Sun Warrior Ormus Supergreens

Sun Warrior’s Ormus Supergreens is een product welke een revolutionaire plek inneemt binnen de raw food & superfood wereld. Dit met name dankzij het feit dat ormus deel uitmaakt van dit bijzondere product.

Wat is Sun Warrior Ormus Supergreens en waar komt het vandaan?

Volgens bepaalde bronnen betekent ormus ook wel ‘ The Golden Tree’ in het oud Hebreeuws. Verderop zullen we gedetailleerd uitleggen wat het begrip ormus precies inhoudt, maar op dit moment kunnen we alvast verklappen dat het hier gaat om een kwantum fysisch begrip met zeer bijzondere eigenschappen en een sterk gezondheid bevorderend karakter. Naast deze eigenschap bestaat Ormus Supergreens uit een aantal zeer gezonde ingrediënten, tien om precies te zijn. Dit zijn: havergras, gerstgras, tarwegras, alfalfa, yucca, peterselie, spinazie, pepermunt, stevia (hele bladeren, geen extract) en tot slot een probiotische cultuur om het geheel compleet te maken. Met name de pepermunt en stevia dragen zorg voor een bijzonder aangename afronding qua smaak, waardoor dit product heel eenvoudig in combinatie met (gezuiverd) water te combineren is als bijvoorbeeld een verfrissende ochtenddrank. Veel mensen beginnen hun dag graag met een soortgelijke groene drank, om het lichaam goed te kunnen alkaliseren en om zo de pH-waarde van hun lichaam te herstellen of in balans te houden. Sun Warrior Ormus Supergreens is hiervoor het ideale product, dankzij de zeer speciale samenstelling, welke een breed spectrum aan voedingsstoffen biedt en nog bijzonder aangenaam smaakt ook.

Deze bijzonder Ormus Supergreens worden allemaal gekweekt in een prachtig ongerept vulkanisch gebied in een vallei in het Zuiden van Utah in de Verenigde Staten. Dankzij de zeer mineraalrijke bodem veranderd elk gekweekt gewas min of meer meteen in een bom aan uiterst gezonde voedingsstoffen, zoals voedsel eigenlijk ook behoort te zijn. Deze gezonde bodem bevat piepkleine deeltjes platina en goud alsook nano mineralen, welke gezamenlijk de basis vormen voor het eerder genoemde ormus en één van de meest bijzondere eigenschappen is van dit bijzondere product. Een speciaal gepatenteerd proces waarin de ingrediënten koud worden gedroogd, beschermt de warmtegevoelige bioactieve bestanddelen en fyto-nutriënten in Sun Warrior Ormus Supergreens en zorgt zo voor een eindproduct wat volledig rauw en 100% gecertificeerd biologisch is. Hierdoor wordt het delicate evenwicht tussen alle bestanddelen bewaart en wordt de natuur van etherische oliën, enzymen, vitaminen en mineralen gegarandeerd. Kortom, dus is niet voor niets één van de paradepaardjes van Sun Warrior superfoods.

ormus supergreens

Wat doet Sun Warrior Ormus Supergreens?

Sun Warrior Ormus Supergreens is niet zomaar een doorsnee superfood, voor zover die überhaupt bestaan. Zoals hiervoor al even kort aangegeven is het een product wat zich door een paar verschillende eigenschappen sterk onderscheid van de rest van de superfood producten op de wereldmarkt. De hoofdeigenschap waarmee Ormus Supergreens zich onderscheidt is het feit dat het product deels bestaat uit wat men ‘ormus’ noemt, welke in de vorm van goud en platina deeltjes voorkomen in dit product. We gaan hier dieper op het begrip ormus induiken om u duidelijk te maken wat dit begrip precies inhoudt. Ormus is een begrip wat volgens bepaalde bronnen al zeer lang bestaat. Volgens één van de bronnen waar we op stuitten wordt Ormus ook wel ‘De Steen der Wijzen’ genoemd. Ook is het wel bekend onder de naam Ormes of m-state elementen. Ormus werd in 1975 ontdekt door David Hudson in Arizona. Hij was een boer die ormus op z’n eigen grond gebied ontdekte en het vervolgens in verschillende laboratoria liet onderzoeken. Om het snel mee te kunnen nemen, droogde hij een deel van de gevonden materie in de zon. Tot zijn grote verbazing loste het spul op in een grote lichtflits en was het vervolgens spoorloos verdwenen. Als hij het echter liet drogen buiten het zonlicht, dan verdween het niet. Na analyse in verschillende laboratoria bleek de substantie te bestaan uit o.a. goud, zilver, ijzer en aluminium. Het goud en zilver losten echter niet in bepaalde vloeistoffen (bijv. zuren) op, zoals normaal wel het geval was. Ook het ijzer en aluminium reageerden anders dan normaal. Alle elementen werden in verder onderzoek totaal geïsoleerd, wat normaliter tot het eindresultaat zou leiden dat er niets van de substantie zou moeten overblijven. Er bleef echter 98% van de substantie over, wat leidde tot grote verbazing onder de laboranten. Nadat bleek dat men Hudson verder niet kon helpen, heeft hijzelf samen met een Duitse wetenschapper verder onderzoek gedaan en kwamen samen tot de conclusie dat deze materie naast de hiervoor genoemde elementen of mineralen, tevens andere zeer waardevolle mineralen bevatte waaronder platina en varianten daarop zoals rhodium, iridium, ruthenium en osmium. Deze elementen bleken op de meest bizarre manieren te reageren tijdens allerlei onderzoeken en tests, wat leidde tot veel frustratie en ook verbazing bij de onderzoekers. Uit de tests bleek dat de substantie verschillend reageerde op verschillende temperaturen en warmte/kou behandelingen. Zo bleek het verschillend te reageren op deze behandelingen in combinatie met verschillende tijdsperioden en bleek bij verhitting op bepaalde temperaturen de substantie totaal geen edele metalen meer te bevatten bij 69 seconden verhitting. Bij 70 seconden verhitting waren deze ineens wel weer aanwezig. Ook nam de substantie onder bepaalde omstandigheden de meest bizarre vormen aan, waaronder de vormen van poeder en glas en bleken mineralen als bijvoorbeeld ijzer ineens spontaan uit de materie te verdwijnen of bleek het gewicht totaal te veranderen. Dit met name als het in contact kwam met lucht. Omdat deze eigenschappen nergens anders bekend waren in de scheikunde, kreeg Hudson het advies deze stoffen te patenteren, om zo te zorgen dat hij verder zou kunnen experimenteren zonder hierin gehinderd te worden door wetgeving. Hij deed dit in 1988 en noemde deze stoffen ‘ Orbitally Rearranged Monoatomic Elements’, oftwel ‘ORMEs’ . Uiteindelijk is dit in ormus veranderd en dit begrip omvat een twaalftal elementen die in zowel immateriële, materiële en energetische vorm bestaan. Dit zijn de volgende elementen:

• Kobalt
• Nikkel
• Koper
• Ruthenium
• Rhodium
• Palladium
• Iridium
• Osmium
• Platina
• Zilver
• Goud
• Kwik

Houd in de gaten dat de normale vorm van sommige van deze elementen absoluut geen gezondheid bevorderende eigenschappen bezitten, maar dat dit alleen geld in de ormus vorm. Velen zullen ondertussen hopelijk bekend zijn met de zeer ongezonde verschijnselen van kwik (door vaccinaties of vis consumptie). Hudson kwam achter al deze feiten dankzij het contact met een kwantumfysicus genaamd Hal Puthoff, welke hem de vreemde verschijnselen van Ormus uit heeft gelegd. Ormus elementen zijn volgens de kwantum fysica in staat om onder invloed van warmte en zonlicht op te lossen in dit zonlicht en zijn dan niet meer vatbaar voor zwaartekracht en worden één met het licht wat op de materie schijnt. Daarmee is ormus in staat om over te gaan naar andere dimensies waarin geen tijd en ruimte bestaat zoals hier in onze huidige 3 dimensionale wereld. Dankzij het afkoelen van de materie bleken ze in staat te zijn het weer terug te brengen naar de exacte plaats waar de materie in de eerste plaats was verdwenen. Wat uiteindelijk uit al deze onderzoeken duidelijk is gebleken is het feit dat ormus een supergeleider is. Deze supergeleiders resoneren met oerenergie of nulpunt energie, waaruit al het leven afkomstig is en waarin zich een oneindig kwantumpotentieel van oneindige mogelijkheden bevindt. Ormus wordt overal gevonden, in elk element en levend wezen, al is het vaak zeer moeilijk aan te tonen, met name omdat de meeste wetenschappers geen benul hebben van dit vakgebied. Ook onze hersenen bevatten minimaal rond de 5% ormus, al is dit percentage aanzienlijk te verhogen, door o.a. het consumeren van Sun Warrior Ormus Supergreens alsook andere ormus producten. Het zijn juist dit soort voedselbronnen die zo broodnodig zijn in deze tijden, waarin wij worden vergiftigd en worden gemanipuleerd door bepaalde duistere en machtige krachten op onze planeet. Deze machten zijn er volgens bepaalde bronnen op uit om onze evolutie naar een hoger bewustzijn en ons ware potentieel zoveel mogelijk te beperken. Dit doen ze o.a. door de beheersing en grondige manipulatie van ons voedsel. Zoals Joseph Stalin ooit zei: “Wil je een volk controleren, dan moet je hun voedsel controleren’. Dit doen onze machtshebbers door wat wel de N.P.K.-landbouwmethode wordt genoemd, die werd uitgevonden na de 1e wereldoorlog en het gebruik van veel stikstofbommen en zenuwgassen. N.P.K. staat voor stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Planten die hiermee gekweekt worden zijn niet levensvatbaar, bezitten een stuk minder vitaminen en mineralen en de natuur reageert letterlijk op dit soort gewassen met een ‘opruimploeg’ in de vorm van insecten en schimmels. Dit geeft deze industrie het perfecte excuus om gewassen ‘ te behandelen’ met allerlei insecticiden (pesticiden, herbiciden en fungiciden), welke mogelijk en volgens deze bronnen allemaal afgeleide versies zijn van de zenuwgassen die in de 1e wereldoorlog gebruikt werden en die uiteindelijk leiden tot nog meer beschadiging van de onze gewassen. Op deze manier wordt door middel van (oorlog) chemie een onnatuurlijk product in leven gehouden, welke ons als mensen structureel van vitaminen en mineralen (en dus ook natuurlijk ormus) onthoudt en ons tevens bloot stelt aan grote hoeveelheden ziekmakende chemicaliën. Door ziekte hebben mensen natuurlijk (veel & vaak minimaal of slecht werkende) medicatie nodig, welke weer door een andere tak van de industrie (in het bezit van dezelfde grootkapitalisten) wordt vervaardigd. Ook deze methodes zijn gebaseerd op dezelfde chemische principes als waar onze landbouwproducten kapot mee worden gemaakt en zo draait de wereld dag en nacht rond, zonder dat grote bevolkingsgroepen ook maar een moment echt te beseffen wat er nu precies voor zorgt dat ze zich zo slecht, depressief en/of ziek voelen.

Deze hiervoor genoemde groeperingen weten daarnaast volgens deze bronnen misschien wel veel meer over goud en platina en aanverwante elementen dan zij ooit hebben laten weten. Dit zou met name gaan over de gezondheid en bewustzijn bevorderende kwaliteiten van ormus en wat dit zou kunnen betekenen voor de mensheid en haar ontwikkeling op Moeder Aarde. Denk maar eens aan de oude alchemisten en hun experimenten. Zij waren voornamelijk bekend om het feit dat ze bezig waren om goud te produceren uit aarde, lucht of andere materie. Dit waren tevens de meesters en mensen, die onder het terreurbewind van dezelfde elitaire groeperingen als tegenwoordig aan de macht zijn, werden vervolgd, gemarteld (mogelijk voor kennis en wetenschap?) en op de brandstapel gegooid wegens hekserij en tovenarij. Wat wisten zij wat onze machtshebbers wilden weten en de rest van het volk geen lucht van mocht krijgen? Ook de Egyptenaren waren al bekend met het deze ormus elementen, al bestond de naam toen nog niet. Er bestaan zelfs geruchten en mogelijke aanwijzingen die terug wijzen naar het oude Atlantis en de verdwenen geheime kennis waar de priesters en spirituele meesters in hun tijd van op de hoogte waren. Hoe dan ook, ook Hudson zelf noemde ormus ‘Het Licht van het Leven’ of ‘ The Spirit’. Hij was ervan overtuigd en beweerde dat het ons spiritueler maakt en dat het daarnaast ons beschadigde D.N.A. corrigeert.

Gelukkig bestaan er mensen als David Hudson die zich verzetten tegen de manipulatie en vernietiging van ons voedsel en zelf onderzoek doen en hun bevindingen publiceren of in producten beginnen te verwerken. Dit als bijdrage in de frequentie verhoging van de wereld bevolking, opdat wij ons uiteindelijk van het juk van onze overheersers kunnen bevrijden. Ook David Wolfe, een zeer bekend personage in de raw en superfood wereld heeft zich hier sterk voor ingezet, met name ook op het gebied van ormus. Hij heeft ormus verwerkt in een aantal van zijn producten en hier ook veel onderzoek naar gedaan. Hieronder volgen een aantal van zijn bevindingen op basis van meer dan 15 jaar onderzoek door hem en zijn team. Uit zijn onderzoek bleek ook dat ormus van grote invloed is op ons bewustzijn en sterk frequentie en bewustzijn verhogende eigenschappen bezit, direct verbonden met oer levensenergie. Ook hebben zij ontdekt dat een aantal elementen of mineralen in standaard onderzoeken naar ormus fout geanalyseerd zijn en dat is gebleken dat het periodieke systeem met nieuwe toevoegingen uitgebreid gaat worden als deze mineralen officieel door de wetenschap worden erkend. Hieronder volgt een korte lijst met de meest belangrijke en vaak uiterst opvallende eigenschappen van ormus volgens deze onderzoeken, waaruit blijkt dat het innemen van ormus zorgt voor:

• Een verhoogd bewustzijn.
• Een verhoogde spirituele verbondenheid, oftewel ‘eenheidsbewustzijn’.
• Toenemende paranormale verschijnselen.
• Versterkt lucide dromen.
• Geoptimaliseerde neurotransmitter productie.
• Anti-aging eigenschappen.
• Verhoogde stofwisseling en cel vernieuwing.
• Verwijderen van slechte calcium opbouw op het actuele moment van toepassing.
• Hyperstructurering van water in het menselijke lichaam en daar buiten.
• Versnelde en zelfs wonderbaarlijke en miraculeuze heling van het menselijke lichaam en geest.

Ondertussen moge het duidelijk zijn dat ormus een zeer essentiële bron van voeding en welzijn is voor ons als mens. Deze is ons echter ontnomen door de voedingsindustrie en de grootkapitalisten die de mensheid alleen maar zien als een massa waaraan geld verdiend kan en moet worden. Gelukkig zijn er (nog) manieren om hieraan te ontsnappen, door zoveel mogelijk superfoods & raw foods, natuurlijk en biologisch voedsel te eten, wild water uit de natuur (na eventuele reiniging/filtering) te drinken en frisse lucht binnen te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat ormus het meest voorkomt in zeewater, wat natuurlijk zo’n goeie 70% van onze planeet bedekt en één van de oerbronnen is van al het leven op Moeder Aarde. Alle bekende (en onbekende) elementen zijn aanwezig en geconcentreerd in zeewater. Het is dus zeer raadzaam om eigen groenten en fruit te kweken met deze bouwstoffen. Zorg er echter voor dat dit wel sterk verdunt is, want zout water is normaliter dodelijk voor planten. Wie meer informatie wil over ormus, verwijzen wij door naar de website van Barry Carter, de hedendaagse expert op het gebied van ormus. Zijn website is te vinden onder de volgende link: www.subtleenergies.com/ormus/index.htm

Tot slot willen we als laatste nog een stuk van dit blog wijden aan de verschillende soorten ingrediënten die ook in Sun Warrior Ormus Supergreens verwerkt zijn, zoals eerder in de inleiding van het blog genoemd. Dit zullen we doen in de vorm van een aantal kleine categorieën, welke zullen bestaan uit de afzonderlijke ingrediënten en een aantal van hun belangrijkste kwaliteiten.

Ingrediënten in Sun Warrior Ormus Supergreens:

Havergras:
Havergras wordt met name gebruikt in Ormus Supergreens, omdat het de grootste hoeveelheden ormus uit de bodem weet op te nemen van alle grassoorten. Daarnaast is het volgens oude tradities ook een libido versterkend middel en vergroot het ons lichamelijke uithoudingsvermogen. Ook heeft het een ontspannende en stimulerende werking op ons zenuwstelsel.

Gerst- en Tarwegras:
Deze specifieke grassoorten zitten boordevol met sporenelementen, mineralen (calcium, ijzer) en alle essentiële aminozuren voor ons lichaam. Daarnaast bevatten ze vitamine C, enzymen en antioxidanten, waaronder het superoxide dismutase antioxidant (S.O.D.) wat een natuurlijke bescherming biedt tegen vrije radicalen en andere schadelijke gevolgen van oxide processen in ons lichaam. Ook deze gras soorten, al is het in mindere mate, nemen ormus op uit hun voedingsbodem.

Alfalfa:
Alfalfa betekent in het Arabisch ook wel ‘Vader der planten’, een naam die mogelijk afgeleid is door de bijzonder hoge voedingswaarde van dit kleine plantje en het sterk zuiverende effect op het menselijke lichaam. Alfalfa is een plant die haar wortels diep in de aarde wroet, tot wel 6-9 meter diep, waardoor ze in staat is mineralen op te nemen die door de meeste planten niet bereikt worden. Deze plant is bijzonder rijk aan vitaminen (A, B1, B6, C, E en K), mineralen (calcium, kalium, caroteen, ijzer en zink) en andere voedingsstoffen. Deze spelen een vitale rol in de ontwikkeling, onderhoud en bescherming van onze botten, tanden en het gezond houden van een gezond en vitaal lichaam.

Yucca:
De yucca is bij ons meestal bekend als een kamerplant, maar oorspronkelijk zijn het een 40 tal verschillende variaties van woestijn en tropische planten die op het Amerikaanse continent voorkomen. Deze vorm van de yucca familie is een woestijnplant die deel uitmaakt van de agave familie. Het is een plant die rijk is aan fenolen, waaronder resveratrol. Dit is een stof die bekend staat om de gezonde uitwerking op ons bloedvatenstelsel en daarnaast bijzonder gezond en sterke ondersteunend is voor ons hart. Ook is uit onderzoek gebleken dat het de vorming van cel mutatie en kanker tegengaat en tevens de levensduur van onze lichaamscellen verlengt. Daarnaast is yucca een rijke bron aan fenolen, welke ook in de categorie van antioxidanten thuis horen en een sterk reducerend effect hebben op vrije radicalen in ons menselijke lichaam. Vrije radicalen zijn één van de hoofdoorzaken van cel mutatie en kankervorming in ons lichaam en antioxidanten vormen een prima bescherming hiertegen.

Peterselie:
Peterselie is misschien een van de meest gebruikte, maar tevens gezondheid therapeutisch meest onderschatte kruiden die ons bekend zijn en bijna dagelijks gebruikt wordt in onze keukens. Peterselie heeft een zeer sterk ontgiftend effect op onze nieren en zorgt voor een snelle afbraak van nierstenen indien dagelijks geconsumeerd. Dit kan vers, maar ook als een groen sap, door het bijvoorbeeld in een blender te mengen met andere ingrediënten die een nier zuiverende werking hebben, zoals o.a. Quebro Pedra , ook wel Chanca Piedra genaamd. Dit is een kruid afkomstig uit het Amazone gebied. Peterselie beschikt over vitamine A en bijzonder veel vitamine C en is een prachtige bron van mineralen als mangaan, calcium en kalium. Ook bevat het antioxidanten (flavonoïden) en heeft een bijzonder helend effect op ons gezichtsvermogen. Tevens reinigt het niet alleen onze nieren, maar ook ons bloed, helpt het tegen trombose door plakvorming in ons bloed te voorkomen, handhaaft het de elasticiteit van onze bloedvaten en ondersteunt het onze seksuele organen. Tot slot helpt het slechte adem voorkomen en is het een boost voor ons immuunsysteem.

Spinazie:
Iedereen weet van kinds af aan dat spinazie één van de meest gezonde groentes is. Dit kwam destijds natuurlijk door de Popeye filmpjes en ieder kind at vaak zonder problemen zijn of haar bord spinazie op, omdat ze allemaal net zo sterk als Popeye wilden worden. Spinazie is een fantastische bron aan eiwitten, vitaminen (A, B1 B2, B3, B6, B9 en C), mineralen (ijzer, zink, calcium, kalium, magnesium en mangaan), pigmenten (betacaroteen, luteïne, xanthine en chlorophyline) en fyto-nutriënten. Dankzij alle aanwezige B-vitaminen verricht het wonderen voor onze algemene hersenchemie en draagt het bij in de aanmaak van 5-HTP, tryptofaan en serotonine.

Probiotische cultuur:
In Sunwarrior Ormus Supergreens wordt gebruikt gemaakt van een levend actieve probiotica cultuur in combinatie met een aantal van de eerder genoemde grassoorten. Dit is verschillend met de meeste technieken van andere bedrijven, die over het algemeen achteraf de probiotica toevoegen aan hun ‘greens’. Traditionele en meer bekende vormen van probiotica zijn: yoghurt (rauw), kefir, miso en zuurkool. Deze zijn allemaal zeer bevorderlijk voor ons lichaam door de aanmaak van gezonde darmbacteriën te bevorderen. Deze zijn zeer essentieel voor de maximale opname van vitaminen, mineralen en andere bouwstoffen uit ons voedsel. Probiotica is ook zeer sterk aan te raden voor mensen die net een antibiotica kuur hebben afgerond om het herstel van hun darmflora te bespoedigen. Dit zodat men weer zo snel mogelijk de essentiële voedingsstoffen uit ons voedsel weet op te nemen om zo de gezondheid weer een stevige boost te geven na ziek te zijn geweest.

Pepermunt:
Als het op één na laatste ingrediënt maakt de toevoeging van pepermunt het plaatje compleet en draagt het zorg voor een fantastische smaak van deze ormus supergreens. Tevens is pepermunt al eeuwenlang bekend om haar geneeskrachtig effect op ons abdominale of spijsverteringssysteem. Pepermunt heeft een verkoelend effect op ons menselijke lichaam en helpt om slechte adem te bestrijden. Ook blijkt het bescherming te bieden tegen radioactieve straling, zoals uit onderzoek bij dieren is gebleken. In pepermunt blijkt verder de geur met name zorg te dragen voor een prikkeling van ons geheugen, wat hierdoor gestimuleerd wordt. Tot slot zit pepermunt ook nog eens vol met natuurlijke pesticiden, wat een pracht uitkomst biedt tegen insectenplagen tijdens het kweken van eigen groenten of fruit.

Stevia:
In Sunwarrior Ormus Supergreens wordt gebruik gemaakt van het gehele blad van de stevia plant, afkomstig uit Zuid-Amerika. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat door gebruik te maken van het gehele blad er een sterk ondersteunende functie ontstaat voor de alvleesklier. Dit helpt met name bij het stabiliseren van de bloedsuikerspiegel. Stevia heeft tevens een glycemische index van nul, wat het maakt tot het ideale product voor diabetici, omdat het geen enkele verhogend effect heeft op de bloedsuikerspiegels en deze zelfs weet te reguleren. Ook helpt stevia tegen tandbederf en helpt zo tevens ontstekingen te voorkomen. Ook is het ideaal voor het bestrijden van brandend maagzuur en zorgt het voor een frisse adem.

Waar kan ik Sun Warrior Ormus Supergreens kopen?

Dit product zult u alleen tegenkomen in de gespecialiseerde superfood winkels in de grotere steden in Nederland, of in de webwinkels die zich in deze producten hebben gespecialiseerd. Natuurlijk leveren ook wij dit product via onze webwinkel, welke u kunt vinden onder de volgende link: www.superfood.nl
Wij zijn u hier te allen tijde graag van dienst en zullen zorg dragen voor het zo snel mogelijk bezorgen van de door u bestelde producten.

Hoe kan ik Sun Warrior Ormus Supergreens gebruiken?

Sun Warrior’s Ormus Supergreens zijn eenvoudig te consumeren in de vorm van allerlei verschillende soorten limonades, shakes, lassies, smoothies en andere vormen van vloeibare dranken of substanties, zoals bijvoorbeeld rauwe yoghurt. Dit omdat Ormus Supergreens in poedervorm wordt geleverd. De bijzonder fijne en subtiele smaak van pepermunt, in combinatie met stevia, zorgt dat het bijzonder verfrissend is en een stuk aangenamer en lekkerder smaakt dan de meeste groene superfoods. Dit geldt althans voor de meeste mensen, al is dat natuurlijk een kwestie van smaak.

Share:

2 comments

Geef een antwoord