Optimale energie en spieropbouw met Activated Barley

Activated Barley is wederom een superieur product van het bedrijf SunWarrior. Een bedrijf wat zich sterk weet te onderscheiden van vele anderen, door middel van het leveren van de meest hoogwaardige producten in de wereld van raw foods en superfoods. Hun motto is niet voor niets ‘Changing the world, one Warrior at the time’ en het is dankzij deze spirit, liefde en overtuiging dat dit bedrijf met Activated Barley wederom een ijzersterk product levert en met kop en schouders uitsteekt boven de rest van alle geactiveerde gerst producten. Natuurlijk bent u nu nieuwsgierig geworden wat dit voor een product is en dat gaan we in deze eerst paragraaf aan u uitleggen.

Wat is Activated Barley?

Activated is een woord wat iedereen waarschijnlijk zal begrijpen, maar voor de mensen die minder begaafd zijn in de Engelse taal, kunnen we vermelden dat dit staat voor het woord ‘geactiveerd’. Daarnaast is het woord ‘Barley’ de Engelstalige equivalent van het ons welbekende Nederlandse woord ‘gerst’. Dit is één van de vele soorten granen die algemeen bekend zijn hier in Nederland. Vroeger hebben we allemaal wel het welbekende rijtje van rogge, haver, gerst en tarwe moeten opdreunen op school en dit blog gaat dus over gerst, maar niet over zomaar gerst, maar een zeer speciale versie van gerst.

Gerst is een afstammeling van de oorspronkelijk wilde gerst, die nu nog steeds voorkomt in het Midden-Oosten. Oorspronkelijk komt gerst vermoedelijk uit de hooglanden van Ethiopië en delen van Zuidoost Azië. Hier wordt deze graansoort al vele eeuwen geconsumeerd en is via de oude handelsroutes uiteindelijk in Europe en ook in Nederland terecht gekomen. Gerst werd vermoedelijk zelfs al in de oude oertijden en prehistorie verbouwd en geconsumeerd, maar in ieder geval al vele eeuwen voordat de jaartelling is begonnen. Er zijn bewijzen gevonden die dateren van meer dan 7000 jaar terug, waaruit blijkt dat gerst in het gebied tussen Syrië en Afghanistan werd verbouwd en hier één van de hoofd voedselbronnen was van de plaatselijke nomadische bevolking. Gerst was verder de eerst verbouwde graansoort in Europa, nog voor haver, rogge en tarwe. Er zijn archeologische vondsten gedaan in Zwitserland die dit bewijzen en die verwijzen naar periodes van 2000-3000 jaar voor Christus. Gerst was de belangrijkste graansoort tot in de middeleeuwen en deze werd vaak tot een brij gekookt of er werden koeken en broden van gebakken. Na de middeleeuwen werd gerst langzaam maar zeker verdrongen door tarwe. Tegenwoordig wordt gerst nog wel op grote schaal verbouwd, maar is de menselijke consumptie ervan behoorlijk terug gedrongen door de opkomst van tarwe en andere graansoorten en gewassen. Gerst wordt nog wel erg veel gebruikt als veevoedergewas en wordt natuurlijk ook nog veel in de kunst van het bierbrouwen en whisky maken gebruikt. Gerst groeit eigenlijk zo goed als over de gehele wereld en is een florasoort die zich gemakkelijk aan haar omgeving aanpast. Het groeigebied strekt zich uit van subtropische gebieden tot aan de poolcirkel en is daarnaast zelfs in staat om in erg droge gebieden te overleven. Ook is het in staat om op zeer ruwe grondgebieden te overleven,  zoals op de steile hellingen van het Himalaya gebergte, al is het groei seizoen in dit soort gebieden wel stukken korter.

Gerst is een eenjarige plant die qua lengte varieert tussen een halve tot soms wel anderhalve meter lengte. Hier groeien de zogenaamde aren aan, zoals velen zich nog wel zullen herinneren van hun lagere schoolopleiding. Gerst komt voor in verschillende soorten. De hoofdverdeling wordt gemaakt in zomergerst en wintergerst. Verder onderscheiden zich verschillende soorten door middel van de hoeveelheid bloemen  en rijen met korrels die aan de aar groeien. Dit is met name belangrijk voor de bierbrouwers, welke alleen van zeer specifieke soorten gerst gebruik maken. Dit heeft te maken met de stevigheid, grootte en dikte van de gerstekorrels, alsook met de hoeveelheid aanwezig eiwit. Tot slot kunnen we in dit deel nog vermelden dat gerst een graansoort is die altijd ontdaan dient te worden van het omhullende kaf, zodat het geschikt wordt voor consumptie. We kennen de uitdrukking ‘het kaf van het koren scheiden’ tenslotte niet voor niets en deze is in de bier brouw business zeker van toepassing.

Wat doet Activated Barley?

Omdat het hier gaat om een product van Sun Warrior, staan mogelijk een groot aantal lezers van onze blogs al helemaal op scherp en te trappelen van ongeduld om de rest van dit blog te lezen. SunWarrior heeft namelijk één van de allerbeste reputaties op het gebied van superfoods en dat is met reden. Het is niet voor niets dat een man als David Wolfe in één adem met de naam van dit bedrijf wordt genoemd en we hebben het hier dan ook over de zo mogelijk allerhoogste en zuiverste variant van alle gerst superfood producten ter wereld. David Wolfe wordt als één van de, of zelfs zo mogelijk als de allergrootste expert op het gebied van superfoods gezien en ook deze reputatie is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De man is een echte legende in de raw food en superfood wereld. U vraagt zich vervolgens mogelijk af wat er nu zo bijzonder is aan dit product en dat gaan we in dit deel van het blog verder proberen uit te leggen.

Om te beginnen is het misschien goed om wat dieper in te gaan op de naam van dit specifieke product. Activated Barley staat dus voor geactiveerde gerst. Wat houdt dit begrip nu precies in en waarom is het zo bijzonder? Een van de meest bijzondere en krachtige voordelen van het activeren van gerst is het feit dat de hoeveelheid van de aanwezige en zogenaamde bèta-glucanen ongelofelijk toeneemt. Lezers van onze eerdere blogs over medicinale paddenstoelen zullen zich deze term mogelijk nog wel herinneren en weten misschien ook nog dat dit een eigenschap is die een zeer sterk remmend effect heeft op de vernietigende werking van cel mutatie, oftewel kanker, in ons lichaam. Bèta-glucanen zijn specifieke meervoudige lange-keten suikers die in verschillende vormen voorkomen. Ze komen meestal voor in de cellulose van planten of in de zemelen van graansoorten, zoals bij gerst ook het geval is. Ook komen ze dus voor in verschillende soorten paddenstoelen, in verschillende soorten zeewier, in bakkersgist en in verschillende soorten bacteriën.  Bèta-glucanen zijn met name heel gezond voor ons lichaam, omdat ze naast de cel mutatie bestrijdende eigenschappen ook een enorm krachtige positieve invloed hebben op ons fysieke immuunsysteem. Met name in tijden zoals wij nu leven, zijn dit soort voedingsbronnen essentieel om ons weerbaar te maken tegen de vaak bizar grote hoeveelheden vervuiling en vergiftiging waar wij vaak aan bloot staan in de geïndustrialiseerde werelddelen. Dit varieert van elektromagnetische straling tot landbouwgiffen en van chemtrails tot aan allerlei kunstmatige voedingsstoffen in ons eten. Activated Barley en de daarin aanwezige bèta-glucanen bieden hiertegen prima bescherming en het activeringsproces zorgt voor een toename van deze bèta-glucanen met getallen tussen maar liefst 75-95% !

Het activatieproces vindt plaats volgens de zogenaamde OFO-methode, wat een methode is waarin het kiemproces van gerst in gang wordt gezet door middel van verschillende drukniveaus, in combinatie met verschillende vochtigheidsgraden en verschillende temperaturen. Hierdoor wordt de kracht en potentie van gerst gemaximaliseerd en krijgen we uiteindelijk een product wat vele malen krachtiger en voedzamer is dan het oorspronkelijke gerst. Het probleem met een product als gerst is het feit dat het extreem gelatineachtig is, wat het commercieel distribueren absoluut onmogelijk maakte in het verleden.  Dit werd echter verholpen door een  uitvinding van een Zweedse uitvinder met de naam Owe Forsberg. Hij heeft een proces uitgevonden waarmee dit probleem werd opgelost. Dit is de eerder vermelde OFO-methode. Het bleek dat gerst door middel van stoom op lage temperaturen in een gedeeltelijk vacuüm ruimte ineens wel geschikt was voor distributie en handel. Dit kwam omdat door deze lage temperatuur stoom de gerst net tot ontkiemen werd aangezet, tot net voor het punt waar het gelatineachtig wordt en net na het punt waar alle koolhydraten, eiwitten en andere nutriënten waren gevormd. Dit gebeurde tevens op een temperatuur die laag genoeg was om de enzymen aanwezig in gerst niet te beschadigen, oftewel de maximale voedingswaarde bleef behouden. Wat daarnaast zo bijzonder is aan dit proces, is het feit dat het de enzymatisch waarde van gerst aanzienlijk verhoogt door een geheel natuurlijke behandeling. Tevens wordt door deze behandeling, die geheel zonder chemische middelen of wat dan ook plaats vindt, de maximale potentie van het product getriggerd. De energie die in SunWarrior Activated Barley zit, is precies die maximale energie, die normaliter sterk en krachtig genoeg is om een plant te laten ontspruiten, oftewel de energie die erin zit, net voordat de kiem openbarst en met maximale potentie het groeiproces inzet. Het mooie hieraan is echter dat deze energie niet in de aarde tot uitbarsting komt, maar in ons lichaam en u kunt zich mogelijk vast wel voorstellen dat dit een flinke impact heeft op onze gezondheid. Soms weet de mens de natuur op een fijne manier een handje te helpen en ermee samen te werken en dit is daar een mooi voorbeeld van. Het resultaat mag er zijn, want het eindproduct is een vorm van koolhydraten en eiwitten die bijzonder langzaam verbrand in ons lichaam en die er zorg voor draagt dat de energie die het levert prachtig mooi verdeeld wordt. Hierdoor wordt ons uithoudingsvermogen en onze fysieke kracht vergroot en wel verspreid over een lang gerekte periode. Dit in tegenstelling tot vele vaak ook nog kunstmatige proteïnepoeders die door sporters gebruikt worden en vaak een snel effect hebben door de aanwezige kunstmatige suikers, maar uiteindelijk alleen maar een ongezond en kortademig effect hebben op ons lichaam. Activated Barley zorgt daarentegen voor een lang uithoudingsvermogen, verdeelde kracht en urenlange energie reserves.

Om u een voorbeeld te geven van de exacte energie waarde voor ons lichaam, halen we een term erbij die misschien bij sommigen onder u bekend is. Een van de vele manieren waarop energie kan worden gemeten is door middel van de zogenaamde Bovis-schaal. Bovis waarden zijn te meten op verschillende manieren en de waarden hiervoor zijn ooit ontdekt door een Frans wetenschapper. Het is door middel van Bovis waarden mogelijk om  zowel positieve als negatieve energiewaarden te meten. Dit is ook mogelijk om te doen bij levende organismen en over de jaren is men er achter gekomen dat de meeste levende organismen een  gemiddelde bovis-waarde bezitten van rond de 6500 Bovis energie units. Alles onder de 6500 Bovis energie units valt in het negatieve energie spectrum en alles erboven in het positieve. We kunnen 6500 Bovis units dus als een soort nulpunt beschouwen. Er zijn verschillende tools bekend tegenwoordig die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat wij als mens onze energetische Bovis waarden kunnen opwaarderen. Kristallen zijn daar een mooi voorbeeld van, alsook orgonite producten. Ook superfoods hebben deze eigenschap en Sun Warrior Activated Barley is er eentje waar u werkelijk u tegen zegt. Veel tools zijn in staat om bovis waarden op te waarderen tot enkele tienduizenden en misschien zelfs tot 100.000  of 150.000 Bovis units, maar houdt u zich goed vast…..Sun Warrior Activated Barley registreert maar liefst 100.000 tot 320.000 units op de Bovis schaal! Tot nu toe is alleen speciaal behandeld en ingestraald water gemeten met hogere Bovis waarden. Deze energie aanwezig in verschillende tools en ook in Sun Warrior Activated Barley worden ook wel ‘bio-foton’ deeltjes genoemd, oftewel lichtdeeltjes, welke onzichtbaar zijn voor onze ogen, maar wel met apparatuur gemeten kunnen worden, al is dit nog niet altijd even nauwkeurig en een wetenschap die in de toekomst nog zeker verfijning nodig heeft. Dit is ook een reden waarom deze waarden door vele wetenschappers met veel scepsis worden bekeken, al komt daar langzamerhand verandering in. Deze licht- of fotondeeltjes worden met name de laatste jaren ook door de verhoogde activiteit van de Zon op Aarde losgelaten. Dit komt bijvoorbeeld door de zogenaamde zonnestormen (solar flares) en plasmastormen die in grote hevigheid op de Aarde afkomen en waarvan verwacht wordt dat de hoogste en meest intense pieken in 2012 en 2013 zullen voorkomen. Naast het feit dat Sun Warrior Activated Barley voor deze prachtige eigenschappen staat, is het dus ook een middel wat voor een flinke toename in energie zorg draagt. Het is door onderzoek bewezen dat de energie die geleverd wordt door Sun Warrior Activated Barley ongeveer 400% bedraagt ten opzichte van welke andere voedingsbron dan ook. Dit zijn natuurlijk zeer uitzonderlijke getallen en is één van de belangrijkste redenen waarom dit product bijzonder populair is onder bewuste sporters.

Een laatste prachtig en zeer groot voordeel van SunWarrior Activated Barley is het feit dat het een zeer lage glycemische indexwaarde heeft. De glycemische index is een schaal waarop men meet wat de impact van verschillende soorten koolhydraten is op onze bloedsuikerspiegel en dan met name op de glucosespiegel. Koolhydraten die snel worden afgebroken door ons lichaam en met name hun aanwezig glucose snel afstaan, hebben een hoge waarde op deze index, terwijl koolhydraten die langzaam afbreken en hun glucose geleidelijk afstaan aan ons lichaam laag op de glycemische index scoren. Dit is natuurlijk een voordeel waar met name diabetici heel veel baat bij hebben, omdat ze door het consumeren van Sun Warrior Activated Barley stukken minder risico lopen op het ontregelen van hun bloedsuikerspiegel. Het consumeren van producten met een hoge glycemische index kan leiden tot het verschijnsel wat door diabetici ook wel een ‘hyper’ genoemd wordt, wat een te hoge waarde aan glucose in het bloed weergeeft. Hierdoor dient een diabetes patiënt onmiddellijk over te gaan tot het nemen van zijn of haar insuline, om op die manier de te hoge waardes te kunnen verwerken en de glucosespiegel te kunnen verlagen tot een normaal niveau. Dit kan hun eigen lichaam niet meer doordat de insulinegevoeligheid ontregeld of zelfs geheel beschadigd is. Dit verschijnsel van insulineongevoeligheid wordt tegenwoordig steeds vaker in verband gebracht met het consumeren van snelle suikers en koolhydraten met een hoge glycemische indexwaarde. Ook zijn er vele andere raw food en superfood producten die laag glycemische eigenschappen bezitten, zoals bijvoorbeeld stevia, yacón, allerlei peulvruchten, groene appels en vele andere voedingsproducten. Producten met een hoge glycemische indexwaarde zijn vaak allerlei bewerkte producten uit de voedselindustrie zoals witte rijst, wit brood, patat, druivensuiker, frisdranken en cornflakes, maar ook een natuurlijk middel als honing heeft een hoge glycemische indexwaarde. Verder worden ook hart- en vaatziekten steeds vaker in verband gebracht met het consumeren van deze snelle koolhydraten, omdat het lichaam deze vaak omzet in ongezonde vetsoorten, die onze bloedvaten doen dichtslibben, waardoor allerlei vormen van cardiovasculaire problematiek kunnen ontstaan. Ook leiden ze vaak tot verhoogde cholesterol niveaus in ons lichaam, wat ook zeker niet bevorderlijk is voor onze gezondheid. Sun Warrior Activated Barley is een goed wapen tegen dit soort problematiek en zorgt voor het reguleren van het cholesterol gehalte in ons lichaam, iets wat zeer belangrijk is voor onze algehele gezondheid en met name goed nieuws is voor mensen die mogelijk aanleg hebben voor allerlei vormen van hart- en vaatziekten. Tot slot bevat gerst nog een flink aantal gezonde nutriënten, zoals tocotriënolen, koolhydraten, eiwitten, antioxidanten, vitaminen, mineralen en de eerder genoemde bèta-glucanen. Met name bij diabetici en mensen met hypergevoeligheid qua cholesterolspiegel blijkt Sun Warrior Activated Barley een zeer positieve impact op hun lichaam te hebben en de schommelingen in zowel bloedsuikerspiegel als in de cholesterolspiegel blijken minder heftig te worden na consumptie van deze fantastische superfood. Het moge ondertussen meer dan duidelijk zijn dat het hier wederom om een prachtig Sun Warrior product en een zeer bijzondere vorm van superfood gaat.

Waar kan ik Activated Barley kopen?

Activated Barley is, zoals eerder genoemd, een product van het bedrijf SunWarrior. Dit houdt helaas voor een boel mensen in dat dit niet in hun direct omgeving te koop is. SunWarrior is een bedrijf met een prachtige productlijn, maar deze is helaas niet te koop in de doorsnee winkel, al hopen we ergens natuurlijk dat daar in de nabije toekomst verandering in komt. Misschien is het mogelijk dat u het product in een zeer sterk gespecialiseerde biologische winkel of natuurreform zaak tegenkomt of kunt bestellen, maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan is het raadzaam om een gespecialiseerde raw food en superfood zaak te bezoeken. Deze bevinden zich meestal in de grotere steden, al zijn hier ook uitzonderingen op. Ook online heeft u een goede kans van slagen, waar een steeds groter en gevarieerder aanbod ontstaat op het gebied van raw food en superfood webwinkels. Ook wij hebben zo’n webshop voor u online en deze vindt u onder de link www.superfood.nl waar wij uw bestelling graag tegemoet zien. U kunt uw bestelling daar 24 uur per dag en 7 dagen per week plaatsen. We hebben het tot onze hoogste prioriteit gemaakt om de producten zo snel mogelijk (1-2 dagen maximum) bij u te laten bezorgen en hebben daarnaast een zeer uitgebreid assortiment aan de hoogst kwalitatieve raw food en superfood producten ter wereld. Dit is waarmee wij ons onderscheiden van vele andere webshops.

Hoe kan ik Activated Barley eten?

Activated Barley is een product wat in poedervorm geleverd wordt. Dit is natuurlijk goed nieuws voor alle liefhebbers van shakes, lassies en smoothies en het is daarnaast natuurlijk ook simpelweg in koude dranken te verwerken, al zijn de eerdere varianten vaak smakelijker. De dagelijks aangeraden hoeveelheid varieert tussen de 1 en 2 scoops per dag, al is dit afhankelijk van het doel waarom het product gebruikt wordt en van de intensiteit van de afzonderlijke sporter of sportster. Verder hebben we hier en hier wederom twee verschillende smoothies geplaatst voor de liefhebbers en hopen we natuurlijk van ganzer harte dat die iedereen heerlijk zullen smaken.

Share:

Geef een antwoord