Purple Corn Flour – glutenvrij ingrediënt voor rauwe taartjes en gebak

Purple corn is een bijzonder zeldzaam product op het continent van Europa, wat bijzonder jammer is en waar wij als bedrijf dan ook verandering in proberen aan te brengen. Dit omdat het hier gaat om een uiterst gezond product met zeer bijzondere en krachtig heilzame effecten op ons fysieke lichaam. De reden waarom dit product moeilijk te verkrijgen is in Europa, ligt vermoedelijk aan het feit dat het nog niet een populair product is, in grote tegenstelling met de Verenigde Staten, waar purple corn producten bijzonder populair zijn. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat er natuurlijk veel meer Latijns-Amerikaanse mensen wonen. Aangezien dit product ook van het Latijns-Amerikaanse continent afkomstig is, is het zo dat met name de oorspronkelijke bevolking van dit continent ervoor heeft gezorgd dat dit product ook in landen als de Verenigde Staten bekend werd. Verder is het product tegenwoordig langzaam maar zeker bezig om de Europese markt te veroveren, al gaat dit nog veel te langzaam naar de mening van vele liefhebbers van deze bijzondere en zeer krachtige voedingsbron.

Wat is purple corn flour en waar komt het vandaan?

Het is niet voor niets dat dit product al eeuwenlang om deze redenen in hoog aanzien staat bij de plaatselijke bevolking in landen als Columbia, Peru,  Ecuador, Chile en Argentinië.  Dit zijn de voornaamste landen waar het product oorspronkelijk voorkomt. Verder wordt purple corn wel in meer of mindere mate voor, maar het is oorspronkelijk alleen uit deze net genoemde landen afkomstig. Wel is er nog een andere variant die erg lijkt op purple corn en dit is het minder bekende blue corn. Dit is een variant die met name op het Noord-Amerikaanse continent voorkomt en aldaar al eeuwenlang een geliefd product is bij de Noord-Amerikaanse indianenstammen. Deze gebruiken het product, net als hun Zuid-Amerikaanse broeders en zusters in een grote hoeveelheid verschillende voedingsproducten, waarvan het gebruik in meel er één is. Het is dit product wat we in dit blog zullen gaan behandelen, al gaan we eerst eens wat dieper in op het product purple corn zelf, vergezeld van een stukje algemene informatie en geschiedenis voor de geïnteresseerde lezers onder u.

Om te beginnen is het misschien interessant om eens stil te staan bij het feit dat er eigenlijk helemaal niet bekend is waar en wanneer de eerste varianten van mais werden gevonden, gekweekt en geconsumeerd. Men vermoed dat dit begonnen is op het Noord-Amerikaanse continent en dat het plantje met de naam ‘teosinte’ hier de allereerst bekende variant van was. Deze werden destijds door de Noord-Amerikaanse indianen verbouwt en de informatie die hierover bekend is, is aangekomen in Europe tijdens de terugkeer van Columbus toen hij in 1492 zogenaamd ‘India’  had ontdekt, waar de naam ‘Indianen’  ook vandaan komt. Uiteindelijk bleek het om het Noord-Amerikaanse continent te gaan, maar de inheemse bevolking van dit prachtige continent is er echter nooit in geslaagd deze onterechte benaming weer kwijt te raken. Columbus en zijn manschappen hadden de maisplanten en kolven van het vers ‘ontdekte’ continent meegenomen naar Europa en zo heeft deze overheerlijke en voedingsrijke plant haar intrede gedaan op het Europese continent. Helaas is de voedingswaarde die deze heerlijke plant vroeger leverde tegenwoordig ver te zoeken. Dit omdat bijna alle mais wereldwijd genetisch gemanipuleerd is, afgezien van de biologische velden, al zijn deze ook vaak besmet door kruisbestuiving met de genetisch gemanipuleerde velden die er vaak direct naast liggen. Deze mais is bijzonder gevaarlijk voor onze gezondheid. Het is uit uitvoerig onderzoek gebleken dat genetisch gemanipuleerd voedsel ons lichaamsweefsel en celstructuur aantast en muteert, naast dat een groot aantal andere ziektes zich tevens op de lange duur manifesteren. Ook is het desastreus voor het milieu, omdat het een leugen is dat GMO voedsel minder of geen landbouwgiffen nodig heeft om zonder ziekten en problemen te overleven. Uit recentelijke onderzoeken is zelfs gebleken dat het omgekeerde het geval is en dat er een enorme toename is in het gebruik van producten als Roundup van bedrijven als Monsanto en anderen die gespecialiseerd zijn in pesticiden, herbiciden en fungiciden. Kortom, genetisch gemanipuleerd voedsel is bijzonder schadelijk voor zowel natuur als mens en levert een groot scala aan problemen op. Dit terwijl er vermoed wordt dat er nog veel meer vormen van milieu en gezondheidsproblematiek uit voort komen rollen, waar men nu alleen nog maar vermoedens van heeft, maar nog niet zeker van is, omdat veel zaken nog wetenschappelijk onderzocht worden. Hoe dan ook, het is dankzij een man als Columbus dat we op ons continent tegenwoordig mais kweken en dit gebeurt ook op grote schaal. De varianten die hier tegenwoordig voorkomen, zijn dankzij vele veredelingsprocessen in staat om tegenwoordig ook in onze klimaten te overleven, wat vroeger absoluut niet mogelijk was.

Mais, ook wel ‘corn’  genoemd op het Amerikaanse continent, is een vorm van vegetatie die oorspronkelijk alleen in warme en hete gebieden voorkwam, al waren ze vaak wel vochtig. Het woord ‘corn’  komt dus van het Amerikaanse continent, waar het woord dus mais betekent, terwijl dit woord buiten het Amerikaanse continent een hele andere betekenis heeft. In Engeland en andere Engelstalige landen staat dit woord voor alle grassoorten die eetbaar zijn, oftewel de granen. Deze staan ook wel bekend als ‘cereal crops’. Er bestaan vele meningen over hoe dit misverstand en dit gebruik van het woord ‘corn’ is ontstaan, maar de meest aangenomen versie gaat uit van het feit dat het misverstand ooit is ontstaan door de benaming voor de blauwe en paarse varianten van mais. Deze werden destijds ‘blue corn’  en ‘purple corn’ genoemd en voordat men het wist, werd alle mais ‘corn’ genoemd. In de Spaanstalige landen staat corn bekend als ‘maiz’. Purple corn wordt vertaald als ‘maiz morado’, wat een naam is die op menig purple corn producten wordt gevonden. Deze producten zijn in grote getallen te vinden in allerlei soorten winkels en supermarkten op de Amerikaanse continenten. Dit terwijl we er hier bijna om vechten en deze producten bijna niet of geheel niet te verkrijgen zijn.

Purple corn wordt dus verwerkt tot een groot aantal andere producten, waarvan het in dit blog behandelde product ‘purple corn flour’ er slechts één is. Flour betekent trouwens ‘bloem’ of ‘meel’ voor diegenen die dat nog niet wisten. Het gaat in dit geval om de bloem- of meelvariant die we in de keuken gebruiken en niet om een variant of levensvorm uit het rijk van de flora, oftewel een bloem. Naast deze variant wordt purple corn in een steeds groter wordende hoeveelheid producten gebruikt, welke variëren van dranken, chips, taco’s tot andere snacks, meel, bloem en andere producten die in het geheel niet bekend zijn in Nederland en andere Europese landen. We hebben het dan over producten met een lokale naam zoals ‘chicha morada’ en ‘mazamorra morada’. Zoals u hieruit mogelijk hebt geraden, betekent ‘morada’ inderdaad ‘paars’. Verder kunnen we u vertellen dat ‘chicha morada’ een product is wat in dit soort landen vaak op straat wordt verkocht in een soort ijskarretjes. Deze ijskarren bestaan vaak uit één grote diepe ‘ketel’, waar deze drank, soms op basis van yoghurt gemaakt, uit hoog wordt geschept en geserveerd en verkocht wordt aan geïnteresseerde klanten. Aan deze drank of yoghurtvariant zijn dan tevens ingrediënten als ananas, kaneel, kruidnagel, suiker of honing en purple corn toegevoegd. Ook is het mogelijk dat een verkoper hier nog andere ingrediënten aan toegevoegd of hier variatie in aanbrengt, afhankelijk van de familie traditie of tradities van de stad of drop waar hij of zij woonachtig is. Vaak wordt er ook een flinke lading ijsblokjes toegevoegd aan het product, omdat het hier gaat om landen waar het vaak bijzonder heet is. Op die manier blijft het product langer gekoeld en goed, wat economisch gezien beter is voor de verkoper. Dit omdat hij of zij anders vaker op en neer zou moeten om een nieuwe lading te halen of maken, omdat de grotere hoeveelheden te snel zouden bederven.  Ook is het frisser voor de klanten bij het vaak hete weer. Verder noemden we net het product ‘mazamorra morada’, wat een vorm van pudding is die door de lokale bevolking bijzonder gewaardeerd wordt. Tevens wordt purple corn vaak gebruikt voor het verven van textiel en andere voedingsproducten. Laatst genoemde techniek is iets wat tegenwoordig ook door de voedingsindustrie wordt overgenomen, wat een stuk gezonder is dan het toevoegen van kunstmatige kleurstoffen en daarmee een gezonde vooruitgang betekent in deze industrietak.

Wat doet purple corn flour?

Naast het feit dat purple corn een product is wat bijzonder smakelijk is en om die reden met name bij de lokale bevolking bijzonder populair is, is het ook een product wat de afgelopen jaren wereldwijd sterk aan faam gewonnen heeft door het feit dat het zeer bijzondere en krachtige gezondheidsvoordelen oplevert voor de consumenten van purple corn producten. Zoals gewoonlijk hebben we in deel één van dit blog een stukje algemene informatie en geschiedenis beschreven omtrent het behandelde blogonderwerp en gaan we in deze volgende paragraaf dieper in op de gezondheidsvoordelen voor u als consument van de door u zo geliefde raw food en superfood producten. Purple corn is zeer zeker een product wat uw aandacht wat dat betreft uw aandacht verdient en dit geld met name voor een paar specifieke doelgroepen die een groot gezondheidsvoordeel kunnen doen door het consumeren van dit overheerlijke product. Eigenlijk gaan dit blog officieel over het zogenaamde ´purple corn flour´. Dat is gewoon meel of bloem wat gemaakt is van purple corn en daarom zullen we voor een groot gedeelte het over het basisproduct purple corn hebben, al zullen we her en der het één en ander vermelden over de extra ingrediënten van deze specifieke meel en/of bloemsoort en daarnaast zullen we aan het einde natuurlijk andere varianten van recepten voor u plaatsen, die echt specifiek gericht zijn op purple corn meel/bloem. Om dit deel nu van start te laten gaan, gaan we eerst dieper duiken in de gezondheidsvoordelen van purple corn.

Een van de groepen mensen die een sterk voordeel kunnen doen met dit product, zijn mensen met hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten zijn, afwisselend met kanker, de nummer 1 en 2 doodsoorzaak van alle mensen in de westerse wereld. Het zijn allebei echte welvaartziekten, die niet of nauwelijks voorkomen bij de inheemse bevolkingsgroepen over de gehele wereld. Daarom is het voor ons als westerse mens van groot belang dat wij letten op onze voeding en ons daarnaast wapenen met bijzondere voedingsproducten en supplementen zoals purple corn. Purple corn wordt door velen als een superfood gezien, al is dit een ‘feit’ waar niet iedereen het over eens is. Hoe dan ook, het gaat zeker om een bijzonder krachtig voedingsproduct en zoals gezegd kunnen mensen met cardiovasculaire ziekten hier hun voordeel mee doen. “Waarom is dat dan?”  zult u mogelijk denken. We kunnen u daarop antwoorden dat purple corn een product is wat met name het verschijnsel ‘obesitas’ sterk bestrijd. Dit is een ander woord voor zwaarlijvigheid en met name in de laatste decennia is dit een bijzonder vervelend en veel voorkomend ziekelijk probleem geworden. Dit wordt veroorzaakt door alle kunstmatige suikers en voedingsstoffen die aan ons eten worden toegevoegd, zonder dat de gevolgen hiervan op de lange duur zijn onderzocht. Ook wordt ons voedsel tegenwoordig op zoveel ongezonde manieren bewerkt, dat obesitas maar één van vele ziektevormen is die het gevolg zijn van deze tendensen in de voedingsindustrie. Feit is dat deze zwaarlijvigheid vaak leidt tot een veelvoud aan andere lichamelijke ziektebeelden, zoals het compleet ontregeld zijn van onze cholesterolspiegels. Door het overmatig consumeren van bewerkte voedingsproducten, ook wel ‘processed foods’ genoemd, krijgen we teveel kunstmatige suikers en verzadigde vetten en vetzuren binnen. Deze worden door ons lichaam niet goed opgenomen. De suikers worden in vetten omgezet en de verzadigde vetten kunnen door ons lichaam vaak niet afgebroken worden, omdat ze in te grote hoeveelheden geconsumeerd worden. Dit leidt tot een dubbel vetprobleem, wat wederom leidt tot het verhogen van ons L.D.L cholesterol, welke de ongezonde variant van cholesterol is. Hierdoor ontstaan vervolgens weer andere problemen, zoals het samenklonteren van ons bloed en het in veel te grote getallen aanwezig zijn van triglyceriden in onze bloedbaan, die leiden tot het langzaam maar zeker dichtslibben van onze bloedvaten. Hierdoor kunnen allerlei cardiovasculaire problemen ontstaan, zoals bijvoorbeeld trombose of aderverkalking. Dit soort problemen worden bestreden door het regelmatig gebruik van purple corn.

Een ander zeer bijzonder en groot voordeel is het feit dat purple corn bijzonder rijk is aan antioxidanten en wel aan de specifieke soort die bekend is onder de naam anthocyaninen. De kenners vermoeden dit mogelijk al door het woord ´purple´ in purple corn en de kleur van het in dit blog behandelde product. Paarse en blauwe voedingswaren bezitten deze soort antioxidant bijzonder vaak of mogelijk zelfs altijd. Deze antioxidantenvorm is zeer krachtig en mogelijk zelfs de allerkrachtigste variant van deze specifieke groep nutriënten. Nu hebben we het onderwerp van antioxidanten al in vele blogs behandeld, maar omdat u mogelijk nieuw bent op onze website, zullen het wederom uitleggen. Dit omdat het één van de belangrijkste nutriënten is in onze tijd. Dit omdat de bijzonder krachten van antioxidanten met name een sterk regenererende werking hebben op onze organen en celstructuur en daarmee kunnen helpen om cel mutatie en kanker te voorkomen. Laatst genoemde ziektebeeld vormt zich namelijk door ons celweefsel te muteren en hierdoor lichaamsdelen, organen, cellen en ons D.N.A. aan te tasten. Dit doet het op dusdanige wijze dat het één van de meest dodelijke ziekten in onze westerse wereld is geworden. Antioxidanten kunnen dit een halt toeroepen door de werking van de zogenaamde vrije radicalen in ons lichaam te neutraliseren en stop te zetten. Het gaat hier om vrije zuurstofradicalen, welke bijzonder agressief zijn en een desastreuze werking hebben op ons lichaam. Hun effect is te vergelijken met het vormen van roest op verschillende metaalsoorten, wat ook door zuurstof tot stand komt en een mooi voorbeeld is van de langzame, maar zeer destructieve effecten van deze vrije zuurstofradicalen in ons lichaam. Antioxidanten zijn daarom bijzonder essentieel voor ons fysieke lijf en een absolute must in ons dagelijkse voedingspatroon.

Zoals vermeld gaat het in dit geval om een zeer specifieke vorm van antioxidanten met de speciale naam anthocyaninen. Dit woord stamt van twee verschillend woorden uit de oude Latijnse taal. Het eerst is ‘anthos’ wat ook wel bloem betekent. Het tweede woord is ‘kyanos’ wat blauw betekent. Zoals net al gemeld zorgt dit antioxidant dus voor de blauwe en paarse kleuren van veel of mogelijk alle voedingsproducten. Ook geld dit voor rode voedingsbronnen. Bessen (blauwe, zwarte, rode, bramen, etc.), purple corn, aubergines, (blauwe) druiven en tomaten zijn hier een paar mooie voorbeelden van.  Deze groep antioxidanten is weer onderverdeeld in kleinere groepen en één van de specifieke ondersoorten die in purple corn voorkomt is wat wel ‘C3G’ wordt genoemd. Dit wordt ook wel de ‘King of antioxidants’ genoemd, door de verbijsterende kracht die dit antioxidant blijkt te bezitten en welke rijkelijk aanwezig is in purple corn. Dit is ook de reden waarom purple corn als zo’n bijzonder voedingsproduct wordt gezien en meestal wordt ingedeeld in de categorie superfoods. Het is zelfs gebleken dat de hoeveelheid antioxidanten in purple corn hoger is dan van welke bessensoort dan ook. Bessen werden tot aan het ontdekken van purple corn als de grootste en rijkste bron van anthocyaninen beschouwd. Uit verschillende dierproeven (die wij als bedrijf absoluut niet steunen) bij kankeronderzoek kwam duidelijk naar voren dat dieren die met dit antioxidant waren behandeld, gemiddeld 3-6 weken langer bleven leven dan soortgenoten die dit nutriënt niet kregen toegediend. Bij andere dierproeven bij knaagdieren kwam tevens naar voren dat deze antioxidanten groep een sterke ontstekingsremmend effect heeft op de organen van het lichaam. Ondertussen is gebleken dat dit ook bij mensen het geval is. Uit de verschillende studies bleek dat anthocyaninen bijzonder krachtige anti-inflammatoire eigenschappen bezitten en dit is natuurlijk ook bijzonder voordelig voor ons als mens. Daarnaast bleek dat purple corn niet alleen nutriënten bezit die het lichaam mogelijk tegen kanker beschermen, maar dat het er ook op lijkt dat het lichaam gestimuleerd wordt zelf dit soort antistoffen aan te maken, als versterking van het eigen immuunsysteem tegen vreemde indringers en parasitaire levensvormen.

Tot slot is het laatste grote voordeel het feit dat onze bloedsuikerspiegels door purple corn gestabiliseerd lijken te worden en het middel een zeer positieve invloed heeft op diabetici en mensen met gevoelige glucose- en bloedsuikerspiegels. Hyperglykemie (het schommelen van de bloedsuikerspiegel) wordt door dit middel gestabiliseerd en voorkomen, waardoor het te hoge pieken en te lage dalen voorkomt en zo helpt om dit soort vervelende en ziekmakende verschijnselen te verminderen, te voorkomen en zo mogelijk zelfs te genezen. Ook bleek purple corn verlichting te brengen en te helpen bij ziektebeelden als trombose, artherosclerose en darmkanker. Het laatste was wederom dankzij de zeer krachtige anthocyaninen in purple corn. Dit kwam wederom naar voren in dierproeven, waarvan maar liefst 40% een afname van kankercellen in de darmen liet zien. Dit is bijzonder goed nieuws, omdat darmkanker één van de meest voorkomende kankervormen is en daarnaast als de meest dodelijke vorm van kanker wordt beschouwd. Dit is één van de meest belangrijke redenen waarom veel mensen dit product aan hun voedingspatroon dienen toe te voegen. Dit omdat het belangrijk is voor mensen die veel voorbewerkte voedingsproducten consumeren. Het zijn juist deze producten die ervoor zorgen dat mensen darmkanker krijgen, omdat het lichaam ze maar moeilijk kan verteren door het feit dat er zoveel voor het lichaam onherkenbare en onverteerbare chemische troep in ons eten verwerkt is. Dit leidt tot ontstekingen, het vormen van parasieten (poliepen e.d.) en deze symptomen leiden uiteindelijk weer tot de manifestatie van darmkanker.

Tot slot is purple corn, zoals ook andere paarse voedingsproducten, volgens sommige bronnen uitstekend voor het activeren van onze pijnappelklier, oftewel het 3e oog. Volgens bepaalde voedingsleren correspondeert de kleur van een voedingsproduct met het chakra in ons lichaam wat dezelfde kleur bezit. Dit derde oog is verantwoordelijk voor onze innerlijke fantasie en visualisatievermogen. Het is met name bijzonder actief tijdens meditatie, stilte momenten, visioenen en psychedelische ervaringen. Ook is onze pijnappelklier verantwoordelijk voor verhoogde intuïtieve en spirituele gaven en het openen tot hogere spirituele levensinzichten. De kleur voor ons 3de oog chakra is dus paars en daarom zijn deze stromingen ervan overtuigd dat purple corn, aubergine, bessen, blauwe druiven en andere paarse voedingsproducten goed zijn voor onze pijnappelklier. Dit zou gebaseerd zijn op oude geschriften en overleveringen. In hoeverre dit wetenschappelijk ook onderzocht en gepubliceerd is, is ons helaas niet bekend, maar het is zeker een interessante theorie. We kunnen dus afsluiten met het feit dat het hier wederom gaat om een zeer bijzonder en krachtig voedingssupplement wat wij een ieder met veel liefde aanraden. Hopelijk pikken de wereldwijde distributeurs dit product beter op in de toekomst, zodat ook het Europese continent en de bewoners van ons kikkerlandje kunnen gaan genieten van purple corn producten, zoals in dit geval de purple corn flour. Het moge ondertussen duidelijk zijn wat de mogelijke voordelen van dit product ten opzichte van vele andere bloem-, meel- en deegproducten zijn. Dit met name in verhouding tot alle producten waarin tarwe verwerkt zit. Tarwe bevat veel gluten, waar steeds meer mensen allergisch voor worden en wat bijzonder vervelende gevolgen heeft voor hun gezondheid. Daarom raden wij een ieder aan om dat soort producten te vervangen met purple corn flour. Dit voor een optimale gezondheid en om toekomstige allergische reacties te vermijden.

Waar haal ik purple corn flour?

Purple corn flour is een product wat op dit moment eigenlijk amper tot niet in Europa te verkrijgen is, al zijn er uitzonderingen op en beginnen purple corn producten ook hier langzaam maar zeker door te dringen in de raw food, superfood, natuurreform en biologische markt segmenten. Het is echter helaas nog steeds eerder uitzondering dan regel dat we deze producten tegenkomen. Het enige product wat enigszins regelmatig te vinden is, is de chips variant. Purple corn en purple corn flour is echter bijzonder moeilijk aan te komen en dient vaak via buitenlandse raw food en superfood stores te worden besteld om hier aan te geraken. Wij bij www.superfood.nl zijn hier echter een uitzondering op en hebben dit product weten te bemachtigen als prachtige en oergezonde aanvulling op ons steeds groter groeiende webwinkel assortiment. Dit is natuurlijk een heugelijk feit, gezien hoe moeilijk het is om purple corn producten te bemachtigen in Europa. Mogelijk treft u het product bij hoge uitzondering aan in uw plaatselijke natuurreformzaak of biologische winkel, maar wij schatten deze kans persoonlijk bijzonder klein in. Hopelijk komt hier in de toekomst snel verandering in, want het is echt een product wat meer aandacht en een beter gereguleerde distributie verdient in Europa. Aan de ander kant zijn we natuurlijk ook blij dat we één van de weinige leveranciers zijn van dit product, omdat het ons natuurlijk wel een unieke marktpositie verleent. Nu u mogelijk na dit hele blog te hebben gelezen overtuigd bent en het product wilt bestellen, kunt u dat doen op de net vermelde link, waar u uw bestelling 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt plaatsen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat deze bestelling binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis wordt bezorgd, zodat u zo snel mogelijk van uw bestelde producten kunt genieten. Verder geven wij de garantie dat wij de hoogst kwalitatieve producten ter wereld in ons assortiment proberen aan te bieden, om op die manier een zo krachtig mogelijke ondersteuning aan u als klant te leveren. Wij zien dit als een verantwoordelijkheid die vanzelfsprekend is op het gebied van serviceverlening en het verkopen van raw food en superfood producten. Het is tenslotte zo dat wij deze producten verkopen als een stuk ondersteuning bij het behouden en/of terug verkrijgen van uw fysieke en mentale gezondheid. Iets wat in de wereld van tegenwoordig lang niet altijd een gemakkelijke opgave is. Daarom proberen wij daar een stuk in bij te dragen aan onze klandizie en we hopen dan ook van ganser harte dat dit voor u ook te merken is. Wij vernemen daarom graag hoe u als klant onze service ervaart, wat u ons ten allen tijde kunt mededelen op het e-mail adres info@superfood.nl

Hoe kan ik purple corn flour eten?

Purple corn flour is een product wat als vervanging kan worden gebruikt voor andere meel en bloemproducten. Mensen die graag hun eigen brood bakken, taarten, gebak of andere producten maken waarin deze ingrediënten verwerkt zijn, doen er bijzonder goed aan om deze producten, die vaak op basis van tarwe gemaakt zijn, te vervangen. Dit omdat tarwe vol zit met gluten, wat, zoals we net al eerder vermeld hebben, vaak allergische reacties opwekt bij mensen en bijzonder nadelig kan zijn voor de menselijke gezondheid. We hebben hier en hier een tweetal simpele voorbeelden gegeven van manieren waarop purple corn flour kan worden geconsumeerd.

Share:

3 comments

  1. Lieve mensen, wil graag purple corn poeder bestellen. Hoe?

Geef een antwoord