hun beschermen tegen al dit soort vaak typische westerse ziektebeelden. Dat geeft toch ergens aan dat we zeer waarschijnlijk op grote schaal onnodig lijden aan ziektes zoals kanker, wat tegenwoordig gelukkig ook door vele wetenschappelijke en alternatieve bronnen bevestigd wordt. Kanker is een welvaartziekte, een ziekte die onnodig is en waar niemand aan hoeft te sterven, althans theoretisch gezien. In de praktijk is het helaas zo dat we dagelijks blootstaan aan een flinke rij veroorzakers van kanker en andere welvaartziekten. Dit, gecombineerd met het feit dat de meeste mensen tegenwoordig zo vervreemd zijn van de natuur en de ongekende kracht van gezonde en natuurlijke voeding, creëert gezamenlijk al vrij snel het ideale milieu voor het schijnbaar oneindig voortwoekeren van deze welvaartziekte. Laten we nu eens gaan kijken naar het rijtje mogelijke veroorzakers van kanker waar wij als mens ons dagelijks bewust of onbewust aan blootstellen. Dit rijtje bestaat onder andere uit de volgende factoren:

– Vervuilde voeding door toevoeging van veel ongezonde kunstmatige toevoegingen en gifstoffen (landbouwgiffen zoals pesticiden, herbiciden, fungiciden en anderen).
– Een vervuild milieu, vervuild door vele (petro-)chemische stoffen, fabrieks- en uitlaatgassen, radioactiviteit, elektrosmog en landbouwgiffen.
– Het roken van tabak.
– Het drinken van alcohol.
– Het consumeren van drugs.
– Gebruik van medicatie, vaccinaties en cosmetica.
– Gebruik van chemische huishoud- en schoonmaakmiddelen.
– Gebruik van chemische en andere gevaarlijke stoffen op het werk.
– Gebruik van aluminium keukengerei en pannen met anti-aanbak lagen in de keuken.

Dit zijn slechts de meest bekende en voor de hand liggende oorzaken van tumoren en kanker in ons lichaam. Eén van de hier genoemde factoren is er eentje waar we nog een stukje extra informatie over willen verschaffen. Dit omdat het een tijdsverschijnsel is wat in steeds ergere mate voorkomt en wat zichzelf letterlijk als een kwaadaardige tumor in onze maatschappij aan het voortwoekeren is. We hebben het hier over het verschijnsel elektrosmog. Elektrosmog is volgens een steeds groter wordende hoeveelheid wetenschappers het allergrootste gevaar waar deze planeet op dit moment aan bloot gesteld is. Dit is om meerdere redenen. Allereerst is het zo dat het constant aanwezig zijn en aanstaan van allerlei elektronische apparatuur een enorme verstoring in ons menselijke elektromagnetische veld creëert, waardoor ons immuunsysteem wordt gesaboteerd en ziektebeelden als kanker zeer gemakkelijk groeien en voortwoekeren. Dit is met name het geval als er veel gebruik wordt gemaakt van draadloze elektronische apparatuur. Deze draadloze apparatuur stuurt namelijk frequenties uit die onze lichaamscellen in hun groeiprocessen storen. We hoeven u na het lezen van alle vorige informatie waarschijnlijk niet uit te leggen waar dit toe kan leiden. De enorme hoeveelheid draadloze apparatuur die iedereen tegenwoordig in huis haalt en met zich rond sleept is vervolgens niet alleen een bedreiging voor de mensen die het aanschaffen, maar ook voor alle mensen die maar in hun buurt komen of wonen. Dit omdat de reikwijdte van deze draadloze apparatuur niet beperkt is tot het persoonlijke elektromagnetische veld of de woning van de eigenaar, maar vele malen verder reikt. Dit leidt er op dit moment niet alleen toe dat bizar veel mensen ziek worden (zowel fysieke als mentale klachten, doe hier onderzoek naar op het internet als u geïnteresseerd bent) door al deze draadloze apparatuur, maar leidt er tevens toe dat onze ether op dit moment met zo’n ongelofelijke hoeveelheid frequenties wordt gebombardeerd, dat wetenschappers vrezen dat dit mogelijk rampzalige gevolgen voor onze planeet kan en gaat hebben. Volgens de onderzoeken die er de laatste jaren gedaan zijn is zeker duidelijk bewezen dat onze menselijke elektromagnetische velden dusdanig gemanipuleerd worden door deze straling en frequenties, dat wij hierdoor ernstig ziek kunnen worden en onder andere kanker kunnen krijgen, evenals vele andere fysieke en mentale ziektebeelden die gerelateerd zijn aan deze straling en frequenties. Wat echter nog veel erger is en wat ook naar voren kwam in deze onderzoeken, is dat het elektromagnetische veld van Moeder Aarde op dit moment zo ontwricht lijkt te worden door al deze elektrosmog, dat men vreest voor een dusdanige verandering in of aantasting van het elektromagnetische veld van onze planeet, dat na deze verandering mogelijk geen enkel leven meer mogelijk is op onze planeet. Dit zijn natuurlijk zeer ernstige zaken die al het leven op onze planeet bedreigen en waar wij als mens onze verantwoordelijkheid in hebben te nemen!

Wat kunnen we zelf doen ter voorkoming van het verschijnsel kanker?

Goed, het moge duidelijk zijn dat dit soort factoren niet altijd zaken zijn die we zelf volledig in de hand hebben. Toch kunnen we zelf bijzonder veel doen om de impact van dit soort factoren te verminderen. Zo is het mogelijk om:

– Beter te letten op onze voeding en zo veel mogelijk natuurlijke voeding te eten en bewerkte voeding te vermijden.
– Door het consumeren van superfoods die een extra buffer bieden tegen het ontstaan van allerlei verschillende welvaartziektes zoals tumoren en kanker.
– Beter te letten op het gebruik van allerlei draadloze apparatuur en deze waar mogelijk weer aan te sluiten dor middel van bedrading.
– Beter te letten op welke producten we in huis halen om ons lichaam mee te verzorgen, het huis schoon te maken en welke producten we voor andere doeleinden gebruiken.
– Te stoppen met roken, drinken en het consumeren van drugs, omdat we beseffen dat we te goed zijn om onszelf en ons prachtige lichaam op deze manier te behandelen, met alle destructieve gevolgen van dien.
– Te stoppen met het maar lukraak slikken van medicatie en deze te vervangen door natuurlijke producten die vaak stukken gezonder zijn en de bron van het probleem aanpakken en niet alleen de symptomen bestrijden.
– Te stoppen met het inenten van onze kinderen met levensgevaarlijke cocktails aan experimentele drugs en middelen die zo goed als nooit getest zijn op de langere duur en waar vele kinderen ernstig ziek en zelfs autistisch van worden.
– Elkaar bewust te maken van de gevaren die we als mens lopen in ons dagelijkse leven, door het delen van informatie, ervaringen en het samenkomen in groepen die zich sterk maken tegen al dit soort ziekmakende factoren in ons leven.
– Door het aanschaffen van producten die ons kunnen beschermen tegen de kankerverwekkende impact van elektrosmog, zoals bijvoorbeeld mogelijk is door het aanschaffen van bepaalde kristallen, orgonite, tachyon producten en vele andere nieuwe technologieën die hier bescherming tegen bieden.

Hoe we het ook wenden of keren, we leven in een wereld die er vaak niet al te rooskleurig uit ziet en daar zijn we zelf de oorzaak van, met ons allen. Dat houdt ook in dat we ons met ons allen sterk moeten maken om er wat beters van te maken op deze wereld en dat doen we allereerst door onze eigen verantwoordelijkheid op te pakken en dit soort maatregelen allereerst in ons eigen leven te implementeren. Goed voorbeeld doet volgen en is de enige manier waarop we anderen kunnen helpen zichzelf te veranderen om ook meer bewust en in evenwicht met de wereld en iedereen om ons heen te leven. Het moge duidelijk zijn hoe een ieder van ons daarin een bijdrage kan leveren, dus we sluiten daarmee dit onderwerp af en gaan over naar het onderwerp van superfoods en wat hun effect kan zijn op het ontstaan van tumoren en kanker in ons lichaam.

Wat zijn de superfoods die helpen tegen kanker?

Over de afgelopen jaren hebben we vele, vele blogs gepubliceerd over een grote verscheidenheid aan superfood producten. Eén van de meest voorkomende ziektebeelden die in het overgrote deel van alle blogs genoemd werd was inderdaad kanker. Het is natuurlijk zo dat gezonde natuurlijke voeding eigenlijk per definitie een remmend en genezend effect heeft op alle ziektebeelden die ons lichaam maar kan ontwikkelen en dat geld natuurlijk ook voor kanker. Iedereen die over een beetje logica bezit zal dit zeker snappen en beamen. Het moge daarnaast dan ook meer dan duidelijk zijn dat de invloed een categorie voeding die wel ‘superfoods’ worden genoemd, natuurlijk een nog veel krachtigere invloed heeft op dit soort ziektebeelden. Zoals gezegd hebben de meeste superfoods een vernietigende werking op ziektebeelden zoals kanker, hart- en vaatziekten en vele andere ziektebeelden. Toch is het ook hier wederom zo er enkele superfoods met kop en schouders uitsteken boven te rest en het zijn deze superfoods die we in dit blogdeel gaan behandelen. We hebben in deze top 5 grotendeels categorieën superfoods vermeld. Dit omdat het geen zin had onderscheid te maken tussen de verschillende soorten superfoods in deze categorieën, omdat ze allemaal zeer krachtige eigenschappen bezitten, ook al hebben deze vaak effect op verschillende vormen of stadia van kanker. Omdat het teveel zou worden om ze allemaal apart op te noemen, hebben we een aantal van deze superfood producten daarom als categorie vermeld. We beginnen met de meest krachtige van al deze superfoods en dat is de categorie van:

Medicinale paddenstoelen: Medicinale paddenstoelen zijn de absolute kraker op het gebied van het bestrijden van kanker. Deze medicinale paddenstoelen worden met name in Azië al vele eeuwen geconsumeerd om hun heilzame krachten. Landen als China, Korea, Taiwan en Japan houden zich de laatste decennia zeer intens bezig met de vernietigende eigenschappen van deze paddenstoelen in relatie tot vele westerse ziektebeelden, waaronder kanker. Genezingspercentages door het consumeren van deze paddenstoelen zouden variëren tussen de 20 tot maar liefst 90-95%. Dit zelfs bij terminale patiënten! Het zou teveel worden om hier op alle uiterst krachtige en zeer bijzondere eigenschappen van deze paddenstoelen in te gaan, maar wat we wel gaan doen is al deze paddenstoelen hier voor u vermelden, met een bijbehorende link naar een gespecialiseerd blog over deze indrukwekkende superfoods. De top van meest potente en geneeskrachtige medicinale paddenstoelen bestaat uit het volgende rijtje:

1) Agaricus
2) Chaga
3) Cordyceps
4) Coriolus
5) Lion’s Mane
6) Maitake
7) Reishi

 

Blauwgroene algen: Wederom hebben we hier een eervolle vermelding voor de blauwgroene algen. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld spirulina, chlorella en AFA algen. Deze algen zijn van zeer groot belang voor het bestrijden van tumoren en kankercellen in ons lichaam. Dit is dankzij vele verschillende nutriënten die in bizar grote hoeveelheden aanwezig zijn in deze algensoorten. Zo bezitten deze algensoorten grote hoeveelheden antioxidanten, die een sterk remmende werking hebben op vrije zuurstof radicalen in ons lichaam. Ook bevatten deze algen veel polysachariden die een onmisbaar element zijn voor het op uiterst krachtige wijze opbouwen van ons fysieke immuun- en afweersysteem. Daarnaast remmen deze polysachariden de vorming van tumoren en kanker sterk af in ons lichaam door de aanwezige bèta-glucanen. U kunt nog veel meer lezen over deze eigenschappen in de volgende gespecialiseerde blogs over deze wonderlijke superfoods:

1) Chlorella
2) Spirulina
3) AFA Algen

Bessen: Over de afgelopen jaren hebben we heel wat bessen die de titel superfood verdienen, de revue zien passeren in onze blogs. Dit zowel als aparte superfood of als ingrediënt van een superfood product. Deze bessen bleken vaak veel verschillen, maar ook zeer veel overeenkomsten te hebben. De grootste gemeenschappelijke noemer die alle bessen in relatie tot tumoren en kanker bezitten, is de aanwezigheid van werkelijk een enorm scala aan verschillende soorten en bizar grote hoeveelheden antioxidanten. Antioxidanten zijn één van de meest effectieve nutriënten die we als mens maar kunnen consumeren tegen het ontstaan en voortwoekeren van kanker in ons lichaam. Dit is omdat antioxidanten de werking van vrije radicalen in ons lichaam saboteren, welke cel mutatie kunnen veroorzaken in ons lichaam. Cel mutatie kan uiteindelijk tot kanker leiden zoals we ondertussen weten. We hebben hieronder een lijst gemaakt van de 5 belangrijkste bessensoorten met een bijbehorende link naar het specifieke blog over deze superfood. Hier kunt u meer lezen over de bijzondere werking van deze bessen in relatie tot kanker en vele andere ziektebeelden.

1) Açai bessen
2) Camu Camu bessen
3) Goji bessen
4) Inca bessen
5) Maqui bessen

Bijenproducten: Bijenproducten zijn tevens een fantastisch wapen tegen allerlei vormen van cel mutatie, tumoren en kanker. Dit is met name dankzij de zeer krachtige cel regenererende krachten die bijenproducten bezitten. We spreken in dit geval wel over biologische bijenproducten die vrij zijn van het gebruik van allerlei ziekmakende en kankerverwekkende landbouwgiffen. Wel moeten we hierbij toegeven dat het natuurlijk niet altijd te voorkomen is dat bijen met dit soort middelen in aanraking komen, wat volgens veel onderzoek tegenwoordig de hoofdreden is van de massale bijensterfte wereldwijd. Let u er in ieder geval op biologische rauwe honing te kopen of bijenpollen, propolis of koninginnengelei (royal jelly) van biologische afkomst. Wat u ook doet, koopt u geen honing in de supermarkt! Dit is in bijna alle gevallen geen honing maar kunstmatig gemaakte fructosesiroop en ja….u raadt het al, fructosesiroop is kankerverwekkend. Voor meer informatie over de werking van deze superfoods in relatie tot tumoren, kanker en andere ziektebeelden verwijzen we u door naar de volgende blogs:

1) Rauwe en/of biologische honing
2) Bijenpollen
3) Propolis
4) Koninginnengelei (royal jelly)

Vitamine D: Vitamine D wordt tegenwoordig door velen gezien als één van de meest krachtige manieren om ons lichaam te weren tegen kanker en andere ziektemakers. Vitamine D is tevens één van de meest krachtige bouwstenen van ons fysieke weerstand- en immuunsysteem en het is met name vitamine D (soms in combinatie met andere voedingsstoffen zoals kurkuma) wat ons uiterst effectief helpt weren tegen allerlei vormen van cel mutatie, tumoren en kanker. Vitamine D is zo bijvoorbeeld bijzonder belangrijk voor het groeien van onze botten en helpt botkanker effectief voorkomen en bestrijden. Voor meer informatie over vitamine D verwijzen we u door naar deze blog

Daarmee zijn we wederom aan het einde van dit blogdeel gekomen en gaan we tenslotte nog afsluiten met een stukje informatie omtrent de locaties waar u deze krachtige superfood producten aan kunt schaffen. We hopen dat u net zo genoten heeft van het lezen van dit blog als het schrijven ervan ons opleverde. Hopelijk kunt u ook uw voordeel doen met de hierin vermelde informatie, wat wij als superfood.nl team natuurlijk van harte hopen.

Waar kan ik superfoods die helpen tegen kanker kopen?

U vindt deze superfoods tegenwoordig in een steeds groter wordend arsenaal aan winkels. Dit varieert van verschillende biologische winkels tot natuurreformzaken en de steeds vaker verschijnende gespecialiseerde raw food en superfood winkels. Met name in de randstad zult u laatstgenoemde winkels steeds vaker tegenkomen, al zien we dit soort winkels en producten gelukkig ook steeds vaker buiten dit gebied opduiken. Ook online is een ware explosie te zien aan interesse in raw food en superfood producten en natuurlijk spelen producenten en leveranciers meteen in op deze vraag. Daarom ziet u steeds meer online webwinkels opduiken die raw food en superfood producten te koop aanbieden. Let u er echter op dat u deze producten alleen koopt bij een gerenommeerd leverancier om te voorkomen dat u inferieure producten in huis haalt. Ook in deze business neemt helaas niet iedereen het even nauw met kwaliteit en kwaliteitscontrole. Mocht u echter op zoek zijn naar de beste kwaliteit met een goede prijsverhouding, dan kunt u eens een kijkje nemen in onze webwinkel. Deze vindt u onder de www.superfood.nl link waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Wij staan garant voor de best leverbare kwaliteit en hebben dit over de afgelopen jaren tot onze absolute specialiteit gemaakt. Ons bedrijf werkt alleen samen met de allerbeste en meest gerenommeerde bedrijven in dit specifieke marktsegment en dit loont zich, wat te zien is aan de hoge beoordelingscijfers van klanten op onze website en een alsmaar groeiend klantenbestand. Mocht u besluiten over te gaan tot bestelling bij ons, dan garanderen wij niet alleen de hoogste kwaliteit aan producten, maar tevens dat uw bestelling binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis wordt afgeleverd. We sluiten dit blog vervolgens af met het bedanken voor uw interesse in onze blogs en producten.

 

Share:

1 comment

Geef een antwoord