Omega 3 vetzuren

De meeste mensen zullen ondertussen in deze tijden wel eens van omega 3, omega-6 en omega-9 vetzuren gehoord hebben, althans wel naar ons vermoeden, of er moet een behoorlijk stuk algemeen voedingsbewustzijn ontbreken bij de mensen waar dit nog niet het geval is. Dit betekent echter nog niet dat de meeste mensen ook weten waar deze vetzuren goed of mogelijk ook slecht voor kunnen zijn.

Wat zijn Omega-3 vetzuren en waar komen ze vandaan?

We gaan daarom in dit blog met name dieper in op de omega 3 vetzuren en wat deze voor functie en betekenis hebben voor ons menselijke lichaam. Omega-3 vetzuren zijn in onze tijden een begrip welk op menig product wordt aangeprijsd en aangetroffen. Dit omdat de voedingsindustrie met grof geschut op deze hype is gesprongen om voor de zoveelste keer hysterische hoeveelheden geld te slaan uit een serieuze vraag naar gezond eten, zonder eigenlijk effectief op die specifieke vraag in te gaan. In vele gevallen wordt de klanten, zoals helaas maar al te vaak, van alles beloofd, maar worden toch keer op keer weer bedonderd waar ze bijstaan.

Om verder te gaan over omega-3 vetzuren, dit zijn een groep meervoudige onverzadigde vetzuren, waarvan er slechts één de titel ‘essentieel vetzuur’ verdient. De naam van dit vetzuur is: alfa-linoleenzuur (A.L.A.). Essentieel houdt in dat het lichaam dit vetzuur niet zelf kan aanmaken en daarom is aangewezen op externe bronnen voor de inname van dit vetzuur. De andere vetzuren zijn eicosapentaeenzuur (E.P.A.) en docosahexaeenzuur (D.H.A.) en deze kunnen wel door het lichaam worden gesynthetiseerd. Wel is hiervoor het consumeren van genoeg bronnen met A.L.A. een vereiste. Mocht dit moeilijk blijken te zijn, dan is het ten allen tijde raadzaam deze vetzuren ook als extra supplement in te nemen, zodat de dagelijks benodigde hoeveelheid in ieder geval gehaald wordt en het lichaam zo is voorzien van de juiste kwantiteit aan voedingsstoffen. Zorg met name ook voor producten van biologische afkomst, om zo de hoogte van de kwaliteit zo veel mogelijk te garanderen. Omega-3 vetzuren komen bijvoorbeeld voor in de volgende producten: lijnzaad, hennepzaad, chlorella, A.F.A. Algen, spirulina, marine-phytoplankton, vis en bijvoorbeeld ook eieren.

Wat doen Omega-3 vetzuren?

Zoals eerder genoemd, staan omega-3 vetzuren tegenwoordig redelijk tot stevig in de belangstelling. Dit heeft zeker het één en ander te maken met het feit dat steeds meer mensen zich bewust worden van het feit dat er teveel met hun voedsel gerommeld wordt en de kwaliteit van dit voedsel steeds sneller achteruit gaat. Daarom is er, dankzij kritische en bewuste consumenten, steeds meer vraag aan het ontstaan naar gezonder en hoger kwalitatief voedsel. Omega-3 vetzuren zijn een zeer essentieel onderdeel van gezond voedsel en dragen op bijzonder veel vlakken bij aan de algemene gezondheid van ons als mens. Dit ondanks het feit dat de meeste mensen geen enkel idee hebben over de functie van deze vetzuren voor ons lichaam. Daarom gaan we in dit deel van het blog daar eens dieper onderzoek naar doen, zodat het ook voor u, de geïnteresseerde lezers thuis, begrijpelijk en duidelijk wordt.

Omega 3 vetzuren staan bekend om een reeks aan gezondheid bevorderende eigenschappen en vermoedelijk is de meeste bekende het feit dat deze vetzuren zorgen voor een beter functioneren van ons hart- en bloedvatenstelsel. Dit is ook de claim waar de voedingsindustrie zich het meeste op beroept, al zijn de omega 3 vetzuren in de producten in de supermarkten vaak niet of slecht opneembaar voor ons lichaam of van inferieure kwaliteit. Wij raden daarom aan uw producten altijd van een zo hoog mogelijke en gecontroleerde bron te laten afkomen, zodat u in ieder geval op dat vlak uitsluitsel heeft over de kwaliteit en opneembaarheid van de omega-3 vetzuren. Uit vele verschillende studies is gebleken dat deze omega-3 vetzuren veel voorkomen in vis, iets wat de meeste mensen ondertussen mogelijk ook bekend in de oren klinkt. Met name uit onderzoek onder de Inuit Eskimo’s, die voor het grootste deel van hun bestaan leven van vis, is duidelijk naar voren gekomen dat de consumptie van vis, visolie en de daaruit voortkomende omega-3 vetzuren een zeer positieve invloed heeft op de algemene gezondheid van deze specifieke bevolkingsgroep. De Inuit bleken dankzij de dagelijkse inname van zoveel omega-3 vetzuren, allemaal een verhoogd HDL-cholesterolgehalte te hebben en een verlaagd LDL/triglyceriden cholesterolgehalte te hebben. HDL-cholesterol is een gezonde variant van cholesterol en LDL een ongezonde variant. Niet elke soort cholesterol is ongezond voor ons als mens en het is van grote waarde om deze verschillende cholesterolspiegels in een goeie onderlinge balans te onderhouden. De inname van omega-3 vetzuren zorgt hier dus voor en garandeert hierdoor een gezond hart en bloedvatenstelsel, wat niet aangetast en verziekt wordt door grote hoeveelheden ongezond cholesterol, zoals bijvoorbeeld kan ontstaan bij het teveel consumeren van omega 6 vetzuren. Uit een studie waarin bijna 900 verschillende soorten documenten werden onderzocht, bleek overduidelijk dat de verhoogde consumptie van omega-3 vetzuren, (met name van E.P.A. en D.H.A.) een afname van sterfte bewerkstelligde en daarnaast een afname van sterfte door hartinfarcten, hartdood of andere gerelateerde complicaties liet zien. Ook werd in al die studies duidelijk dat met name ook de complicaties rondom deze ziektebeelden sterk en snel verdwenen. Ook is aangetoond in onderzoek dat omega-3 vetzuren en antitrombotisch effect hebben op het lichaam. Dit is natuurlijk bijzonder goed nieuws voor mensen met trombose, die op deze manier zelf een bijdrage kunnen leveren in het gezond in stand houden van hun fysieke lichaam. De inname van extra omega-3 vetzuren geeft hun een kans, om samen met de inname van andere gezonde voedingsmiddelen en supplementen, zelf een stap te zetten in de richting van het terug claimen van hun fysieke gezondheid, in plaats van het als een lam schaapje slikken van vaak (zeer) schadelijke medicatie, met alle vervelende bijwerkingen van dien. Omega 3-vetzuren hebben dus een antitrombotische werking en kunnen het risico op hart- en vaatziekten verminderen. Dit is dankzij de volgende werkingen aangetoond in de hiervoor genoemde onderzoeken:

  • Omega 3 vetzuren zorgen voor een verlaging van de fibrinogeenspiegels en een algehele verbetering van de stromingseigenschappen van het bloed.
  • Omega-3 vetzuren zorgen voor een verlaging van het gehalte aan vetten in het bloed (triglyceriden) en zorgt daardoor voor een vermindering van het risico op aderverkalking (atheromatose).
  • Omega 3 vetzuren zorgen voor een bloedvat verwijdend effect, dit komt door de vorming van zogenaamde weefselhormonen (eicosanoïden).
  • Omega-3 vetzuren zorgen voor de vloeibaarheid van de celmembranen.
  • Omega-3 vetzuren zorgen tevens voor het verlagen van de algemene bloeddruk, want de kans op hartkwalen aanzienlijk verminderd.
  • Omega 3 vetzuren hebben duidelijk aangetoond het risico op hartdood (antiaritmische effecten) te verminderen.
  • Omega-3 vetzuren verbeteren de werking van de witte bloedcellen (leukocyten) in ons lichaam, met name bij ontstekingsprocessen.

Wij hebben u eerder al aangeraden om een zo hoog mogelijke kwaliteit te garanderen bij de aankoop van uw product. Daarom verwijzen wij eigenlijk altijd naar een biologische of rauwe voedselbron voor uw aankopen. In dit geval raden wij u ook aan om te zorgen dat uw product een zo hoog mogelijke hoeveelheid vooral plantaardige omega 3 vetzuren in uw dieet op te nemen. Dit omdat hij het als raadzamer achten om uw omega-3 vetzuren uit plantaardige bron te halen dan uit een dierlijke. Dit is met name omdat de visvoorraad wereldwijd wordt leeg gevist zoals u hopelijk weet. Daarnaast is deze vis helaas ook vaak erg vervuild, met name met het zware metaal kwik, ook wel ‘ mercury’ genoemd. Dit is een zwaar metaal met een zeer destructief effect op uw lichaam, zoals het hormonaal ontwrichten van uw gestel om maar een voorbeeldje te noemen. Mocht u meer willen weten over de vernietigende effecten van kwik, dan raden wij u aan daar zelf meer onderzoek naar te doen op het internet. Er is hierover bijzonder veel informatie beschikbaar. Ook worden er nog anderen ziekmakende zware metalen en andere stoffen gevonden in vis, zoals P.C.B.’s, vet oplosbare toxines en dioxines die zich in de voedselketen ophopen.

Een ander gebied waar omega-3 vetzuren een zeer bijzondere en belangrijke taak verrichten is het gebied van onze hersenen. Met name het aanwezige docosahexaeenzuur (D.H.A.) is een zeer essentieel voedingssupplement wat niet mag missen in onze dagelijkse voeding. Het is een lange-keten vetzuur, welke zeer belangrijk is voor ons centrale zenuwstelsel en voor een groot deel door onze hersenen gebruikt wordt. Wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten en waarom deze vetzuren zo belangrijk zijn voor onze zenuwen en hersenen, is het feit dat ons zenuwstelsel het hoogste vetpercentage van alle lichaamsdelen nodig heeft. Met name in onze lichamelijke gebieden met een hoge graad aan elektrische activiteit (zoals in onze hersenen) is dit vetzuur een vereiste, om de geleiding van deze signalen te garanderen. Ook onze ogen en het algemene zenuwstelsel varen zeer wel bij dit omega-3 vetzuur en het consumeren hiervan wordt daarom sterk aanbevolen voor het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van baby’s en jongere kinderen. Dit omdat met name voor de aanmaak en groei van hun hersenen een gezonde dagelijkse hoeveelheid omega-3 vetzuren een vereiste is. D.H.A. is van natura bijvoorbeeld rijkelijk aanwezig in moedermelk en het is dan ook geen toeval dat in meerdere studies is aangetoond, dat baby’s die langer bij hun moeder gezoogd hebben, vaak in IQ tests een stuk hoger scoren dan hun leeftijdgenoten die met de fles gevoed zijn. Daarnaast blijkt D.H.A. ook zeer essentieel bij het ondersteunen van vele andere fysieke functies en bij het voorkomen van ziektebeelden zoals: artritis, klinische depressies, oogfunctie stoornissen, verstoring van de algemene hersenchemie, onvoldoende hersen- en zichtontwikkeling bij zuigelingen, hyperactiviteit (A.D.D/A.D.H.D.), dyslexie, ziekte van Alzheimer, slaapstoornissen, stress, bipolaire stoornissen, agressie, schizofrenie (wat verergerd bij lage D.H.A. waardes). Er is duidelijk aangetoond door onderzoek dat D.H.A. supplementen bovenstaande symptomen verminderen of zelfs geheel stop zetten.

Ook van het E.P.A. vetzuur is duidelijk aangetoond dat het een zeer bijzondere werking heeft op ons fysieke en mentale gestel. Zo gebruikt het lichaam bijvoorbeeld drie verschillende vetzuren om eicosanoïden te produceren. Dit zijn stoffen die het lichaam gebruikt om allerlei lichaamsfuncties te ondersteunen en reguleren. E.P.A. speelt hierin een essentiële rol, samen met een aantal omega-6 vetzuren. E.P.A. dient als grondstof voor een grote verscheidenheid aan prostaglandinen, welke een sterke invloed hebben om het ontstaan van ontstekingen in ons lichaam. E.P.A. heeft hierdoor een sterk ontstekingsremmende werking en de inname van deze omega-3 vetzuren is daarom van groot belang voor ons lichaam. Ook blijkt dat door E.P.A. de productie van zogenaamd prostacycline toeneemt, welke op hun beurt weer een stolling remmende en vaatvernauwende werking op bloedvaten hebben, wat wederom muziek in de oren van trombose patiënten zou moeten zijn. Volgens bepaalde studies zijn zowel D.H.A. als E.P.A. essentieel voor onze gezondheid, al is D.H.A. volgens deze bronnen essentiëler voor ons lichaam. A.L.A. heeft verder geen enkele functie voor ons lichaam, behalve om ons de gelegenheid te geven deze beide vetzuren (D.H.A. en E.P.A.) hieruit aan te maken.

Om dit deel van het blog af te sluiten leek het ons nog interessant om te vermelden dat het goed is om te weten dat de vis zelf geen omega-3 vetzuren aan kan maken. De vissen maken die aan door de enorme consumptie van algen in het water waar ze leven. Daarom is het natuurlijk niet onhandig om de schakel van vis in de voedingskringloop uit te schakelen en op die manier te voorkomen dat we ons vervuilen met grote hoeveelheden dierlijke voedsel met alle schadelijke gevolgen van dien. Zoals we net gelezen hebben is het bijzonder gemakkelijk om allerlei giftige stoffen binnen te krijgen via de consumptie van dierlijk voedsel, al is het met onze planten ook niet altijd even fleurig gesteld natuurlijk. Toch is het inkorten van de voedselkringloop geen slecht idee als het gaat om de inname van voedingsmiddelen en de vaak daarin opgeslagen gifstoffen. Zoals we allemaal weten hopen de gifstoffen zich meer op, naarmate we hoger klimmen op de ladder van ‘eten of gegeten worden’. Het is daarom zeker raadzaam om in plaats van de vis, de algen te eten die de voedingsbron van omega-3 voor deze vissen zijn. Het zijn tevens de bronnen van D.H.A. en E.P.A. en zoals we nu ondertussen weten, zijn deze zeer belangrijk en broodnodig voor ons mentale en fysieke welzijn.

Tot slot willen we nog even kort de nadruk leggen op het feit dat er een belangrijk verschil bestaat tussen omega-3 en omega 6 vetzuren en dat deze in de juiste verhoudingen dienen te worden ingenomen. Met name de laatste komen tegenwoordig in erg veel producten voor en worden hierdoor in een te grote mate ingenomen in vergelijking met omega-3 vetzuren. Dit is met name gekomen door het veranderen van ons voedingspatroon over de afgelopen decennia. We krijgen hierdoor met name veel verzadigde vetten binnen en minder van de gezondere (meervoudig/lange-keten) onverzadigde vetzuren. Omdat beide vetzuren door dezelfde enzymengroep worden omgezet, is het belangrijk de juiste verhoudingen in ons voedsel binnen te krijgen. Veel van onze metabolische functies hangen nauw samen met de verhouding tussen deze vetzuren. Omega-6 vetzuren zijn in grotere hoeveelheden bijvoorbeeld een grotere risicofactor wat betreft het ontstaan van allerlei soorten ontstekingen, cel mutatie en het ontregelen van onze cholesterolspiegel. Omega-6 vetzuren komen bijvoorbeeld veel voor in: sojaolie, zonnebloemolie, katoenzaadolie, maïsolie en arachideolie. Dit zijn producten die u beter kunt vervangen door omega-3 vetzuurrijke oliën, zoals lijnzaadolie, koolzaadolie, (echte !!!) olijfolie, hennepzaadolie of avocado olie. Zorgt u daarom voor een uitgebalanceerd dieet met het nodige aan zee voedsel, zaden, noten en/of algen om op die manier een fysiek een mentale gezondheid te kunnen blijven genieten in de toekomst.

olijfolie

Waar kan ik Omega 3 vetzuren kopen?

Omega-3 is een vetzuur welke u in een grote verscheidenheid aan producten zult aantreffen. Het is echter voor u zaak om te zorgen dat u de hoogste kwaliteit van deze vetzuren binnen krijgt in uw lichaam. Helaas is het zo dat onze voedingsindustrie deze vetzuren rijkelijk aanprijst op allerlei producten, maar deze vetzuren zijn lang niet altijd aanwezig, of zijn aanwezig in een vorm, die voor ons lichaam niet gezond, herkenbaar of opneembaar is. De voedingsindustrie neemt het over het algemeen niet zo nauw met dit soort beweringen als er geld aan kan worden verdiend. Daarom wijzen wij u er met alle liefde op dat het zeer essentieel voor uw lichaam is dat u deze omega-3 vetzuren binnenkrijgt en wel in de hoogste kwaliteit mogelijk. U heeft in het vorige deel van deze blog gelezen hoe essentieel deze zijn voor uw algehele gezondheid. Wij bieden u daarom in onze webwinkel een prachtig product aan met deze omega-3 vetzuren en garanderen dat de kwaliteit van dit product zo hoog is als wij wereldwijd maar konden vinden. U vindt het product op onze vernieuwde website: www.superfood.nl waar wij uw bestelling graag tegemoet zijn en deze zo snel mogelijk voor u zullen afhandelen. Het product zelf heet Omega-Zen 3-DHA.

Hoe kan ik Omega 3 vetzuren eten?

U heeft de mogelijkheid omega-3 vetzuren op bijzonder veel manieren in te nemen, althans als u de doorsnee voedingsartikelen mag geloven. Deze beloven u via boter en andere vlees- en zuivelwaren, of zelfs via huidproducten, de opname van deze essentiële omega-3 vetzuren. Helaas is dit vaak een leugen en zijn de omega-3 vetzuren aanwezig in deze producten van een dusdanig lage en/of vervuilde kwaliteit, dat u het product maar beter kunt laten liggen…..of ze zijn helemaal niet eens aanwezig, ondanks de beweringen van de producten. Daarom is het wederom zaak uw product van biologische en rauwe afkomst te laten zijn. Op die manier weet u dat het schoon is en onbewerkt, wat de garantie is voor de meest optimale voedingsproducten ter wereld. Zorgt u er daarnaast ook voor dat uw bronnen zoveel mogelijk plantaardig zijn en niet dierlijk of niet samen verwerkt met dierlijke producten. Dit om de vervuiling van uw producten met middelen als bijvoorbeeld kwik, antibiotica en hormonen te voorkomen. Vaak zijn de plantaardige bronnen, zeker als deze rauw en biologisch zijn, van duidelijk hogere kwaliteit. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het product ‘O-Mega-Zen3 DHA’ wat u in onze webwinkel te koop vindt. Het voordeel van dit product is bijvoorbeeld het feit dat het deze aan de zogenaamde ‘gouden micro alg’ (schizochytrium sp) wordt onttrokken, wat absoluut garandeert dat u gezonde lange-keten omega-3 vetzuren binnenkrijgt. Dit is een prima garantie voor een optimaal functionerend zenuwstelstel en maximaal gezonde hersenactiviteit. We verwijzen u voor meer informatie omtrent het voorkomen van omega-3 vetzuren in algen door naar onze blogs over spirulina en chlorella, ook op deze website. U vindt deze blogs onder het kopje ‘superfoods’. Het product ‘O-Mega-Zen3 DHA’ wordt verder gecombineerd met vitamine E om het geheel te stabiliseren. Andere mogelijke bronnen van omega-3 vetzuren zijn: vette zeevis (makreel, haring, zalm, ansjovis, sardientjes en in mindere mate ook tonijn), zaden (o.a. lijnzaad/olie, hennepzaad/olie, koolzaad/olie, avocado’s/olie, chia zaad), noten (o.a. walnoot/olie) en algen (spirulina, chlorella, marine phytoplankton, schizochytrium sp., A.F.A. alg e.a.). Ook melk en vlees bevatten deze omega-3 vetzuren, al is de mate waarin sterk afhankelijk van of de dieren echt gras te eten krijgen, of ze alleen maar leven op granen, mais en andere vormen van ‘animal fast food’. Ook worden veel dieren ingeënt met allerlei vaccinaties, hormonen en antibiotica, dus wij raden ten laatste male aan om uw omega-3 vetzuren uit plantaardige bronnen te consumeren. Dit om uw algemene gezondheid te beschermen, al willen we wel duidelijk maken dat wij niet per definitie tegen het consumeren van vlees of dierlijke producten zijn. Voor sommige mensen is dit zelfs een broodnodig aspect van hun dagelijkse voeding. Daarom raden wij aan om goed overleg met een eventuele voedingscoach te voeren omtrent uw voedingspatronen. Voor eventueel coachen van uw voedingspatronen kunt u altijd contact op nemen met ons. Doet u dit via het ‘contact’ label op onze websites www.superfoodleven.nl of www.superfood.nl. Zin in een smoothie dat rijk is aan omega 3? Hier vindt u het recept!

Share:

2 comments

Geef een antwoord