Reishi Mushroom

Wat is Reishi en waar komt het vandaan?
Reishi, ook wel bekend in Japan onder de naam ‘Kisshotake’ of ‘lucky fungus’ is een in Japan en China zeer veelvuldig gebruikte medicinale paddenstoel welke oorspronkelijk uit China afkomstig is en in beide landen al duizenden jaren veelvuldig geconsumeerd wordt om haar heilzame werking. Ook werd en wordt reishi nog steeds gebruikt voor zowel medicinale doeleinden als ook in de traditionele keuken als voedsel. Reishi is een zeer sterk geneeskrachtige paddenstoel, net zoals bijvoorbeeld Chaga, Coriolus, Lion’s Mane, Agaricus, en Shitake. Reishi wordt ook wel “Mushroom of Immortality”, oftewel “Paddenstoel der Onsterfelijkheid” genoemd. Ook wordt de naam “Medicine of Kings” aan deze prachtige paddenstoel toegedicht. Al met al zijn dit namen die doen vermoeden dat het hier om een zeer unieke en geneeskrachtige paddenstoel gaat….en dit vermoeden is terecht! Reishi komt voor in zes verschillende soorten en worden geclassificeerd op kleur. De rode versie van deze krachtige medicinale paddenstoel werd door de experts na uitvoerig onderzoek als de meest potente en geneeskrachtige versie van reishi erkend. Deze reishi soort wordt het meest gebruikt in Noord-Amerika, China, Japan, Taiwan en Korea. Ook wordt deze soort wereldwijd commercieel gekweekt en is mondiaal vrij gemakkelijk te verkrijgen. Het is dus niet meer nodig om zoals vroeger hiervoor moeizame expedities richting bos of woud te ondernemen.

Wat doet Reishi?
Reishi is een zeer sterk heilzame paddenstoel met een arsenaal aan voedingstoffen die voor een mens van zeer groot belang zijn. Reishi beschikt met name over een zeer grote hoeveelheid vitamine C, ijzer en selenium, antioxidanten, polysachariden, peptiden en triterpenoïden. Reishi beschikt dus net als de andere geneeskrachtige paddenstoelen over een enorme reeks bijzondere kwaliteiten waarmee deze paddenstoel de mens van dienst kan zijn in zijn strijd tegen allerlei vormen van welvaartsziekten. Dit zijn ziektebeelden zoals: Epstein-Barr (een herpesinfectie die lymfocytenkanker en klierkoorts kan veroorzaken), kanker, H.I.V./Aids, leaky gut syndroom, artritis, infectieziekten, slaapstoornissen, allergieën, hoge bloeddruk, griep, hepatitis B, chronisch vermoeidheid syndroom, verhoogd cholesterol, oververmoeidheid, verstopping, hoogteziekte, angina, chronische bronchitis, pijn in de borst en andere luchtweg gerelateerde problematiek en reishi heeft tot slot een ondersteunende en positieve werking op ons zenuwstelsel. De toepassingen voor deze medicinale paddenstoel zijn dus zeer veelzijdig, want reishi kan worden ingezet als slaapmiddel, als diureticum (dit wordt in de volksmond ook wel een plastablet of plaspil genoemd), als laxeermiddel, als ontstekingsremmer en om bijvoorbeeld cholesterol te verlagen en dat is nog niet eens alles. Het lijkt ergens te mooi om waar te zijn, maar dat is het zeker niet. Reishi biedt bescherming tegen allerlei ziektebeelden, waaronder hart- en vaatziekten, kanker en nog vele andere zware ziektebeelden. Reishi is daarnaast echter ook in staat om ondersteuning te bieden bij meer eenvoudige dagelijks problematiek. Zo blijkt reishi een fantastisch en krachtig middel tegen allergieën, omdat het dankzij het stofje lanostan een natuurlijk antihistamine is en daarmee vervelende verschijnselen als bijvoorbeeld hooikoorts, maar ook vele andere allergieën weet te bestrijden. Verder kunt u reishi gebruiken tegen spierpijn en artritis en aanverwante ziektebeelden. Uit onderzoek is gebleken dat reishi net zo krachtig is als 5 dosissen hydrocortison, maar niet of nauwelijks bijeffecten heeft, dit in grote tegenstelling tot hydrocortison. Ook tegen slapeloosheid is reishi een fantastisch middel gebleken en blijkt het daarnaast een zeer sterk rustgevende werking te hebben op de menselijke geest. Tevens ondersteunt en versterkt het ons geheugen, concentratie en focus. Reishi lijkt zelfs een potente bescherming tegen radioactieve straling, al wordt dit wereldwijd nog uitvoerig onderzocht voor meer bewijs. Reishi schaart zich dus met recht in de galerij der groten wat betreft haar uiterst potente geneeskracht en wordt dan ook met recht een superfood genoemd.

Op dit moment is globaal zeer veel onderzoek gaande naar de geneeskracht van Reishi en andere medicinale paddenstoelen en de resultaten zijn vaak overweldigend. Met name de resultaten die worden geboekt in de strijd tegen auto-immuun ziekten, kanker en H.I.V./Aids zijn absoluut verbluffend. Ook reishi beschikt, net als de andere fantastische geneeskrachtige paddenstoelen, over de zeer bijzondere meervoudige lange-keten polysachariden, welke zo’n enorme bijdrage leveren aan het menselijke immuunsysteem. Deze bèta-glucanen (bèta-1.3-D-glucan), zoals ze ook wel worden genoemd, zorgen voor een stijging in het aantal T-cellen in het lichaam, welke nodig zijn voor de algehele fysieke ontwikkeling en de bescherming tegen ziektes. Met name bij kanker en H.I.V./Aids patiënten is duidelijk een verminderding in het aantal T-cellen waarneembaar in het lichaam, wat duidelijk wijst op een verlaagde weerstand en ongezonde lichamelijke conditie. Daarnaast is het bijzondere aan bèta-glucanen dat ze een boost geven aan de productie van immuun-cellen, welke zich na ontwikkeling aan de kankercellen hechten, waarna de T-cellen zorgen voor de afvoer uit het lichaam. Volgens het bulletin van de ‘Eastern Healing Arts Institute’ fungeert reishi als een agent voor het bevorderen van een toename aan leukocyten en fagocytose, welke op hun beurt de toename van het aantal ziekte-bestrijdende T-cellen in de bloedbaan doen toenemen. Ook stimuleren ze daarnaast de aanmaak van NK (natural killer) cellen, die een natuurlijk afweerschild bieden tegen de vorming van cel mutatie en kanker en andere lichaamsvreemde indringers. Deze NK cellen maken korte metten met vrije radicalen en andere oorzaken van cel mutatie en kankervorming in het menselijk lichaam. Daarnaast is recentelijk ontdekt dat reishi nog een zeer specifiek bestanddeel bezit, welk een vernietigende werking op de ontwikkeling van kankercellen heeft. Dit bestanddeel heet canto xanthine. Dit bestanddeel zorgt voor een sterk remmende werking op de groei van kankercellen. Hoe dit proces precies in z’n werk gaat wordt op dit moment nog onderzocht, maar vermoedelijk zorgt dit bestanddeel op de één of andere manier ervoor dat de kankercellen zich niet meer kunnen voeden en zich daarom niet kunnen ontwikkelen en groeien. Naast het feit dat reishi dus zeer krachtig optreed tegen kankerontwikkeling en andere vormen van cel mutatie in ons lichaam, is reishi ook een fantastisch middel ter ondersteuning van chemotherapie en de verschrikkelijke bijeffecten die dit vaak oplevert. Reishi oefent namelijk een sterk synergetisch effect uit op andere anti-kanker chemotherapeutische agenten of radiotherapie, welke de klinische therapeutische effecten van chemotherapie zowel als de medicatie verhogen en daarmee een onbetwistbare bijdrage leveren in het genezingsproces van kankerpatiënten. Dankzij deze verbazingwekkende resultaten heeft Japan als eerst en enig land ter wereld reishi erkent als officieel geneesmiddel in de strijd tegen kanker en wordt behandeling veelvuldig toegepast door het gehele land.
Naast de toepassingen van reishi op het gebied van kanker, H.I.V. en auto-immuun ziekten, is reishi tevens inzetbaar tegen nog één van de grootste killers onder de bij een mens voorkomende ziektebeelden. Het gaat in dit geval om cardiovasculaire (hart- en vaat) ziekten. Kanker en hart- en vaatziekten zijn de twee meest voorkomende doodsoorzaken door ziekte over de gehele wereld. Het feit dat reishi inzetbaar is tegen beide ziektebeelden, maakt deze paddenstoel van onschatbare waarde voor de medische wereld. De bijzondere bescherming die reishi biedt tegen hart- en vaatziekten en tevens ook beroertes is echt opmerkelijk, omdat het zoveel verschillende risicofactoren weet in te perken en te voorkomen. Dit is met name dankzij het hoge gehalte aan sterolen, ganoderische zuren, cumarine, mannitol en polysachariden. Experts geloven dat de ganoderische zuren, met name in lagere triglyceride niveaus, overtollig cholesterol uit het bloed verwijdert, de bloeddruk verlaagt, de kleverigheid van de bloedplaatjes vermindert en dus plaque voorkomt en zelfs aritmie corrigeert . Dit is meteen zeer goed nieuws voor trombose en longembolie patiënten, die hiermee een nieuwe mogelijkheid tot medicatie verkrijgen als aanvulling op of vervanging van hun antistollingsmiddelen. Wel is het absoluut af te raden op eigen initiatief medicatie te vervangen met reishi en kan dit zelfs levensgevaarlijk zijn. Doe dit dan ook uitsluitend na overleg met een arts of specialist. Stel je tot slot eens voor hoe de frequentie in niet alleen Nederland, maar over de gehele wereld, van hart -en vaatziekten kan worden verminderd bij het regelmatig gebruik van Reishi. De resultaten zouden mindblowing zijn. Om een klein voorbeeld te noemen, halen we de resultaten van een onderzoek naar hypertensie (hoge bloeddruk) naar voren. Uit een onderzoek naar 54 mensen, die allemaal niet reageerden op medicatie voor dit probleem, bleek na inname van reishi gedurende 3 a 4 dagen, dat alle patiënten een beduidend verlaagde bloeddruk toonden, dit terwijl ze op geen enkel ander medicament reageerden!

Tot slot is het nog noemenswaardig om te vermelden dat er nog onenigheid is in de wetenschappelijke wereld of reishi nu wel of niet zelf antioxidanten bezit of niet. Volgens een aantal wetenschappers is dit wel het geval, maar een andere groep is ervan overtuigd dat dit niet het geval is, maar dat reishi wel de lichaamseigen antioxidant superoxide dismutase (S.O.D.) activeert, welke dan weer zorgt voor het opruimen van vrije radicalen in ons fysieke lichaam. Tot slot is er dan nog het onderzoek van Dr. Terry Willard, die volgens hem aangetoond heeft dat reishi een nog onbekend antioxidant bevat, wat zelfs tot 51% van alle vrije radicalen weet op te ruimen in ons lichaam. Kortom, dit onderwerp is nog in onderzoek en wij kunnen op dit moment hier nog geen uitsluitsel over geven. Feit is wel dat reishi gezond is en of zelf antioxidanten bezit, of de lichaamseigen antioxidanten activeert. Beide processen zijn zeer bevorderlijk voor de gezondheid en in die zin maakt het weinig verschil waar de antioxidanten vandaan komen, zolang ze hun werk maar goed doen en ons lichaam gezond houden.

Waar verkrijg ik Reishi?

Reishi is niet zo eenvoudig te verkrijgen en eigenlijk alleen via een gespecialiseerde winkels zoals gezondheids- of natuurreformwinkels aan te schaffen. Misschien dat u ook de mogelijkheid heeft dit product via uw biologische winkelketen aan te schaffen, maar wij achten de kans hierop uiterst klein. Wel is het product te koop in een groot aantal gespecialiseerde webwinkels in raw foods en superfoods. Wij bij Superfood.nl hebben dit product uiteraard ook te koop en wel via de bekende link: www.superfood.nl waar u via de “search” optie dit product gemakkelijk en snel kunt vinden.

Hoe consumeer ik Reishi?
Reishi is net als de andere geneeskrachtige paddenstoelen een voedingssupplement welke niet zomaar rauw gegeten kan worden. Dit is met name omdat de paddenstoel allereerst helemaal niet lekker is en zeer bitter smaakt. Ook bestaat de paddenstoel voor 90% uit onverteerbare vezels voor het menselijke lichaam en om te zorgen dat deze paddenstoel en haar bestanddelen wel opgenomen kunnen worden in ons lichaam, dienen we deze prachtige paddenstoelensoort net als haar soortgenoten te verwarmen. Door dit verwarmingsproces komen de polysachariden vrij en worden deze beschikbaar gesteld voor ons lichaam. Daarom wordt reishi net als de andere soortgenoten geconsumeerd in bijvoorbeeld thee, soep of andere vormen van hete dranken. Tevens is het voor de minder dapperen onder ons mogelijk om reishi capsules, tabletten of extracten aan te schaffen, welke een stuk minder tijdrovend en arbeidsintensief zijn en de mens van meer gemak dienen in tijden van stress en tijd te kort komen. Volgens Japans onderzoek is het ook zeer aan te raden vitamine C in combinatie met reishi te nemen, dit omdat extra vitamine C de werking van reishi zou bevorderen.

Verder is het zeer raadzaam om reishi consumptie in overleg met uw arts te doen, dit met name omdat de doseringen per merk en website nogal kunnen verschillen en u hierdoor mogelijk een onjuiste dosering hanteert. Mocht uw arts hiervoor niet over de juiste informatie beschikken, laat u dan doorverwijzen naar een specialist, het liefst een natuurgeneeskundig arts. Ook is het belangrijk te vermelden dat reishi niet geschikt voor gebruik tijdens de zwangerschap, ook al heeft reishi geen enkel toxisch effect op het menselijk lichaam. Mocht u hierover vragen hebben, raadpleegt u dan ook uw arts of specialist. Tot slot is het nog belangrijk om te vermelden dat consumptie van reishi een aantal neveneffecten kan hebben, zoals: droge mond en keel, neusbloedingen, duizeligheid en buikpijn. Deze verschijnselen komen zelden voor, maar wij dienen u er toch voor te waarschuwen. Daarom is het altijd raadzaam uw dosering in goed overleg met een natuurkundig arts of andere specialist door te nemen om dit soort problematiek en bijverschijnselen zoveel mogelijk tot een minimum te beperken.

Klik hier voor meer informatie en om te bestellen

Share:

5 comments

  1. Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace
    group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

  2. Zeer informatief e-book.
    Wij van DXN zijn sinds kort ook actief in NL met onze reshi producten
    Bezoek onze website voor meer Reishi producten.

  3. Beste Team, blij verrast lees ik weer een uitvoerige beschrijving. Eerder las ik over Lion’s Mane. Mag ik deze beschrijvingen op mijn website toevoegen met de omschrijving dat ik deze uit Superfoodleven.nl haal? En mag ik jullie link op mijn site toevoegen? Graag zie ik jullie reactie tegemoet en alvast dank.

Geef een antwoord