Het belang van een gezonde hoeveelheid energie voor lichaam en geest

In de tijden waarin we tegenwoordig met ons allen leven is het voor veel mensen helaas een maar al te herkenbaar verschijnsel om een behoorlijk gebrek aan energie te hebben voor de dagelijks te verrichten fysieke en mentale taken. Het is een typisch verschijnsel voor onze moderne tijden, waarin mensen eigenlijk opgejaagd worden als dieren om de hele dag maar te presteren en nog meer te presteren, totdat ze aan het einde van de dag uitgemergeld terug mogen naar hun hokken, om daar een paar uurtjes tot rust te komen, voor ze de volgende dag weer het hok uit mogen om opnieuw voor hun baas te gaan presteren, die er uiteindelijk met de vruchten van al het harde werk vandoor gaat.

Welke factoren zijn allemaal van invloed op mijn fysieke en mentale energieniveau?

Het klinkt misschien wat crue, maar onze maatschappij is tegenwoordig hoe langer hoe meer haar menselijke gezicht aan het verliezen en vele mensen beleven onze consumptie en productiemaatschappij onderhand op deze manier. Natuurlijk is dit wel iets waar we als mensen zelf wat aan kunnen doen en we dienen er natuurlijk niemand mee om onszelf en anderen te laten geloven dat we hier geen enkele invloed op uit kunnen oefenen. Zaak is echter wel dat het belangrijk is voor ieder mens om zijn of haar leven eens goed onder het vergrootglas te leggen en om te kijken wat mogelijk de oorzaken kunnen zijn van een ernstig gebrek aan levensenergie en zogenaamde ‘lust for life’. Zonder deze ‘lust for life’ wordt het leven namelijk wel erg zwaar en uitzichtloos en daarom is het dan ook van groot belang om te zorgen dat ons lichaam en onze geest genoeg energie geleverd krijgen voor hun dagelijkse taken die ze te verrichten hebben. We willen tenslotte voorkomen dat we ons zowel fysiek als mentaal onderuit gehaald voelen en op die manier belanden in cycli van fysiek uitgeput en ziek zijn en mentaal neerslachtigheid of zelfs depressies te moeten ondergaan. Dat zijn zeer onwenselijke situaties en allemaal gevolg van slecht onderhouden energieniveaus.

Dit hier besproken ‘gebrek-aan-energie’ verschijnsel heeft een flink aantal oorzaken waar we een aantal uit gaan lichten en nader onder de loep gaan nemen. Het is een verschijnsel wat veel mensen gebukt doet gaan onder grote zorgen en lasten, want er zijn steeds meer mensen die vaak bij het opstaan niet weten hoe ze het einde van de dag moeten halen. Althans, dat geld voor de meesten die de mogelijkheden van gezonde voeding, raw foods, superfoods en supplementen nog niet ontdekt en geprobeerd hebben.  Het moge duidelijk zijn dat er vele oorzaken zijn die onze dagelijkse hoeveelheden energie beïnvloeden, maar het moge tevens duidelijk zijn dat met name voeding één van de meest gemakkelijk te bereiken en meest effectieve bronnen aan energie is en dit een factor is in ons leven waar we zelf heel veel invloed op uit kunnen oefenen. Meer vaak dan op de andere factoren die tevens oorzaak zijn voor het uitputten van onze fysieke en mentale energie voorraden. Daarom is het ook het meest zinvol om met name op de consumptie van onze voeding te letten, om op die manier te zorgen voor een zo’n uitgebalanceerd mogelijk dieet wat past bij onze fysieke en mentale energiebehoeftes. We zullen hier nu een aantal factoren noemen die van grote invloed zijn op onze energie niveaus. Dit zijn bijvoorbeeld de volgende factoren:

Onze voeding heeft te weinig voedingsstoffen om ons de benodigde hoeveelheden energie te leveren die we op dagelijkse basis nodig hebben. Hierdoor missen we de meest essentiële manier om ons lichaam dagelijks van de juiste hoeveelheden energie te voorzien. Geen wonder dat we ons vaak zo leeg en futloos voelen!

Door grote druk die we dagelijks ondervinden op onze werkplek, door de sociale druk waar we vaak onder staan en door de druk van allerlei verplichtingen leiden veel mensen aan een enorm gebrek aan energie om dit soort taken op een menselijke en gezonde manier op te kunnen brengen. We worden eigenlijk constant uitgeput om op het uiterste rek-punt van ons kunnen te leven en branden hierdoor bijna letterlijk op (burn-out).

Onze leefomstandigheden zijn onderhand zo kunstmatig en vervreemd van de natuur geworden, dat deze bijzonder veel energie van ons lichaam en onze geest vragen. De verhouding is hierin dermate zoek waardoor veel mensen tegenwoordig verschijnselen kennen zoals overspannen zijn, burn-out syndroom of verschillende fysieke en mentale ziektebeelden hebben die zich ontwikkelen naar aanleiding van een ernstig tekort aan gezonde energie.

Door alle vervuiling in ons milieu, door straling en door het niet meer dagelijks in contact treden met de natuur, welke een natuurlijke bron van gezonde energie is, worden we dagelijks energetisch belaagd door allerlei zaken die ons uit ons evenwicht trekken als mens. Daarnaast wordt de krachtigste bron van gezonde energie (de natuur) hoe langer hoe vaker gemeden in onze kunstmatig gecreëerde wereld, waardoor nog maar bijzonder weinig mensen genoeg contact met de natuur hebben.

Het moge uit bovenstaande voorbeelden duidelijk zijn dat ons leven van tegenwoordig niet meer plaats vindt onder de meest ideale en natuurlijke omstandigheden. Zoals gesteld zijn er nogal wat kunstmatige, chemische en andere onnatuurlijke factoren die een stevige en vaak zeer negatieve invloed hebben op ons leven als mens. Met name het feit dat we dag en nacht omgeven zijn met een kunstmatige wereld die grotendeels gecreëerd is uit allerlei onnatuurlijke materialen, zorgt voor een zeer krachtige verstoring van onze energieniveaus. Normaliter leeft een mens onder natuurlijke omstandigheden en heeft een mens (en elk levend wezen) regelmatig contact met het bio-energetische veld van Moeder Aarde. Hiermee komen we als mens sterk mee in contact als we veel in de natuur aanwezig zijn. Het allerbeste hiervoor is door met onze blote handen en voeten contact met dit elektromagnetische veld van Moeder Aarde te maken. Dit doen we dus door de Aarde aan te raken met onze blote handen en voeten. Ieder mens zal zich na een dag ontspannen en genieten in de natuur opgeladen voelen en kan duidelijk een verschil bespeuren tussen de momenten voor hij of zij de natuur introk en daarna. Er is geen mens die deze voordelen aan het opladen in de natuur niet kan bespeuren, al gebeurt dit natuurlijk vaak onbewust. Omdat wij als mens eigenlijk dag en nacht omgeven zijn met huizen, kantoren, winkels, auto’s, snelwegen, industrieterreinen, mobiele telefoons, dect-toestellen, draadloze computer games, bluetooth apparatuur, magnetronovens, computers, laptoppen, tv’s en allerlei andersoortige elektronische en draadloze apparatuur, worden we dag en nacht gebombardeerd met allerlei frequenties en signalen die onze rust en energieniveaus verstoren en aantasten. We worden overladen met signalen die ons constant blootstellen aan allerlei prikkels die voorkomen dat we ons opnieuw in alle rust kunnen opladen met nieuwe frisse energie. Het is daarom van het allergrootste belang om te zorgen dat we ons verbinden met de natuur als we willen dat onze energieniveaus worden hersteld naar gezonde levels. Gaat u maar na, waarom gaan mensen naar rust- en kuuroorden als ze overspannen zijn? En wat zien we in dit soort oorden wat de belangrijkste ingrediënten zijn van dit soort oorden? Dat zijn natuur en rust. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het is een algemeen bekend feit dat met name rust in de natuur één van de snelste herstelmethodes is wat het regenereren van gezonde energie betreft. Hierdoor wordt ziekte ook op een zeer effectieve manier bestreden, want ziekte hangt natuurlijk nauw samen met een gebrek aan gezonde levensenergie.

Eigenlijk is er natuurlijk nog een derde factor zeer belangrijk bij dit soort zaken en in de net genoemde kuuroorden,  al wordt er helaas lang niet overal op de juiste manier aandacht aan geschonken op deze plekken. De derde factor is natuurlijke voeding en ook deze is onlosmakelijk verbonden met Moeder Natuur. Onze geliefde Aarde is tenslotte de bron van alle voeding voor ons als mens op deze planeet. Zoals we eerder al aangeven hebben we niet op alle omstandigheden in ons leven evenveel invloed, maar voeding is toch wel één van de makkelijkst te beïnvloeden factoren lijkt ons. We gaan ons daarom in het volgende blogdeel eens verdiepen in de ware betekenis en invloed van voeding op ons lichaam, geest en de daarbij behorende energieniveaus.

Op welke manier beïnvloed voeding mijn fysieke en mentale welzijn en energieniveaus?

Zoals de meeste mensen vast wel uit eigen ervaring weten of zich herinneren, hebben verschillende soorten voeding ook verschillende uitwerkingen op ons lichaam en onze geest. Zo zijn er middelen bekend die ervoor zorgen dat we energie krijgen en zijn er ook middelen die ervoor zorgen dat we ons juist ontspannen. Sommige middelen zorgen voor een toegenomen gevoel van verbondenheid en een verhoogd bewustzijn, terwijl weer andere voedingsbronnen zorgen voor een gevoel van fysieke en seksuele opwinding. Kortom, onze voeding en de middelen die wij als mens consumeren hebben nogal wat invloed op ons lichaam en onze geest. Het effect is alleen bij sommige middelen duidelijker dan bij andere middelen, maar ze doen allemaal hun werk, of u het nou merkt of niet. Zo zijn er dus vele voedingsmiddelen die ons dagelijks voorzien van de benodigde hoeveelheden energie voor onze fysieke en mentale taken die we tevens op dagelijkse basis uitvoeren. Eén van de eerste zaken die we willen noemen in verband met energiegebrek is het feit dat veel mensen te weinig (gezuiverd) water drinken. Het is uit uitvoerig onderzoek in Duitsland gebleken dat wij als mens minimaal 1 liter water per 30kg lichaamsgewicht dienen te drinken. Op het moment dat we dit niet doen zorgt een 1% tekort aan geconsumeerd water al voor een 15% afname in prestaties door zowel ons lichaam als onze geest. Het is daarom van uiterst groot belang om te zorgen dat wij genoeg gezond vocht consumeren. Dat kan ook in de vorm van smoothies, lassies, shakes, thee en andere gezonde dranken, maar let u erop dat u ook met name zoveel mogelijk gezond en gezuiverd water consumeert. Dit zal drastisch bijdragen aan uw gezondheid en energieniveaus!

Om terug te keren naar onze voeding kunnen we stellen dat onze dagelijkse voeding bestaat uit meerdere soorten nutriënten, waarvan een aantal verantwoordelijk zijn voor onze energieniveaus. Dit zijn met name de aanwezige koolhydraten, natuurlijke suikers, vetten en eiwitten, oftewel proteïnen. Het zijn deze bouwstoffen die de basis vormen van onze energievoorraad en deze dienen in de juiste verhoudingen te worden ingenomen. U kunt zich vast wel voorstellen wat de gevolgen zijn als ons lichaam blootstaat aan teveel vetten, koolhydraten of suikers, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in ziektebeelden als obesitas, hart- en vaatziekten en suikerziekte. Toch heeft ons lichaam deze stoffen nodig, want zo leveren koolhydraten overduidelijk energie aan ons lichaam. Deze zijn bijvoorbeeld rijkelijk aanwezig in granen, aardappelen, rijst en peulvruchten om maar een paar voorbeelden te noemen. Ondanks de misverstanden hierover, is het niet mogelijk om van koolhydraten aan te komen. Wat wel mogelijk is, is om aan te komen van de calorieën die in dezelfde voedingsbronnen aanwezig zijn. Dit is wel iets waar u op dient te letten en wat afgestemd dient te worden op uw dagelijkse behoeftes aan energie. Als u meer calorieën binnenkrijgt dan u dagelijks verbrand, dan is het zeer waarschijnlijk dat u flink in gewicht gaat toenemen. Let er daarom op dat u dagelijks ook genoeg beweging krijgt. Eiwitten of proteïne zijn ook erg voedzaam als energiebron voor het lichaam. Proteïne is bijvoorbeeld nodig voor ons spierweefsel om hun werk te kunnen doen en om eventueel te kunnen groeien bij extra inspanning, zoals vaak met training of zwaar werk het geval is. Het lichaam heeft dan echt proteïne nodig om deze spieren te voeden met energie, omdat het lichaam anders deze energie uit het lichaam zelf moet onttrekken, wat natuurlijk zeer onwenselijk is als u al extra zwaar werk heeft of stevig aan het trainen bent. U wilt zichzelf juist fit voelen na gezond trainen en wilt voorkomen dat het lichaam zichzelf hierdoor uitput en opbrandt. Tot slot komen we bij de eerder genoemde suikers uit en we willen er hier nadrukkelijk op hameren dat het zeer belangrijk is dat het lichaam gevoed wordt met natuurlijke suikers en dat dit gedaan wordt met mate. Suikers kunnen zowel een constructieve als destructieve werking op het lichaam hebben, wat van twee hoofdfactoren afhangt. Dat zijn:

1)     De suikervorm: De suikers dienen van natuurlijke bronnen afkomstig te zijn. Het dient koste wat het kost voorkomen worden dat we als mens kunstmatige suikervormen consumeren. Dit omdat uit uitvoerig onderzoek overduidelijk gebleken is dat elke kunstmatige suikervorm kankerverwekkend is en daarnaast vele andere ziektebeelden en gezondheidsproblemen veroorzaken.

2)     De mate van consumptie: Suikers, in welke vorm dan ook, dienen met mate geconsumeerd te worden. Dit heeft meerdere redenen, maar het verkrijgen en behouden van een gezonde pH-balans in het lichaam is hier mogelijk de belangrijkste van. De pH-waarde van ons lichaam is van doorslaggevend belang voor onze gezondheid. De consumptie van teveel suikers kan deze pH-waarde sterk ontregelen en negatief beïnvloeden.

Verder zal het de meeste mensen ongetwijfeld duidelijk zijn dat suikers een positieve invloed hebben op onze energieniveaus, althans de natuurlijke suikers. De kunstmatig gefabriceerde suikers geven ook een zogenaamde ‘sugar rush’, maar deze leveren vaak zeer vervelende en schadelijke bijverschijnselen op. De meest bekende daarvan is de dip in energie die altijd volgt op de kunstmatige sugar rush. Andere voorbeelden zijn gevoelens van depressiviteit, agressie, onrust, lusteloosheid en gelijksoortige gevoelens en emoties. Natuurlijke suikers geven deze bijverschijnselen niet en leveren een uitgebalanceerde en gezonde boost aan energie. Met name in combinatie met proteïne en gezonde koolhydraten worden ze veel gebruikt door fanatieke sporters. Dit vaak in de vorm van zelfgemaakte smoothies en andere energiedrinks. Veel van deze overheerlijke en zeer energierijke smoothies worden gemaakt met behulp van raw food en superfood producten. Op onze website staan heel veel van dit soort recepten vermeld. We zullen in het laatste blogdeel dieper ingaan op een aantal van deze producten en gaan met name ook kijken in hoeverre en op welke wijze deze ons lichaam voorzien van de benodigde hoeveelheden energie in ons dagelijkse leven.

De top 5 van superfoods voor meer fysieke en mentale energie

We zijn daarmee aangekomen bij de laatste paragraaf van dit blog en zoals gewoonlijk in onze laatste serie aan blogs, gaan we ons hier verdiepen in een aantal speciale superfood producten. In dit geval hebben we een top vijf opgesteld van de meest bijzonder producten op dit gebied, althans naar onze mening en inzichten. De meningen kunnen hier over verdeeld zijn, dus we doen geen beweringen dat het hier gaat om de perfecte top vijf, maar naar ons idee is dit een redelijk waarheidsgetrouwe top vijf. Deze top drie bestaat dus uit superfoods voor het verkrijgen van een flinke extra dosis energie voor zowel lichaam als geest en bestaat uit de volgende superfoods:

Maca.
Guarana
Groene Koffie.
Ginseng.
Rauwe Cacao.

Natuurlijk zijn er nog veel meer superfoods bekend die een flinke bijdrage leveren aan onze dagelijkse energievoorraad. Enkele voorbeelden hiervan zijn Inca bessen, goji bessen, spirulina, chlorella, quinoa, ormus supergreens, vitamineral greens, terrestris tribulus, elk antler, E3 renew me, proteïnepoeders en nog vele, vele andere prachtige producten. We willen ons echter beperken tot een top vijf, want het is helaas onmogelijk ze hier allemaal te bespreken. Daarnaast kunnen we met een gerust hart stellen dat deze vijf met kop en schouders boven de rest uitsteken en met name om de energieleverende kwaliteiten die ze bezitten geconsumeerd worden. We gaan daarom beginnen met het 1e product in deze rij.

Maca: is een product afkomstig uit Peru. Het gaat hier om de wortel van de maca plant, die al eeuwenlang om haar specifieke eigenschappen wordt geconsumeerd door de plaatselijke bevolking. Eén van de hoofdredenen van consumptie van maca in deze gebieden is het feit dat maca bijzonder krachtige energie levert voor het fysieke lichaam. Dit is reden waarom de plaatselijke boeren maca consumeren tijdens hun zware werk in het Andesgebergte. Andere zaken waar maca voor zorgt is het reguleren van ons hormonale systeem. Door dit perfect uit te balanceren krijgt het lichaam tevens extra energie ter beschikking, die anders verloren gaat binnen het lichaam in een poging deze hormonale disbalans te corrigeren. Dankzij deze eigenschap van maca komt er dus extra energie vrij in ons lichaam die we voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Een laatste manier waarop maca duidelijk een toename in energie laat zien is op het gebied van seksuele energie. Maca laat duidelijk een toename in libido zien bij alle consumenten, wat zelfs door dieren geld. Ook laat maca duidelijk een toename in concentratievermogen, denkvermogen, geheugen en andere hersenactiviteiten zien en is dus overduidelijke een fantastische bron voor energie, toepasbaar en effectief op vele vlakken.

Guarana: is een middel wat met name in de jaren 90 ineens sterk aan populariteit toenam in de westerse landen. Dit had te maken met de hype die omtrent dit middel werd gecreëerd in de party-scene, gestimuleerd door de guarana producten die verkocht werden in zogenaamde smartshops. Dit middel werd natuurlijk niet voor niets zo populair onder party liefhebbers, wat te maken had met het feit dat guarana enorme hoeveelheden energie levert aan het lichaam. Een ideaal middel voor elke danser die me alle liefde van de wereld de hele nacht door wilde dansen en dit wilde doen zonder hiervoor schadelijke middelen te moeten innemen. Dat dit middel niet alleen geschikt is voor lange nachten dansen moge ondertussen duidelijk blijken uit het feit dat guarana tegenwoordig ook in elke zichzelf respecterende raw food en superfood shop te koop ligt. Naast het leveren van grote hoeveelheden energie aan ons lichaam, zorgt guarana net als maca tevens voor een verhoogde mentale capaciteiten, zoals voor een verhoogd concentratievermogen, een zeer helder denkvermogen, grotere alertheid van geest en een scherp werkend geheugen. Dit maakt guarana tot een fantastisch middel in tijden van grote fysieke en mentale inspanning, zoals bijvoorbeeld vaak bij examens of bij het werken op een nieuwe baan het geval is. De extra mentale druk die in zulke gevallen op ons rust wordt met groter gemak opgevangen na het gebruik van guarana.

Groene koffie: is het bekende koffieproduct, maar dan voordat de bonen worden geroosterd. Dit is de rauwe variant van de welbekende koffiebonen, zonder dat deze op enige manier bewerkt zijn, waardoor een groot deel van de voedingsstoffen verloren gaat. Iedereen is wel bekend met de werking van koffie en hoe dit product een flinke boost aan energie kan geven op elk gewenst moment. Vaak wordt het als opkikkertje op het werk gebruikt, om te zorgen voor de nodige hoeveelheid fysieke en vaak ook mentale energie die nodig is voor het werk wat nog op ons ligt te wachten. Groene koffie heeft precies dezelfde voordelen voor onze energieniveaus als bewerkte koffie, maar heeft minder nadelen, zoals de mate van verslaving die optreed bij het consumeren van bewerkte koffieproducten. Ook leidt de consumptie van teveel bewerkte koffieproducten tot een te hoge bloeddruk en maagzweren, welke beide natuurlijk zeer onwenselijk zijn. Het zijn met name ook de goedkopere koffiesoorten die gebruik maken van de ‘Coffea canaphora’ koffieplant, die vaak tot maar liefst 70% meer cafeïne bevat dan de duurdere soorten. Echte kwaliteit groene koffie wordt gemaakt van de ‘Coffea arabica’ plant. Deze zorgt juist voor een verlaging van onze bloeddruk en helpt ons lichaam om op gezonde wijze energie te verkrijgen. Dit doet het door het aanwezige cafeïnezuur. Dit zuur zorgt voor het vrijmaken van vetzuren uit onze vetlagen, waardoor dit wordt omgezet in energie. Hierdoor worden onze energieniveaus omhoog gepompt, terwijl overtollig vet wordt verbrand. Ideaal dus om die extra kilo’s meteen kwijt te raken! Ook zorgt groene koffie voor een sterke toename in helder denkvermogen, geheugenkracht en concentratievermogen.

Ginseng: is met name in het verre oosten al eeuwenlang een zeer bekend tonicum voor lichaam en geest. Ginseng staat met name dankzij de traditionele Chinese kruidenkunst al vele eeuwen bekend als middel wat krachtige ondersteuning biedt voor het welzijn van lichaam en geest. Ginseng staat niet alleen bekend als een krachtig energetisch tonicum, maar heeft tevens de reputatie om negatieve en ongezonde energieën uit ons lichaam af te kunnen drijven. Daarnaast is ginseng een weldaad voor ons fysieke afweersysteem en levert het een uiterst krachtige ondersteuning tegen het binnendringen en vormen van allerlei ziektebronnen. Ginseng bestaat voor een zeer groot deel uit stoffen die ook wel bekend staan onder de naam ‘ginsenosiden’. Uit zowel klassieke als moderne onderzoeken is duidelijk gebleken dat deze stoffen een enorme hoeveelheid kracht en weerstand geven aan ons lichaam en hierdoor ons fysieke uithoudingsvermogen aanzienlijk toeneemt. Ook blijkt het mentale vermogen door consumptie van ginseng toe te nemen en nemen concentratievermogen, helder denkvermogen, geheugencapaciteit en andere cognitieve geheugenfuncties toe door regelmatige consumptie van ginseng.

Rauwe Cacao: is een product wat met name in de wereld van raw food en superfood liefhebbers bekend staat als een zeer aangename en smaakvolle energiebron. Bijna iedereen is gek op cacao en cacaoproducten en het is dan ook niet verwonderlijk dat dit mogelijk de meest populaire superfood bron is voor het verkrijgen van snel beschikbare en gezonde energie voor zowel lichaam als geest. Rauwe cacao staat niet alleen bekend om het feit dat het een verhoogd energieniveau creëert in ons lichaam, maar staat met name ook bekend om de voordelen die het op energetisch niveau voor onze hersenen en denkvermogen heeft. Rauwe cacao bezit namelijk precies die vitaminen en nutriënten die onze hersenen nodig hebben voor een optimaal werkend concentratievermogen, helder denkvermogen, geheugencapaciteit en andere (cognitieve) hersenfuncties. Daarnaast bevat rauwe cacao tevens de stoffen tryptofaan en serotonine welke beiden verantwoordelijk zijn voor sterke gevoelens van geluk, liefde, euforie en andere zeer positieve mentale en emotionele gewaarwordingen. Mogelijk is het de combinatie van een oergezonde energiebron met deze andere zeer aangename effecten op ons mentale en emotionele welzijn die rauwe cacao tot de meest populaire energiebron maken van alle superfoods!

Zoals u uit deze stukken kunt opmaken zijn deze hier vermeldde superfoods zeer krachtige bronnen aan energie voor lichaam en geest. Het staat buiten alle twijfel dat deze producten werkzaam zijn, wat wij zelf en vele andere met ons door middel van eigen ervaring ondervonden hebben. Dezelfde conclusie komt voort uit veelvuldig onderzoek wat over de gehele wereld naar deze middelen gedaan is. Wij durven deze middelen dan ook van harte aan te raden, al waarschuwen wij er wel voor dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen gezondheid en uzelf uitvoerig dient te informeren en eventueel met een arts dient te overleggen voor u overgaat tot de mogelijk dagelijkse consumptie van dit soort producten. Niet elk product is geheel vrij van risico’s of bijverschijnselen, wat zeker geld als dagelijkse doseringen worden overschreden. Ook Moeder Natuur kent producten die ons ziek kunnen maken of zelfs kunnen doden. Overleg daarom bij twijfel met een arts, een natuurgeneeskundige of een specialist op dit gebied.

Share:

Geef een antwoord