Superfoods die helpen bij het voorkomen van hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk, een verschijnsel wat in onze huidige maatschappij zeer veel voorkomt en waar veel mensen aan lijden. De meeste mensen kennen het als een verschijnsel wat met name op latere leeftijd voorkomt, maar vandaag de dag zien we ook een enorme toename van dit verschijnsel onder mensen van middelbare en jongere leeftijd.

Wat is hoge bloeddruk precies en hoe ontstaat dit in ons lichaam?

Wederom is dit een feit wat zich manifesteert dankzij onze ongelofelijke slechte en ongezonde levensstijl, die het gevolg is van de zogenaamde economische en technische vooruitgang. Het is echter zo dat deze vormen van voortuitgang tot nu toe inhouden dat alleen de allerrijksten van onze maatschappij er economisch op voorruit gaan en dat we met z’n allen lijden onder de zogenaamde voordelen van de technische voortuitgang. Hiermee bedoelen we dat het vanuit een technisch perspectief zeker zo is dat we enorme sprongen voorwaarts hebben gemaakt, maar dat vooruitgang op technisch gebied tegelijkertijd de achteruitgang op het gebied van welzijn en gezondheid in lijkt te houden. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak, waar we als mens zeer alert op dienen te zijn. Het verschijnsel hoge bloeddruk is slechts één van de vele manifestatievormen van ziekte in ons lichaam die gepaard gaan met deze economische en technische vooruitgang. Wij zien persoonlijk liever dat deze vormen van vooruitgang aan banden worden gelegd en dat er een sterkere nadruk komt te liggen op fysiek en mentaal welzijn binnen onze maatschappij. Dit zodat ziektebeelden zoals hoge bloeddruk en vele andere welvaartziekten, die vaak zelfs dodelijke gevolgen hebben, eindelijk tot het verleden zouden kunnen behoren. Goed, zover is het op dit moment nog niet, dus daarom gaan we ons maar eens focussen op het blogonderwerp van deze keer en gaan we u een stukje algemene informatie geven over wat hoge bloeddruk precies inhoudt en hoe dit fenomeen ontstaat in ons lichaam.

Zoals de term ‘hoge bloeddruk’ natuurlijk al doet vermoeden, gaat het hier om het feit dat ons bloed onder te hoge druk staat in onze bloedvaten. Hier kunnen een zeer groot aantal oorzaken aan bloot liggen, waar we ons in dit blogdeel onder andere op gaan richten. Laten we eerst echter beginnen met het vermelden dat het hoge bloeddruk ook wel bekend staat als hypertensie. Verder bedoelen we met bloeddruk de vloeistofdruk van ons bloed in het slagadersysteem. De bloeddruk in ons lichaam wordt aangegeven door middel van twee verschillende getallen. Dit is iets wat de meeste mensen die ooit hun bloeddruk hebben laten opmeten, zich zeker nog wel zullen herinneren. De twee verschillende waardes staan voor systolische druk (bovendruk) en diastolische druk (onderdruk), welke gescheiden worden door een schuine streep. De systolische druk wordt opgebouwd in de aorta (hoofdslagader) en is de maximale druk veroorzaakt door het samentrekken van de linker hartkamer. De diastolische druk is de minimum druk die meetbaar is tussen twee verschillende samentrekkingen van ons hart, als deze linker hartkamer zich weer met bloed vult om vervolgens weer door het lichaam gepompt te worden.

De getallen voor de bloeddrukwaardes geven de druk aan in millimeters kwikdruk. Hieronder volgt een klein rijtje getallen met verschillende voorbeelden van bloeddruk:

Voor volwassenen geldt het volgende voor de bloeddruk:

– Minder dan RR 90/60 mm Hg (kwik): lage bloeddruk (hypotensie).
– Rond de RR 120/80 mm Hg (kwik): optimale bloeddruk.
– Minder dan RR 140/90 mm Hg (kwik): normale bloeddruk.
– Meer dan RR 140/90 mm Hg (kwik): hoge bloeddruk (hypertensie).

Voor kinderen geldt het volgende voor de bloeddruk:

– Rond de RR 80/45 Hg (kwik): normale bloeddruk.

We spreken dus van hypertensie of hoge bloeddruk als de waardes boven de 140 voor de bovendruk en boven de 90 voor de onderdruk komen te liggen. Op dat moment is er iets aan de hand en dient u een arts te raadplegen en is het zeer raadzaam om uw levensstijl eens stevig onder de loep te nemen. De waardes rond 140/90 mm Hg zijn wereldwijd afgesproken en hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Deze gelden voor patiënten van bepaalde ziektebeelden. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten. Voor hen geld de grens van 130/80 mm Hg. Wel is het zo dat per geval apart wordt gekeken of de stijgende bloeddruk ook daadwerkelijk gevaar voor de persoon in kwestie inhoudt. De fysieke gevolgen van stijgende bloeddruk zijn namelijk voor iedere persoon verschillend. Zoals eerder even kort vermeld werd is het stijgen van de bloeddruk een fenomeen wat zich met name op latere leeftijd aandient. Dit heeft te maken met het feit dat onze bloedvaten op latere leeftijd minder soepel worden. Hierdoor kan het bloed minder gemakkelijk rondstromen, waardoor de druk stijgt. Ook kunnen bloedproppen en het dichtslibben van onze aderen hier oorzaak van zijn. Zoals we weten wordt ons lichaam ook kwetsbaarder op latere leeftijd, dus dit is zeker iets waar we op dienen te letten, met name om het feit dat hoge bloeddruk kan leiden tot de beschadiging van essentiële organen in ons lichaam en tot vele andere ziektebeelden kan leiden.  Naast leeftijd wordt ook gekeken naar andere factoren die hier een sterke invloed op hebben, zoals roken,  gebruik van alcohol, glucosegehalte van het bloed, cholesterolwaarden, overgewicht, voeding, lichamelijke activiteit en het geslacht van de patiënt. Ook is uw stemming van zeer grote invloed op uw bloeddruk. Zo leidt boosheid, frustratie, spanning en stress vaak zeer snel tot het stijgen van uw bloeddruk. Dit zijn, naast de hiervoor genoemde oorzaken, sterke onderliggende patronen voor het veroorzaken van hoge bloeddruk. Het mag dan ook geen wonder heten dat mensen die vaak boos en giftig zijn gemakkelijk last krijgen van hun hart. Een holistisch genezer zou hier de conclusie aan verbinden dat het hart verziekt wordt door deze boosheid en niet genoeg liefde bevat. Liefde, rust, vrede en vergeving in een persoon zorgen juist weer voor het dalen van de bloeddruk naar gezonde waardes. Dit zijn principes die ook in alternatieve energetische geneesmethodes worden gebruikt.

Wat kunnen we zelf doen tegen het ontstaan van hoge bloeddruk?

We zijn aangekomen bij het tweede deel van dit blog en we gaan daarom kijken wat we zelf kunnen doen om een verschijnsel als hoge bloeddruk mogelijk te kunnen voorkomen. Zoals we hierboven al aangaven zijn er een aantal verschillende factoren waar naar gekeken wordt als er te hoge bloeddruk bij mensen wordt geconstateerd. Dit zijn o.a. de volgende factoren:

– Geslacht.
– Leeftijd.
– Voedingspatroon.
– Lichaamsgewicht.
– De hoeveelheid lichaamsbeweging.
– Cholesterolwaardes.
– Glucosegehalte in het bloed.
– Gebruik van alcohol.
– Rookgedrag.

Zoals we vrij gemakkelijk uit dit rijtje kunnen afleiden en lezen, spelen er veel factoren mee waar we zelf als mens flink invloed op uit kunnen oefenen. Leeftijd en geslacht vallen hier natuurlijk buiten, dus daar gaan we verder niet op in. Om te beginnen gaan we eens kijken naar hoe ons voedingspatroon van invloed kan zijn op de bloeddruk. Als we eens kijken naar het feit dat hoge bloeddruk, evenals vele andere welvaartziekten, een fenomeen is wat met name de laatste tientallen jaren sterk is toegenomen en we leggen het feit dat voeding hier invloed op heeft ernaast, dan mogen we al snel concluderen dat we blijkbaar ongezonder eten dan voor deze periode het geval was. Als we eens kijken naar de schappen in de supermarkt, waar de meeste mensen tegenwoordig hun ‘voeding’ vandaan halen, dan moge het duidelijk zijn, althans voor diegenen die scherp van geest zijn, waar het probleem vandaan komt. Het is namelijk vrij gemakkelijk constateerbaar dat onze natuurlijke voeding zo langzamerhand geheel vervangen dreigt te raken met allerlei kunstmatig gefabriceerde voedingsproducten, die vaak lekker smaken, maar bijzonder ongezond zijn. Dit komt met name door de grote hoeveelheid kunstmatige toevoegingen die erin verwerkt zijn en door het feit dat langzamerhand alle natuurlijke ingrediënten eruit verwijderd worden. Het komt er dus op neer dat onze natuurlijk voeding langzaam maar zeker geheel vervangen is of dreigt te worden door kunstmatig gefabriceerde voeding. We zijn ons lichaam dus met nepvoeding aan het voeren, maar verwachten wel dat we gezond blijven. Dat lijkt ons persoonlijk een vrij onmogelijke zaak, denkt u ook niet? Het moge daarom duidelijk zijn dat we dit soort voedingsproducten zoveel mogelijk dienen te vermijden en weer terug moeten naar het voeden van ons lichaam op een natuurlijke manier en met natuurlijke voeding. Dit het liefst van biologische afkomst, zodat we tevens voorkomen dat ons lichaam ook nog eens vervuild raakt met allerlei landbouwgiffen zoals pesticiden, herbiciden, fungiciden en andere giftige stoffen. Tevens dienen we ervoor te zorgen dat we genetisch gemanipuleerde voeding vermijden, wat ook een steeds groter wordende bedreiging aan het worden is en waar onze supermarkten en winkels ook hoe langer hoe voller mee liggen. Dit geld al voor de meeste tomaten, mais, sojaproducten, komkommers en vele andere producten. Genetisch gemanipuleerde voeding blijkt bijzonder ongezond en slecht te zijn en kan zelfs kankerverwekkend werken op het fysieke lichaam. Dit is onder andere uit verschillende onderzoeken bij dieren gebleken. Verder dienen we als mens er ook op te letten dat we de inname van geraffineerde zouten voorkomen en deze vooral vervangen voor natuurlijke zoutbronnen zoals zeezout of Himalaya zout. Dit is omdat deze zouten een veel minder slechte en desastreuze invloed hebben op onze bloeddruk, al dient ook hier voorkomen te worden dat we teveel zouten tot ons nemen. Zoals bekend heeft zout over het algemeen een bloeddruk verhogende werking op ons lichaam, al geld dit zoals gezegd in een stuk mindere mate voor natuurlijk zouten. Ook bevatten natuurlijke zouten gezonde mineralen voor ons lichaam die zelfs helpen de bloeddruk te reguleren,  zoals bijvoorbeeld geld voor natuurlijk natrium. Ook dienen we een product als koffie te vermijden, althans als het gaat om bewerkte koffieproducten. Groene koffie is daarentegen juist bloeddrukverlagend.

Naast onze voeding is het niet genoeg fysiek bewegen van ons lichaam ook een sterke factor in het veroorzaken van een te hoge bloeddruk. Het overgrote deel van onze bevolking werkt tegenwoordig op kantoor of in soortgelijke omstandigheden. Vaak wordt het hier verrichte werk gedaan met behulp van computers en andere elektromagnetische apparatuur. Grote hoeveelheden stress, spanning en straling zorgen in dit soort milieus voor een sterke toename aan fysieke en mentale klachten, waarvan een te hoge bloeddruk er slechts één van velen is. Dit soort werk zorgt er tevens voor dat we als mens niet meer fysiek, maar slechts mentaal actief zijn, wat kan leiden tot het snel verkrijgen van extra en teveel lichaamsgewicht. Dit fenomeen staat ook wel bekend als obesitas en leidt snel en gemakkelijk tot een groot scala aan verschillende soorten ziektes zoals hart- en vaatzieken, diabetes en dus ook hoge bloeddruk. Ook leidt het constant werken met alleen de geest tot het vervreemden van ons eigen lichaam, waardoor mensen minder sensitief worden voor de signalen die hun eigen lichaam afgeeft, wat vervolgens weer gemakkelijk leidt tot ongezonde eet- en slaappatronen en soortgelijke symptomen. Het weinig fysiek actief zijn leidt snel tot overgewicht, wat tevens één van de oorzaken is van een te hoge ongezonde cholesterolgehaltes en het verhogen van de glucosespiegels in ons bloed. Dit zijn allemaal factoren die meespelen bij het verkrijgen van een te hoge bloeddruk, wat wederom weer tot andere ziektebeelden kan leiden. Het komt er eigenlijk, zoals u misschien opvalt, op neer dat al deze ziektebeelden nauw met elkaar verbonden zijn. Ons lichaam is een ingenieus systeem wat een typisch voorbeeld is van het principe ‘All = One’. Dit houdt in dat we ons lichaam op geen enkel vlak dienen te verwaarlozen en met liefde dienen te behandelen en te respecteren. Alleen op die manier voorkomen we ziekte en kunnen we dit soort interne kettingreacties van ziekte in ons lijf voorkomen. Tot slot zijn ook roken en het consumeren van veel alcohol uiterst slecht voor ons lichaam en zorgen deze twee factoren voor een sterke stijging van de bloeddruk in ons lichaam. Daarom is het zeer raadzaam om niet te roken en alcohol alleen met mate of zelfs geheel niet te consumeren. We begrijpen dat de sociale en maatschappelijke druk om dit wel te doen vaak bijzonder hoog is, maar misschien is het dan een overweging waard om naar andere gelegenheden uit te gaan en een sociaal leven op te bouwen met mensen die wel bewust en gezond met hun eigen lichaam en geest verkiezen om te gaan. Yoga en meditatiegroepen geven vaak al een gemakkelijk toegankelijke en laagdrempelige mogelijkheid om met gelijkgestemden contact te maken.

Tot slot willen we nog kort even nadruk leggen op de mentale en emotionele aspecten die liggen achter het ontstaan van te hoge bloeddruk. We hebben eerder al even aangegeven dat dit te maken heeft met oorzaken zoals woede, frustratie, angst, stress en spanning. Het is daarom van het grootste belang, mocht u leiden aan het fenomeen hoge bloeddruk, dat u bijvoorbeeld veel buiten in de natuur vertoeft. De natuur heeft een ontspannende invloed op ons energetische lichaam en zorgt op die manier voor de regulering van onze bloeddruk. U zult merken dat uw dagelijkse dosis stress en spanning, eventueel gekoppeld aan woede, frustratie en angst, zorgt voor een afname van dit ziektebeeld en deze symptomen. Andere methodes om te zorgen dat u beter met dit soort uitdagingen en dit ziektebeeld kunt omgaan, zijn, zoals al eerder vermeld werd, yoga (fysieke beweging, zoals eerder genoemd erg belangrijk) en meditatie. Beide brengen rust en balans in zowel lichaam als geest en helpen daarmee hoge bloeddruk efficiënt reduceren.

Welke superfoods helpen ons lichaam bij het bestrijden van hoge bloeddruk?

Vervolgens zijn we wederom aangekomen bij het hoofdstuk waarin we de gebruikelijke relatie tussen superfoods en het behandelde ziektebeeld uit gaan werken. We doen dit wederom in de vorm van vijf verschillende superfoods en het vermelden van hun positieve invloed op het verschijnsel hoge bloeddruk, zoals behandeld in dit blog. We beginnen meteen met de eerste superfood die zorgt voor een sterke verlichting van deze specifieke gezondheidsklacht en dat is:

– Chaga: Chaga is een medicinale paddenstoel die hier niet erg veel bekendheid geniet. Dit is onterecht, want deze medicinale paddenstoel wordt met name in Scandinavië en Azië al vele eeuwen gebruikt omdat deze (evenals de andere medicinale paddenstoelen) een ongelofelijk krachtig arsenaal aan gezondheidsvoordelen voor ons als mens in huis heeft. Zo versterkt chaga de bloedvaten en zorgt het ervoor dat de flexibiliteit van de bloedvaten in goede staat blijft. Dit voorkomt mogelijkerwijs het toenemen van de bloeddruk op latere leeftijd. Ook reguleert chaga op effectieve wijze onze bloeddruk en zorgt het voor een goed balans tussen rode en witte bloedlichaampjes in ons bloed. Andere gezondheidsvoordelen van chaga worden vermeld in ons blog wat u vindt onder deze link op onze website.

– Groene koffie: Zoals we eerder al kort aangaven, is groene koffie een fantastisch middel om de bloeddruk in ons lichaam te verlagen. In tegenstelling tot bewerkte en gebrande koffieproducten, die zo goed als allemaal een bloeddruk verhogende werking hebben, bezit groene koffie dus de eigenschap om de bloeddruk in ons lichaam te verlagen. Dit is met name mogelijk door de aanwezigheid van het stofje chlorogeenzuur. Dit is een zeer krachtig antioxidant, wat niet alleen in staat is om de bloeddruk te verlagen, maar het helpt ons lichaam tevens bij het reguleren van de glucosespiegel in ons lichaam. Dit is meteen van zeer positieve invloed op de bloeddruk in ons lichaam, die hiermee in nauw verband staat. Verder helpt deze antioxidant natuurlijk ook op zeer krachtige wijze ons lichaam tegen cel mutatie en kanker te beschermen, zoals bij alle antioxidanten in meer of mindere mate het geval is. Ook helpt groene koffie op zeer effectieve wijze bij het verliezen van overtollig lichaamsgewicht. Wederom een factor die rechtstreeks in verbinding staat met het verschijnsel hoge bloeddruk. U vindt meer informatie over groene koffie onder deze link op onze website.

– Mucuna Pruriens: Mucuna Pruriens is een superfood die tot de minder bekende superfood producten behoort, wat jammer is, want het is een middel met een flink arsenaal aan geneeskracht en voedingsstoffen voor ons als mens. Eén van de fijne heilzame werkingen van deze superfood op ons lichaam is inderdaad het effectief verlagen van de bloeddruk in ons lichaam. Uit onderzoek bleek dat Mucuna Pruriens zeer effectief kan worden ingezet tegen hoge bloeddruk en dat het tevens uiterst geschikt is voor het reguleren van de glucosespiegel in ons lichaam. Zoals eerder vermeld is de hoogte van de glucosespiegel uiterst belangrijk voor het ontstaan of verhelpen van een te hoge bloeddruk. Mucuna Pruriens levert dus een prima bijdrage in het voorkomen van dit vervelende en tevens gevaarlijke ziektebeeld. U vindt meer informatie over dit product onder deze link op onze website.

– Noni: Noni is een waar wondermiddel, zelfs onder de superfoods. Het is één van de meest krachtige superfoods die er op onze geliefde planeet groeien en ook voor het verschijnsel hoge bloeddruk is Noni een waar wonder. Uit onderzoek bij ongeveer 1000 patiënten die leden aan te hoge bloeddruk, bleek het stofje scopoletine in noni een zeer sterk bloeddrukverlagend effect op het menselijke lichaam te hebben. Het eindresultaat van dit onderzoek toonde aan dat maar liefst 85% van alle onderzochte mensen een daling van hun bloeddruk lieten zien, wat natuurlijk een bijzonder hoog getal en prachtig resultaat is. Meer informatie over de vele andere gezondheidsvoordelen van noni vindt u onder deze op onze website.

– Rauwe cacao: Rauwe cacao staat bekend als een uiterst gezond product met vele gezondheidsvoordelen voor ons lichaam en onze geest. Dit in tegenstelling tot de bewerkte cacaoproducten die vaak boordenvol met kunstmatige suikers en andere toevoegingen zitten. Rauwe cacao staat onder andere bekend om de bloeddruk regulerende kwaliteiten die dit product bezit. Het is zo dat rauwe cacao met name erg gezond is voor mensen met een te hoge bloeddruk, omdat rauwe cacao te hoge bloeddruk snel en effectief kan uitbalanceren. Rauwe cacao heeft tevens een ontspannend en euforisch effect op ons lichaam en onze geest. Dit komt door de aanwezigheid van serotonine en tryptofaan. Deze zorgen voor een herstelde hersenchemie en licht euforische gevoelens, waardoor stress en spanning wordt gereduceerd, welke beide belangrijke oorzaken zijn van hoge bloeddruk en die hierdoor dus effectief worden bestreden. Meer informatie over de gezondheidsvoordelen van rauwe cacao vindt u onder deze link op onze website.

Een ander natuurproduct wat goed helpt tegen hoge bloeddruk is knoflook, evenals ook geld voor bijvoorbeeld Inca bessen, blauwgroene algen en vele andere superfoods. Ook zijn voedingsbronnen met veel magnesium erg goed tegen dit verschijnsel. Dit zijn bijvoorbeeld spinazie, broccoli, wortels, bonen, linzen, bananen en avocado’s. Rauwe cacao bevat het hoogste gehalte aan magnesium van alle voedingsbronnen ter wereld, waardoor deze superfood wederom een zeer goed middel is om hoge bloeddruk te verhelpen. Wel willen we hierbij vermelden dat de natuurlijke hoeveelheid magnesium in onze voeding de laatste decennia drastisch gedaald is en het hierdoor erg raadzaam is om magnesium als voedingssupplement in te nemen. Zorgt u er wel voor dat u dit niet bij een lukrake drogist haalt, maar dat u dit doet bij een goede raw food en superfood winkel of eventueel bij een natuurreformzaak of biologisch winkel. Geeft u liever wat meer geld uit voor een goede magnesium suppplement, zodat u voorkomt dat u een inferieur product in huis haalt.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Gelukkig leven we met z’n allen in tijden waarin de wereldhandel het tegenwoordig mogelijk maakt om van de meest bizarre tropische en van elders afkomstige raw food en superfood producten te kunnen genieten. Daardoor is het mogelijk om de hier in dit blog vermelde producten ook in Nederland te verkrijgen. Dit kunt u het beste doen in de hierin gespecialiseerde raw food en superfood winkels. Dit simpelweg omdat de kwaliteit van dit soort producten daar het hoogst is, wat dankzij de specialisatie in dit soort producten het geval is. Ook in natuurreformzaken vindt u tegenwoordig vaak een mooi assortiment aan verschillende raw food en superfood producten en dit geld onderhand ook voor steeds meer biologische winkels. Daarnaast is ook online een enorme groei in dit specifieke marktsegment waar te nemen. We willen daarbij de kanttekening plaatsen dat het voor u als consument zeker niet verkeerd is om goed op te letten waar u dit soort producten aanschaft. Dit omdat niet elke producent en leverancier het even nauw neemt met de geleverde kwaliteit van de producten. Dit is destijds voor ons aanleiding geweest om dit bedrijf op te starten, zodat we juist door het leveren van de meest fantastische kwaliteit aan raw food en superfood producten wel een stuk ondersteuning van betekenis konden geven voor het fysieke en mentale welzijn van vele zoekende klanten. Mocht u interesse hebben in dit soort producten, dan vindt u deze in onze online winkel. De weblink hiervoor vindt u op www.superfood.nl waar u natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij zorgen na de bestelling ervoor dat uw producten binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

 

 

 

Share:

Geef een antwoord