Menopauze symptomen effectief bestrijden met superfoods

De menopauze, een fenomeen wat tot groot geluk van het mannelijke deel van onze bevolking iets is wat geheel aan hun voorbij gaat. Dit althans volgens ons normale doordeweekse volksgeloof. Er zijn mensen onder ons die hier een andere mening op nahouden, maar laten we voor nu maar even uitgaan van de normale wetenschappelijke definitie van wat menopauze precies is.

Wat is menopauze precies en waardoor ontstaat dit fenomeen?

Het woord menopauze refereert naar het beëindigen van de maandelijkse menstruatiecyclus waar alle vrouwen een groot deel van hun leven aan onderworpen zijn. Sommige vrouwen vinden de maandelijkse cyclus of het ongesteld zijn een ware zegen en houden schitterende rituelen omtrent de volle maan of op andere momenten om hun vrouwelijke cyclus te vieren, terwijl weer andere vrouwen deze dagen kermend van de pijn doorbrengen in bed of op de bank. Het beleven van de menstruatiecyclus is heel verschillend en wordt heel verschillend beleefd door veel vrouwen. Enkelingen hebben er bijvoorbeeld amper of helemaal geen last van, ook dat is zeer zeker mogelijk. Hoe we het ook wenden of keren of verkiezen te beleven, feit is dat de menopauze het einde betekent van dit toch wel zeer speciale fenomeen van het vrouwelijke lichaam. Het woord ‘meno’ betekend ‘maand’ in het Grieks en in dezelfde taal betekent pauze hetzelfde als ‘ophouden’. Duidelijker kan het niet toch?  Wat nog wel duidelijker kan worden is wat dit precies voor gevolgen heeft voor de fysieke en mentale aspecten van het vrouwelijke lichaam en vrouwelijk welzijn. Laten we daarom eens gaan kijken wat er allemaal precies gebeurt als de menopauze eenmaal intreed.

Zoals gezegd eindigt de maandelijkse cyclus bij de vrouw, wat dus inhoudt dat ze vanaf dat moment niet meer ongesteld gaat worden. Deze cyclus is dan voor eens en voor altijd afgelopen, wat ergens een vreemde gewaarwording moet zijn na zoveel jaren dit verschijnsel als onderdeel van het eigen lichaam beleefd te hebben. Het duurt ongeveer een jaar voordat officieel de conclusie menopauze wordt getrokken, wat gebeurt op basis van het concluderen dat er een jaar niet of steeds minder gemenstrueerd wordt door de desbetreffende dame. Ineens is daar dan het moment dat dit nooit meer gebeurt, wat een gevolg is van het feit dat de eierstokken geen vruchtbare eitjes meer aanmaken voor bevruchting. Vanaf dat moment is het dus tevens zo dat een vrouw niet meer zwanger kan worden en is tevens de kans op eigen kinderen iets wat voorgoed tot het verleden behoort. Dat is en feit waar veel vrouwen best wel moeite mee hebben en waardoor het vaak zo is dat vrouwen zich ergens klem voelen zitten tussen de jaren van jong zijn, vervolgens ‘ineens’ moeten beslissen of ze een kind willen en dan ‘plotseling’ kansloos zijn om nog een kind te krijgen. Natuurlijk is dit een periode waar vele jaren overheen gaan, maar toch is het een bekend fenomeen dat dit voor gevoelens van onrust en onder druk staan kan zorgen bij veel vrouwen. Afgezien van het feit dat de eierstokken geen vruchtbare eitjes meer produceren houden de klieren in het lichaam ook op om bepaalde hormonen zoals oestrogenen en progestagenen te produceren. Dit simpelweg omdat ze niet meer nodig zijn en met name de functies van het voortplantingssysteem stimuleerden en onderbouwden.

Het einde van de menstruatiecyclus en de periode voordat zeker is dat een vrouw de menopauze is ingegaan, wordt in vaktermen perimenopauze, het climacterium of de overgang genoemd. In de volksmond kennen we dit begrip als de overgang, al wordt dit door onkundigen vaak verward met de eigenlijke menopauze. Op dit punt aangekomen, houdt het vrouwelijke lichaam eindelijk op met het produceren van vruchtbare eicellen, die zelfs bij en vlak na de geboorte al in aanmaak waren. Een vrouw bezit bij de geboorte al miljoenen eicellen die gedurende de vele jaren van vruchtbaarheid langzaam allemaal door het lichaam afgestoten worden. Dit om onder natuurlijke omstandigheden bevrucht te raken. Als deze eitjes uiteindelijk op zijn, breekt de menopauze aan. U kunt zich mogelijk voorstellen dat het einde van zo’n decennia lange lichaamscyclus zeer zeker leidt tot allerlei intense veranderingen in het vrouwelijke lichaam, waar menig vrouw het bijzonder moeilijk mee heeft en waar ze behoorlijk aan moeten wennen. Veel vrouwen beschrijven het vaak als het verdwijnen van een heel groot stuk van hun vrouw zijn. Niet dat zich daarna niet meer vrouw voelen, maar afgezien van de lichamelijke veranderingen, veranderd er ook zeer zeker iets in de manier waarop heel veel vrouwen naar zichzelf kijken.

Goed, terug naar de perimenopauze. Dit is een fase die zeker enkele jaren kan duren voor die beëindig is en dit, beste mannen, is inderdaad de periode waarin vrouwen het vaak bijzonder moeilijk met zichzelf en hun omgeving hebben en waarvan bekend is dat deze periode gepaard gaat met de zogenaamde opvliegers. Dit zowel qua lichaamstemperatuur als heetgebakerd zijn op mentaal en emotioneel vlak. Er bestaat een groot verschil in hoe en wanneer de overgang en menopauze bij verschillende vrouwen intreed en het effect is ook zeer sterk verschillend per vrouw. Bij sommige vrouwen houdt de menstruatiecyclus bijvoorbeeld in zeer korte tijd op, terwijl dit tegenovergesteld wordt ervaren door andere vrouwen. Indien de menstruatie geleidelijk afneemt, dan is dit te merken aan het langer worden van de tussenliggende periode tussen de verschillende cycli. Ook de bloedingen nemen dan langzaam maar zeker in intensiteit af. Natuurlijk is ook via een urinetest en bijbehorend hormonaal onderzoek te achterhalen of een vrouw zich in de overgang of menopauze bevindt. Dit is vrij simpel te achterhalen met een test waarbij het follikelstimulerend hormoon (FSH) gemeten wordt. Als een vrouw een overduidelijke toename vertoont aan dit hormoon, dan is de kans zeer groot dat zij de (pre)menopauze ingedoken is. Gelukkig zijn er tegenwoordig testen beschikbaar waarmee vrouwen dit soort onderzoek tegenwoordig zelf thuis kunnen doen. Deze zijn in de gebruikelijke drogisterijen of via het internet aan te schaffen.

Wat zijn de symptomen van menopauze en wat kunnen we doen om deze symptomen te bestrijden?

Goed, zoals we net al even kort aangaven is de overgang of menopauze een fenomeen wat zeer zeker een bepaalde reputatie heeft. Deze reputatie betreft dan met name de mentale en hieraan gekoppelde emotionele staat van een vrouw. Met name bij mannen, maar ook bij vrouwen zelf, is dit een fenomeen wat niet bepaald een begrip is waarmee een populariteitwedstrijd zou kunnen worden gewonnen. Vrouwen in de overgang of menopauze staan vaak bekend om het feit dat ze mentaal erg onstabiel zijn en hierdoor emotioneel zeer explosief en overgevoelig kunnen reageren. Dit heeft menig man en ook vrouw flinke partijen hoofdpijn en pijnlijke stress bezorgd, wat natuurlijk toestanden zijn waar niemand blij van wordt. Toch is het heel begrijpelijk dat vrouwen juist in deze periode enorm emotioneel zijn en zich mentaal onstabiel voelen. Er gebeurt natuurlijk heel veel in hun lichaam en dit uit zich simpelweg ook op het mentale en emotionele vlak. De dame in kwestie dient zich aan te passen aan al deze omstandigheden en dat gaat de ene vrouw een stuk gemakkelijker af dan de andere. Dankzij het veranderen van de hormoonhuishouding doen zich symptomen voor die ‘vasomotorische symptomen’ worden genoemd en welke gepaard gaan met de beruchte opvliegers. Daarnaast gaan ze ook vaak gepaard met minder fijne en soms beangstigende hartkloppingen. De lichaamstemperatuur neemt op deze momenten toe, de vrouw in kwestie begint vaak hevig te transpireren en wordt vaak rood in het gezicht. Zoals gezegd  vertonen vrouwen in de overgang of menopauze niet alleen fysieke symptomen, maar kunnen deze ook mentaal of emotioneel zijn. Voorbeelden hiervan zijn depressie, angst, concentratiestoornissen, boosheid en woedeaanvallen. Andere mogelijk lichamelijke gevolgen vallen vaak onder de noemer urogenitale klachten. Dit zijn bijvoorbeeld atrofische vaginitis, dysurie en urge-incontinentie. Stuk voor stuk bijzonder vervelende klachten en iets waar met name mannen wel eens stil bij mogen staan, zodat ze mogelijk en hopelijk een stuk meer begrip weten op te brengen voor vrouwen in deze uitdagende situaties en levensperiode. Andere ziektebeelden waar vrouwen in postmenopauzale fase mee te maken hebben zijn botontkalking en ziekte van Alzheimer, wat te danken is aan de lage oestrogeengehaltes in het lichaam. Dit geld wonderbaarlijk genoeg met name voor vrouwen uit Europa.

menopauze

Een andere vervelend fenomeen waar veel vrouwen in de overgang en menopauze mee kampen, is de toename van lichaamsgewicht. Dit wordt mogelijk door veel vrouwen als de meest hinderlijke eigenschap van de menopauze ervaren, wat natuurlijk veel met ijdelheid te maken heeft, maar desondanks voor niemand aangenaam en wenselijk is. Toch is hier van alles tegen te doen en wat we met name in de hand hebben door er een gezonde levensstijl op na te houden. Factoren zoals veel lichaamsbeweging, gezond, rauw en vers eten, het vermijden van zoetigheden en veel ongezonde koolhydraten zijn hier zeer zeker onderdeel van. Een andere factor die hierbij heel belangrijk is, is het efficiënt herstellen van de lichamelijke hormoonbalans. Deze is vaak flink verstoord en ontregeld in de menopauze om de hierboven uitgelegde redenen. Toch is hier wel iets tegen te doen en ook nog op efficiënte wijze. We gaan verderop in het blogdeel over superfoods hier verder over uitweiden, want er bestaan namelijk een aantal zeer krachtige superfoods die optimaal herstel van de hormoonbalans weten te bewerkstelligen.

Afgezien van leeftijd bestaan er nog andere mogelijkheid waardoor vrouwen plotsklaps in de overgang terecht kunnen komen en die we nog niet besproken hebben, maar zeker niet dienen te vergeten. Dit is bijvoorbeeld dankzij chirurgische interventie, oftewel operatie. Dit houdt in praktisch opzicht in dat een vrouw bij bepaalde operaties mogelijk haar eierstokken heeft moeten laten verwijderen, waardoor het lichaam plotsklaps de overgang en/of menopauze binnentreed. Een derde mogelijkheid is door middel van vaak zware medicatie, die de werking van de eierstokken en het produceren van vruchtbare eicellen verminderd of zelfs geheel saboteert. Dit zijn de drie verschillende manieren waarop een vrouw (eventueel vervroegd) in de overgang terecht kan komen. Onder natuurlijk omstandigheden ligt de leeftijd waarop de menopauze intreed zo rond de 50 jaar, maar dit is geen vaststaand feit. Er zijn vrouwen waarbij dit al veel eerder gebeurt en ook vrouwen die jaren later pas in de overgang terecht komen. Vrouwen die eventueel een radio- of chemotherapie hebben ondergaan, treden vaak eerder de overgang of menopauze in dan anderen vrouwen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het beschadigd of ontregeld raken van de klieren in het lichaam en de daarbij behorende lichaamsfuncties die door deze zware therapieën (en bijbehorende medicatie) ontregeld zijn. Tot slot bestaat er dan ook nog zoiets als ‘premature menopauze’ en dit komt voor bij vrouwen jonger dan 40 jaar, wat bij slechts 1-2% van alle vrouwen voorkomt.

Als vrouwen ernstige menopauzale klachten ondervinden, dan is het in sommige uiterste gevallen raadzaam en mogelijk om hormoonvervangingstherapie te ondergaan. Dit is echter niet overal even gemakkelijk mogelijk en volgens meerdere onderzoeken ook zeker niet altijd even gezond voor elke patiënt. Het werd met name in de Verenigde Staten toegepast, wat als reden had dat het risico op osteoporose (botontkalking) en hart en vaatziekten hierdoor zou verminderen. In Europa was men hier een stuk terughoudender in, wat was naar aanleiding van het feit dat er onderzoeken waren gedaan die uitwezen dat er mogelijk een verhoogde kans zou ontstaan op borstkanker, hartziekten en herseninfarcten. Dat zijn natuurlijk zeer ernstige kwalen die koste wat het kost vermeden dienen te worden. Daarnaast bleken ook veel vrouwen zelf geen interesse te hebben in deze behandelmethode, omdat zij de overgang en menopauze als een normaal en natuurlijk verschijnsel zien en wensen te ervaren in hun leven. Het toedienen van kunstmatig gefabriceerde hormonen is inderdaad een erg ongezond idee en vaak geheel overbodig, of het moet mogelijk om situaties gaan waar het om leven en dood gaat, wat op dit gebied echter zelden het geval is en was. Binnen de alternatieve geneeskunst lijken zich oplossingen te bevinden die een stuk gezonder zijn en minder nadelige en schadelijke gevolgen hebben voor ons lichaam en onze geest. Yoga, meditatie, acupunctuur, reiki, pranic healing en andere behandelmethoden blijken vaak bijzonder effectief in het reduceren van gevoelens van angst, depressie, paniek, emotionele disbalans en ondersteunen tevens op krachtige wijze bij de vervelende fysieke symptomen. Acupunctuur en andere behandelmethoden hebben in vele situaties laten zien dat ze stemmingswisselingen, opvliegers, slaapproblemen, lichamelijke klachten (zoals bijv. hartkrampen en kloppingen) en andere menopauze gerelateerde problemen effectief aan kunnen pakken. De combinatie van acupunctuur en traditionele Chinese kruiden bleek ook een fantastisch oplossing te bieden voor deze symptomen en reduceerde deze vaak op krachtige wijze. De voordelen waren net zo sterk meetbaar als bij hormoontherapie, maar wel zonder de gezondheidsrisico’s die bij hormoontherapie om de hoek komen kijken.

Welke superfoods helpen effectief tegen de symptomen van menopauze?

– Maca: Maca is de absolute no.1 superfood als het gaat om het herstellen van onze hormoonspiegels. Het bezit prachtige adaptogene eigenschappen waarmee het elke disbalans in onze hormoonspiegel binnen een mum van tijd weet te herstellen. Als u bijvoorbeeld een tekort heeft aan oestrogeen, dan worden de lichaamseigen klieren door middel van de consumptie van maca tot het aanmaken van extra oestrogeen aangezet. Heeft u een teveel aan het stresshormoon cortisol, dan zal dit onmiddellijk worden verminderd dankzij de consumptie van maca. Maca heeft dankzij het bezitten van deze adaptogene eigenschappen rechtstreeks invloed op de mentale en emotionele aspecten van menopauze, want onze hormonen en de balans hierin zijn ook erg belangrijk voor hoe we ons mentaal en emotioneel voelen. Ook hier zorgt maca voor balans en brengt rust in stressvolle tijden en geeft kracht in tijden van zwakte en ziekte. Maca is namelijk ook nog eens één van de meest krachtige energiebronnen van alle superfoods op Aarde. Wilt u meer informatie over het fantastisch product maca? Dat is te vinden onder deze link op onze website.

– Kokosproducten: Onder kokosproducten vallen bijvoorbeeld kokosboter, kokos crème, kokoswater, kokosvlees en kokosolie. Al deze producten hebben een zeer gezonde uitwerking op ons lichaam en zorgen in meer of mindere mate voor efficiënt herstel van onze hormoonspiegels. Of dit nou om de hoeveelheden oestrogeen, testosteron, cortisol of andere hormonen gaat maakt niet uit. Net als maca is dit een fantastisch product voor hormoonbalans, al mist het wel de adaptogene eigenschappen die maca wel bezit. Kokosproducten zijn tevens goed voor het bestrijden van obesitas en ondersteunen een gezond cholesterol gehalte in ons bloed. Het zorgt voor gezond H.D.L cholesterol, wat een belangrijke rol speelt bij de aanmaak van hormonen. Dit is met name belangrijk in de menopauze, waarbij vaak een tekort aan lichaamseigen oestrogeen aanwezig is. Meer informatie of kokosproducten vindt u op onze website en wel onder deze link.

Pine Pollen: Pine pollen is een vrij onbekend superfood product met zeer veel voordelen voor onze gezondheid als mens. Zo is pine pollen de superfood met de allergrootste hoeveelheid testosteron van alle voedingsproducten. Zo goed als alle mensen hebben een ernstig tekort aan dit hormoon, wat voor een groot deel ondersteuning geeft op het gebied van fysieke kracht, mentaal zelfvertrouwen, moed en soortgelijke eigenschappen. Dit zijn eigenschappen waar mensen die neigen naar stemmingswisselingen, depressie, gevoelens van onzekerheid (getriggerd door het onwennig zijn in eigen lichaam) veel baat bij kunnen hebben. Ook helpt pine pollen bij het herstellen van gezonde en uitgebalanceerde cholesterolspiegels. Dit helpt onder andere hart- en vaatziekten en zwaarlijvigheid voorkomen, wat twee van de risicofactoren zijn van vrouwen in de menopauze. Verder helpt testosteron vroegtijdig oud worden voorkomen, geeft het veel kracht en energie, verhelpt concentratieproblemen, voorkomt botbeschadiging en ondersteunt de seksuele drive van ons als mens. Kortom, redenen te over om het lichaam in de menopauze met een gezonde dosis testosteron te ondersteunen, want de meeste zaken waar testosteron goed voor is, behoren allemaal tot de risicofactoren van vrouwen in de menopauze. Testosteron is een hormoon wat vrouwen ook bezitten, ondanks dat dit de meeste vrouwen totaal onbekend zal voorkomen en de hoeveelheden lager zijn als bij mannen. Ook vrouwen hebben dit hormoon nodig om goed te kunnen functioneren. Meer informatie over pine pollen en testosteron vindt u op onze website en wel onder deze link.

Andere voedingsproducten die worden aangeraden als middel tegen overgangssymptomen zijn veel groene (donkere) bladgroente, lijnzaad, rode bieten en bietensap, bonen en voeding met veel vitamine D. Vitamine D wordt tevens tot de superfoods gerekend en is ook eenvoudig weg op te nemen door veel in zonlicht te vertoeven, wat de aller gezondste vorm van vitamine D is voor een mens en een enorme boost geeft aan ons fysieke immuunsysteem. Andere superfoods die kunnen helpen bij het bestrijden van menopauze symptomen zijn bijvoorbeeld rauwe cacao en magnesiumolie. Beide helpen zeer efficiënt om botontkalking te voorkomen, wat dankzij de grote hoeveelheden aanwezig magnesium is. Magnesium is het belangrijkste mineraal voor gezonde botten, ondanks dat de westerse geneeskunst ons nog steeds probeert wijs te maken dat dit calcium is. Gezond en natuurlijk calcium speelt hier ook een belangrijke rol in, maar deze is niet zo groot en belangrijk als de rol van magnesium. Dat er veel magnesium aanwezig is in magnesiumolie spreekt voor zich, maar wist u dat er geen voedingsbron ter wereld zoveel magnesium bevat als rauwe cacao? Daarom ook zeker een aanrader om toe te voegen in uw dagelijkse smoothie of om lekker van te genieten in de vorm van verschillende soorten rauwe cacaorepen.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Heden ten dage zijn superfoods en raw food producten erg in trek en van een alsmaar groeiende populariteit aan het genieten. Dat heeft natuurlijk gevolgen en één daarvan is dat deze producten gelukkig steeds gemakkelijker te verkrijgen zijn voor de consument. Dit zowel in de gespecialiseerde raw food en superfood winkels, alsook in een steeds groter wordend aantal biologische winkels/winkelketens en natuurreformzaken. Daarnaast beginnen ook juicebars steeds vaker dit soort producten in hun smoothies en shakes te verwerken. Naast deze hier genoemde winkels is ook het internet een plek waar de groei van winkels met raw food en superfood producten bijzonder snel toeneemt. Het is voor u echter zeer zeker raadzaam om wel in de gaten te houden dat niet elk product even hoog van kwaliteit is en u daarom een stukje marktonderzoek of navraag dient te doen omtrent leveranciers, winkels en dergelijke. Wij proberen ons op dit gebied sterk te onderscheiden door alleen de allerbeste en hoogst kwalitatieve producten in onze webwinkel aan te bieden. Mocht u interesse hebben om hier eens een kijkje te nemen, dan is dat mogelijk onder de link www.superfood.nl waar u uw bestellingen natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Ons team zorgt er dan vervolgens voor dat u deze producten binnen uiterlijk 2-3 werkdagen in huis heeft en u op die manier zo snel mogelijk een stuk ondersteuning van betekenis voor uw fysieke en/of mentale welzijn mag genieten.

Share:

2 comments

  1. Geachte

    Wanneer de baarmoeder en eierstokken verwijderd zijn:
    (Je dan opvliegers hebt) menopauze bent: wat neem je dan het beste om minder symptomen te hebben, toch een leefbaar leven te hebben.

    Mvg

    Ingrid cnockaert

  2. Hallo Ingrid vraagje mijn vrouw is sinds haar 35 ste in zware meno geraakt door verwijderen van baarmoeder . Is dus nu reeds 12 jaar moest oestrogel gebruiken voor slapen gaan. Maar dit helpt niet meer sinds 6tal maand en merk al de bijkomende klachten die hierbij gepaard gaan lees ik hier .En moet nu de pil terug nemen helpt ietsjes maar niet genoeg ze verzwaard waardooor ze zich slecht voelt .Heb zelf al menu’s opgesteld met een gezonde voedingswaarde toch . Als je tips en weetjes hebt om dit te verminderen altijd welkom .gr Rolf

Geef een reactie