Nachtrust verbeteren met superfoods

Nachtrust, een fenomeen waar in onze huidige tijden door veel mensen naar verlangd wordt en dit om goede redenen. We kennen mogelijk allemaal wel het vervelende uitgebluste, opgebrande gevoel na een nacht slecht slapen. Dit is natuurlijk nog veel erger als we een paar nachten slecht hebben geslapen en kan uiteindelijk zelfs leiden tot zeer veel vervelende gezondheidsproblemen en ziektebeelden. Nachtrust verbeteren is mogelijk met bepaalde specifieke superfoods. 

Wat is de functie van een gezonde nachtrust?

Veel mensen kampen met slaapproblemen, wat natuurlijk bijzonder veel te maken heeft met factoren als spanning, stress en onrust. Uit recente onderzoeken blijkt dat maar liefst 30% of meer van alle mensen in Nederland kampen met serieuze slaapproblemen of insomnia. Deze slaapproblemen kunnen ontstaan naar aanleiding van een grote verscheidenheid aan onderliggende factoren die onrust, spanning en stress tot gevolg hebben. Zo kan onze nachtrust bijvoorbeeld door de volgende oorzaken flink verstoord raken:

– Lawaai van verkeer, buren of andere bronnen.
– Fysiek ongemak zoals ziekte en pijn.
– Stress, spanning en onrust door werk, relatieproblemen, mentale/fysieke uitputting of andere oorzaken.
– Ongezonde voeding met veel kunstmatige suikers en andere toevoegingen.
– Gebruik van alcohol, tabak en andere drugs.
– Straling van elektronische en met name draadloze apparatuur.

Dit zijn de meest voorkomende en bekende oorzaken van een verstoorde nachtrust, welke uiteindelijk zelfs tot een geheel verstoord bioritme en ernstige ziektebeelden kunnen leiden. Dit soort factoren dienen absoluut niet onderschat te worden, maar voor we in het volgende hoofdstuk dieper ingaan op deze oorzaken en hun gevolgen, willen we hier eerst eens nader gaan bekijken waar onze nachtrust eigenlijk precies toe dient en wat er allemaal plaats vindt in ons lichaam tijdens de nachtelijke uren van onze slaap.

nachtrust verbeteren

Zoals niemand zal verbazen is slaap de periode van inactiviteit van ons wakende bewustzijn. Dit is tevens de periode waarin ons lichaam en onze geest tot rust komt. Onze slaap wordt aangestuurd door gebieden in de hersenstam en de hypothalamus, één van de belangrijkste klieren in ons lichaam, welke zich in onze hersenen bevindt. De hypothalamus zorgt samen met onze pijnappelklier voor de aanmaak van verschillende hormonen en andere stofjes, welke verantwoordelijk zijn voor ons bioritme en slaappatroon. Voorbeelden hiervan zijn tryptofaan, 5-HTP, serotonine en melatonine. Een gebrek aan of disbalans in deze stoffen kan ernstige slaapstoornissen opleveren. Onze slaap wordt gekenmerkt door een tweetal hoedanigheden. Dit zijn subjectieve en fysiologische kenmerken. Met subjectieve kenmerken bedoelen we bijvoorbeeld of een persoon goed, slecht, diep of ondiep heeft geslapen. De fysiologische kenmerken bestaan bijvoorbeeld uit de verschillende slaapfases en droomstadia. Het aantal benodigde uren slaap kan per persoon sterk verschillen, wat vaak afhankelijk is van verschillende factoren. Leeftijd speelt hierin de grootste rol, maar ook de hierboven genoemde factoren als stress, spanning en onrust hebben hier grote invloed op. De beste manier om te bepalen of iemand genoeg slaap heeft gehad, is door te kijken hoe deze persoon zich de dag erna voelt en hoe de persoon weet te functioneren. Een aantal zaken die opvallen als we kijken naar de leeftijdsfactor zijn bijvoorbeeld dat baby’s en jonge kinderen veel langer slapen dan volwassen en ouderen. Voor kinderen kan dit soms zelfs het dubbele aantal uren bedragen dan van ouderen. Bij volwassen neemt het aantal uren nachtelijke slaap af naar mate ze ouder worden, terwijl de behoefte aan overdag slapen en dutten toeneemt. Kinderen slapen over het algemeen veel dieper dan volwassen en dit met name in het begin van de nacht, vlak na het in slaap vallen. Menig ouder heeft zich zeker verbaasd over hoe snel kinderen in bizar diepe slaap weg kunnen zakken en niet meer wakker te krijgen zijn.

Over slaap zelf kunnen we vermelden dat er meerdere fases of stadia in onze slaap aan te tonen zijn. De bekendste is de zogenaamde remslaap. Dit staat voor ‘rapid eye movement’. Het meest algemene onderscheid dat wordt gemaakt tussen de verschillende slaapfases is remslaap en non-remslaap. Onze remslaap en andere slaapstadia en patronen worden gemeten door middel van verschillende soorten meetapparatuur. Deze apparatuur is in staat om verschillende impressies van ons slaappatroon in grafiekvorm uit te beelden. Dit zijn de EEG (elektro-encefalogram), EMG (eletromyogram) en EOG (elektroculogram) grafieken. Samen worden zij ook wel uitgebeeld in een zogenaamd hypnogram. Dit is een grafiek waarin de verschillende slaapfases waar wij ons gedurende de nacht in begeven worden uitgebeeld. Wat typisch en frappant is, is het feit dat onze hersenen tijdens de meeste fases van onze slaap en in ontspannen toestand sterk synchrone hersenactiviteit vertonen, terwijl tijdens inspanning of concentratie er gedesynchroniseerde activiteit van de hersenen is waar te nemen. Dit is vergelijkbaar met bepaalde fases uit de remslaap, waarbij ditzelfde fenomeen wordt waargenomen. Verder is het zo dat de non-remslaap in vier verschillende stadia is onder te verdelen, welke afhangen van de frequenties die worden gemeten in de verschillende fasen. Deze worden gemeten in EEG-waardes. Fase 1 van de non-remslaap is het deel met de hoogste frequentie, terwijl fase 4 het deel is met de laagste frequentie. De frequenties van onze non-remslaap bevinden zich tussen 4-13 Hz en zijn meetbaar in langzame golfbewegingen. Fase 3 en 4 van de remslaap worden samen ook wel de slow-wave-sleep genoemd. Dit is de diepste fase van onze remslaap. Mensen die tijdens deze fase van slaap worden gewekt, herinneren zich zelden of nooit te hebben gedroomd of soms in hele lichte mate. Dit terwijl er bewezen is dat we in alle fases van onze slaap dromen, maar deze zijn levendiger in de remslaap. Gedurende een gezonde nachtrust begeven we ons gemiddeld vier tot vijf keer in remslaap en non-remslaap fases. Zoals mogelijk ook logisch klinkt, wat zondermeer met vermoeidheid te maken heeft, slapen we in het begin van de nacht dieper en aan het einde van de nacht minder diep. Aan het einde van de nacht is er sprake van meer remslaap, wat verklaart dat mensen vrijwel altijd dromend wakker worden. Of ze zich deze dromen nu herinneren of niet staat daar los van.

Wat  zijn de meest voorkomende oorzaken van een verstoorde nachtrust?

Goed, we zijn aangekomen bij het volgende blogdeel, waarin we een poging gaan doen om de oorzaken van een slechte nachtrust zichtbaar en begrijpelijk te maken, met als doel om u als lezer een mogelijke oplossing aan te bieden voor uw eventuele slaapproblemen. Zoals we eerder al concludeerden, zijn er een aantal duidelijk aanwijsbare oorzaken voor een verstoorde nachtrust en slaappatronen. Dit zijn onder andere:

– Lawaai.
– Ziekte.
– Pijn.
– Stress.
– Ongezonde voeding.
– Drugsgebruik.
– Elektromagnetische straling.

Een andere oorzaak kan het overmatig gebruik van slaapmiddelen zijn. Het zijn deze oorzaken die zorgen voor vele slapeloze nachten in vele huishoudens in ons kleine kikkerlandje. Dit kan bij de desbetreffende persoon of personen tot behoorlijk sterke ontregeling van het dagelijkse welzijn leiden. Gebrek aan nachtrust kan op de lange duur zelfs fataal worden, althans in die zin dat het onze gezondheid op alle vlakken behoorlijk kan ondermijnen. Dit geld zowel voor onze fysieke alsook onze emotionele, mentale en spirituele welzijn. Als we eens stilstaan bij het feit dat onderzoek uitwees dat rond of meer dan 30% van alle mensen in Nederland slaapproblemen heeft, dan laat dat zien dat dit een zeer ernstig verschijnsel is. Dat is namelijk zo goed als één op drie Nederlanders die slaapproblemen heeft. Dat zijn onwaarschijnlijk hoge cijfers en dit percentage is met de dag aan het stijgen, wat veel te maken heeft met het feit dat de druk op het gebied van werk, tijd en geld in vele levens blijft stijgen. Daarnaast voeden nog steeds zeer grote hoeveelheden mensen zich met bizarre hoeveelheden voeding die het woord ‘voeding’ niet eens meer verdient. Ook straling levert een zeer negatieve bijdrage aan de onrust die veel mensen ’s nachts in hun eigen bed ervaren. Als we uiteindelijk eenmaal in deze slapeloze stressmolen terecht zijn gekomen, dan is het voor veel mensen vaak een hels karwei zich hier weer aan te onttrekken, wat alles te maken heeft met het feit dat veel mensen hier gewoon niet de juiste tools aangereikt hebben gekregen. Laten we daarom eens specifieker op de hierboven genoemde factoren ingaan en kijken wat we hier zelf mogelijk aan kunnen doen.

– Lawaai: Lawaai is één van de meest vervelende verstoorders van nachtrust. Dit is een factor die we zelf vaak niet in de hand hebben en waar we over het algemeen weinig aan kunnen doen. Mocht u last hebben van buren, jongeren op straat of dergelijke bronnen van lawaai, dan is het raadzaam om de politie te bellen of met (andere) buren te overleggen of u hier gezamenlijk wat tegen kunt ondernemen. Lukt dit niet, dan zijn geduld hebben of verhuizen vaak de enige mogelijkheden. Oordopjes helpen natuurlijk ook.

– Ziekte & pijn: Ziekte en het hierdoor niet kunnen slapen is tevens bijzonder vervelend, maar is een factor waar u mogelijk zelf toch het één en ander tegen kunt doen. Er zijn bijvoorbeeld gezonde pijnstillers zoals de superfood noni beschikbaar, welke uw pijn mogelijk kunnen verlichten. Daarnaast is gezond eten met veel rauwe voeding en superfoods een manier waarop u uw gezondheid een enorme boost kunt geven. Dit zodat u zo snel mogelijk weer gezond bent en weer kunt genieten van een normale nachtrust.

– Stress: Stress is één van de meest vervelende en geniepige slopers en vijanden van een gezonde nachtrust. Soms liggen we letterlijk urenlang wakker rondjes te draaien, omdat ons hoofd maar niet op wil houden met malen en piekeren over zaken die we op dat moment toch echt niet kunnen oplossen. Stress dient daarom efficiënt en adequaat aangepakt te worden, wat bijvoorbeeld mogelijk is door middel van meditatie. Veel mensen hebben bijzonder veel baat bij meditatie, omdat het helpt bij het efficiënt tot rust brengen van onze geest en daarmee ons lichaam tevens effectief ontspant. Meditatie is iets wat u overal en nergens en tevens op elke moment van de dag kunt beoefenen, zelfs als u niet kunt slapen. Wat houdt u namelijk tegen om lekker ontspannen in kleermakerszit op uw matras te gaan zitten, om vervolgens door middel van ademhaling- en ontspanningsoefeningen uw geest en lichaam te ontspannen? Menig beoefenaar van meditatie is na een korte meditatie van 10-20 minuten als een blok in slaap gevallen. Mocht u niet bekend zijn met meditatie, gaat u dan eens naar een meditatiegroep, waar men u met alle liefde zal helpen bij het beoefenen van verschillende meditatie technieken. Daarnaast zijn yoga en sporten ook bijzonder goede manieren om met stress om te gaan en dit zoveel en zo snel mogelijk te neutraliseren. Natuurlijk is dat niet iets waar u midden in de nacht behoefte aan heeft, dus dan is meditatie wederom een perfecte oplossing voor het ontspannen van de geest, emoties en het lichaam.

– Ongezonde voeding: Veel mensen stoppen hun lichaam dagelijks en met name later op de avond vol met allerlei soorten snacks. Gezellig een filmpje kijken gaat al snel gepaard met het consumeren van grote hoeveelheden frisdrank, chips en zoetigheden. Ook overdag consumeren veel mensen grote hoeveelheden voedingsproducten met allerlei kunstmatige toevoegingen. Zo goed als alle door de voedingsindustrie voorgefabriceerde voedingsproducten zorgen voor onrust in ons lichaam, omdat ons lichaam levende voeding nodig heeft om goed te kunnen functioneren en de frequentie van kunstmatige voeding niet herkent. Hierdoor ontstaan problemen om dit soort producten te verteren.  Er ontstaat interne stress en eventuele ziekte in ons lichaam, omdat ons lichaam veel te hard moet werken om al deze kunstmatig gefabriceerde stoffen te verteren. Ook leiden het consumeren van bepaalde stoffen tot een ontregeling van onze hersenchemie, waardoor slapeloosheid gestimuleerd wordt. Kunstmatige suikers, cafeïne en andere stimuli staan er tevens om bekend onze nachtrust behoorlijk te kunnen ondermijnen. Let u er daarom op wat u consumeert en waar u uw lichaam mee voedt. Dit met name voor u naar bed gaat, zodat u op een gezonde nachtrust kunt rekenen.

– Drugsgebruik: Het moge duidelijk zijn hoe het gebruik van drugs ons slaappatroon totaal kunnen verstoren, wat natuurlijk alles te maken heeft met het feit dat veel drugs een sterke tot zeer sterk stimulerende werking hebben. Dit geld dan wel alleen voor de zogenaamde amfetaminen. Gebruikers van de meer rustgevende middelen zoals cannabis en hasj dienen zich terdege te beseffen dat ze hun lichaam wel degelijk vervuilen met de gifstoffen die vrijkomen bij het roken van deze waren, ondanks dat deze in eerste instantie een ontspannend en slaapverwekkend effect lijken te hebben. Tevens wordt er in onze huidige tijden veel gebruik gemaakt van zware chemicaliën om de oogsten zo snel en veel mogelijk op te peppen. Dit zijn zeer zeker stoffen die onze hersenchemie en slaapritmes bijzonder krachtig kunnen schaden. Elke bewuste en gezonde persoon zal zich beseffen dat het consumeren van de verschillende soorten drugs die er op de markt te krijgen zijn slechts symptomen bestrijden en hooguit een tijdelijke oplossing kunnen bieden, net zoals geld voor farmaceutische slaapmiddelen. Uiteindelijk zal er toch gezocht moeten worden naar een echte en duurzame oplossing van het probleem wat aan de slaapstoornis ten grondslag ligt.

– Elektromagnetische straling: Elektromagnetische straling is de meest onderschatte oorzaak van slapeloosheid en vele ernstige aandoeningen en ziektebeelden. Uit onderzoek bij kinderen is gebleken dat deze met name bijzonder gevoelig zijn voor dit soort apparatuur en deze hoe dan ook ver uit de buurt van hun bed gehouden dient te worden. Ook bleken ze bijzonder gevoelig te zijn voor het slapen boven modems, dect telefoon toestellen en andere draadloze apparatuur. Deze bleek niet alleen hun slaappatronen ernstig te verstoren, maar tevens te zorgen voor een zeer groot en alsmaar groeiend aantal fysieke, mentale en emotionele klachten en ziektebeelden. Dit geld trouwens niet alleen voor kinderen, maar ook zeer zeker voor volwassenen, al zijn volwassenen hier in mindere mate gevoelig voor. De elektromagnetische velden storen ons eigen bio-magnetische veld wat ons lichaam doordringt en omgeeft. Het feit dat onze slaappatronen in Hz worden aangegeven, moge duidelijk maken dat wij elektromagnetische wezens zijn. Onze hersenen en zenuwen (waar onze hersenen voor een groot deel uit bestaan) werken op elektromagnetische impulsen. U kunt mogelijk nagaan hoe het slapen in velden met storende en negatieve elektromagnetische velden en vibraties onze slaap zeer ernstig kunnen verstoren en hier een grote invloed op hebben. Dit ondanks het feit dat de telecommunicatie industrie dit op alle vlakken blijft ontkennen, wat natuurlijk niet verbazingwekkend is gezien hun economische belangen in de verkoop van deze ziekmakende apparatuur.

Hoe kun je het bioritme en de nachtrust verbeteren met superfoods?

We zijn weer aangekomen bij het gebruikelijke blogdeel waarin we de superfoods of supplementen bespreken die ons als mens kunnen  helpen bij het besproken ziektebeeld wat we in dit blog behandelen. We gaan direct door en beginnen met de eerste superfood die ons op krachtige wijze kan helpen om onze slaappatronen te herstellen, om zo weer te kunnen genieten van een normale en gezonde nachtrust.

– Himalaya Zout: Himalaya zout bleek in onderzoek een fantastisch middel te zijn voor het herstellen van de natuurlijke slaappatronen. Dit bleek uit onderzoek van Dr. Vitiello, die internationaal als een expert gezien wordt op het gebied van slaap en slaapstoornissen. In het onderzoek, waarin negen 23-jarige jongemannen werden onderzocht, bleek keer op keer dat deze frequenter wakker werden en minder goed en regelmatig sliepen als er verminderde hoeveelheden natuurlijk natrium in hun bloed aanwezig waren. Dit leidde tot verhoogde activiteit in het zogenaamd sympathische zenuwstelsel, wat actief wordt ter compensatie van het gebrek aan natuurlijk natrium in het lichaam. Himalaya zout is mogelijk de meest gezonde bron van natuurlijk natrium en hierdoor een perfect middel ter ondersteuning van een gezonde nachtrust. Meer informatie over de gezondheidsvoordelen van Himalaya zout vindt u onder deze link op onze website.

– Lecithine Granulaat: Dit is een product wat voor een uitermate geschikte prijs te koop en vaak zelfs in uw plaatselijke biologische winkel of natuurreformzaak aan te schaffen is. Lecithine granulaat bevat eigenschappen die onze nachtrust op zeer krachtige wijze ondersteunen en reguleren. Lecithine granulaat is met name bekend om de krachtige eigenschappen die het bezit om onze hersenen en alle hersenactiviteiten en kwaliteiten effectief te ondersteunen. Een goed uitgebalanceerde hersenchemie is uiterst belangrijk voor een gezond bioritme en slaappatroon. Wilt u meer weten over de vele gezondheidsvoordelen van lecithine granulaat? Check dan deze link op onze website.

– Maca: Maca is een fantastisch middel voor mensen die kampen met veel stress en hierdoor veel slapeloze nachten meemaken. Stress ontregeld onze hormoonhuishouding en zorgt voor een verhoogde aanmaak van stresshormonen zoals cortisol. Dit is een hormoon wat een belangrijke rol speelt in ons slaap-wakker ritme. Maca zorgt voor een herstelde balans van onze hormoonspiegels en reduceert de hoeveelheid aangemaakt cortisol in tijden van stress. Daarnaast heeft het tevens de adaptogene eigenschap om stress te kunnen reduceren in het lichaam, waardoor onze geest zich ook tevens meer ontspant. Maca is tevens een middel wat bijzonder veel energie geeft, dus het is raadzaam om dit middel niet in de avond te consumeren, omdat uw slaapproblemen daar zeker niet mee geholpen zijn. Neemt u deze superfood het liefst ’s ochtends in, bijvoorbeeld als ingrediënt in een heerlijke smoothie. Meer informatie over maca vindt u op onze website onder deze link.

– Mucuna Pruriens: Mucuna Pruriens is een middel wat maar bij weinig mensen bekend is, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Het is namelijk een fantastisch superfood product en in dit geval een superfood met een fantastische uitwerking op het herstel van ons natuurlijke slaappatroon. Onze hersenen maken een aantal stoffen aan die essentieel zijn voor onze nachtrust. Deze stoffen zijn serotonine en melatonine. Mucuna pruriens bevat serotonine en het zogenaamde 5-HTP. 5-HTP is nodig voor de aanmaak van serotonine  en serotonine is wat nodig is voor de aanmaak van melatonine, wat allemaal mogelijk is in combinatie met de B-vitamines B6 en B5. Een versimpelde versie van dit hersen-chemisch proces ziet er als volgt uit: Tryptofaan + B3 = 5HTP + B6 = Serotonine + B5 = Melatonine. Wilt u meer weten over deze fantastische superfood? Check dan ons blog onder deze link op onze website.

– Rauwe cacao: Rauwe cacao is een waar wondermiddel voor mensen die kampen met veel mentale en fysieke stress en inspanning. Na inspanning is het zeer belangrijk om ook te kunnen ontspannen en rauwe cacao helpt daar op krachtige en efficiënte wijze bij. Dit bijvoorbeeld door de enorme hoeveelheid aanwezig magnesium. Magnesium is essentieel voor ons lichaam en onze hersenen om te kunnen ontspannen. Magnesium zorgt voor de ontspanning van onze spieren, waardoor het lichaam verslapt en zich makkelijker kan overgeven aan slaap. Rauwe cacao bevat tevens een aantal stofjes die onze hersenen op bijzonder aangename wijze helpen ontspannen. Dit zijn tryptofaan en serotonine, die beide verantwoordelijk zijn voor gevoelens van ontspanning, genot, geluk en zelfs euforie (afhankelijk van de dosering rauwe cacao). Zoals u zich mogelijk kunt voorstellen, zijn dit natuurlijk eigenschappen waarmee iedereen met een glimlach naar bed vertrekt. U vindt meer informatie over rauwe cacao onder deze link op onze website.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Hoe langer hoe meer mensen over de gehele planeet zijn zich bewust aan het worden van de impact van gezonde voeding op hun gezondheid. Daarom is de vraag naar raw food en superfood producten wereldwijd enorm aan het stijgen. U zult daarom een steeds groter aantal winkels met dit soort producten aantreffen in de toekomst. Op dit moment is dat in Nederland nog hoofdzakelijk in de randstad, met Amsterdam als absolute epicentrum, maar ook daarbuiten worden superfoods steeds meer aangeboden. Dit niet alleen in de gespecialiseerde raw food en superfood winkels in de randstad, maar ook in verschillende biologische winkelketens en natuurreformzaken. Ook smoothie- en juicebars gaan steeds vaker over tot verkoop van superfoods in combinatie met hun verkochte producten. Online is tevens een flinke toename te zien van dit soort bedrijven en online winkels. Wij hebben natuurlijk ook zo’n online winkel en dit zelfs al vele jaren. Deze is te vinden onder de link www.superfood.nl waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt plaatsen. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in de verkoop van de meest hoogwaardige en hoogst kwalitatieve producten ter wereld, om op die manier een gezonde en betekenisvolle ondersteuning voor uw gezondheid te kunnen leveren.

Share:

16 comments

 1. Pingback: Superfoods |
 2. Ik zweer bij biergist! Sinds ik dat neem, slaap ik als een marmot! Dat het ook nog eens goed is voor huid, haren en nagels, is mooi meegenomen 🙂

 3. Lijkt mij dat er een paar factoren voor slecht slapen niet mee zijn genomen die het zeker waard zijn ook te benoemen. Bijv. eventueel gesnurk en/of ander onrustige slaapgedrag van de partner. Het apart van elkaar slapen raakt niet voor niets voorzichtig weer in zwang.
  Vergeet ook niet de temperatuur in de slaapkamer. De mens slaapt het best in een omgeving van 16 tot hooguit 18 graden. Geen wonder dat we tijdens warme periodes in de zomer slecht slapen.
  Voor mensen die slecht slapen wordt een huisdier als “bedpartner” ook ontraden al kan het nog zo gezellig zijn ’s nachts je favoriete dier bij je te hebben als vorm van troost.
  Vergeet ook niet dat een slecht matras, een allergie voor bijv. een wollen deken of een te klein bed negatieve uitwerking kan hebben op het slaappatroon. Wat betreft dat laatste; je moet in je slaap de ruimte hebben je te kunnen bewegen. Word je daarbij gehinderd omdat de partner tevens over weinig ruimte beschikt dan werkt dit negatief door in de manier waarop slaapt.

 4. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, European Patent
  Convention, European Patent Organization, and Patent Cooperation are some of the other
  international forums which are actively trying to ward off international disputes with regard
  to patents. Established marketing system goals, to create a marketing system, but also to consider its size in advance.
  (Note: The maximum size of paper that can be fold with this device is legal-sized.

 5. Hi there, everything is going perfectly here and
  ofcourse every one is sharing information, that’s in fact
  excellent, keep up writing.

 6. It’s very simple to find out any topic on web as compared to books, as I found this post
  at this site.

 7. Hello! I could have sworn I’ve been to this web site before but after looking at
  many of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I found it and
  I’ll be book-marking it and checking back often!

 8. Hello, always i used to check blog posts here early in the morning, as i
  love to gain knowledge of more and more.

 9. If you are going for finest contents like me, just pay
  a quick visit this web site every day as it
  gives quality contents, thanks

 10. Great site. A lot of helpful information here. I’m sending it to a few pals
  ans also sharing in delicious. And naturally, thank
  you in your sweat!

 11. Hot Sales mens Denim Jacket Style Mens Jacket Leading Hoodies And Flag Style (Light Wash Hoodie, X-Large) editorial.

 12. Simply wanna remark that you have a very nice web site, I enjoy the layout it actually stands out.

Laat een antwoord achter aan hoodies for men Reactie annuleren