Het doorslaggevend belang van een gezond en goed functionerend immuunsysteem

Iedereen is wel eens ziek geweest en diegenen die dat nog niet zijn geweest, zijn in bijna alle gevallen minder dan een paar weken of maanden aanwezig op deze prachtige planeet, oftewel ze zijn nog baby. Vrijwel elk mens wordt in de eerste weken of maanden geconfronteerd met het vervelende verschijnsel ziekte. Dit leidt vaak tot bijzonder veel fysiek en mentaal ongemak en is één van de meest vervelende en vaak ook bijzonder pijnlijke ervaringen die we hier op deze planeet kunnen ondervinden.

Wat is het belang van een goed functionerend immuunsysteem?

Ondanks de grote inspanningen van vele doctoren en artsen is het de mens nog steeds niet gelukt het verschijnsel ziekte uit te bannen. In tegendeel, het lijkt wel alsof er steeds meer ziektebeelden bijkomen, want elke dag horen we wel weer van een nieuw verschijnsel wat ziekmakend is, al dan niet gepaard gaand met een moeilijke Latijnse en niet te onthouden naam. Ergens is het bijzonder typerend dat wij als moderne mens, met al onze technische mogelijkheden en vooruitgang, niet in staat blijken te zijn deze verschijnselen de baas te worden en dat steeds meer ziektebeelden de kop op blijken te steken. Dit kost op jaarbasis namelijk miljoenen mensen over de gehele wereld het leven, wat natuurlijk een zeer betreurenswaardige zaak is. Toch moet ook gezegd worden dat er ook veel vooruitgang is geboekt over de afgelopen honderden jaren. Vele ziektebeelden die vroeger onherroepelijk tot de dood leidden, zijn tegenwoordig te behandelen of zelfs te genezen. Wel moeten we hier de kanttekening bijplaatsen dat dit vaak gepaard gaat met een grote hoeveelheid farmaceutische medicijnen en aanverwante middelen die niet altijd even gezond zijn en vaak zelfs bijzonder negatieve bijwerkingen hebben. Vaak wordt hierdoor de oorspronkelijke ziekte wel aangepakt, maar verschijnen er daarnaast nieuwe ziektebeelden en is men uiteindelijk in vele gevallen net zo ver van huis of nog verder. De grote vraag die bij velen mogelijk aan de horizon opduikt is: “Hoe is het toch mogelijk dat wij als mens eigenlijk zo ziek worden, dat we niet of nauwelijks meer in staat zijn om te genezen?”. Het is deze vraag die we gaan proberen te beantwoorden in het hier gepubliceerde blog.

Het is voor iedereen die een beetje verder kijkt dan zijn of haar neus lang niet bijzonder moeilijk om met een aantal zinnige antwoorden te komen op deze vraag. Dit al helemaal met alle informatie die ons tegenwoordig via het internet ter beschikking staat. Het moge duidelijk zijn dat factoren als milieuvervuiling, straling door elektronische apparatuur, vervuiling en genetische manipulatie van ons voedsel, stress en vele andere factoren hier een zeer belangrijke rol in spelen en het juist deze factoren zijn die ervoor zorgen dat onze fysieke en mentale gezondheid flink en bijzonder effectief gesaboteerd wordt. Het is zo systematisch en komt van zoveel kanten, dat je als mens bijna zou gaan denken dat er een agenda achter zit, wat volgens velen ook het geval is. We zullen daar echter verder niet op ingaan, maar het moge duidelijk zijn dat het leven ons tegenwoordig niet gemakkelijk gemaakt wordt en het juist hieraan te danken is dat zoveel mensen tegenwoordig ziek zijn en vaak ook blijven en vaak ook sterven aan deze ziektebeelden. Er worden door ons systeem namelijk niet echt oplossingen aangeboden, maar er worden slechts middelen aangeboden die hooguit de symptomen van onze ziektebeelden bestrijden of onderdrukken en dit vaak zelfs maar tijdelijk. De oorzaak wordt echter zelden echt effectief aangepakt. Zaak dus om hier iets aan te doen en dat is waar onze eigen verantwoordelijkheid om te hoek komt kijken. Eén van die verantwoordelijkheden is het zelf inwinnen van informatie met betrekking op onze eigen gezondheid. Praktisch houdt dat in dat u niet meer alles van uw arts of specialist slikt als zoete koek, maar u hier zelf ook onderzoek naar doet. Het feit dat u dit blog leest laat zien dat u daar mee bezig en op de goede weg bent.

Wat zijn de functies van ons immuunsysteem en hoe werkt het?

De meesten onder u zullen zeker begrijpen waarom wij als mens bijzonder goed dienen te letten op het onderhouden van een gezond immuunsysteem. Dit voorkomt namelijk vele vervelende gevolgen voor zowel lichaam als geest en dan met name met betrekking op ziekte. We leven tegenwoordig in tijden waarin bijzonder veel mensen ziek zijn en er elke dag wel nieuwe soorten ziekten lijken te ontstaan. Het hek lijkt wel van de dam en het is voor veel mensen ook bijzonder verontrustend om dit soort signalen dagelijks in onze maatschappij tegen te komen. Ziekten met de meest bizarre namen en verschijnselen duiken aan alle kanten van ons op en vaak blijven de antwoorden en geneeswijzen lang uit of worden zelfs nooit gevonden, zoals het zelfs met een flink aantal bekende ziektebeelden toch ook al jaren of warempel al decennia lang gaat. We hoeven dan alleen maar de voorbeelden van kanker en HIV erbij te halen en iedereen zal begrijpen wat we hier bedoelen. Wat bij het aanhalen van met name het laatste ziektebeeld ook bij velen bekend is, is het feit dat het hier om een ziektebeeld gaat wat teert op een verzwakt en niet goed functionerend immuunsysteem. HIV of Aids is een ziektebeeld wat juist dankzij het verzwakte immuunsysteem in ons lichaam een kans heeft om dit lichaam ziek te maken of uiteindelijk zelfs te doden. Het is juist het falen van het immuunsysteem wat er voor zorgt dat ons lichaam vatbaar wordt voor een grote reeks aan ziektebeelden. Deze ziekten worden normaal door ons immuunsysteem afgeslagen, maar bij het falen van ons immuunsysteem, zoals bij Aids het geval is, zorgt ervoor dat zelfs een minder complex ziektebeeld vaak tot de dood kan leiden. Uit zo’n voorbeeld mogen duidelijk worden hoe belangrijk het is voor ons lichaam om een goed functionerend immuunsysteem te hebben en hier op dagelijkse basis aan te werken.

We kunnen hieruit afleiden dat ons immuunsysteem, ook wel afweersysteem genoemd, de meest belangrijke factor is in het behouden van een goede fysieke en ook mentale gezondheid. Nu is het woord immuunsysteem een woord waar bijna ieder mens wel mee bekend is, maar wat het precies is en hoe dit immuunsysteem werkt is lang niet iedereen even duidelijk. Dat is dan ook de reden waarom we ons hier in eerste instantie een stuk in gaan verdiepen. Het is voor onze gezondheid namelijk van essentieel belang om in ieder geval een stuk basale kennis in huis te hebben over de werking van dit immuunsysteem, zodat we zelf kunnen ingrijpen als er geen andere raad of hulp voor handen is. We kunnen als eerste stellen dat ons fysieke immuunsysteem een verdedigingsmechanisme van het lichaam is wat ons dient te beschermen tegen aanvallen van ziektemakers, ook wel pathogenen genaamd. Dit is de eerste functie van ons immuunsysteem. Onder pathogenen worden bijvoorbeeld allerlei soorten bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en andere ziektemakers verstaan. Dit zijn externe bronnen die ons lichaam kunnen aanvallen en ziek maken. Daarnaast is ons lichamelijke immuunsysteem ook verantwoordelijk voor het bestrijden van interne problemen, zoals bij mensen met auto-immuunziekten het geval is. Bij deze mensen faalt het immuunsysteem en valt dit immuunsysteem als het ware het eigen lichaam aan. Een gezond immuunsysteem doet dit niet en weet het falen van cellen, organen en andere lichaamsdelen op te sporen en te corrigeren. Ook dit is een zeer belangrijke taak van ons immuunsysteem.

Ons immuunsysteem is een systeem van cellen en moleculen die nauw samenwerken om elke vorm van ziekte effectief in de kiem te smoren en op die manier ziekte te voorkomen. Erg belangrijk hierbij en tevens een derde hoofdfunctie van het immuunsysteem, is het feit dat ons lichaam onderscheid weet te maken tussen eigen lichaamstissue en organismen en tissue wat niet in ons lichaam thuis hoort. Een probleem wat ons lichaam en immuunsysteem hierbij mogelijk kan ondervinden, is het feit dat veel pathogenen zich snel weten aan te passen aan ons lichaam en immuunsysteem, waardoor detectie en neutralisatie van de ziekteverwekker een stuk moeilijker of soms zelfs onmogelijk wordt. Gelukkig heeft ons lichaam meerdere en verschillende lagen die werkzaam zijn binnen het afweersysteem om zulke situaties te voorkomen. Dit is opgebouwd uit zoveel verschillende aspecten, lagen en mechanismes, dat het niet voor niets is dat zelfs onze best opgeleide artsen en doctoren vaak door de bomen het bos niet meer zien. Zaken als het functioneren van klieren, hypersensitiviteit, zelf regenererend en helend vermogen, antilichamen, hormonale afscheiding, cellulaire barrières en  adaptief immuunsysteem zijn dan maar een paar termen die om de hoek komen kijken in een oneindig lijkende rij met moeilijke woorden en complexe systemen die binnen ons lichaam werkzaam zijn. Samen vormen al deze systemen ons immuun- of afweersysteem en bieden ons, indien dit systeem goed functioneert, een zeer krachtige bescherming tegen allerlei verschillende soorten bacteriën, virussen, schimmels, parasieten en andere ziektemakers. Ook helpt ons immuunsysteem om de afvalstoffen en zieke lichaamscellen op te ruimen en af te voeren, om op die manier ziekte te voorkomen. Dit gehele systeem wordt dus het immuunsysteem genoemd en draagt bij aan het zelfherstellende vermogen, wat elk lichaam onder normale en gezonde omstandigheden bezit.

Het immuunsysteem kan vervolgens worden onderverdeeld in twee verschillende delen en wel het ‘aspecifieke’ (aangeboren) en het ‘adaptieve’ (verworven) deel. De termen lijkt voor zichzelf te spreken al is het mogelijk interessant om toe te voegen dat het aspecifieke deel snel werkzaam is in het lichaam, maar minder specifiek ingaat op de klachten die een pathogeen veroorzaakt in het lichaam. Het werkt dus op een algemener en minder gespecificeerd niveau dan het adaptieve deel van ons immuunsysteem. Dit laatste deel past zich namelijk aan de pathogeen aan, waardoor het lichaam vaak langduriger en effectiever beschermt is tegen deze pathogeen. Het immuunsysteem van de meeste multi-cellulaire wezens, waar de mens ook onder valt, bezit dus een stuk aangeboren immuniteit voor ziekten. Deze bestaat uit een reeks vooraf (grotendeels genetisch) geprogrammeerde reacties op ziekteverwekkers die gedurende het hele leven van het organisme actief zijn. Oftewel ons immuunsysteem blijft deze programmering en reacties op ziektewekkers ons gehele leven behouden. Wel is het zaak om op andere vlakken te zorgen dat we ons immuunsysteem krachtig onderbouwen en dit is bijvoorbeeld te doen door het consumeren van gezonde rauwe voeding, superfoods en andere supplementen. Voeding is mogelijk de allerbelangrijkste en tevens meest gemakkelijke en comfortabele manier waarop wij zelf een sterke bijdrage kunnen leveren aan het onderhouden van een gezond immuunsysteem. Andere mogelijkheden hiervoor zijn veel lichaamsbeweging (yoga, hardlopen, martial arts, etc.), meditatie en allerlei energetische healing methodes (reiki, pranic healing, quantum touch, etc.).

Welke superfoods ondersteunen mijn immuunsysteem op krachtige wijze en op welke manier doen ze dat?

In dit deel gaan we dieper in op een aantal superfoods en hun werking in relatie tot onze fysieke en mentale gezondheid. Omdat in principe zo goed als alle superfoods in meer of mindere mate een fantastische en krachtige bijdrage leveren aan het welzijn van ons immuunsysteem en het onmogelijk is om over alle superfoods informatie te geven in dit blog, hebben we ons beperkt tot een viertal groepen of producten die naar ons idee het meest krachtige zijn in de ondersteuning van het immuunsysteem. Daaronder hebben we nog kort een rijtje andere uiterst krachtige producten vermeld die tevens een zeer sterk en positief effect hebben op uw immuunsysteem. We willen u voor het welzijn van uw immuunsysteem vooral opmerkzaam maken op de volgende producten:

Medicinale Paddenstoelen: Deze eerst genoemde groep is mogelijk de groep met de meeste potentie (samen met de algen) wat betreft het ondersteunen van een effectief werkend immuunsysteem. Het bijzondere aan medicinale paddenstoelen (zoals Cordyceps, Agaricus, Maitake, Lion’s Mane, Chaga, Coriolus, Reishi en anderen) is dat ze werkelijk overladen zijn met zeer bijzondere voedingsstoffen die bijzonder zelden in deze vormen in andere voedingsproducten voorkomen. Het zijn met name de uiterst krachtige polysachariden in deze medicinale paddenstoelen die een ongelofelijk positief effect hebben op de werking van ons immuunsysteem. Door de werking van de aanwezige polysachariden en bèta-glucanen in deze paddenstoelen worden onder andere NK-cellen en T-cellen krachtig geactiveerd in ons lichaam. Deze cellen vormen een zeer belangrijk onderdeel van ons immuunsysteem en zijn zelfs in staat om cel mutatie, kanker, auto-immuunziekten, chronische ziekten en vele andere hinderlijke en vaak moeilijk te genezen ziektebeelden effectief aan te pakken. Met name de genezingspercentages voor vele soorten kanker liggen bijzonder hoog met deze paddenstoelen en deze lopen met name in Japan, China en Korea op tot percentages tussen de 40-95%. Dit vaak zelfs in terminale fase. Het moge uit dit soort voorbeelden duidelijk zijn hoe krachtig dit soort voedingsmiddelen zijn in het ondersteunen van ons immuunsysteem.

Algen: Onder deze groep vallen chlorella, spirulina, marine fytoplankton en de AFA alg. Deze algen (de meeste andere algen zijn giftig en dus ongezond) zijn een ongelofelijk rijke bron aan voedingsstoffen, die ons lichaam voorzien van eigenlijk alles wat maar op dagelijkse basis nodig is om ons lichaam effectief te voeden en aan te sterken. De variatie in voedingsstoffen bestaat uit bizarre hoeveelheden vitaminen, mineralen, sporenelementen, aminozuren, essentiële vetzuren (met name omega-3), enzymen, koolhydraten, eiwitten, polysachariden en antioxidanten. Het bijzondere aan deze voedingsgroep is dat het hier om oer voedsel gaat. Algen zijn namelijk de oudste levensvorm op aarde en hun voedingswaarde wordt eigenlijk door niets op deze planeet overtroffen. Ze worden dan ook, samen met medicinale paddenstoelen, gezien als de meest krachtige en voedingsrijke producten voor het ondersteunen van ons immuunsysteem. Een paar uitzonderlijke voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid die deze algen bieden om bijvoorbeeld het lichaam te herstellen van de schade van radioactiviteit. Dit is niet alleen mogelijk door het aanwezig zijn van grote hoeveelheden jodium in algen, maar komt tevens door het vermogen wat deze algen hebben om ons D.N.A. en R.N.A. te herstellen in ons lichaam. Dit is een vrijwel unieke eigenschap die maar door zeer weinig andere voedingsbronnen wordt geëvenaard. Daarnaast is jodium zeer zeldzaam in voedingsbronnen in het westen en wel uiterst noodzakelijk voor ons als mens. Het wordt niet voor niets aan zout toegevoegd en is met name erg belangrijk voor het goed functioneren van onze schildklier, die een zeer belangrijke rol speelt in onze hormoonhuishouding en ondersteuning van het fysieke immuunsysteem. Kortom, algen zijn eigenlijk een verplichting in ons dagelijkse voedingspatroon.

Bessen: Bessen (zoals Inca bessen, goji bessen, maqui bessen, camu camu bessen en vele andere soorten) zijn overheerlijk en bij zo goed als iedereen wel bekend. Ze komen voor in een zeer groot aantal variaties en ieder continent heeft hier zo wel een aantal specialiteiten in aan te bieden die ter plekke voorkomen. Bessen staan bekend om het feit dat ze een flinke hoeveelheid vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen bevatten, maar het feit dat ze zo overladen zijn met antioxidanten is mogelijk wel het meest belangrijke aspect met betrekking tot het ondersteunen van een krachtig en effectief immuunsysteem. Het zijn namelijk deze antioxidanten die ons lichaam op krachtige wijze beschermen tegen één van de of mogelijk zelfs de meest gevreesde ziekte in onze westerse wereld, oftewel kanker. Kanker is een ziekte die kan met name dankzij een ongezond eetpatroon en andere ongezonde zaken zoals vervuiling en stress kan voortwoekeren in ons lichaam. Ons lichaam vecht hier normaal effectief tegen en het zijn onder andere de eerder genoemde NK-cellen en T-cellen die dit doen in ons lichaam. Daarnaast zijn antioxidanten één van de meest belangrijke bouwstoffen om cel mutatie en kankervorming in ons lichaam te voorkomen. Ze stoppen namelijk de werking van de zogenaamde vrije zuurstofradicalen op zeer effectieve wijze. De werking van deze vrije radicalen is desastreus voor ons lichaam en het effect hiervan is te vergelijken met de werking van zuurstof op verschillende soorten metaal, zoals bijvoorbeeld met ijzer het geval is. Dit verschijnsel kennen we onder de naam roest en iedereen kent wel het vernietigende effect wat roest op ijzer en andere metaalsoorten heeft. Dit voorbeeld geeft een overduidelijk beeld van het effect van deze vrije radicalen en hun werking in ons lichaam, die hiermee te vergelijken is. Ze tasten de celstructuur aan van onze organen en ons D.N.A. en zijn hierdoor zeer gevaarlijk voor ons lichaam. Het eten van veel bessen is dus een ideale manier om de werking van deze vrije radicalen te saboteren en stop te zetten, om vervolgens op die manier ons immuunsysteem op effectieve wijze te ondersteunen.

Bijenproducten: Bijenproducten (rauwe honing, bijenpollen, propolis en koninginnengelei ook wel royal jelly’ genaamd) staan vaak alleen bekend om het feit dat ze lekker zijn, wat dan met name geld voor honing. Dat ze ook bijzonder gezond en rijk aan voedingsstoffen zijn is vaak minder bekend bij de meeste mensen. Toch gaat het hier om een aantal zeer bijzondere en uiterst krachtige voedingsbronnen. Het zijn met name voor mensen die in de winter last hebben van een verzwakt immuunsysteem ideale en zeer krachtige producten wat betreft het  op peil houden van dit immuunsysteem. Bijenproducten bezitten namelijk een ongelofelijk arsenaal aan voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen, sporenelementen, aminozuren, essentiële vetzuren, eiwitten, polysachariden, enzymen, koolhydraten en antioxidanten. Om een voorbeeld te noemen, bijenpollen bevat zo bijvoorbeeld alle 19 essentiële aminozuren die ons lichaam nodig heeft. Dit is eigenlijk ongeëvenaard in welk ander voedingsproduct dan ook. Verder bezitten deze producten met name een zeer krachtige en gezonde werking met betrekking op onze luchtwegen. Het zijn de luchtwegen die er in de koudere maanden en winter flink van langs krijgen en vaak leiden tot allerlei vervelende ziekteverschijnselen zoals verkoudheid, griep, bronchitis, longontstekingen en andere aandoeningen van onze luchtwegen. Verder bezitten deze bronnen ook een grote hoeveelheid B-vitamines, die met name voor ons mentale afweersysteem (doordat B-vitamines onze hersenchemie voor een groot deel reguleren) en kracht van groot belang zijn. Bijenpollen en royal jelly zijn daarnaast twee van de zeer weinige bronnen aan opneembare vitamine B12, waar bijna elk mens een ernstig tekort aan heeft en wat tot veel fysieke zowel als mentale klachten kan leiden. Royal jelly wordt daarnaast als één van de meest krachtige superfoods ter wereld beschouwd als het gaat om het activeren en ondersteunen van een gezond en goed werkend immuunsysteem.

We zijn daarmee aangekomen bij het einde van dit blogdeel en hopen dat u er wat van opgestoken heeft. Zoals gezegd bestaan er nog veel meer fantastische superfood producten die uiterst krachtig zijn voor het onderbouwen van ons immuunsysteem. We hebben er in dit blog echter voor gekozen de meest krachtige en tevens ook betaalbare producten te vermelden, zodat u hier eens mee kunt gaan experimenteren en kunt kijken wat het effect van deze middelen op uw fysieke weerstand en immuunsysteem is. Lees hiervoor natuurlijk wel de bijsluiters en informeer u grondig voor u tot het gebruik van deze middelen overgaat. Dit is niet altijd zonder risico’s en u dient hiervan op de hoogte te zijn. Dit geld met name voor de medicinale paddenstoelen, maar geld in principe natuurlijk voor elke superfood en voedingssupplement. Tot slot willen we hier nog een klein rijtje met andere superfoods vermelden, die tevens een zeer krachtige en positieve uitwerking hebben op uw immuunsysteem. Dit zijn de volgende producten:

– Aloë Vera.
– Ginseng.
– Hennepzaad.
– Kokosproducten (boter, crème, olie en water).
– Noni.
– Rauwe Cacao.
– Vitamine D.

Waar kan ik deze bijzondere superfoods kopen?

De hier genoemde superfoods zijn over het algemeen niet voor iedereen even gemakkelijk verkrijgbaar, al hangt dit af van de topografische positie van u als lezer. In de grotere steden van de randstad hebben de meeste mensen een goede kans om een gespecialiseerde raw food & superfood winkel tegen te komen, wat met name in Amsterdam het geval is. Buiten de randstad wordt dit al snel moeilijker, al zijn er tegenwoordig gelukkig steeds meer biologische winkels en natuurreformzaken die zich specialiseren in al dit soort producten. Ook een aantal drogisterijen volgen dit voorbeeld succesvol op. Dit biedt gelukkig steeds meer mogelijkheden voor u als consument, wat natuurlijk een prachtig gevolg is van de bewustwording met betrekking op gezonde voeding die wereldwijd hoe langer hoe sterker wordt. Gevolg daarvan is dat ook op het internet tegenwoordig een groot arsenaal aan winkels met raw food en superfood producten te vinden is. We willen u er echter wel op wijzen dat u er goed aan doet u eerst grondig te informeren over uw winkel of leverancier, omdat lang niet elke internetwinkel even zuivere en hoog kwalitatieve producten verkoopt. Ook worden vaak verschillende productiemethoden gebruikt die de voedingswaarde van de producten ernstig schade toebrengen. Daarnaast neemt niet elke leverancier en distributeur het zo nauw met de kwaliteit van de producten als blijkt dat de inkoop elders goedkoper gedaan kan worden, om op die manier de winstmarges flink op te schroeven. Het is daarom raadzaam soms wat meer geld uit te geven, om op die manier echt een goed kwaliteitsproduct in  huis te halen. Dit zodat u uw gezondheid op effectieve wijze kunt beïnvloeden en ondersteunen. Dit is ondertussen al jarenlang onze prioriteit en een speerpunt binnen onze bedrijfsvoering en we mogen ons dan ook verheugen op een uiterst tevreden klantenkring die weet dat ze bij ons alleen de allerbeste en hoogste kwaliteit aan raw food en superfood producten aangeboden krijgen. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, dan kunt u onze webwinkel vinden onder de www.superfood.nl link waar natuurlijk al u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze bestellingen binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

 

Share:

Geef een antwoord