Superfoods die heilzaam zijn bij auto-immuunziekten

Dit keer gaan we het in ons blog hebben over auto-immuunziekten. Auto-immuunziekten behoren tot de ziektebeelden die als bijzonder vervelend worden ervaren door patiënten. Dit is voornamelijk om het feit dat het ziektebeelden zijn die door de westerse geneeskunst als ongeneeslijk worden verklaard. Dit heeft veel te maken met het feit dat men over het algemeen weinig inzicht en idee heeft van de oorzaak en behandel methodes van deze ziektebeelden. Vaak tast men nog volledig in het duister wat deze ziektebeelden aangaat.

Wat zijn auto-immuunziekten precies?

Auto-immuunziekten zijn, zoals de naam natuurlijk ook al doet vermoeden, verschillende ziektebeelden waarbij het immuunsysteem van het lichaam niet meer goed functioneert en het ziektebeeld hierdoor de fysieke conditie van het lichaam effectief weet te ondermijnen. Nu ondermijnt natuurlijk elk ziektebeeld de fysieke conditie van het fysieke lichaam, dus gaan we eens kijken wat er verder nog zo specifiek is aan auto-immuunziektes. Het meest typische en tevens het meest zorgwekkende aan een auto-immuunziekte is het feit dat het hier gaat om een ziektebeeld wat er voor zorgt dat het immuunsysteem zich tegen het eigen lichaam keert en het eigen lichaam aanvalt. Bij auto-immuunziekten is het zo dat het immuunsysteem, wat normaliter vreemde indringers en ziekteverwekkers onschadelijk dient te maken, in deze gevallen lichaamseigen weefsel voor vreemde indringers aanziet.  Simpel gezegd valt het lichaam zichzelf aan en zorgt voor zeer moeilijk te behandelen ziektebeelden die volgens de westerse geneeskunst niet of zeer moeilijk te genezen zijn. Wij houden daar persoonlijk een iets andere mening op na, waar we met name in het stukje over superfoods verder over uit zullen wijden.

Wat zijn de mogelijke oorzaken van auto-immuunziekten?

Een auto-immuunziekte is dus eigenlijk een zeer ingewikkelde en complexe vorm van ziekte waarbij ons lichaam bezig gaat om antistoffen te maken tegen lichaamseigen weefsel, die het lichaam in dit geval om vaak onverklaarbare redenen aanziet voor indringers en ziekteverwekkers. Bij het verschijnsel auto-immuunziekten is het immuunsysteem dus duidelijk niet in staat om het verschil te zien tussen indringers en ons eigen lichaamsweefsel. In dit soort gevallen kan het gaan om verschillende uitingsvormen. Sommige auto-immuunziekten richten zich tegen het gehele eigen lichaam, terwijl anderen zich richten op specifieke organen in het lichaam. Over de oorzaken van deze moeilijk te behandelen auto-immuunziekten tast men wat vele van deze ziektes betreft nog steeds flink in het duister. Bij een aantal is ondertussen deels of geheel achterhaald wat hun oorzaken zijn, maar bij het overgrote deel heeft de wetenschap tot op de dag van vandaag nog steeds geen idee omtrent de bron van deze ziektebeelden. Zo is men er nog steeds niet uit of de oorzaak primair fysiek of psychisch is bij auto-immuunziekten. Er zijn meerdere auto-immuunziektebeelden die sterke vermoedens doen ontstaan dat de oorzaak ergens op het psychische vlak moet liggen, maar vaak worden deze vermoedens elders bij andere patiënten weer totaal ontkracht. Wat ondertussen wel zeker is, is dat er sprake is van een genetisch component en er sprake moet zijn van een natuurlijk aanleg, welke wederom grotendeels genetisch wordt bepaald. Toch komen dit soort ziektebeelden slechts bij een deel van de volgende generatie voor en vaak bij diegenen die psychisch minder stabiel of stevig in hun schoenen staan. Een mogelijke en waarschijnlijk terechte conclusie zou dan ook kunnen zijn dat het hier gaat om een samenhang van factoren en er een fysiek aanleg dient te bestaan, die mogelijk pas fataal wordt bij de juiste psychische disbalans van de persoon in kwestie. De combinatie van deze twee factoren leidt eventueel tot het ontstaan van verschillende vormen van auto-immuunziekten. Ook spelen veroudering, stress, infecties, hormonale schommelingen en verandering, omgevingsfactoren, fysieke en psychische omstandigheden volgens onderzoek allemaal een grote rol in het ontstaan van deze ziektebeelden. Vanuit een holistisch perspectief zijn zelfhaat en soortgelijke gevoelens mogelijk oorzaak van dit soort ziektebeelden.

Komen auto-immuunziekten veel voor en welke vormen van auto-immuunziekten zijn er zoal?

Auto-immuunziekten komen in een veelvoud aan vormen voor, waarvan er een aantal zijn die de meeste mensen wel bekend in de oren zullen klinken. Vervolgens zijn er een aantal die redelijk vaak voorkomen, maar die vaak slechts bekend zijn onder diegenen die er onder lijden, hun omgeving en mensen die actief zijn in de gezondheidszorg. Tot slot zijn er nog een aantal die zo goed als niet bekend zijn, behalve bij de patiënten en de  specialisten die hun hiervoor behandelen. Laten we eens een kijkje nemen welke ziektebeelden dit zoal allemaal zijn. Een aantal van de meest bekende auto-immuunziekten zijn bijvoorbeeld:

– Psoriasis (huid).
– Reuma (gewrichten).
– Multiple Sclerose
– Diabetes Mellitus Type 1 (pancreas).
– Diabetes Mellitus Type 2 (pancreas).
– Gastritis (maag).
– Hepatitis (lever).

Een aantal minder bekende auto-immuunziekten, maar toch redelijk vaak voorkomend zijn bijvoorbeeld:

– Ziekte van Crohn (darmen).
– Colitis Ulcerosa (darmen).
– Reumatoïde Artritis (gewrichten).
– Lupus (huid).
– Coeliakie (darmen).

Auto-immuunziektebeelden waar zelden iemand van gehoord heeft en die het minst voorkomen zijn bijvoorbeeld:

– Ziekte van Hashimoto (schildklier).
– Ziekte van Addison (bijnier).
– Syndroom van Sjögren (o.a. ogen).
– Syndroom van Goodpasture (darm).
– Graves (schildklier).
– Syndroom van Churg-Strauss (bloedvaten).
– Myasthenia Gravis (skeletspier).
– Pernicieuze Anemie (maag).
– Prematuur ovarieel falen (ovarium).
– Primaire biliaire cirrose (lever).
– Polyangiitis (vasculitis).

Tot nu toe hebben we hierboven alle auto-immuunziekten vermeld die (meestal) specifiek gericht zijn op een orgaan in het menselijke lichaam. Dit noemen we orgaan-specifieke auto-immuunziekten. Zoals net vermeld bestaan er echter ook auto-immuunziekten die zich op het gehele lichaam, meerdere organen of variabele organen richten. Deze noemen we gegeneraliseerde auto-immuunziekten. Dit zijn onder andere de volgende auto-immuunziekten:

– Polychondritis
– Polymyalgia rheumatica.
– Polyarteritis nodosa.
– Ziekte van Wegener.
– Crest (variabel).
– Cutane leucocytoclastische angiitis.
– Reuscelarteritis.
– Scarcoïdose.
– Ziekte van Kawasaki.
– Takayasu arteritis.
– Vitiligo.
– Lupus Erythematodes.
– Ziekte van Crohn.

Dit zijn slechts de meest bekende variaties van auto-immuunziekten, waarvan er onderhand meer dan 80 verschillende soorten geregistreerd staan. Dit aantal lijkt nog steeds te stijgen, wat wederom, zoals met zoveel ziektebeelden in de westerse wereld, te maken lijkt te hebben met de typische levensstijl van fast food, stress, vervuiling en andere soortgelijke oorzaken in het westen of elders gelegen landen die er een soortgelijke levensstijl op nahouden. Deze levensstijl is in die gevallen zo goed als altijd overgenomen van de westerse landen en bedrijven die op die manier hun marktafzet proberen te vergroten en de producten die zorgen voor dit soort ziektebeelden ondertussen over de gehele wereld weten te verkopen. Het mag dan ook zeker geen wonder heten dat dit soort ziektebeelden, evenals andere welvaartziektes zoals hart- en vaatziekten en kanker wereldwijd een enorme toename laten zien over de gehele planeet. Dit althans in de gedeelten met een typisch westerse levensstijl.

De symptomen en uitingsvormen van al deze hiervoor genoemde ziektebeelden kunnen enorm verschillen, met name wat betreft de patiënt en hoe deze de symptomen ervaart. Sommige patiënten hebben amper last van een auto-immuunziekte, terwijl anderen er jarenlang zwaar onder lijden en amper of geheel niet meer kunnen functioneren in de maatschappij. Dit omdat ze in zeer ernstige mate lijden aan pijn die het gevolg is van de vele ontstekingen die vaak gepaard gaan met auto-immuunziekten. Ontstekingen zijn eigenlijk de grootste overeenkomstige factor van zo goed als alle auto-immuunziekten. Een gezond lichaam bestrijdt ontstekingen, maar een lichaam wat lijdt onder een auto-immuunziekte creëert juist ontstekingen waar ze eerder niet aanwezig waren. Gevolgen en fysieke uitingsvormen van deze ontstekingen als gevolg van een auto-immuunziekte zijn extreme vermoeidheid, verlies van lichaamsgewicht, eetstoornissen, algemene malaise, depressie en vele verschillende uitingsvormen van fysieke pijn. Een ander specifiek symptoom is dat auto-immuunziekten zich zo goed als altijd kenmerken door de afwisseling van periodes met klachten alsook periodes waarin de patiënt volledig of grotendeels vrij van klachten is.

Hoe behandelt en geneest men over het algemeen een auto-immuunziekte?

Met deze vraag komen we eigenlijk aan bij het pijnlijkste deel van deze ziektebeelden, want om eerlijk te zijn is er volgens de westerse geneeskunst geen mogelijkheid om deze ziektebeelden te genezen. Net zozeer als dat men nog steeds in het duister tast omtrent het ontstaan van deze ziektebeelden, is men het spoor net zo bijster als het gaat om het genezen van deze auto-immuunziekten. Het ziekteproces is vaak een komen en gaan van de symptomen waar we net een klein aantal van hebben opgenoemd. Op basis van deze symptomen en mogelijk vaak of steeds weer terugkerende klachten wordt meestal na zeer langdurig onderzoek een diagnose gesteld, waarbij men tot de conclusie komt dat het wel moet gaan om een stoornis van het fysieke immuunsysteem. Eindconclusie: het moet wel een auto-immuunziekte zijn. Vervolgens gaat men de ziekte te lijf op een manier die natuurlijk alleen maar vraagtekens op kan werpen. Hierbij worden namelijk vaak zeer heftige immuunsysteem onderdrukkende medicijnen gebruikt. Het moge duidelijk zijn dat het gebruik van dit soort middelen erg dubieus is en met een beetje pech alleen maar voor meer problemen zorgt, omdat de rest van het fysieke immuunsysteem helemaal wordt platgelegd. Hierdoor krijgen andere ziekteverwekkers natuurlijk nog gemakkelijker kans om het lichaam binnen te dringen en het lichaam ziek te maken. Om deze reden worden vaak extra immunoglobulinen toegevoegd aan de gebruikte medicatie. Immunoglobulinen zijn een bepaalde soort afweerstof die het lichaam normaliter zelf aanmaakt. Door het toevoegen van immunoglobulinen poogt met toch het fysieke immuunsysteem nog enigszins te ondersteunen en activeren.

Daarnaast worden er zeer heftige ontstekingsremmers gebruikt, zoals bijvoorbeeld Prednison. Dit is een middel waarvan bekend is dat het zeer veel schadelijke bijwerkingen heeft voor zowel lichaam als geest. Patiënten worden vaak manisch, manisch depressief, futloos, emotioneel en psychisch onstabiel en krijgen tevens last van fysieke klachten en verschijnselen zoals botontkalking (osteoporose), tandverlies, maagzweren, maagbloedingen, darmklachten, schimmelinfecties, hoge bloeddruk, hoge druk in de oogbol, oedeem, hormoon disbalans, opgezwollen gezicht, gewichtstoename en andere ernstige en minder ernstige fysieke en mentale stoornissen. Volgens de westerse geneeskunst is er over het algemeen vrij goed te leven met een auto-immuunziekte en de bijbehorende medicatie, al wordt zowel de ziekte als de medicatie door de patiënten zelf vaak als een slopend traject  en als paardenmiddelen ervaren. De levens van de meeste auto-immuunziekte patiënten gaan dan ook niet echt over rozen en deze mensen dienen er, ondanks het feit dat ze wel een vrij normaal leven kunnen leiden, er rekening mee te houden dat ze vaak lange periodes in hun leven zullen ervaren waarin ze behoorlijk ziek zullen zijn. Dit zijn natuurlijk zeer onwenselijke situaties, die vaak stukken eenvoudiger te voorkomen zijn als dat de westerse geneeskunst wil toegeven of weet van heeft. Dit brengt ons op het volgende punt van gezonde voeding.

Wat kunnen we zelf precies doen tegen auto-immuunziekten?

Wederom komen we op het punt van voeding uit en de relatie van voeding tot onze fysieke en mentale gezondheid. Omdat dit een onderwerp is waar we in heel veel blogs uitvoerig verslag van hebben gedaan, zullen we er hier niet al te veel tijd aan gaan besteden. Wat echter wel benadrukt dient te worden is hoe belangrijk het is voor ons lichaam om gezond en vers eten binnen te krijgen. Dit staat echter in schrille tegenstelling met de eetgewoontes van heel veel mensen in de westerse wereld. Het zijn met name deze ongezonde eetpatronen die hier normaal zijn geworden, waardoor veel mensen tegenwoordig kampen met dit soort en vele andere soorten zogenaamde welvaartziekten. Zoals eerder ook al werd aangegeven zijn bij auto-immuunziekten niet alleen fysieke, maar zeer waarschijnlijk ook mentale en emotionele klachten oorzaak van het ontstaan van dit soort ziektebeelden. Ook dit soort klachten ontstaan zeer vaak door de ongezonde voeding die we binnen krijgen, vaak volgestopt met een veelvoud aan kunstmatige toevoegingen die ons mentale en emotionele welzijn totaal ontwrichten. Dit zijn zaken die door veel mensen nog niet onder ogen worden gezien, omdat het voor hun niet tastbaar is, maar de bewijzen op dit vlak stapelen zich steeds verder op en het ontkennen van deze feiten staat onderhand zo goed als gelijk aan totale dwaasheid. De wetenschap weet dit soort feiten gelukkig steeds krachtiger te onderbouwen en wij als mensen dienen er dan ook zeer goed op te letten dat we een dieet volgen waarin verse groenten en fruit en andere verse levenswaren de kern van onze dagelijkse eetgewoontes dienen te vormen. Daarnaast dienen we er op te letten kunstmatige toevoegingen, die zo goed als altijd in voorbewerkte voedingsproducten zitten, zoveel mogelijk of zelfs geheel te vermijden. Dit om op deze manier te voorkomen dat wij mentaal, emotioneel en fysiek totaal ontwricht en ziek raken. Wij zijn er persoonlijk sterk van overtuigd dat een zeer groot deel van alle ziektebeelden over de gehele wereld als sneeuw voor de zon zou verdwijnen als mensen hun eetgewoontes op deze manier zouden aanpassen.

Welke superfoods helpen tegen auto-immuunziekten?

Ook superfoods zijn een uiterst krachtig middel voor het bestrijden van deze auto-immuunziekten, evenals vele andere ziektebeelden, zoals we hebben laten zien in vele van onze vorige blogs. In dit blog zullen we ons concentreren op de voordelen van superfoods op auto-immuunziekten, zodat, mocht u mogelijk last hebben van dit soort fysieke problemen, u een extra slag om de arm heeft om te proberen uzelf, in overleg met uw arts of specialist, te helpen genezen. Wij garanderen geen genezing door het gebruik van deze middelen, maar hebben wel geconstateerd uit research wat online is gepubliceerd dat deze middelen in deze onderzoeken de klachten van patiënten met auto-immuunziekten sterk bleken te verlichten of de ziektebeelden zelfs geheel wisten te genezen. We gaan daarom in dit blog wederom vijf verschillende superfoods kort uitlichten. Dit keer doen we dit echter niet in de vorm van een top 5, omdat deze producten werkzaam zijn tegen verschillende ziektebeelden en hierdoor geen verschil in kracht en impact te meten is. We hebben de zes meest krachtige superfoods hier vermeld en beginnen allereerst met:

AFA Algen: AFA algen bezitten een grote hoeveelheid van het vetzuur D.H.A. (decosahexanoic acid) wat een essentieel vetzuur is voor het menselijke lichaam. De meeste mensen hebben ernstige gebreken aan deze gezonde vetzuren die voorkomen in producten met onverzadigde omega-3, omega-6 en omega-9 vetten. Tekorten aan D.H.A. wordt veel in verband gebracht met het ontstaan van auto-immuunziekten in het menselijke lichaam en is daarom een absoluut essentiële voedingsstof die we nodig hebben ter voorkoming van het ontstaan van auto-immuunziekten. Daarnaast zorgen AFA algen voor het krachtig alkaliseren van ons lichaam. Het alkaliseren van ons lichaam is nodig om de zuurgraad van het lichaam in balans te houden. Volgens een steeds groter wordend aantal onderzoeken is het vooral het ontregelen van deze zuurtegraad die ten grondslag ligt aan zo goed als alle westerse welvaartziekten. Het verzuren van ons lichaam zorgt zo bijvoorbeeld voor een toename aan infecties en ontstekingen in het fysieke lichaam. Deze ontstekingen liggen ten grondslag aan auto-immuunziekten. Meer informatie over deze specifieke AFA algen vindt u hier.

Aloë Vera: Aloë Vera staat in de wereld van de superfoods bekend als één van de meest krachtige superfoods die er maar te krijgen is. Dit omdat het een middel is wat werkzaam is tegen de meest verschrikkelijke ziektebeelden die er maar bestaan, waar kanker slechts één van is. Auto-immuunziekten horen ook zeker op het indrukwekkende lijstje van ziektebeelden die door Aloë Vera kunnen worden bestreden thuis. Zo is Aloë Vera met name erg goed voor mensen met allerlei darmproblemen, zoals het geval is bij colitis ulcerosa en ook vaak bij de ziekte van Crohn. Aloë Vera geniet echt een zeer respectabele reputatie als het gaat om het geneeskrachtig effect wat deze superfood heeft op ons spijsverteringsstelsel. Dit is grotendeels te danken aan de aanwezige meervoudige lange-keten suikers, ook wel polysachariden genaamd. Deze bevatten de zogenaamde bèta-glucanen welke een zeer krachtig wapen vormen tegen zowel auto-immuunziekten, alsook kanker en vele andere westerse welvaartziekten. Dit onder andere omdat ze een sterk ontstekingsremmend effect hebben. Zoals we eerder hebben vermeld, vieren auto-immuunziekten hoogtij door het ontstaan van infecties en ontstekingen in het lichaam. Ook wordt de darmwand effectief beschermt door consumptie van Aloë Vera. Aloë Vera bezit verder nog vele andere voordelen voor ons spijsverteringssysteem. Mocht u hier meer informatie over willen, dan vindt u dat onder deze link.

– Chaga: Chaga is een zeer speciale medicinale paddenstoel met een bizar hoge dosering aan geneeskrachtige nutriënten, waaronder met name heel veel antioxidanten en de uiterst krachtige polysachariden die we net ook besproken hebben bij Aloë Vera. Het bijzonder aan deze polysachariden en de daarin aanwezige bèta-glucanen is dat ze infecties en ontstekingen op uiterst effectieve afremmen en stoppen. Dit komt doordat deze bèta-glucanen het lichaam stimuleren groteren hoeveelheden NK-cellen aan te maken. Deze cellen zijn nodig voor het activeren van het lichaamseigen immuunsysteem. NK-cellen staat voor Natural Killer –cellen. Dit zijn cellen die normaliter elke vijandige indringer en ziektemaker in het lichaam elimineren, zodat ziekte voorkomen wordt. Uit onderzoek naar chaga is gebleken dat deze paddenstoel het immuunsysteem van het lichaam mogelijk kan corrigeren bij auto-immuunziekten. Wilt u meer weten over de werking van de chaga paddenstoel, dan vindt u dat onder deze link.

– Coriolus: Ook de Coriolus behoort tot de medicinale paddenstoelen en is bijzonder krachtig werkzaam tegen kanker en auto-immuunziekten volgens meerdere onderzoeken, met name in China, Korea, Japan en de Verenigde Staten verricht.  In een onderzoek gepubliceerd in 2008 in de ‘Journal of Pharmacy & Pharmacology’ werd verslag gedaan van de krachtige effecten van coriolus op verschillend auto-immuunziekten. Dit komt met name door een verminderde activatie van de lichaamseigen T-cellen. Deze ‘helpercellen’ in ons lichaam behoren tot een groep cellen die wel bekend staan als de zogenaamde ‘lymfocyten’. Deze spelen een centrale rol in het cel-aangestuurd immuunsysteem van ons lichaam. Bij auto-immuunziekten is dit vaak één van de processen die in meer of mindere mate verstoord zijn. Coriolus blijkt een zeer positief effect te hebben op het helpen reguleren en normaliseren van de werking van deze T-cellen, wat met name te danken is aan de verminderde activiteit van deze T-cellen. Hierdoor worden impulsieve reacties van deze cellen beperkt, waardoor de symptomen van auto-immuunziekten verdwijnen en uiteindelijk de ziekte zelfs mogelijk geneest. Meer informatie over coriolus vindt u hier.

– Marine Fytoplankton: Marine Fytoplankton blijkt net als bij AFA algen het geval is, zeer veel D.H.A. ((decosahexanoic acid) vetzuur te bevatten, wat een zeer effectief vetzuur blijkt te zijn bij het bestrijden van verschillende auto-immuunziekten. Dit vetzuur komt voor in voedingsmiddelen die rijk zijn aan met name omega-3 vetzuren, zoals vele soorten noten, zaden en bijvoorbeeld de overheerlijke avocado’s. Hierdoor blijkt marine fytoplankton uit onderzoek een prima middel te zijn om eventueel in te zetten bij auto-immuunziekten zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn en lupus. Ook zorgt deze specifieke algensoort voor het alkaliseren van ons lichaam, wat de pH-waarde van ons lichaam herstelt en waardoor ontstekingen in ons lichaam een stuk minder kans hebben zich te ontwikkelen. Meer informatie over deze bijzonder superfood vindt u onder de volgende link op onze website.

– Reishi: Reishi is wederom een zeer bijzonder heilzame medicinale paddenstoel met een ongelofelijk krachtige werking op een veelvoud aan westerse welvaartziekten, waarvan kanker en auto-immuunziekten er wederom slechts twee zijn. Ook reishi blijkt zeer effectief in het bestrijden van verschillende auto-immuunziekten, wat in dit geval weer te danken is aan het feit dat ook deze medicinale paddenstoel beschikt over een groot arsenaal aan meervoudige lange-keten suikers, oftewel polysachariden. Het zijn deze meervoudige suikers die van grote waarde zijn voor het herstellen en onderbouwen van ons fysieke afweer- en immuunsysteem. Dit komt met name dankzij de aanwezigheid van de zogenaamde bèta-glucanen (in dit geval het specifieke bèta-1.3-D-glucan). Het lichaam reageert op deze stoffen door middel van een intensievere aanmaak van cellen die het immuunsysteem krachtig onderbouwen. Dit om op die manier infecties en ontstekingen efficiënt af te remmen. Het zijn deze ontstekingen en infecties die vaak ten grondslag liggen aan de in dit blog behandelde auto-immuunziekten. Het consumeren van krachtige polysachariden met de hierin aanwezige bèta-glucanen zorgt dus voor een krachtig wapen tegen dit soort ziektebeelden. Meer informatie over de reishi paddenstoel vindt u onder de volgende link op onze website.

Al met al kunnen we stellen dat er eigenlijk twee hoofdcategorieën superfoods zijn die ons lichaam helpen zich te weren tegen auto-immuunstoornissen van het eigen lichaam. Dit zijn medicinale paddenstoelen en algen en dan speciaal de blauwgroene algen. Ook spirulina en chlorella behoren hiertoe, al is hier de aanwezige hoeveelheid D.H.A. ogenschijnlijk minder dan bij AFA/KLA algen en marine fytoplankton. Een paar andere middelen die ook zeer effectief zijn bij het behandelen van verschillen auto-immuunziekten zijn colostrum, vitamine D en kurkuma. De laatste twee zijn met name zeer krachtig als ze gecombineerd worden.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Superfoods zijn tegenwoordig steeds veelvuldiger verkrijgbaar in een steeds groter wordend aantal winkels. Dit zijn met name de gespecialiseerde raw food en superfood winkels, biologische winkels, natuurreformzaken en juicebars. De raw food en superfood winkels zijn met name te vinden in de Randstad, met Amsterdam als epicentrum. Ook in andere steden komen dit soort winkels langzaam maar zeker in grotere mate voor, wat tevens geld voor juicebars met verse groente- en fruitsappen en superfoods. Ook biologische winkels en natuurreformzaken verkopen steeds vaker dit soort producten. Buiten de randstad wordt de vraag naar en het aanbod in dit soort producten ook steeds groter, net zoals tevens online te zien is. Hier uit zich dat in de vorm van een steeds groter wordend aantal webwinkels die raw food en superfood producten aanbieden. Wij raden een ieder aan deze producten echter alleen te kopen bij een gerenommeerd handelaar of leverancier. Dit omdat niet iedereen  het even nauw neemt met de kwaliteit van deze producten en de stijgende populariteit van deze producten helaas ook leidt tot het nastreven van hoge winsten die vaak ten koste gaat van de kwaliteit van het product en van de gezondheid van de klant. Wij als bedrijf werken daarom alleen met de allerbeste leveranciers op dit gebied en hebben ons hierdoor sterk weten te onderscheiden van het gros van dit marktsegment. Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze producten, dan kunt u deze aantreffen op onze website. Onze website vindt u op www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij laten deze bestellingen dan binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis bezorgen.

 

 

Share:

16 comments

 1. Ik was op zoek naar een geneesmiddel voor een bindweefselziekte(UCTD/MCTD) en had op een Amerikaanse site iets gehoord over ene vrouw die haar dochtertje van een auto-immuunziekte (Hepatitis A)had genezen met o.a. Alpha Lipoïc A

 2. iK WAS NOG NIET KLAAR.
  dus met o.a. Alpha Lipïc Acid. Maar ik heb inmiddels gevonden dat dat alleen voor Hepatatitis A en B van belang is.
  Ik heb het hle verhaal op uw site uitgeprint en ga het op mijn gemak lezen. Ik heb mijn eten al diverse malen helemaal omgegooid, maar deze laatste keer voorgoed. Enkele van de door u genoemde superfoods ken ik nog niet, dus ga ik nu lezen/bestuderen. Misschien kom ik bij u terug.
  Hartelijke groet,

 3. In het rijtje van veel voorkomende autoimmuunaandoeningen mis ik alopecia areata, die 1 a 2 op de honderd mensen treft, en dus meer algemeen is dan reumatoïde artritis. In feite is dit een van de meest voorkomende orgaanspecifieke autoimmuunaandoeningen. http://Www.alopecia-vereniging.nl

 4. Wat een kletsverhalen dit. Ben na de eerste alinea’s afgehaakt. Hoezo is de ziekte van Hashimoto zeldzaam en heeft bijna niemand ervan gehoord? De patiëntenaantallen zijn juist schrikbarend hoog: meer dan 400.000 gediagnosticeerde patiënten in Nederland en dan lopen er nog veel ongediagnosticeerden rond. Als je deze eenvoudige feiten al niet goed op een rij hebt, is de geloofwaardigheid van de rest al zeer laag.

  1. Ik ontdek dit artikel pas.
   Ik weet dat onze voeding ons gezond houdt als ze levend en bio is (zonder chemische produkten, uit eigen streek, enz..)
   Dat de voeding ons ziek maakt als ze juist niet is wat ik hier al aanhaalde. Ik vind het artikel zeer interessant, ga zeker de produkten (super food) nader bekijken. Ik heb spieratrofie (benen) door een auto-immune ziekte,die zich uitte na een emotionele shock. Ik ben nog nooit mensen tegen gekomen die dit ook hebben. Het zou interessant voor me zijn. Er wordt geen naam opgeplakt. Dank voor deze inlichtingen…

   1. Hallo Gilberte, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. Ik heb post traumatisch na een shock waarschijnlijk ook een auto-immuunziekte overgehouden. Graag hoor ik je bevindingen erover. Met vriendelijke groet, Elisabeth

   2. Hallo Gilberte,
    Mijn autoimmuunziekte ontstond na een amalgaamvergiftiging..kon plotseling niet meer lopen ,heel veel pijn in armen en schouderspieren,.bleek polymyalgia rheumatica te zijn.
    Prednison werd voorgesxhreven maar ik wilde mijn leven in eigen hand houden.!!
    Kocht het boek van Amy Meyers. “The autoimmune solution”. ..dat was een eyeopener.
    Heb haar dieet gedaan en ben 90 % hersteld. Ik dacht dat ik in een een rolstoel zou belanden. Kon niets meer!! Maar nu doe ik alles weer. Het boek begon ik te gebruiken half november en in 3 weken tijd een enorme vooruitgang. Mijn vlees kocht ik bij schotse hooglanders in groningen.
    Ik hoop dat je dit nog leest. Boek van Terry Walsh is goed. Groet Elke

 5. 1 op de 9 vrouwen heeft een schildklieraandoening… Iedereen kent dus wel iemand met deze ziekte, maar niet iedereen loopt ermee te koop.

 6. Ik sluit me aan bij Sbo. Ik heb auto-immuun hepatitis en slik Prednison en Imuran. In jullie verhaal worden zo ongeveer alle bijwerkingen van Prednison beschreven als vaak voorkomend, geen mens krijgt al die bijverschijnselen tegelijkertijd en bovendien is het sterk afhankelijk van de dosering. Als ik stop met de medicatie ben ik over een paar jaar hoogstwaarschijnlijk dood. Prednison is een paardenmiddel maar zet er ook even bij dat het ook levensreddend is!! ’t Is nogal kwalijk dat er zo laagdunkend over de medische wetenschap geschreven wordt.

  1. Mar, je hebt groot gelijk, is inderdaad schrikwekkend wat in dit artikel beweerd wordt… mijn zoon van 10 heeft een auto immuunziekte, mijn andere zoontje van 9 heeft geen gezondheidsproblemen. Mijn oudste zoon neemt imuran en prednison en telkens we dit afbouwen, krijgt hij weer levensbedreigende problemen. De medische wetenschap zomaar veroordelen en als alternatief wat zogenaamde superfoods voorstellen is werkelijk misdadig !

 7. Dit stuk lijkt niets anders dan een reclameboodschap. Normaal gesproken reageer ik niet op dergelijke stukken, maar wil hier toch graag een opmerking plaatsen. Ik sluit me volledig aan bij Mar, uiteraard zitten er veel nadelen aan Prednison gebruik, maar het is een zeer nuttig middel wanneer de nood hoog is.

  Ongetwijfeld valt in gezonde voeding en leven winst te behalen en ik hoop ook dat hier nog veel onderzoek naar zal plaatsvinden. Door te stellen dat superfoods een uiterst krachtig middel zijn in het bestrijden van auto-immuunnziekten is, met de suggestie dat het andere middelen kan vervangen grenst aan het gevaarlijke. In dit stuk worden nergens wetenschappelijke bronnen aangehaald om claims over “superfoods” na te kunnen gaan. Dit lijkt zoals gezegd een reclameadvertentie met geen ander doel dan het verdienen van geld, getuige de directe link naar de winkel.

  1. “Toch komen dit soort ziektebeelden slechts bij een deel van de volgende generatie voor en vaak bij diegenen die psychisch minder stabiel of stevig in hun schoenen staan.”

   Zo, jij durft; mensen met een auto-imuunziekte wegzetten als (grotendeels) labiel! 🙁 Waar baseer je dit op; heb je hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan? En dat stress en verkeerde voeding niet goed zijn voor mensen die ziek zijn: klopt. Maar dat wisten we toch al?

 8. En hup weer een site die genomineerd is voor de “Kwakzalver prijs”.

  Ik hoop dat de schrijver zelf een auto-immuunstoornis krijgt, kan die fijn zijn eigen bullshit toepassen.

 9. Ja .. eigen verhaal superfoods Ik geloof er wel in..Heb ook een eigen verhaal Biologische CBD olie 14 %.. Met hele mooie uitzonderlijke resultaten. Maar er zijn er niet zoveel die dit echt geloven. Totdat ze toch besluiten om het eens te gaan proberen. Goedkoper dan de reguliere zorg en ook nog eens bekwaam. Mijn huisarts stuurt zelfs mensen naar me toe. Ben er heel erg blij mee. Maar vind het erg jammer dat vele er niet in geloven. terwijl ze vaak de vreemdste verhalen horen over de zorg en de medicatie die vaak niet helpt.. Toch wel raar toch?

 10. Ijzer is nog zo’n een vergeten superfood, dit komt veel voor in b.v. spinazie. Als je elke dag extra veel spinazie eet voel je je krachtig en kan je weer de hele wereld aan💪💪💪. In de literatuur zijn veel beschrijvingen hierover te vinden, met vaak relevante educatieve illustraties (zoek in google naar popeye, zeeman).

 11. Jeetje wat een hoop negatieve reacties! Ik wil alleen maar even zeggen dat ik mij wel kan vinden in dit artikel en dat mensen werkelijk geen idee hebben wat zij tot zich nemen door middel van voedsel en “medicatie”. Mediatie kan inderdaad op korte termijn helpen ( en levensreddend zijn) , maar wat verschrikkelijk kortzichtig om te zeggen dat voeding en stress deze ziektes niet doen verergeren of überhaupt tot uiting brengen.

Laat een antwoord achter aan Elke zoontjens Reactie annuleren