Het belang van scherpe concentratie, helder denkvermogen en een goed geheugen

Ieder mens kent de verschijnselen wel van concentratieverlies, een vertroebeld denkvermogen en mogelijk ook van een slecht werkend geheugen. Deze verschijnselen leiden tot vervelende momenten in ons leven, waar we het liefst aan proberen te ontkomen.

Niemand geniet van een gebrek aan concentratie, verminderd denkvermogen en geheugenverlies en al helemaal niet als dit gebeurt op zeer ongelegen momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens een examen. Om dit soort verschijnselen in ons leven te proberen te voorkomen zijn een aantal zaken natuurlijk belangrijk. Doorslaggevende factoren met betrekking op deze verschijnselen zijn bijvoorbeeld rust en slaap, energieniveaus, voeding en andere elementen die onze hersenfuncties zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. We kunnen dan bijvoorbeeld nog denken aan verschijnselen als vervuiling en straling, zowel radioactief als straling van allerlei draadloze elektronische apparatuur. We zullen ons daarom in dit blog een stuk gaan verdiepen in de invloed van deze factoren op onze hersenfuncties en hoe we ons tegen de vaak negatieve verschijnselen van deze factoren kunnen beschermen. Eén van de manieren waarop we dat kunnen doen is door middel van gezonde voeding. Ons blog is er daarom natuurlijk ook op gericht om u als consument een idee te geven omtrent de raw food en superfood producten die geschikt zijn om onze hersenfuncties en capaciteiten te beschermen of zo nodig zelfs een extra boost te geven. Ook het laatste is mogelijk en is natuurlijk ideaal voor mensen die onder grote mentale prestatiedruk staan, zoals in tijden van examens het geval is. We gaan verder in dit blog dieper in op dit soort producten en hun fantastische werking, maar gaan nu eerst eens kijken hoe het mogelijk is dat concentratieverlies, een verminderd denkvermogen en eventueel geheugenverlies tot stand kan komen.

Al deze verschijnselen hebben allereerst vaak te maken met een ernstig verlies en gebrek aan energie. Energie is essentieel voor het behouden van onze concentratie, een helder denkvermogen en een goed werkend geheugen, alsook voor het goed functioneren van ons fysieke lichaam. Eigenlijk is er niets waartoe we in staat zijn zonder de juiste hoeveelheden energie. Zoals iedereen mogelijk weet, bestaat alles om ons heen, zelfs wij zelf, uit pure energie. Toch is niet al die energie altijd even gemakkelijk beschikbaar, wat te maken heeft met het feit dat veel energiesoorten eerst omgezet dienen te worden in de juiste vorm, voordat de energie die ergens in aanwezig is ook daadwerkelijk beschikbaar wordt. Het meest voordehand liggende voorbeeld binnen de context van al onze blogs is natuurlijk voeding. Voeding, in welke vorm dan ook, dient eerst door het lichaam verteerd te worden, voor deze voeding vervolgens omgezet wordt in energie voor het lichaam. Het is deze energie die onze organen aanzet tot het verrichten van hun functies en de hersenen zijn daar natuurlijk slechts één voorbeeld van. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat onze hersenen als één van onze meest belangrijke en vitale organen wordt beschouwd. Samen met het hart kunnen we onze hersenen als de twee meest belangrijke organen van ons lichaam beschouwen.

De hersenen worden ook wel het ‘brein’ genoemd en vormen een zeer belangrijk deel van ons centrale zenuwstelsel. Onze hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatie verwerkende orgaan in ons lichaam, al zijn er onderhand veel theorieën en aanwijzingen dat ons hart ook een belangrijk deel speelt bij deze functies. Hoe dan ook, wat meer dan duidelijk is, is het feit dat ons concentratievermogen, ons denkvermogen en ons geheugen in onze hersenen aanwezig is en dat het dus van zeer groot belang is dat onze hersenen goed opereren als we willen dat deze mentale eigenschappen goed en gezond functioneren. Onze hersenen zijn volgens vele wetenschappers mogelijk de meest complexe structuur in het gehele universum en deze structuur lijkt zelfs als twee druppels water op de structuur van het universum. De hersenen zijn een zeer complex orgaan van miljarden en nog eens miljarden verschillende zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd. Elk neuron staat via een groot aantal verbindingen (neurotransmitters) in verbinding met andere neuronen en samen vormen ze een ongelofelijk complexe structuur die zijn weerga eigenlijk niet kent. Hierdoor zijn onze hersenen niet alleen erg belangrijk voor een gezond functionerend concentratievermogen, denkvermogen en geheugen, maar zijn tevens verantwoordelijk voor beweging, cognitie (bewustzijn), emotie, ademhaling, bloeddruk en vele andere fysieke en mentale functies binnen ons lichaam. Het moge daarom duidelijk zijn dat we bijzonder goed op onze hersenen dienen te passen en tevens zeer voorzichtig dienen te zijn. Dit met name in relatie tot onze voeding en het blootstaan aan grote hoeveelheden straling, waar eigenlijk zo goed als elk mens dagelijks mee wordt geconfronteerd. Met name mobiele telefonie is één van de allergrootste bedreigingen voor onze hersenen. Dit onder andere omdat na het maximaal bellen van 2 minuten de zogenaamde bloed-brein-barrière wordt doorbroken. Simpel gesteld is dit een barrière die uw hersenen beschermt tegen gifstoffen die aanwezig zijn in onze bloedbaan. Ons lichaam krijgt deze gifstoffen binnen via factoren zoals milieu vervuiling, roken, het drinken van alcohol, medicatie, voeding en andere oorzaken. Onze hersenen zijn normaliter beschermd tegen deze gifstoffen door de bloed-brein-barrière en deze gifstoffen kunnen hierdoor onmogelijk onze hersenen binnendringen en beschadigen. Deze gifstoffen kunnen onder ‘normale’ omstandigheden (zonder langer dan 2 minuten te bellen met een mobiele telefoon of DECT toestel) wel andere organen aantasten, maar dit geld niet voor onze hersenen. Helaas wordt dit beschermingsmechanisme waar ons lichaam zo mooi mee is uitgerust volledig om zeep geholpen door onze moderne mobiele telefonie. Hoe moderner het toestel, hoe groter en sterker het stralingsveld en hoe gevaarlijker zo’n toestel wordt voor onze fysieke en mentale gezondheid. Uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat de bloed-brein-barrière bij moderne mobiele en DECT toestellen rond ongeveer 2 minuten bel tijd doorbroken wordt. Vanaf dat moment komen dus alle gifstoffen in uw bloedbaan ook in uw hersenen terecht. Gaat u maar eens na wat daar de effecten voor het functioneren van uw hersenen van zijn!

Wat kan me helpen om me beter te concentreren, helderder te denken en mijn geheugen prestaties te verbeteren?

Na het lezen van de hierboven gesteld vraag, komen er mogelijk vele tips en trucs te boven bij vele lezers van onze blogs. Iedereen heeft wel een periode meegemaakt in zijn of haar leven, waarin het tijd was voor verschillende examens of andere inspannende mentale prestaties van ons gevraagd werden. Dit kan bijvoorbeeld zijn na het aannemen van een nieuwe baan, waarbij met veel nieuwe systemen en begrippen moet worden gewerkt. Op zo’n moment is het zeer wenselijk om ons als mens goed te kunnen concentreren en een helder denkvermogen en goed werkend geheugen te hebben. Zonder deze gezond werkende functies worden  nieuwe banen, examens en soortgelijke uitdagingen al vaak een onmogelijke missie. Velen hebben op dit soort momenten dan ook naar hulp gezocht en deze vaak gevonden in allerlei verschillende tips en trucs om het concentratievermogen en geheugen aan te scherpen, mogelijk in combinatie met veel rust en eventueel zelfs verschillende therapieën. Dit hangt natuurlijk allemaal af van de ernst van de uitdaging en van de situatie waarin de desbetreffende persoon zich bevindt. Verder zijn er naast deze tips en trucs natuurlijk nog een aantal factoren belangrijk voor het verkrijgen en behouden van gezonde hersenfuncties. We zullen de drie belangrijkste zaken opnoemen, die u zelf kunt ondernemen voor optimale hersenfuncties.

1)     Het voorkomen van grote hoeveelheden stress en fysieke en mentale oververmoeidheid.

2)     Het zorgen voor voldoende fysieke beweging.

3)     Het aangaan van gezonde mentale uitdagingen in het leven.

4)     Het beoefenen van allerlei tips & trucs om het geheugen aan te scherpen.

5)     Het consumeren van zuiveren voeding in combinatie met superfoods die uw hersenfuncties krachtig ondersteunen en mogelijk zelfs verbeteren.

Zoals hierboven vermeld, is de eerste belangrijke factor het voorkomen van grote hoeveelheden stress en oververmoeidheid. Dit zijn de twee grootste veroorzakers van concentratie problemen, slecht functionerend denkvermogen en een goed geheugen. Deze factoren zijn uiterst belangrijk en het voorkomen hiervan is essentieel voor een gezond functioneren van onze hersenen en tevens van ons lichaam. Iedereen kan zich wel voorstellen hoe moeilijk het is om zich te concentreren op momenten van oververmoeidheid. Of probeert u zich maar eens kleine pietluttige details van iets te herinneren op een moment van zeer intense stress, zoals bijvoorbeeld bij een ongeluk het geval kan zijn. U heeft een goeie kans dat u er absoluut niet opkomt, terwijl het u zomaar weer te binnen schiet als u een paar uur later een stuk meer ontspannen op de bank bent neergezakt. Dit zijn slechts kleine voorbeelden van hoe dit soort factoren een grote invloed hebben op het functioneren van onze hersenen.

Verder bestaan er een zeer grote hoeveelheid oefeningen en trucs om ons concentratie- en denkvermogen en geheugen te verbeteren. De hoeveelheid oefeningen op dit gebied zijn bijna niet meer te tellen, maar we zullen in dit blog een aantal duidelijke voorbeelden geven om u een beetje een indruk te geven van de mogelijkheden.

Visualisatie: Dit is een manier waarop mensen getraind worden om een beeld te creëren bij zaken die ze willen onthouden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een boodschappenlijst te onthouden, door ons te visualiseren dat we door de keuken lopen en ons zo te herinneren wat er zo aangevuld moet worden. Dit is natuurlijk wel alleen mogelijk als we dit ook eerst  visueel hebben gecheckt in de keuken. De truc zit juist in het eerst visueel waarnemen en het vervolgens door middel van deze beelden te herinneren.

Het ezelsbruggetje: Dit is een manier waarop mensen verbanden creeëren die er eest niet waren en waar het ezelsbruggetje bij helpt. Een voorbeeld hiervan is het woord ‘FRIPS’. Dit staat voor alle landen waar men een taal spreekt die afgeleid is van het Latijns. Dit zijn Frankrijk, Roemenië, Italië, Portugal en Spanje.

Herhaling: Dit is mogelijk de minst populaire vorm van het vergroten van het geheugen en werd vroeger wel ‘geheugen stampen’ genoemd. Het komt er simpelweg op neer dat de te onthouden stof net zo vaak wordt herhaald, totdat deze onthouden wordt. Dit is een methode die bij lang niet iedereen werkt en vaak veel tijd kost, maar ook in veel gevallen de enige manier blijkt om iets te onthouden, met name als de andere methodes het laten afweten.

Een verhaal maken: Sommige mensen gebruiken de truc waarbij ze een compleet verhaal maken rondom de zaken die ze wensen te onthouden. Risico is dat het verhaal te lang wordt en hierdoor zaken vergeten worden. Verder is het natuurlijk ook mogelijk het korter te houden en de te onthouden zaken in een paar zinnen te verbinden.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden uit een lange rij tips en trucs die mensen gebruiken voor het verbeteren van hun concentratie, denkvermogen en geheugen. Daarnaast zijn dit soort trucs natuurlijk erg handig, maar zijn er andere zaken die nog veel belangrijker zijn voor het goed werken van onze hersenen. Een tweetal andere zeer belangrijke factoren zijn de volgenden:

Zorg voor genoeg fysieke beweging: Het is voor het goed functioneren van onze hersenen uiterst belangrijk om te zorgen voor genoeg fysieke beweging. Het principe werkt heel simpel. Onze hersenen hebben zuurstof nodig. Door fysieke beweging te ondergaan krijgt ons lichaam meer zuurstof ter beschikking en dus ook meer zuurstof voor onze hersenen. Ook zorgt fysieke beweging voor een gezonde en goede bloedsomloop. Onze hersenen gaan ook hierdoor beter functioneren, zodat ons concentratie- en denkvermogen en tevens ons geheugen weer beter en optimaal gaan functioneren.

Zoek geestelijke uitdagingen op: Natuurlijk is het zo dat iemand die graag een mentale uitdaging aangaat, vaak beter werkende hersenfuncties heeft. Eén van de grootste vijanden van een  set goed werkende hersens is mentale luiheid. Mensen die mentaal lui zijn en uitdagingen uit de weg gaan, zullen op alle mentale vlakken een stuk minder scoren dan mensen die graag een uitdaging aangaan op het mentale vlak. Ook hier geld dat training resultaat oplevert, net zoals dat voor het trainen van het fysieke lichaam geld. Het jammere is dat met name in onze tijden mentale luiheid een veel voorkomend verschijnsel is, wat mogelijk veel te maken heeft met het feit dat mensen dag en nacht blootstaan aan over-stimulatie van hun zenuwnetwerk. Dit komt onder andere door alle elektronische en met name alle draadloze apparatuur.

Zorg voor genoeg ontspanning: Met name in tijden waarin we onder grote mentale en/of fysieke druk staan, is het zeer belangrijk om uit te rusten en te ontspannen. Velen onder ons handelen echter tegenovergesteld en bezorgen zichzelf in dit soort tijden alleen maar extra stress, door zich over alles nog veel drukker te maken dan eigenlijk nodig is. Hierdoor schieten cortisol (stresshormoon) levels als een gek omhoog en is het hek van de dam voor we het doorhebben. Rust en ontspanning is een absolute must in tijden van grote druk en is het enige wat kan zorgen voor een gezonde balans tussen druk(te) en rust!

Goed, we gaan dit blogdeel afsluiten, want het moge onderhand duidelijk zijn wat we zelf kunnen doen aan het verkrijgen van een verbeterd geheugen, concentratie- en denkvermogen. We gaan daarom over tot het laatste deel van ons blog, waarin we een aantal fantastische superfoods en hun positieve werking op onze hersenfuncties gaan bespreken. Ook dit is een prachtige manier waarop we onze hersenfuncties op een krachtige en effectieve manier kunnen ondersteunen!

Welke superfoods zijn goede keuzes voor het verbeteren en versterken van mijn hersenfuncties?

In dit laatste blogdeel gaan we de belangrijkste superfoods vermelden, samen met de bijbehorende positieve eigenschappen in relatie tot onze hersenfuncties. We gaan er wat dat betreft niet lang om heen draaien en beginnen direct met de eerste superfood in deze categorie brain foods:

1)     Brain On: is gemaakt van de oergezonde AFA algen. Deze bezitten bijzonder veel proteïne wat één van de belangrijkste bouwstoffen is voor een goed uitgebalanceerde hersenchemie. Daarnaast heeft deze alg een zeer bijzonder effect op ons zenuwstelsel, waar onze hersenen voor een groot deel uit bestaan. Dit is met name dankzij de grote hoeveelheid aanwezige onverzadigde vetzuren, die essentieel zijn voor een gezond functionerend zenuwstelsel. Verder heeft deze alg tijdens veelvuldig onderzoek duidelijk laten zien de hypofyse, de hypothalamus en de epifyse klieren te stimuleren. Hierdoor wordt Brain On als een zeer krachtig tonicum voor onze hersenen beschouwd. Hieronder staan de resultaten uit deze onderzoeken kort opgenoemd.

 • Een scherpere focus en een toegenomen mentale weerbaarheid.
 • Een verbeterde werking van zowel het lange als korte termijn-geheugen.
 • Een groter probleemoplossend vermogen.
 • Een toename in creatief denkvermogen.
 • Een betere droomherinnering na het ontwaken.
 • Een toename van het algeheel welzijn.
 • Een toegenomen visualisatie-vermogen.
 • Een toename van de synchronisatie tussen beide hersenhelften.
 • Een toegenomen vermogen om sneller en gemakkelijker de alfa-staat te bereiken bij meditatie.
 • Een verbetering in gezondheid en vermindering van symptomen bij mensen met A.D.H.D. en A.D.D.

2)     Lion’s Mane: is een medicinale paddenstoel met een zeer positieve en krachtige werking op ons centrale zenuwsysteem en hersenen. De paddenstoel staat met name in het verre Oosten al eeuwenlang bekend als een tonicum voor onze zenuwen en hersenen, met sterk ontspannende, ondersteunende en helende kwaliteiten. Daarnaast bezit Lion’s Mane volgens modern onderzoek de bijzonder kwaliteit om wat wel ‘nerve growth factor’ (N.G.F.) genoemd wordt positief te stimuleren.  N.G.F. is een herseneiwit wat zorgt voor de groei van sensorische neuronen in onze hersenen. Uit dit onderzoek kwam tevens naar voren dat Lion’s Mane mogelijk de eigenschappen en nutriënten bezit, waardoor het mogelijk is beschadigde delen van ons zenuwnetwerk en onze hersenen weer te laten herstellen. Ook leek dit onderzoek uit te wijzen dat er zelfs nieuwe zenuwbanen werden aangelegd na consumptie van Lion’s Mane. Wetenschappelijk is dit alles nog niet geheel bevestigd, maar het lijkt erop dat Lion’s Mane hiermee een revolutie teweeg brengt in de medische wereld, want dit werd tot op heden altijd voor onmogelijk gehouden. Onderzoek laat tevens zien dat Lion’s Mane mogelijk kan helpen  om de progressie van degeneratieve ziektebeelden een halt toe te roepen. Ziektebeelden als Parkinson, Alzheimer, dementie en anderen zouden hiermee mogelijk in de toekomst totaal kunnen worden uitgebannen. Dit is mogelijk dankzij het verbeteren en het versnellen van de signaaloverdracht in ons zenuwstelsel, wat natuurlijk uniek en zeer bijzonder aan deze medische paddenstoel is.

3)     Chlorella & Spirulina: zijn echt oer voedsel en bevatten bijzonder veel onverzadigde vetzuren (omega-3, omega-6 en omega-9). Dit is één van de belangrijkste brandstoffen voor onze hersenen. Het zijn deze onverzadigde vetzuren die de brandstof vormen voor ons gehele zenuwnetwerk. Zonder deze vetzuren (met name omega-3) kan ons zenuwnetwerk niet functioneren, want het is juist dit gezonde vet wat zorgt dat de signaaloverdracht van minuscule elektronische impulsen mogelijk is binnen ons zenuwnetwerk. Het zijn deze impulsen die zorgen voor de activatie van het zenuwnetwerk en die daarmee dus mede voor onze hersenactiviteit zorgen.

4)     Citroen en kokosproducten: Deze producten bevatten allemaal een grote hoeveelheid zogenaamde elektrolyten. Zoals het woord mogelijk sommigen onder u al doet vermoeden, gaat het hier om een nutriënt wat inderdaad goed is voor ons zenuwstelsel. Dit omdat de aanwezige elektrolyten in citroen en kokosproducten zorgen voor een verbeterde signaaloverdracht in ons zenuwnetwerk. Elektronische signaaloverdracht wordt verbeterd door deze elektrolyten. Hierdoor wordt onze hersenactiviteit positief gestimuleerd en aangewakkerd, wat natuurlijk perfect is voor een verhoogd concentratievermogen, denkvermogen en verbeterde geheugen functies.

5)     Bijenpollen, lecithine granulaat en hennepzaad: bezitten veel lecithine vitamine B en/of vitamine E Deze zijn allemaal erg belangrijk voor onze hersenen en het reguleren van een gezonde hersenchemie. Verder bezit hennepzaad veel omega-3 vetzuren, die ideaal zijn als brandstof voor ons zenuwnetwerk, waar onze hersenen voor een groot deel uit bestaan. Bijenpollen en lecithine granulaat bezitten erg veel B-vitamines. Bijenpollen bezit zelfs vitamine B12, een essentiële voedingsstof voor het bestrijden van depressie, neerslachtigheid en andere mentale stoornissen.

We beperken ons in dit blog tot deze 5 superfoods, maar kunnen hier nog wel het één en ander aan informatie aan toevoegen. Zoals vele lezers mogelijk weten, zijn met name de B-vitamines ook van groot belang voor onze hersenen. Met name vitamine B12, maar ook de andere B-vitamines spelen een grote rol in onze hersenchemie en huishouding. Zo is, zoals we net ook al even kort vermeld hebben, uit onderzoek gebleken dat depressieve en neerslachtige mensen altijd een gebrek aan vitamine B12 (en vaak ook aan andere B-vitaminen) vertonen. Hetzelfde geld voor mensen die dementie en soortgelijke verschijnselen vertonen. Daarom is het raadzaam om te zorgen voor extra supplementatie met vitamine B12 en andere B-vitaminen. Het consumeren van natuurlijke bronnen met B-vitaminen en met name met vitamine B12 is natuurlijk nog beter. Helaas is dit met name voor de vegetariërs en veganisten minder gemakkelijk, omdat er geen plantaardige bronnen zijn waaruit wij zelf vitamine B12 kunnen opnemen. Dit heeft te maken met het feit dat ons lichaam hiervoor niet de juiste enzymen bezit, ondanks het feit dat er vaak genoeg vitamine B12 aanwezig is in plantaardige voedingsbronnen. Bijenproducten zijn wel een zeer goede bron voor B-vitaminen en zelfs voor vitamine B12. Veganisten dienen echter een supplement aan te schaffen, omdat er verder geen mogelijkheden zijn om aan de benodigde vitamine B12 te komen, behalve uit dierlijke producten. Verder bevatten veel fruitsoorten ook B-vitaminen en dat geld met name voor alle soorten bessen, al zijn de soorten aanwezige B-vitamine vaak verschillend per bessensoort. Mocht u geïnteresseerd zijn in onze blogs over B-vitaminen en vitamine B12, dan vindt u meer gespecialiseerde blogs over deze onderwerpen onder de volgende links:

B-vitaminen

Vitamine B12

Een ander essentieel nutriënt voor onze hersenen zijn dus de eerder genoemde onverzadigde vetzuren (omega-3, omega-6 en omega-9). Deze zijn zeer essentieel voor een goed geheugen en concentratie vermogen en worden aangetroffen in allerlei verschillende soorten zaden, noten, pitten en peulvruchten. Ook komen ze veelvuldig voor in alle soorten eetbare algen. U vindt meer informatie over omega-3 vetzuren in ons gespecialiseerde blog. Dit is te vinden onder deze link op onze website. Tot slot sluiten we af met het nieuws dat recente onderzoeken onder Duitse schoolkinderen overduidelijk lieten zien hoe de toename in consumptie van met name omega-3 en omega-6 vetzuren binnen een korte periode van 4-6 weken al leidde tot een toename van 15-40% concentratie- en geheugenvermogen onder kinderen in de leeftijd tussen 6-14 jaar. Dat zijn getallen die er niet om liegen en duidelijk een verband laten zien tussen gezonde voeding en onze mentale prestaties als mens. Het is juist daarom dat wij het nodig vonden een blog aan dit onderwerp te wijden, om op deze manier u als lezer en consument duidelijk te maken dat dit zaken zijn die u zelf in de hand heeft of naar uw hand kunt zetten. Neem daarom het roer in eigen handen, let goed op uw voeding, schaf indien nodig de juiste superfoods aan en zorg daarmee voor een optimale mentale en fysieke gezondheid en prestaties!

Share:

10 comments

 1. Your’s is a point of view where real intgllieence shines through.

 2. Dintotdeauna eu am zis că poetul este o fiinţă deosebită, acea fiinţă care răscoleşte cu tandreţe simţuri, din gânduri sublime aduc vrajă în lumea cuvântului şi pun stăpânire pe inimi.Ce bucurie că sunt!Apreciere deosebită, Sofy!

 3. A local cop left his firearm in a public bathroom a couple of years back and after a news report on the missing weapon the story disappeared. Never found out if any disciplinary action was taken although many months later another newspaper blurb reported that the weapon was recovered eventually at the scene of a crime.

 4. Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 5. It’s genuinely very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I just use
  internet for that reason, and take the hottest news.

 6. *omg* ich bin gerade sprachlos :DIch freue mich riesiiiiiiiiiig!! Der Stempel ist so niedlich :))Vielen, vielen Dank liebe Katharina!!Glg Anja

 7. all these judges even if completely uninformed about the eligibility issue ,can go home a spend a few hours online and figure out that SHOULD they allow discovery or indeed ,any hearing on the plaintiff's merits ,they will be opening a can of worms that would almost CERTAINLY end with their OWN court being the one that put America's historic "first black POTUS on the road to federal prison .the easy way out is to bleat "no standing " like all the other squirming ,gutless quislings before them .

 8. Ik koop altijd mn Chlorella en Spirulina tabletten en poeder bij het Superfoodcentre.nl
  De small Bulk en voordeelverpakkingen van Big Food zijn echt hele goede aanbiedingen als het gaat om spirulina poeder, Spirulina tabletten en Spirulina capsules . Je koopt 1kg voor groothandelsprijzen , dus als je het regelmatig gebruikt raad ik dit ten zeerste aan. Ook de chlorella poeder en chlorella tabletten zijn verkrijgbaar als small bulk 1kg verpakkingen.

Laat een antwoord achter aan http://www.bluehillhouseofpizza.net/ Reactie annuleren