Stress verminderen met superfoods

Zoals tegenwoordig eigenlijk geen mens meer kan ontgaan zijn, leven we in onze huidige tijden in een wereld, of beter gezegd, gecreëerde wereldmaatschappij, die bijzonder veel stress veroorzaakt voor zo goed als alle mensen op de planeet. Geen mens ontkomt meer aan deze nare en vervelende eigenschap die onze wereldwijd gecreëerde maatschappij bijzonder sterk kenmerkt. Dit geldt zo bijvoorbeeld voor mensen in de zogenaamd westerse en beschaafde wereld, waar dit sterk veroorzaakt wordt door de grote hoeveelheid druk die het begrip tijd op ons als westerse mens heeft.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stress en spanning in onze huidige wereld?

Alles is tegenwoordig aan tijd gebonden, tijd is geld en het is juist deze geloofsovertuiging die voor bijzonder veel spanning en stress zorgt in onze huidige maatschappij en leefwereld. De andere factor die voor heel veel spanning en stress zorgt en al in het zinnetje ‘tijd = geld’ verwerkt zit, is natuurlijk geld. Geld is mogelijk de grootste bron van zorgen in onze huidige maatschappij en het is de zin ‘tijd = geld’ die voor mogelijk de allergrootste hoeveelheid spanning zorgt over onze gehele planeet. Alles draait om tijd en geld in de westerse wereld. Komt iemand vijf minuten te laat op zijn of haar werk, dan kan dit die persoon zijn of haar baan al kosten en daarmee is die persoon meteen zijn of haar inkomen en dus geld kwijt. In een wereld waarin daarnaast steeds meer mensen vervangen worden door machines en daardoor steeds minder banen beschikbaar zijn, is werk een derde factor die bij zeer veel mensen voor stress en spanning zorgt in hun leven. Hiermee hebben we eigenlijk de drie hoofdfactoren opgenoemd die voor bijzonder veel stress en spanning zorgen in ons levens. Dit zijn:

– Tijd.
– Geld.
– Werk.

Nu zullen sommige van onze lezers hier nog een flinke rij aan aanvullingen op kunnen maken zoals gezondheid, woonruimte/omgeving en ga zo maar door. Toch vloeien deze eigenlijk allemaal uit bovenstaande factoren voort. De naar ons idee enige ander factor die hier eventueel nog los van gezien kan worden is de factor relaties. Toch komen relaties ook vaak onder druk te staan door de drie hierboven genoemde factoren en zijn het vaak juist deze factoren en de spanning die zij creëren in onze levens die zorgen voor stress en spanning in ons leven. In het geval van relaties (zoals bij gezin, familie, vrienden en geliefden) is het echter zo dat het om een interne factor gaat, terwijl tijd, geld en werk duidelijk externe factoren zijn die ons stress bezorgen. Daarom vinden wij dat relaties toch niet in het bovenstaande rijtje thuishoort.

Goed, het zal niemand verbazen als we de vrij gemakkelijk zichtbare conclusie trekken dat stress en spanning zaken zijn waar over het algemeen niemand blij van wordt. Natuurlijk is een stuk spanning af en toe nodig in ons leven om ons te pushen tot het behalen van bepaalde prestaties. Er bestaat zeker zoiets als gezonde spanning, zoals bijvoorbeeld voor een optreden als artiest kan gelden. Dit is, indien de persoon hier gezond mee weet om te gaan, iets wat zelfs kan zorgen voor enorme piekprestaties, omdat het juist die spanning is die ervoor zorgt dat we optimaal willen en ook kunnen presteren. Spanning is niet per definitie fout, maar zodra het in te grote mate voorkomt en de vorm van stress aanneemt, dan verlaten we de ‘safety zone’ om het zo maar even te noemen en krijgt deze spanning een nare en negatieve grip op onze persoonlijk mentale en fysieke gezondheid. Dat is de grens waarna zowel ons lichaam alsook onze geest zeer negatieve gevolgen beginnen te ondervinden die zich vervolgens kunnen gaan uiten in allerlei mentale en fysieke ziektebeelden en symptomen. Natuurlijk gebeurt dit niet van de ene op de andere dag, maar als de stressfactoren niet afnemen en hier geen balans in wordt gevonden, dan leidt het ervaren van stress en te grote hoeveelheden spanning onherroepelijk tot een veelvoud aan ongemakken en ziekten. Het moge duidelijk zijn dat de wereld waarin we tegenwoordig met ons allen leven hier een prachtig voorbeeld van is. Ziekte op zowel mentaal, emotioneel, fysiek alsook spiritueel vlak is een echte ‘sign of the times’ van ons huidige tijdsbeeld en dit heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop wij tegenwoordig als mens plegen te leven.

We noemden eerder een aantal stressfactoren waar wij als mens in de zogenaamd beschaafde westerse wereld mee te maken hebben. Het is helaas zo dat wij als westerse mensen niet als enigen last hebben van al deze stress en spanning. De manier waarop wij tegenwoordig leven, en daarmee verwijzen we voornamelijk naar onze allesverslindende kapitalistische consumptiemaatschappij, is een manier die tevens alle inheemse natuurvolkeren over de gehele wereld bedreigt. Ook deze volkeren ontkomen niet meer aan het feit dat onze wereld totaal ontwricht raakt door de manier waarop wij als zogenaamde beschaafde wereld wensen te leven. We zullen verder niet al te veel op dit onderwerp ingaan, want het moge duidelijk zijn hoe de gretigheid van de westerse wereld heeft geleid tot het plunderen en bedreigen van vele natuurgebieden waar deze volkeren over het algemeen in rust en vrede konden leven. We laten dat onderwerp nu echter voor wat het is en gaan ons eens verdiepen in de verschillende vormen en niveaus waarop stress en spanning zich bij ons als mens uit.

Wat zijn de gevolgen van stress voor ons fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn?

Ook al is dit velen mogelijk niet bekend, stress is officieel een erkend ziektebeeld. Dit ziektebeeld begint meestal met een opbouw van spanning die men vaak niet op adequate manier weet te ontladen. Dit kan leiden tot een grote hoeveelheid aan symptomen zoals oververmoeidheid zijn, hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen (meestal bij vrouwen), irritatie, boosheid, woede, onrustig of slecht slapen, mentale en emotionele spanning, angst en paniekaanvallen, intense huilbuien, het verlies van relativeringsvermogen,  vergeetachtig zijn, concentratieproblemen en vele andere soortgelijke symptomen. Wel zijn er verschillende technieken en manieren beschikbaar om dit soort problemen aan te pakken, zoals bijvoorbeeld geld voor sporten, yoga en meditatie. Met name de laatste twee staan bekend als een middel of zeer snel en efficiënt mentale, emotionele en fysieke spanning te ontladen, al geld dit in meer of mindere mate voor alle drie manieren. Ook is het vaak vertoeven in de natuur een uitstekende oplossing om negatieve spanning en energie te ontladen en om ervoor te zorgen dat ons bio-energetische lichaam zich tevens weer oplaad met gezonde en natuurlijke energie. Veel mensen hebben hier een ernstig gebrek aan door het feit dat ze veel op kantoren werken en dit vaak in ongezonde en stress veroorzakende omstandigheden plegen te doen. Factoren die hierin zeer slecht zijn voor onze gezondheid en die bijzonder veel stress en spanning opleveren zijn bijvoorbeeld kunstlicht (en hierdoor een gebrek aan natuurlijk zonlicht), airconditioning (een gebrek aan frisse natuurlijke lucht) en het gebruik van grote hoeveelheden vaak draadloze elektronische apparatuur (levert veel straling op, wat in hoge mate spanning en stress oplevert). Dit soort ongezonde omstandigheden in combinatie met hoge werkdruk en de nodige verdere uitdagingen in het leven kunnen uiteindelijk zorgen voor een enorme ophoping aan spanning, welke uiteindelijk gezamenlijk tot het steeds bekender en vaker voorkomende verschijnsel van een burn-out syndroom kan leiden. Als dat eenmaal het geval is, blijkt dat de patiënt in kwestie vaak minimaal 6 maanden tot mogelijk zelfs 2 jaar nodig heeft om van dit zeer ernstige probleem te herstellen. Dit omdat men werkelijk een totale breakdown ervaart op zowel het fysieke, mentale, emotionele en spirituele vlak. Sommige mensen mogen dan minder spiritueel ontwikkeld zijn of zich hier helemaal niet bewust mee bezig houden, maar dat zo’n ervaring onze menselijke spirit tot op de grond toe afbreekt, dat kunnen we u verzekeren. Voor het uiteindelijk zo ver is, zijn er volgens bepaalde onderzoeken vijf verschillende stadia te zien in dit ziektebeeld. Dit zijn de volgende stadia:

1) Normaal gedrag: Dit is de normale gezonde situatie waarin elk mens zou moeten verkeren. Er zijn mogelijk wel spanningen aanwezig, maar deze lopen niet uit de hand en leiden niet tot escalaties en zorgen er niet voor dat de persoon in kwestie uit balans raakt.

2) Stress gedrag: In deze fase begint stress  langzaam ons normale dagelijkse functioneren te ondermijnen. Vaak worden we hierdoor minder effectief in onze werkzaamheden, ontstaan er snel irritaties met vrienden, bekenden, geliefden en collega’s en worden de eerste fysieke symptomen merkbaar. Dit zijn bijvoorbeeld een verstoord eet- of slaappatroon, hoofd- or rugpijn, snel geïrriteerd of prikkelbaar zijn en een verlaagde weerstand van het fysieke lichaam ten opzichte van ziekte. Op dit punt aangekomen dienen we te luisteren naar de signalen die ons lichaam en onze geest ons geven, voor we verder afzakken in het stress ziektebeeld en we vervolgens professionele hulp moeten inschakelen.

3) Verdedigingsmechanismes: In deze fase komt er eigenlijk zelden tot nooit meer iets productiefs uit iemand. Of we rennen als kip zonder kop rond, of we krijgen helemaal niets meer gedaan en proberen het vaak ook hoe langer hoe minder. Elke bron van spanning roept vaak een buitenproportionele reacties op van de patiënt, of laat alles laat de patiënt helemaal koud, omdat deze zich emotioneel helemaal afschermt. Dit wordt ter zelfbescherming gedaan, maar dient uiteindelijk de persoon in kwestie geheel niet. Dit is de fase waarin reactionaire patronen ons lijken te leven en we zelf de controle over onze reacties op onze omgeving en omstandigheden lijken te verliezen. Dit leidt bij veel mensen tot de zogenaamde ontkenningsfase waarin ze ontkennen dat er een probleem aan de hand is, wat vaak gecombineerd wordt met het door- of afschuiven van verantwoordelijkheid en de schuld geven aan anderen. Het is een fase waarin we het overzicht over onszelf en ons gedrag totaal aan het kwijtraken zijn. Vaak zijn mensen in deze fase ook extra gevoelig voor een (verhoogde) consumptie van sigaretten, alcohol en andere verdovende middelen, met alle nare gevolgen voor alle niveaus van gezondheid van dien.

4) Pre-neuroses: Dit is het één-na-laatste stadium voor de uiteindelijke burn-out intreed en een feit wordt. Mensen vervallen hier vaak in gedrag wat beslist niet overeen komt met hun normale en gezonde gedragspatronen. Het vervallen in bepaalde nieuwe en verstoorde type gedragspatronen is hier gangbaar, waarvan de chaoot, de huilebalk, het pietje-precies en de controlefreak er slechts een aantal van velen zijn. Gedrag wordt steeds reactionairder en de persoon in kwestie lijkt zichzelf helemaal niet meer in de hand te hebben en probeert daarom constant externe factoren te beheersen om nog enigszins tot innerlijke rust te komen, meestal zonder een enkel resultaat behalve verergerende conflicten met zijn of haar omgeving. Ook hier is men extra gevoelig voor alcohol en andere verdovende middelen om de fysieke, mentale en emotionele pijn die gepaard gaan met deze fase maar zo veel mogelijk te proberen te verdoven.

5) Psychosomnatiek, neuroses, burn-out syndroom: Hier is het dan zo ver en is de uiteindelijke burn-out met alle bijbehorende verschijnselen ingetreden. Dit is de fase waarin mensen hun persoonlijkheid letterlijk voor hun neus tot op de grond afgebroken zien worden. Zware depressiviteit en zelfmoordgedachten zijn normaal en veelvoorkomend in deze fase. Ernstige fysieke symptomen, evenals een totaal verstoorde mentale en emotionele gezondheid zijn hier eerder regel dan uitzondering en deze kunnen zich werkelijk op alle manieren uiten. Dit varieert van zowel gevaarlijk en levensbedreigend gedrag naar zichzelf alsook mogelijk naar andere mensen toe. Mensen die in deze fase zijn aangekomen dienen per onmiddellijk professionele hulp te krijgen, voor ze zichzelf en/of anderen mogelijk ernstige schade toebrengen. Energievoorraden zijn totaal opgebruikt en uitgeput en in deze fase is zo goed als alles in het leven onmogelijk en niet meer op te brengen.

Welke superfoods zijn effectief in het bestrijden van stress en spanning?

Net zoals we eerder al aangaven dat natuur, yoga, meditatie, sporten en dergelijke zaken goed zijn voor het oplossen van dit soort problemen, naast het zoeken van professionele hulp, is het ook mogelijk om een flink stuk problematiek te bestrijden met de inname van gezonde voeding. Veel mensen die leiden aan veel spanning en stress vergeten vaak goed te eten, wat één van de belangrijkste zaken is om te zorgen dat ons lichaam qua voedingsstoffen krijgt wat het nodig heeft om ons immuunsysteem in tact te houden. Dit zodat ons lichaam zich effectiever weet te weren tegen ziekteverwekkers, waar ons lichaam in tijden van stress en hoge spanning extra vatbaar voor is en ook tevens mentaal een stuk weerbaarder is. Dit zorgt tevens voor een grotere emotionele balans. Naast de reguliere gezonde voeding bestaan er ook een aantal fantastisch superfoods die ons lichaam zeer krachtig onderbouwen, veel extra energie en vermogen geven aan ons lichaam en daarnaast zelfs in staat zijn om ons lichaam erg efficiënt te doen ontspannen. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende superfoods:

– Brain On: Brain on is een fantastisch product van het bedrijf E3, wat in het wereldje van raw food en superfood producten bekend staat als een absoluut topbedrijf. Ook dit product is van grote wereldklasse en is gemaakt van de oergezonde AFA algen. Dit is echte oer voeding met enorme hoeveelheden gezonde voedingsstoffen die zelfs ons DNA en RNA helpen repareren van oxidatieve stress en andere factoren. De AFA alg staat met name bekend om het feit dat deze een zeer positieve werking heeft op onze hersenen en de hierin aanwezige zenuwnetwerken. Dankzij stress zijn onze zenuwen één van de eerste lichaamsdelen die onder grote spanning komen te staan. Dit is letterlijk het geval, want onze zenuwen werken op elektromagnetische spanning en kunnen ook letterlijk overladen raken door teveel spanning. Hieronder volgt een rijtje met prachtige voordelen van Brain On op het gebied van bestrijding van spanning en stress:

– Brain On zorgt voor toegenomen lange- en korte termijngeheugen.
– Brain On zorgt voor vergroot probleem oplossend denkvermogen.
– Brain On zorgt voor scherpere focus.
– Brain on zorgt voor krachtigere mentale weerbaarheid onder stressvolle omstandigheden.
– Brain on zorgt voor een verlaagd risico op neerslachtigheid en depressie.
– Brain On zorgt voor verhoogde mentale stabiliteit en algeheel welzijn.
– Brain On zorgt voor toegenomen creatief denkvermogen.
– Brain On zorgt voor expansie in visualiseringsvermogen.
– Brain On zorgt voor de synchronisatie van de linker- en rechterhersenhelft.
– Brain On zorgt voor verbeterde functie van de epifyse, hypofyse, hypothalamus en pijnappelklier.
– Brain On zorgt voor het beter herinneren van dromen na het ontwaken.
– Brain On zorgt voor het versneld bereiken van alfa-staat in meditatie.
– Brain On zorgt voor vermindering van symptomen van gedragsstoornissen zoals ADHD/ADD, hyperactiviteit, agressie, woedeaanvallen, neerslachtigheid, depressiviteit en anderen.

Meer informatie over Brain On vindt u onder deze link op onze website.

stress verminderen

Lion’s Mane: Ook Lion’s Mane staat bekend als een zeer krachtig middel op het gebied van het bestrijden van spanning en stress. Het gaat in dit geval om een medicinale paddenstoel die met name veel in landen als Korea, China en Japan wordt gebruikt en hier al vele jaren effectief wordt ingezet als middel om onze zenuwen op zeer krachtige wijze te ondersteunen. Het is zelfs zo dat deze medicinale paddenstoel mogelijk in staat is om afgestorven zenuwen in onze hersenen weer aan te doen groeien, iets wat volgens de westerse geneeskunst absoluut onmogelijk is. Dit is mogelijk dankzij een nutriënt die wel bekend staat als ‘Nerve Growth Factor’ wat een gespecialiseerd eiwit is wat nodig is voor de groei van sensorische neuronen in onze hersenen. Ook blijkt het gebruik van Lion’s Mane tot meer rust en gezonde ontspanning te leiden bij de consument. Meer informatie over Lion’s Mane vindt u onder deze link op onze website.

– Maca: Maca is lid van dezelfde familie als het hier beter bekende radijsje en is afkomstig uit de hooglanden van Peru. Het is een wortel die onder extreme omstandigheden groeit wat betreft landschap en temperaturen en dit is mogelijk wat er voor zorgt dat deze wortel ons als mens ook zo bijzonder sterk en weerbaar maakt. Maca is een fantastisch krachtige energiebron die een ieder die een gebrek aan energie heeft er op zeer krachtige wijze weer bovenop helpt. Daarnaast heeft maca tevens de werking om fysieke uitputting evenals mentale stress automatisch uit te balanceren en te reduceren in ons lichaam. Het is hiertoe in staat door de zogenaamde adaptogene eigenschappen die het bezit, waardoor het in staat is om onze hormonale reacties op stress uit te balanceren. Meer informatie over deze eigenschappen en andere kwaliteiten van maca vindt u onder deze link op onze website.

– Rhodiola: Ook Rhodiola bezit zeer bijzondere eigenschappen voor onze menselijke geest en ons lichaam. Dit komt onder andere omdat rhodiola net als maca in staat is om onze hormonale reacties op stress en spanning perfect te reguleren dankzij de adaptogene eigenschappen die het middel bezit. Dit doet het met name door de hormoonaanmaak van de hypothalamus te reguleren, waardoor onze fysieke weerstand in tact blijft bij stress en tevens onze hormoonhuishouding uitbalanceert en reguleert. Het is juist deze hormoonhuishouding die in tijden van stress zorgt voor de zogenaamde ‘flight & fight’ modus waar veel mensen dan in terecht komen. Dit zorgt in grote mate voor uitputting en ontregeling van de lichamelijke functies, welke grotendeels voorkomen kunnen worden door de consumptie van rhodiola. Helaas hebben wij op dit moment nog geen blog beschikbaar over dit product.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Superfoods zijn steeds gemakkelijker te verkrijgen in onze moderne tijden, wat natuurlijk voor een groot deel te maken heeft met het feit dat veel producten via het internet verkocht worden tegenwoordig. De in- en export van producten die vroeger voor niemand behalve de plaatselijke bevolking beschikbaar waren, zorgt er in onze moderne tijden voor dat zo goed als elke exotische superfood voor zo goed als iedereen met internettoegang verkrijgbaar is. Wel is het zaak daarbij op de kwaliteit van het product te letten, welke niet altijd overal even goed is. Daarom kunt u het beste dit soort producten bestellen bij de gerenommeerde bedrijven in dit specifieke marktsegment, of bij een bedrijf waarvan u weet dat het goede producten in huis heeft. Naast het internet kunt u raw food en superfood producten ook aantreffen in specialzaken, natuurreformzaken en biologische winkels, evenals een steeds groter wordende hoeveelheid verse juice- en smoothiebars. Dit geld in Nederland met name voor de randstad, met Amsterdam als absolute centrum voor dit soort producten. Online kunt u producten van over de gehele wereld inkopen, al is het natuurlijk handiger om dit via een Nederlands bedrijf te doen, zodat u de producten sneller in huis heeft en u een stuk meer zekerheid heeft wat betreft de leverantie van uw producten. Wij hebben voor u zo’n prachtige en handige online webshop beschikbaar, waarin wij alleen de allerbeste en hoogst kwalitatieve producten verkopen. Deze vindt u onder de link www.superfood.nl waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de producten binnen uiterlijk 2-3 werkdagen bij u thuis afgeleverd worden.

 

 

Share:

Geef een reactie