Nierproblemen voorkomen met superfoods

Onze nieren zijn organen die over het algemeen niet zoveel aandacht krijgen, tot het moment dat er zich een probleem voordoet met deze organen. Dit is over het algemeen bij weinig mensen het geval, wat meteen reden is dat we over het algemeen niet zoveel aandacht besteden aan de nieren.

Wat zijn de functies van onze nieren in ons lichaam?

Wij als mens in onze tijden besteden over het algemeen weinig aandacht aan ons lichaam en de hierin aanwezige organen, behalve als we ziek zijn. Ergens is dat natuurlijk erg onverstandig, want op die manier weten we eigenlijk helemaal niets over ons eigen lichaam. Zo is het veel mensen ook totaal niet bekend welke functies de nieren in ons lichaam hebben, al weet een deel van de bevolking dan soms nog wel aan te geven dat de nieren in rechtstreeks verband staan met onze urinewegen en dat ze mogelijk een zuiverende functie hebben binnen ons lichaam. Dit is dan vaak naar aanleiding van het feit dat ze zelf of er iemand in de familie of kennissenkring last heeft gehad van nierstenen of een andere nieraandoening. Om een stuk duidelijkheid te creëren omtrent de functies van onze nieren, gaan we ons hier eens flink in verdiepen in dit blog. Ook gaan we de mogelijke ziektebeelden waar onze nieren aan kunnen leiden bespreken en gaan we kijken wat we zelf allemaal kunnen doen om dit soort problemen voor onszelf te voorkomen. Dit gaan we natuurlijk ook bespreken in relatie tot een aantal gezonde superfoods die ons lichaam helpen en ondersteunen in de strijd tegen nierziekten.

Onze nieren zijn een tweetal organen die zich in ons lichaam in de buikholte bevinden en wel achter het buikvlies, ook wel peritoneum genaamd. Onze nieren zijn ongeveer 10-13 centimeter lang, 5 centimeter dik en wegen elk ongeveer 150 gram. Over het algemeen bezitten onze nieren één slagader, in sommige gevallen twee. Ze bevinden zich links en rechts van onze ruggengraat en hebben bijvoorbeeld als taak de samenstelling van ons bloed, oftewel onze bloedwaardes, constant te houden. Zo verwijderen onze nieren bijvoorbeeld ongewenste gif- en afvalstoffen uit ons bloed. Ook verwijderen ze restanten medicatie die overtollig en mogelijk schadelijk kunnen zijn. Onze nieren werken op twee verschillende manieren, wat door middel van een passief en actief proces gebeurt. Het passieve proces is een proces waarbij water met verschillende opgeloste stoffen afkomstig uit poreuze kluwens van haarvaten (ook wel zeeflichaampjes of glomeruli genaamd) geperst en opgevangen. Bij dit proces blijven bloedcellen en grote varianten van eiwitten achter in het bloed. Dit proces levert ongeveer 180 liter zogenaamd voorurine op, wat zowel afvalstoffen als voedingsstoffen voor ons lichaam bevat. Het moge duidelijk zijn dat dit allemaal nog door ons lichaam gefilterd dient te worden, zodat voedingsstoffen en afvalstoffen efficiënt van elkaar gescheiden worden. Eén van de belangrijke afvalstoffen die zich hierin bevind is ureum, wat door onze lever afgescheiden wordt om ammoniak in het lichaam af te kunnen breken. Onze nieren werken wat dit aangaat zeer nauw samen met onze lever voor het zuiveren van ons lichaam en bloed. Naast het passieve proces is er dus ook een actief proces waardoor de nieren waardevolle stoffen zoals bijvoorbeeld water, natrium en glucose terugwint uit dit net genoemde voorurine. Dit gebeurt in de zogenaamde nierbuisjes en wel in de verschillende onderdelen met de namen ‘proximale tubulus’, het ‘nefron’ (ook wel ‘lis of lus van Henle’ genaamd) en de ‘distale tubulus’. Water wordt zo gewonnen in de zogenaamde lis of lus van Henle, wat in het dalende deel van dit nierbuisje gebeurt. In het stijgende deel wordt op passieve wijze zout geabsorbeerd. De andere nierbuisjes zorgen voor de extractie van andere belangrijke stoffen voor ons lichaam. Na dit proces komt de van alle waardevolle voedingsstoffen ontdane en geconcentreerde vloeistof die we kennen als urine via de nierkelken in het nierbekken terecht. Van hieruit wordt dit door de urineleider naar de urineblaas getransporteerd vanuit waar het uiteindelijk ons lichaam via de urinebuis verlaat.

Een andere zeer belangrijke functie van onze nieren is het handhaven en eventueel herstellen van de zuur-base, oftewel pH-waardes, van ons lichaam. Dit is iets waar we in vele blogs aandacht aan hebben geschonken en is één van de allerbelangrijkste aspecten van onze fysieke en mentale gezondheid. Een lichaam met een ontregelde zuur-base balans is een ware broeikas voor ziektes van allerlei aard. Dit dient hoe dan ook voorkomen te worden en is waarom alkalische (basische) voeding zo belangrijk is voor ons lichaam. Onze nieren zorgen voor dit evenwicht door het transport van bicarbonaat en waterstofionen. Het eindproduct wat bij dit proces ontstaat en waar ons lichaam verder niets meer mee kan is het welbekende en net genoemde product urine. Mensen die tegenwoordig kampen met falende nieren hebben het geluk dat ze twee mogelijkheden hebben om dit probleem op te lossen. Dit althans als het veranderen van voedingspatroon en medicatie niet meer werken en geen kans geven op verbetering van de klachten en het ziektebeeld. De eerste mogelijkheid is door middel van niertransplantatie, wat een goed uitzicht geeft op herstel van het lichaam, mits het lichaam de donornier accepteert. De tweede mogelijkheid is het plaatsen van een kunstnier, welke het grootste deel van de nierfuncties weet over te nemen. Dit is een tijdelijke oplossing die het mogelijk maakt te overleven totdat iemand in aanmerking komt voor een niertransplantatie. Het is in het geval van een kunstnier echter wel nodig de (kunst) nieren te laten spoelen in het ziekenhuis. Dit is een proces wat ook wel nierdialyse wordt genoemd.

We hebben hierboven een aantal van de nierfuncties kort uitgewerkt. Het gehele rijtje aan de verschillende nierfuncties bestaat echter uit nog een aantal functies. Hieronder volgt het gehele rijtje functies van onze nieren:

– Bloedzuivering van afvalstoffen.
– Urineproductie.
– Regulering van hoeveelheid elektrolyten in het bloed.
– Regulering van hoeveelheid water in het lichaam.
– Regulering van zuur-base evenwicht (pH-waarde).
– Vorming van rode bloedlichamen.
– Urineproductie.

Al met al moge hier uit afgeleid worden dat de nieren, ondanks het feit dat we zelden bij hun werking stil staan, een zeer belangrijk aantal functies in ons lichaam verrichten met een enorme invloed op onze algemene gezondheid.

Welke nierziekten bestaan er zoal en wat kunnen we zelf doen ter voorkoming van dit soort ziektebeelden?

Nierziekten worden ook wel nefrologische aandoeningen genoemd en zijn ziektebeelden die worden behandeld door een zogenaamd nefroloog. Andere artsen die zich bezighouden met de werking van onze nieren zijn internisten en urologen. Laatst genoemde heeft zich gespecialiseerd in de werking van ons urinewegsysteem en is vaak ook zeer kundig wat betreft de nieren en hun specifieke functies. Bij ernstige aandoeningen van de urinewegen zal deze u echter doorverwijzen naar een nefroloog. Nierziekten kunnen een erg vervelend karakter ontwikkelen als we er niet tijdig bij zijn en ons voedingspatroon niet aanpassen naar de wensen van ons eigen lichaam. Veel mensen krijgen last van nierproblemen omdat ze vaak veel te veel zoute voedingswaren eten. Veel van deze producten bevatten geraffineerde  en dus bewerkte en onnatuurlijke zoutvormen, die in veel gevallen erg schadelijk voor ons lichaam zijn. Dit leidt bijvoorbeeld tot het bekende probleem van nierstenen. Verder hebben veel nierziekten te maken met de toestand van het membraan van de zeeflichaampjes waardoor ons bloedplasma wordt gefilterd. Hierdoor laten deze zeeflichaampjes teveel of te weinig door van bepaalde voedings- of afvalstoffen, wat leidt tot het ontregelen van de bloedwaardes die juist door onze nieren gereguleerd dienen te worden en constant dienen te zijn. Ziektebeelden zoals hoge bloeddruk en diabetes hebben een zeer negatieve invloed op het functioneren van de nieren en deze zeeflichaampjes. Ook leiden de bloedvaten in onze nieren onder hoge bloeddruk en diabetes. Uiteindelijk kan het zo zijn dat hierdoor zelfs terminaal nierfalen optreed, wat inhoudt dat meer dan 90% van de nierfuncties falen en niet meer hersteld kunnen worden. Als het zo ver is, zijn de nieren niet meer in staat om afvalstoffen als ureum, creatine en concentraties van stikstofverbindingen te verwijderen, wat leidt tot het medische verschijnsel azotemie. Ook natrium en kalium kunnen niet meer afdoende worden uitgescheiden. Onze nieren zijn verantwoordelijk voor onze vochtbalans en deze komt in gevaar door nierfalen, waardoor het lichaam ook vocht niet meer goed kan uitscheiden en het lichaam flink verzuurt als gevolg hiervan. Hierdoor krijgen een grote hoeveelheid andere ziektebeelden mogelijk kans zich te ontwikkelen in ons lichaam. Dit omdat een verzuurd lichaam het ideaalbeeld is voor vele ziektes. Andere gevolgen van nierfalen zijn ontregeling van de bloeddruk, wat zich uit in anemie en ontstaat door een gebrek aan epo, het hormoon wat tevens zorgt voor de vorming van rode bloedcellen. Waardevolle eiwitten worden verloren door het lichaam omdat de nieren niet meer in staat zijn deze binnen het lichaam vast te houden. Dit zijn symptomen die in vroegere tijden onherroepelijk tot de dood leidden. Tegenwoordig is het gelukkig mogelijk mensen door middel van een streng dieet en een kunstnier iemand in leven te houden, totdat deze persoon een  niertransplantatie ondergaat en deze beschikbaar is via een donor.

Voor het echter zo ver is, gaat het lichaam door een aantal verschillende stadia en mogelijke ziektebeelden heen. Laten we eens gaan kijken welke vormen van ziekte er allemaal mogelijk of bekend zijn in relatie tot onze nieren. Gelukkig zijn dit er niet zo heel veel, alhoewel het in onze huidige maatschappij vaak zo is dat er in hoog tempo allerlei verschillende soorten ziektes worden ontdekt. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we leven in een zeer ongezonde wereld, waarin we omringd zijn door vervuiling, stress, elektrosmog en een enorme hoeveelheid aan ongezonde voedingsproducten, schoonmaak- en huishoudproducten en cosmetica. Dit zijn allemaal zaken die van grote invloed zijn op onze gezondheid en ook in zeer sterke verbinding staan met de zuiverheid van ons bloed. Organen zoals de lever en onze nieren moeten daarom vaak bizar had werken om onze bloedwaardes te optimaliseren en draagt natuurlijk de mogelijkheid in zich om ongezonde gevolgen voor onze gezondheid te creëren. Dit kan zich in relatie tot onze nieren uiten in de volgende ziektebeelden:

– Nefritis.
– Nefrotisch syndroom.
– Nierfalen.
– Nierstenen.
– Urineweginfecties.

In hoeverre onze nieren nog goed functioneren, is af te leiden uit een urine- of bloedonderzoek. De nierfuncties worden in beeld gebracht worden met behulp van een echografie, röntgenfoto’s in combinatie met het gebruik van contrastvloeistof of een zogenaamde MRI-scan. Mocht een arts het vermoeden hebben dat het om een ernstige nierafwijking gaat, dan kan er een biopt van de nier of nieren gemaakt worden voor pathologische en histologisch onderzoek. Een biopt is een kleine operatie waarbij een stukje weefsel verwijderd wordt voor nader onderzoek.

De behandeling van nierziekten hangt af van de aandoening in kwestie. Vaak wordt gebruik gemaakt van antibiotica als het gaat om een infectie van de nieren of urinewegen. Bij ernstigere aandoeningen zijn hier andere soorten medicatie voor beschikbaar, zodat deze functies hopelijk zo snel mogelijk weer worden hersteld. Een dieet is ook vaak iets wat wordt aangeraden, met name bij nierstenen, maar ook bij andere nieraandoeningen. Zoals we eerder al aangaven zijn nierstenen en andere nieraandoeningen mogelijk een gevolg van het consumeren van te veel ongezonde en te zoute voedingsproducten. Het is daarom zaak dit soort voeding (wij noemen het liever vulling, want voedzaam zijn dit soort producten zelden) te vermijden en over te stappen op een gebalanceerd dieet. Raadzaam is om dit dieet te laten bestaan uit minimaal 50% rauwe voeding, aangevuld met superfood producten. Dit zodat het lichaam op krachtige wijze wordt ondersteund in het herstellen van de lichaamseigen pH-waardes. Ons bloed heeft normaal een pH-waarde van 7.35-7.45 en het eten van veel rauwe voeding (met name groene groentes en fruitsoorten zoals groene appels en citroenen) zorgt voor het herstel van deze pH-waardes. Zoals ook eerder aangegeven is het herstel van de pH-waarde bijzonder belangrijk voor het goed functioneren van onze nieren. Mocht dit toch allemaal niet baten, dan belanden we uiteindelijk bij de meest extreme oplossingen zoals nierdialyse (het schoonspoelen van de nieren door middel van ziekenhuisapparatuur) en niertransplantatie.

Welke superfoods zijn effectief in het bestrijden van nierziekten en de bijbehorende symptomen?

We zijn aangekomen bij ons hoofdstuk over en hun positieven en mogelijk helende werking voor onze nieren en de verschillende ziektebeelden waar onze nieren onder kunnen leiden. Superfoods kunnen een fantastische bijdrage leveren aan het voorkomen en genezen van dit soort problemen, maar let u er wel op dat het geen vervangende middelen van medicatie mogen zijn. Dit kan u erg in de problemen helpen. Let u er daarom op dat u ten allen tijden met een erkend en bekwaam (natuur)arts overlegt dat u dit soort producten naast eventuele medicatie gebruikt die u nodig heeft voor uw nierproblemen. De reguliere en alternatieve gezondheidszorg dienen wat ziekte betreft gezamenlijk naar een oplossing te zoeken en hoeven niet lijnrecht tegenover elkaar te staan. Goed, we gaan beginnen met de eerste superfood en dat is in dit geval kokoswater.

kokoswater

– Kokoswater: Kokoswater is niet alleen bijzonder lekker en erg goed voor ons zenuwstelsel en onze hersenen, maar is tevens een fantastisch middel ter ondersteuning van onze nieren. Dit is allereerst om het feit dat kokoswater helpt om de pijn van nierziekten te onderdrukken. Kokoswater is hiertoe in staat door het ontstaan van nano- en microbacteriën te onderdrukken en hierdoor infecties in de nieren af te remmen of te voorkomen. Kokoswater vernietigd deze bacteriën die niet kunnen overleven bij de aanwezigheid van kokoswater. Verder voorkomt kokoswater de vorming van te veel calcium in de nieren en voorkomt tevens de vorming van nierstenen. Indien deze nierstenen eventueel al aanwezig zijn, worden ze afgebroken door de consumptie van kokoswater. Wilt u meer weten over de fantastische gezondheidsvoordelen van kokoswater en ander kokosproducten? Check dan het blog op onze website onder deze link.

Quebra Pedra: Quebra Pedra (Spaans), ook wel Chanca Piedra (Portugees) genaamd, is de absolute nummer één superfood als het gaat om het zuiveren en ondersteunen van onze nieren. Zo is dit kruid op uiterst krachtige en effectieve wijze in staat om onze nierstenen in een zeer redelijke tijd te doen verdwijnen. Daarbij is het natuurlijk wel uiterst raadzaam om hier een gezond dieet mee te combineren, zodat verzuring en de overbelasting van de nieren wordt voorkomen. Ook andere vormen van nierproblemen zijn te verhelpen door regelmatige quebra piedra te consumeren (bijvoorbeeld in de vorm van Quebra Piedra thee). Het is om deze reden dat dit kruid al vele eeuwen door natuurvolkeren in de Amazone wordt gebruikt. Ook onze urinewegen varen zeer wel bij het consumeren van dit kruid en worden krachtig gezuiverd door Quebra Pedra. Quebra Pedra heeft verder nog bijzonder veel andere krachtige en interessante heilzame werkingen voor ons lichaam, waarover u kunt lezen onder deze link op onze website.

– Sun Warrior Ormus Supergreens: Dit is een werkelijk fantastische superfood, samengesteld uit zeven verschillende soorten groenten en kruiden, allemaal gekweekt op vulkanische grond, waardoor het een maximaal haalbare hoeveelheid voedingsstoffen bezit. Er is namelijk geen vruchtbaardere grond mogelijk dan vulkanische grond. Al deze groenten en kruiden hebben een zeer sterk alkaliserend effect op het lichaam en reguleren onze zuur-base balans tot op de ideale pH-waarde tussen 7.35 en 7.45. Hiermee ondersteunen we onze nieren en ons gehele lichaam op zeer krachtige wijze en kunnen we theoretisch gezien zo goed als alle westerse welvaartziekten voorkomen. Deze hebben namelijk allemaal een ontregelde zuurtegraad nodig om te kunnen floreren in ons lichaam. Ook worden onze nieren nog eens extra krachtig ondersteunt door de aanwezigheid van het kruid peterselie. Peterselie is een fantastisch middel om ons bloed te zuiveren en heeft een sterk ontgiftend effect op onze nieren. Het zorgt verder tevens voor de afbraak van nierstenen. Meer informatie over dit fantastische product vindt u onder deze link.

Andere voedingsmiddelen die u kunt gebruiken tegen nierproblemen zijn bijvoorbeeld bloedzuiverende kruiden zoals brandnetel, calendula (goudsbloem), salie, peterselie en vele anderen. U ondersteunt de nieren eigenlijk met elk voedingsproduct met een bloedzuiverende werking. Op deze manier ontlast u de nieren en de lever op efficiënte wijze, waardoor deze niet overbelast worden en een stuk meer kans hebben om in gezonde staat te blijven verkeren.  Een ander middel wat erg goed werkt tegen problemen met onze gal, lever en nieren is het producten Livatrex. Dit is wederom mede te danken aan het in dit blog eerder genoemde kruid Quebra Piedra. Informatie over dit product vindt u onder deze link op onze website.

Tot slot willen we nog graag vermelden dat mensen met nierproblemen op dienen te passen met het gebruik van ginseng, wat tot pijnlijke en gevaarlijke situaties kan leiden bij mensen met deze vormen van fysieke problematiek. Dit geld voor zover ons bekend is voor alle leden van de ginseng familie en het is ook zeker raadzaam om aanverwante soorten die niet officieel tot de ‘panax’ familie behoren te vermijden. Dit om risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Raw food en superfoods zijn in onze tijden zeer sterk in opkomst, wat alles te maken heeft met het bewust worden van veel mensen omtrent de relatie tussen gezondheid en hun dagelijkse geconsumeerde voedsel.  Dit leidt tot het fijne resultaat dat deze voedingsproducten tegenwoordig in steeds grotere mate en steeds meer soorten winkels worden aangeboden. Dit varieert van verschillende gespecialiseerde raw food en superfood winkels tot de verkoop van deze producten in een grote verscheidenheid aan natuurreformzaken, biologische winkels en winkelketens en zelfs in allerlei smoothie- en juicebars die deze producten ook steeds vaker in hun assortiment beginnen te verwerken. Ook online is er een enorme groei in dit marktsegment waar te nemen en dit manifesteert zich in de vorm van bijzonder veel webwinkels en handelaren in raw food en superfood producten. Het is hier alsook buiten het internet wel zaak om er op te letten producten van goeie kwaliteit en gerenommeerde fabrikanten aan te schaffen, want ook in dit marktsegment is niet elk product van even hoge kwaliteit. Dit is waarom wij ons als bedrijf sterk hebben gefocust op de samenwerking met bedrijven die wel deze hoogste kwaliteit weten te garanderen en te leveren. Dit zodat wij op die manier een stuk ondersteuning van ware betekenis voor uw fysieke en mentale gezondheid kunnen leveren en zo ervoor zorgen dat dat er geen onnodig hoge prijzen voor laag kwalitatieve producten wordt gevraagd, wat tegenwoordig toch redelijk vaak het geval is. Heeft u interesse in onze producten? Kijkt u dan gerust eens rond in onze klantvriendelijke webwinkel. Deze kunt u vinden onder de link www.superfood.nl waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de door u bestelde producten binnen uiterlijk 2-3 werkdagen bij u thuis afgeleverd worden.

Share:

Geef een antwoord