Hart- en vaatziekten voorkomen met superfoods

Mogelijk zijn vele mensen in ons land tegenwoordig bekend met het feit, dat de hoeveelheid mensen die de laatste decennia aan hart- en vaatziekten zijn gestorven, enorm is toegenomen in vergelijking met de jaren en decennia daarvoor. Het is met name sinds de industriële revolutie heeft plaatsgevonden, dat we een enorme toename zien in sterftegevallen door hart- en vaatziekten. Daar komt nog eens bovenop dat met name de laatste 20-30 jaar dit getal nog eens verveelvoudigt is ten opzichte van het begin van deze eeuw.

Welke soorten ziekten vallen allemaal onder hart- en vaatziekten?

Hart- en vaatziekten zijn, samen met kanker, de absolute nummer één doodsoorzaak door ziekte in de westerse wereld en dit geld tevens voor ons land. Dit zijn schrikbarende feiten, met name als we stilstaan bij de oorzaken en tot de uiteindelijke conclusie komen dat het niet zo hoeft te zijn. Sterker nog, het overgrote deel van de mensen die sterven aan hart- en vaatziekten hadden vaak nog vele jaren kunnen leven als ze er een andere levensstijl op na hadden gehouden. Deze heeft dan met name betrekking op de volgende drie factoren:

1)     Een verandering van  het voedingspatroon.

2)     Het in grotere mate fysiek actief zijn van het lichaam.

3)     Het stoppen met roken, drinken van alcohol en het consumeren van andere verslavende middelen.

De drie hierboven vermeldde factoren zijn van doorslaggevende betekenis voor een ieder die wil voorkomen dat hij of zij het risico loopt op verschillende soorten hart- en vaatziekten. Zoals gezegd bestaan hart- en vaatziekten dus uit verschillende ziektebeelden. Laten we eens een kijkje nemen om welke ziektebeelden het precies gaat en wat de wetenschap ons kan vertellen over hart- en vaatziekten. Om te beginnen hebben we hier eerst het lijstje met de meest bekende en een aantal minder bekende hart- en vaatziekten voor u opgesomd.

– Aderverkalking (atherosclerose of atheromatose): De gevolgen van aderverkalking zijn pas merkbaar na lange tijd, maar kunnen zeer ernstig zijn.

Aderverkalking kan vervolgens leiden tot de volgende ziektebeelden en doodsoorzaken:

– Hartinfarct: Een hartinfarct wordt veroorzaakt door een verhinderde doorbloeding van de hartspier ten gevolge van atherosclerose.
– Beroerte:
Een beroerte of herseninfarct is het optreden van hersenschade door een plots afsluiten van de bloedtoevoer.
– Etalagebenen:
Etalagebenen ontstaan door afsluiting van de bloedtoevoer naar de benen.

Andere hart- en vaatziekten zijn:

– Aneurysma: Een aneurysma is een uitstulping van de wand van een bloedvat. Een scheuring kan zeer ernstige gevolgen hebben voor onze gezondheid.
– Hartfalen:
Het hart is niet meer in staat om het lichaam op afdoende wijze te voorzien van bloed en zuurstof. Voorbeelden hiervan zijn hartklepbeschadiging of aangeboren afwijkingen van het hart.
– Hartritmestoornissen:
Onregelmatige hartslag of aritmie, wat erg gevaarlijk kan zijn met ver rijkende gevolgen.
– Hypertensie: Als de bloeddruk te hoog is spreekt men ook wel van hypertensie.
– Pre-hypertensie:
Pre-hypertensie is een voorbode voor de ontwikkeling van hypertensie.
– Gemaskeerde hypertensie: Dit is het optreden van normale bloeddruk tijdens een bezoek aan de arts, terwijl men in het dagelijkse leven hypertensie heeft.
– Pulmonaire Hypertensie:
Hoge bloeddruk in de kleine bloedsomloop is een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en dodelijke gevolgen kan hebben.
Witte Jas Hypertensie: Witte Jassen hypertensie is een fenomeen waarbij men een hoge bloeddruk heeft als men bij de arts is, wat vaak door spanning wordt veroorzaakt.
– Hypercholesterolemie:
Het aanwezig zijn van te hoge cholesterol gehaltes kan ernstige en dodelijke gevolgen hebben.
– Longembolieën:
Een gevolg van trombose wat tijdig dient te worden geconstateerd, omdat de dood als onherroepelijk gevolg optreed als dit ziektebeeld niet tijdig wordt gediagnosticeerd.
Spataderen: Dit zijn aderen die gesprongen zijn naar aanleiding van het stijgen van de aderlijke bloeddruk in verhouding tot de druk van het bloed wat terugvloeit naar het hart, waardoor kleppen en bloedvaten beschadigd raken.
– Trombose:
Een ziekte waarbij er zogenaamde bloedproppen of stolsels worden aangemaakt door het lichaam, de zogenaamde ‘t(h)rombus’.

Dit is slechts een deel van alle hart- en vaatziekten die er bestaan op onze planeet. Hopelijk zet dit u tot nadenken aan, mocht u nog iemand zijn die het niet zo nauw neemt met zijn of haar eigen gezondheid en levensgewoontes. We hebben hier de meest voorkomende hart- en vaatziekten vermeld, zonder verder in te gaan op de oneindige onderverdeling die vaak gemaakt kan worden voor alle verschillende symptomen en onderverdeelde ziektebeelden. Dit zou teveel tijd in beslag nemen en dit blog te uitgebreid maken.

Afgezien van deze feiten stelt de wetenschap dat het bij hart- en vaatziekten gaat om de verzamelnaam van ziektebeelden en aandoeningen die het hart en vaatstelsel in ons lichaam aangaan. Het gaar hier dan bijvoorbeeld om hartinfarcten, beroertes, anchor, ischemische aanvallen (ook wel TIA genaamd) en het beschadigen op de één of andere manier van ons vatenstelsel, zoals bijvoorbeeld het geval is bij trombose en etalagebenen. Verder stelt de wetenschap dat er twee soorten hart- en vaatziekten zijn. Dit zijn de aangeboren en de verworven hart- en vaatziekten en wat dit betekent spreekt naar ons idee voor zich. Als het eenmaal zo ver is dat iemand wordt gediagnosticeerd als een hart- en vaatziekten patiënt, dan stapt deze persoon vervolgens een enorme medische molen binnen waar hij of zij om de haverklap terug moet komen voor medicatie, controles en/ of operaties. Dit is allemaal afhankelijk van het ziektebeeld en de ernst van het ziektebeeld. Mogelijke vormen van medicatie kunnen bijvoorbeeld bloedverdunners of cholesterolverlagers zijn. Interventie methoden bij ernstigere gevallen zijn bijvoorbeeld dotterbehandeling of bypasschirurgie.

Ook de wetenschap erkent zeer duidelijk het belang van adviezen over eetgewoontes en levensstijl in relatie tot hart- en vaatziekten, al is de informatie die men hierover verschaft vaak zeer incompleet en gebrekkig in vergelijking met de informatie die deze mensen eigenlijk zouden moeten bezitten. Dit om anderen correct in te kunnen lichten. Vaak weet men in de ziekenzorg echter van toeten nog blazen en houdt het al vrij snel op bij het advies om gezonder te gaan eten en toch vooral ook te stoppen met roken. Natuurlijk wordt dit met de beste intenties gedaan, waar wij geen enkel vraagteken bij stellen, maar gezien de enorme hoeveelheid informatie die tegenwoordig op wetenschappelijk gebied wordt ontdekt en op het internet bekend wordt gemaakt, vragen wij ons toch af hoe het mogelijk is dat men in de ziekenzorg over het algemeen niet veel verder is dan de informatie die hier 20-30 jaar geleden over bekend was. Dit althans wat betreft de informatie die men vaak naar patiënten communiceert. Mogelijk heeft dit alles met de bizarre tijdsdruk en het gebrek aan geld te maken in de gezondheidszorg, wat niet mogelijk zou moeten zijn. Het is alsof er op dit soort gebied amper vooruitgang wordt geboekt als we kijken naar de resultaten die ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen weten te boeken op het gebied van het bestrijden van hart- en vaatziekten. Natuurlijk heeft het feit dat veel mensen ook niet luisteren naar dit advies ook te maken met deze teleurstellende resultaten, wat ons bij de volgende paragraaf brengt.

Welke oorzaken liggen ten grondslag aan hart- en vaatziekten en wat kunnen we hier zelf tegen doen?

Zoals we eerder al in het begin van dit blog aangaven, zijn er zeer duidelijk een aantal factoren aan te wijzen die een enorme invloed hebben op het wel of niet ontstaan van hart- en vaatziekten in ons leven. Deze drie factoren waren de volgende:

1)     Ons voedingspatroon en gedrag.

2)     Onze fysieke beweging.

3)     De consumptie van tabak, alcohol en andere verslavende middelen.

Dit zijn absoluut de drie belangrijkste factoren voor zowel het ontstaan als het bestrijden van hart- en vaatziekten. De relatie tussen voeding en ziekte is helaas nog steeds iets wat door vele mensen niet wordt erkend of over het hoofd wordt gezien. Dit tot groot nadeel van deze mensen die op deze manier hun leven flink in de waagschaal stellen en zich aan grote gezondheidsrisico’s blootstellen. We gaan hieronder een kort rijtje plaatsen voor u met een groot deel van alle kunstmatige toevoegingen die tegenwoordig aan ons voedsel worden toegevoegd. Dit wordt vaak gedaan om de producten langer houdbaar te maken en zo grotere economische winsten te behalen. Dit is slechts één van vele redenen waarom deze stoffen in onze voeding aangebracht zijn, die allemaal uiteindelijk leiden tot het maken van winst en dit het liefst over de hoofden van de gehele wereldbevolking. Dit gaat echter wel ten koste van uw gezondheid! Voorbeelden van dit soort ziekmakende, kunstmatige en chemische ingrediënten zijn:

Kunstmatige kleur-, geur-, en smaakstoffen, genetisch gemanipuleerde voedingsbronnen en/of supplementen, conserveringsmiddelen, verdunningsmiddelen, bindmiddelen, junk fillers, transvetten, maïs, sojaproducten, gist, gluten, ei, caseïne, hexaan, maltodextrine, hormonen, antibiotica, stimulerende middelen, gistextracten, smaakversterkers en/of andere chemische of kunstmatige toevoegingen zoals fluoride, aspartaam, sorbitol, sacharine en andere chemische of kunstmatige suikers en zoetstoffen.

Beseft u zich goed bij het lezen van dit rijtje ingrediënten dat dit slechts een klein deel is van alle E-nummers en andere toevoegingen die uw voedsel (of liever gezegd vulling, want voeding is het niet meer) tegenwoordig bevat. Het moge meer dan duidelijk zijn dat dit geen gezonde vooruitgang meer te noemen is en dat we hier voor het welzijn van onszelf en toekomstige generaties zeer streng op dienen te letten. Dit althans als we willen voorkomen dat wij en ons nageslacht in het oneindig lange statistieken met slachtoffers van hart- en vaatziekten vermeld komen te staan.  Vele van deze hier genoemde stoffen hebben namelijk in zeer ernstige of minder ernstige mate invloed op de werking van ons hart en op de gesteldheid van onze bloedvaten. Ons hart kan op vele manieren belaagd en gesaboteerd worden en hetzelfde geld voor onze bloedvaten. Deze kunnen leiden aan aderverkalking, kunnen dichtslibben met wat wel plaque genoemd wordt, kunnen beschadigd raken (wat bijvoorbeeld gebeurt bij de consumptie van veel zuivelproducten) waardoor bloedproppen de aderen blokkeren, met wederom alle gevolgen van dien. In dit geval zijn dat mogelijk hartinfarcten, trombose en long embolieën, allen ziektebeelden met mogelijke dodelijke gevolgen. Wat dus voor ons als mens van zeer groot belang is, is dat we weer terug gaan naar het consumeren van natuurlijke voeding in plaats van ons te voeden met vulling, wat tegenwoordig het geval is. Een steeds verder oprukkend ziektebeeld als obesitas is daar een overduidelijk voorbeeld van en dit is nog maar een voorloper en voorbode van aankomende hart- en vaatziekten die onvermijdelijk het gevolg zullen zijn van obesitas (zwaarlijvigheid) als er niet tijdig wordt ingegrepen.

Andere oorzaken van hart- vaatziekten zijn een ernstig gebrek aan lichaamsbeweging en het consumeren van tabak, alcohol en andere verslavende middelen. Van roken en alcohol moge het duidelijk zijn dat ze zeer slecht zijn voor ons hart en bloedvatenstelsel. Roken zorgt namelijk voor het vernauwen van de bloedvaten, wat de circulatie van ons bloed bemoeilijkt. Als een roker daarnaast ook nog de neiging heeft slecht en vet te eten, stijgen de cholesterolgehaltes al vrij snel en is er kans dat de binnenkant van de bloedvaten binnen no time dicht gekoekt zitten. Dit kan in zeer weinig tijd leiden tot hartaanvallen, hartinfarcten en andere hart- en vaatziekten. Het drinken van veel alcohol zorgt ervoor dat het lichaam veel vet aanmaakt. Iedereen kent wel de zogenaamde bierbuik, wat hier een typisch voorbeeld van is. Ook zorgen grote hoeveelheden alcohol voor een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en hartinfarcten. Op de gevolgen van andere verslavende middelen willen we verder niet al te veel ingaan. Het moge duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van deze middelen kunnen zijn aan de hand van de voorbeelden over alcohol en tabak, al zijn de gevolgen van andere middelen vaak nog veel schadelijker en daarmee dodelijker.

De laatste nog niet behandelde factor in dit geheel is dan natuurlijke fysieke beweging. Dit is voor veel mensen een pijnlijk onderwerp, omdat ze hier vaak geen tijd voor hebben of wensen te maken. Met name het laatste is vaak het geval, want iedereen heeft wel een paar keer per week een half uurtje tijd om even lekker te rennen of sporten in het park of fitnesscentrum, en zo niet, dan maakt u die tijd, want het gaat hier tenslotte om uw leven. Het blijkt echter toch een onoverwinnelijke hindernis voor veel mensen, wat bij een deel natuurlijk ook te maken heeft met het feit dat ze ondertussen zo dik zijn geworden van al het ongezonde eten en niet bewegen, dat de hindernis hierdoor nog groter is geworden. Het wordt ons verder natuurlijk ook niet gemakkelijker gemaakt in een maatschappij waar onderhand alles geregeld wordt door computers en waar automatisering een einde heeft gemaakt aan een groot deel van verschillende soorten zwaar werk. De meeste mensen zitten tegenwoordig hele dagen voor hun computerscherm te werken en hebben hierdoor een ernstig gebrek aan lichaamsbeweging. Toch is het zo dat we het aan ons lichaam, onze gezondheid en dat van ons kroost verplicht zijn om te bewegen en dit ook voldoende te doen. Beweging is mogelijk de allerbelangrijkste factor in het bestrijden van hart- en vaatziekten en wordt door vele artsen en doctoren als de absolute nummer één remedie voorgeschreven bij dit soort ziektebeelden. Al met al moge het duidelijk zijn dat er eigenlijk geen enkele reden is om aan hart- en vaatziekten te leiden en dat dit in zo goed als elk geval een gevolg is van bewuste of onbewuste keuzes. Met name wat betreft het maken van onbewuste keuzes is het dus zaak deze bewust te maken door ons te informeren en deze informatie te delen met anderen, zodat we dit soort onnodige ziektebeelden uit onze wereld kunnen verbannen. Zelfs bij erfelijke gevallen van hart- en vaatziekten is het mogelijk hier nog van alles tegen te doen. Dit bijvoorbeeld door het consumeren van superfoods die de werking van ons hart en vatenstelsel positief beïnvloeden. Dit brengt ons tot ons volgende blogdeel over superfoods.

Welke superfoods helpen op krachtige wijze hart- en vaatziekten voorkomen?

Wederom zijn we aangekomen bij het blogdeel over superfoods in relatie tot het behandelde ziektebeeld of verschijnsel. We hebben hier wederom een top 5 aan de meest krachtige superfoods op dit gebied voor u samengesteld en deze top 5 bestaat deze keer uit de volgende fantastische superfoods:

AFA algen, chlorella, spirulina en marine fytoplankton: Deze specifieke groep voedingssupplementen bevatten zeer essentiële nutriënten voor het welzijn van ons hart- en bloedvatenstelsel. Het gaat in dit geval met name om de hierin aanwezige lange-keten en middellange-keten omegavetzuren waar deze algen bijzonder rijk aan zijn. Onverzadigde omegavetzuren zijn de nummer één voedingsstof verantwoordelijk voor een gezond werkend hart en gladde, gezonde en stevige bloedvaten in ons lichaam. Ook zorgen deze gezonde vetten en vetzuren voor het perfect uitbalanceren van onze cholesterolspiegels (L.D.L. en H.D.L. cholesterol). Meer informatie over de wonderlijke werking van deze superfoods in relatie tot ons hart en bloedvaten kunt u lezen in blogs op de volgende links:

AFA Algen
Chlorella
Marine Fytoplankton
Spirulina

Hennepzaad, chia zaad en lijnzaad: Wederom gaat het hier om een aantal zeer essentiële superfoods voor mensen die hart- en vaatziekten willen voorkomen of bestrijden. Deze zaden bezitten namelijk net als de hierboven genoemde algen een enorme hoeveelheid essentiële onverzadigde vetten en vetzuren, al zij het in iets geringere mate. Zo bevat hennepzaad onder andere alfa-linoleenzuur, gamma-linoleenzuur en linolzuur, welke beide krachtig bijdragen in de regulering en stofwisseling van lichaamsvetten. Ze hebben tevens een zeer positieve invloed op onze cholesterolspiegels. Ook bevatten de hier genoemde zaadsoorten zowel omega-3, omega-6 alsook omega-9 vetzuren, allen essentieel voor de gezondheid van uw hart en bloedvaten. Meer informatie over hennepzaad vindt u onder deze link.

Rauwe Cacao: Rauwe cacao staat onder andere bekend om het feit dat het één van de rijkste natuurlijke bronnen aan magnesium is. Magnesium beschermt ons hart op krachtige wijze tegen hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten. Daarnaast zorgt rauwe cacao voor het op natuurlijke wijze verdunnen van ons bloed, waardoor bloedklontering wordt tegengegaan. Ideaal dus voor trombose patiënten en mensen met longembolieën. Tevens wordt ons gehele vatenstelsel krachtig ondersteunt door de consumptie van rauwe cacao. Rauwe cacao staat met name bij natuurvolken bekend om de vele positieve eigenschappen die het heeft voor ons hart. Dit zowel op fysiek, spiritueel als metafysisch niveau. We hebben net al een paar fysieke voordelen genoemd en de voordelen op de andere gebieden hebben met name te maken met de gave van rauwe cacao om mensen meer te centreren in hun hart in plaats van in hun hoofd of geest. Consumptie van rauwe cacao stimuleert het hart en de werking ervan en dus ook de liefde die normaliter door ons hart stroomt. Het is niet voor niets dat mensen die aan liefdesverdriet lijden vaak grijpen naar chocolade, omdat ze onbewust weten dat er nutriënten in zitten die zorgen voor een gevoel van liefde en gelukzaligheid. De oude Azteken noemden rauwe cacao hierom ook wel ‘Yollotl Eztli’ wat zoiets als ‘hartenbloed’ betekent. Voor meer informatie over rauwe cacao en de werking in relatie tot hart- en vaatziekten verwijzen we u door naar deze link.

Guarana: Dit is een middel wat met name bekend is geworden door de snel stijgende verkoop van het product in smartshops in de jaren 90 in ons land. Gelukkig is men er ondertussen achter dat het middel nog veel meer kwaliteiten bezit dan alleen het verstrekken van veel energie aan zowel het fysieke alsook het mentale lichaam. Zo bezit guarana sterke bloed verdunnende eigenschappen, remt het de activiteit van bloedpalletjes af en helpt om die manier om plaquevorming in onze bloedvaten te voorkomen. Ook voorkomt guarana het zogenaamde ‘sticky’ worden van bloedcellen en bloedplaatjes, waardoor het op die manier de vorming van bloedproppen afremt. Wederom een zeer geschikte superfood voor mensen met trombose en longembolieën. Meer informatie over deze fantastische superfood vindt u onder deze link.

– Irish Moss: Ook Irish Moss is een bijzondere superfood als het gaat om de relatie met hart- en vaatziekten in ons lichaam. Zo bevat Irish Moss het stofje taurine, wat velen tegenwoordig kennen als ingrediënt van vele ziekmakende energy drinks. Helaas gaat het in die gevallen om synthetische taurine, wat zeer ongezond is. Natuurlijk taurine versterkt daarentegen ons hart en onze hartspieren op krachtige wijze. Taurine is essentieel voor het goed functioneren van ons hart en is met name erg belangrijk voor veganisten, die vaak een gebrek aan deze stof vertonen in hun lichaam en hierdoor mogelijk grotere risico’s lopen op hartafwijkingen en hartziekten. Taurine speelt namelijk een zeer belangrijke rol in het contractiemechanisme van ons menselijke hart. Ook is uit recentelijk onderzoek gebleken dat taurine onze bloeddruk helpt verlagen. Verder helpt Irish Moss tevens tegen het verschijnsel obesitas, oftewel zwaarlijvigheid, verhoogde cholesterolspiegels en tegen arteriosclerose.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

De in dit blog vermeldde superfoods kunt u over het algemeen het beste aanschaffen in de hierin gespecialiseerde raw food en superfood winkels. Dit omdat deze winkels u simpelweg de allerhoogste kwaliteit van dit soort producten zullen verkopen en u daarmee minder kans loopt op inferieure producten, waar andere soorten winkels vaak vol mee liggen. Goede biologische winkels en natuurreformzaken zijn verder ook nog een goede optie voor deze superfoods, al zijn deze superfoods hier in veel mindere mate en variatie te koop en tevens vaak van minder goede kwaliteit. Probeert u a.u.b. geen superfood producten aan te schaffen in drogisten of apotheken, want de kwaliteit van de producten is over het algemeen zeer laag in vergelijking met de producten in gespecialiseerde raw food en superfood zaken. Deze winkels treft u het meest aan in de randstad en dan met name in Amsterdam. Gelukkig beginnen ook andere steden in te springen op de enorme toename in behoefte aan dit soort raw food en superfood producten en kunt u zelfs met een beetje geluk een goede biologische of natuurreformzaak aantreffen in de kleinere steden en dorpen. Ook online is er een enorme groei van dit marktsegment waar te nemen en dit uit zich in de vorm van vele webwinkels. Ook hier is het raadzaam uw inkopen alleen te doen bij een gerenommeerd handelaar en leverancier. Wij hebben ons als bedrijf altijd hard gemaakt voor het leveren van de allerbeste kwaliteit, omdat het ondersteunen van uw fysieke en mentale gezondheid voor ons een serieuze zaak is. Het resultaat van deze prioriteit en service is terug te zien aan het hoge waarderingscijfers, welke we via onze klanten op onze website te zien krijgen. Daarnaast is het ook te merken aan een alsmaar groeiend klantenbestand, waar we natuurlijk bijzonder blij mee zijn. Mocht u nu nieuwsgierig zijn geworden, dan kunt u onze klantvriendelijke website bezoeken op www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen in de week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze producten binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

 

Share:

2 comments

 1. Volgens mijn arts zijn uw produkten niet voorzien van een rubriek die de gevolgen van het gebruik van algenprodukten(spirulina,clorella…)kunnen
  hebben bij mensen met autoimuunziekten zoals schildklieraandoeningen.Volgens
  hem wordt de schildklier ‘opgejaagd’door te veel jodium in aanwezige
  preparaten en is gevaar voor goïterontwikkeling niet denkbeeldig.Mensen die ook darmaandoeningen hebben, kunnen krampen,diaree krijgen en ziekten verergeren zoals divertculaire ziekte,Chroon,colitis Ulserosa e.a.Een uitleg
  over niet toepasbaarheid bij aandoeningen is wenselijk en beter te definïeren.Dank voor gedegen uitleg over positieve werking van natuurvoeding
  op gezonde personen.

Geef een antwoord