Gezonde voeding en superfoods voor kinderen vanaf 4 jaar

Na ons laatste blog over voeding in relatie tot baby’s in de eerste 36 maanden van hun leven, is het nu tijd geworden om eens te kijken welke gezonde voeding en superfoods voor kinderen belangrijk zijn voor kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar.

Wat zijn de maatschappelijke oorzaken die blootliggen aan het verslechteren van onze voedingspatronen?

Zoals duidelijk mag zijn gaat het hier om een leeftijd waarop kinderen nog zeer fragiel, kwetsbaar en gemakkelijk beïnvloedbaar zijn. Dit geldt zowel voor het fysieke als voor het mentale aspect. Daarom rust er een grote verantwoordelijkheid op de schouders van alle ouders wat betreft het proberen zo goed en gezond mogelijk opvoeden van hun geliefde kinderen. Dit is iets wat lang niet alle ouders als even gemakkelijk ervaren, wat natuurlijk veel te maken heeft met het feit dat we in onze uitdagende tijden leven in een maatschappijstructuur die het ons lang niet altijd even gemakkelijk maakt. Veel ouders staan onder bijzonder veel druk wat betreft werk, financiën, sociale verplichtingen, opvoeding van de kinderen en daarnaast is het dan ook nog zaak zichzelf enigszins in balans te houden. Veel ouders weten vaak het hoofd maar net boven water te houden wat betreft het verdelen van hun tijd over werk, opvoeding, sociale en maatschappelijke verplichtingen en hun privétijd. Dit leidt in vele gezinnen tot het vaak zo snel mogelijk in elkaar stampen van een maaltijd voor er weer doorgejaagd wordt naar de volgende verplichting die nagekomen dient te worden, welke dat dan ook moge zijn. Dit is precies wat in onze maatschappij heeft geleid tot het verschijnsel fast en instant food, waar zoveel mensen tegenwoordig min of meer noodgedwongen gebruik van maken. Het probleem is echter dat niet alleen volwassenen hierdoor slecht eten en bijzonder weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, maar dat daarnaast ook onze toekomstige generaties hier stevig onder lijden en van jongs af aan al slecht (op)gevoed worden. Het is daarom niet verwonderlijk dat niet alleen volwassen tegenwoordig in grote mate ziek zijn, maar dat met name ook onze jonge kinderen zo verschrikkelijk veel hiervoor totaal onbekende ziektebeelden beginnen te ontwikkelen op vaak al zeer jonge leeftijd. Dit is een zeer ernstige zaak waar wij door middel van dit blog graag aandacht aan willen schenken. Dit zeker ook omdat we merken dat veel ouders vaak het beste met hun kinderen voor hebben, maar vaak gewoon geen weet hebben van de invloed van alle geïndustrialiseerde voeding en producten waar ze hun kinderen mee voeden en aan bloot stellen.


Wij gaan er met een gerust hart van uit dat het overgrote deel van alle ouders zonder meer het beste voor hun kind wensen en daar ook hun uiterste best voor (willen) doen. We kunnen daarom met vrij grote zekerheid stellen dat het feit dat zoveel kinderen tegenwoordig ziek zijn veroorzaakt moet worden door een gebrek aan de juiste informatie. Ook heeft het feit dat veel ouders onder veel druk staan impact op de manier van het opvoeden van hun kinderen. Hierdoor sluipt er vaak gemakzucht en een gebrek aan discipline in de opvoeding, wat vaak simpelweg te maken heeft met een ernstig gebrek aan mentale en fysieke energie bij de ouders. Vaak omdat ze simpelweg afgemat zijn van een hele dag werken en alle stress die daar vaak in het dagelijkse leven nog eens bovenop komt. Het is echter van groot belang dat we als ouders er hoe dan ook voor onze kinderen zijn en dit ook op de juiste manier doen en gemakzucht geen kans krijgt om in ons gedragspatroon te slijten. Dit leidt namelijk tot een groot probleem onder de jonge kinderen en jeugd van tegenwoordig en dan hebben we het natuurlijk over de enorme toename van ziekte onder jonge en oudere kinderen.

Waarom willen onze kinderen vaak niet meer gezond eten?

De bizar sterke toename van ziekte onder kinderen heeft namelijk alles te maken met het feit dat ze geen gezonde voeding meer krijgen. Een kind wat gezonde voeding krijgt met genoeg essentiële nutriënten zal namelijk zeden tot nooit ziek worden. Natuurlijk is ziekte niet altijd te voorkomen en ook een normaal onderdeel van het leven, maar de mate waarin onze kinderen tegenwoordig ziek zijn is echt niet meer normaal te noemen. Dit geld zowel voor mentale ziektebeelden als voor allerlei fysieke manifestaties van ziekte in hun jonge lichamen. Natuurlijk komt zo’n maatschappelijk verschijnsel niet zomaar uit de lucht vallen en heeft dit allemaal ook een oorzaak. Deze oorzaak is in dit geval wederom terug te leiden tot de kapitalistische belangen van de voedingsindustrie die zich voor een zeer groot deel richt op het feit dat jonge kinderen erg gemakkelijk te misleiden en te beïnvloeden zijn. Helaas is het zo dat deze industrie zich schuldig maakt aan grote hoeveelheden misleidende reclame en informatie die vaak inspeelt op de onschuld van jonge kinderen en daarmee vaak kind en ouder tegen elkaar  uitspelen. De focus van deze industrie ligt namelijk op het triggeren van kinderlijke hebberigheid die vervolgens wordt geuit in het vaak constant willen consumeren van allerlei ongezonde rommel waar onze winkels tegenwoordig mee overladen zijn. De schappen snoepgoed in de supermarkt zijn vaak eindeloos lang en de overload aan giftige, ziekmakende en door de voedingsindustrie bewerkte voeding die we daarnaast ook nog eens dagelijks tot ons nemen leiden gezamenlijk tot een zeer ernstig maatschappelijk verschijnsel. Onze kinderen zijn namelijk wel diegenen die de toekomst van onze wereld in handen hebben en de toekomst ziet er op deze manier zeker niet rooskleurig uit. Het is dus tijd om hier iets aan te doen en om onze verantwoordelijkheid weer op te pakken als ouders.

Het is een bekend feit dat veel kinderen tegenwoordig denken dat groentes van natura uit kassen of fabrieken komen en dat geld evenzogoed voor de melk van een koe. Er ligt dus een belangrijke taak voor vele ouders om zowel zichzelf als hun kinderen opnieuw op te voeden als het gaat om het vergaren van kennis over gezonde voeding. Dit om op die manier zowel hun eigen gezondheid als die van hun kinderen te kunnen garanderen, want laten we eerlijk zijn, niemand wordt toch echt blij bij het zien van een ziek kind? Dit is waarom er gelukkig onderhand initiatieven ontstaan om dit soort misleiding van jonge kinderen aan te pakken. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief van Foodwatch die zich sterk maken tegen dit soort misleiding van de voedingsindustrie. Ouders voelen zich vaak machteloos en zien dat hun kinderen niet meer willen luisteren en ten prooi zijn gevallen aan de miljoenenlobby van deze industrie. Mocht u de petitie tegen dit soort sociaal onacceptabele zaken graag ondertekenen of dit initiatief met een financiële bijdrage willen steunen, dan is dat mogelijk via deze link.

Zoals gezegd is één van de moderne tijdsverschijnselen die waar te nemen is het feit dat veel kinderen vaak weinig tot geen enkele interesse meer hebben in het eten van gezonde voeding. Nu valt dat gelukkig op zeer jong leeftijd nog wel mee, maar naarmate ze ouder worden wordt dit vaak een steeds groter probleem. Naar ons idee heeft dit alles te maken met het feit dat zowel ouders als kinderen totaal vervreemd raken van natuurlijke voeding en hier vaak weinig tot geen enkele kennis over bezitten. Dit is grotendeels te danken aan een gebrek aan de juiste informatie en is ook voor een groot deel te danken aan alle misleidende reclame van de voedingsindustrie, waardoor kinderen vaak weigeren om gezond te eten. Deze reclame is tegenwoordig zelfs al gericht op kinderen die slechts 6 maanden oud zijn. Dit ondanks de oorspronkelijke afspraak van fabrikanten dat reclame zich niet zou richten op kinderen jonger dan 7 jaar oud. Gevolg van dit soort reclame is dat 89% van alle Nederlandse kinderen tegenwoordig te zoet, te zout of te vet eet en dit dankzij voeding die tevens bomvol zit met andere ongezonde kunstmatige toevoegingen die tot een groot aantal fysieke klachten en zwaar emotionele gedragsstoornissen kunnen leiden. Een ander mogelijk nog schrikbarender feit is dat minder dan 2% van alle Nederlandse kinderen genoeg voedingsstoffen binnen krijgt voor het behouden van hun fysieke en mentale gezondheid. Dat is één van de allerlaagste scores ter wereld. Dit is voor een groot deel te danken aan het feit dat kindervoeding tegenwoordig voor 85% of meer bestaat uit junkfood. Dat zijn natuurlijk schrikbarende cijfers. Dit leidt met name tot het steeds dikker worden van onze kinderen, met alle ziekmakende en zelfs dodelijke gevolgen van dien.

Welke ziekmakende stoffen staan onze kinderen tegenwoordig bloot aan en wat zijn de gevolgen?

Zoals gezegd worden zowel ouders als kinderen tegenwoordig flink misleid en om te tuin geleid als het gaat om voeding. Dit geld met name voor alle bewerkte voedingsproducten uit de voedingsindustrie. Deze producten zitten vaak boordenvol met allerlei kunstmatige toevoegingen die ernstige gevolgen hebben voor ons fysieke en mentale welzijn. Ondanks alle beweringen van deze voedingsindustrie dat het gaat om stoffen die niet schadelijk zijn voor onze gezondheid, blijkt keer op keer uit onafhankelijke onderzoeken dat ze vaak zelfs bijzonder schadelijk zijn voor onze gezondheid en zo goed als zonder uitzondering ons als mens ernstig ziek (kunnen) maken, soms en steeds vaker met de dood als gevolg. De eindeloze lijst van dit soort toevoegingen bestaan bijvoorbeeld uit de bekende geur-, kleur- en smaakstoffen, smaakversterkers, conserveringsmiddelen en andere substanties. Minder bekend zijn de schadelijke gevolgen van allerlei substanties zoals maltodextrine, gistextracten, bindmiddelen, rijsmiddelen, verdunningsmiddelen, verdikkingsmiddelen, junk fillers, caseïne, gist, gluten, ongezonde (trans)vetten en vetzuren, hexaan en andere stoffen. Ook is het zo dat dierlijke producten tegenwoordig bomvol zitten met allerlei hormonen, antibiotica en andere medicatie die dieren wordt toegediend om de steeds maar toenemende hoeveelheid ziekten in deze industrie de kop in te drukken. Ook dit heeft zeer ernstige gevolgen voor de consumenten van dit soort producten. Als klap op de vuurpijl is het zo dat naast de enorme toename van kunstmatige toevoegingen, hormonen, antibiotica en andere giftige stoffen die toegevoegd worden aan onze voeding, deze voeding ook op steeds grotere schaal genetisch gemanipuleerd wordt. Al met al hebben we onderhand een flink rijtje oorzaken opgenoemd die ervoor zorgen dat onze jonge kinderen ernstig fysieke en mentale problemen oplopen in onze huidige maatschappij.

Een mooi voorbeeld hoe ernstig dit tegenwoordig is werd onderzocht onder jonge scholieren in Duitsland. Op kleuterscholen en op lagere scholen werd onderzocht wat de invloed van dit soort voedingsproducten op jonge kinderen is. Op deze scholen werd een experiment uitgevoerd om te kijken in hoeverre het mogelijk zou zijn om zowel fysieke klachten als ook gedragsstoornissen zoals ADHD, ADD, hyperactiviteit, agressie en woede,  ODD, CD en mentale leerproblemen aan te pakken. Dit werd gedaan door extra supplementatie van bepaalde voedingsstoffen. Het hoofdexperiment was gericht op het toevoegen van essentiële omega-3 en omega-6 vetzuren aan het dagelijkse voedingspatroon van jonge kinderen tussen 6 en 14 jaar oud. Uit onderzoek naar hun dagelijkse voedingspatronen bleek al snel dat er bij de meeste van deze kinderen zeer weinig tot geen enkele essentiële vetzuren in hun voedingspatroon aanwezig waren. Het experiment werd gedurende 4-6 weken uitgevoerd en de resultaten waren werkelijk verbluffend. Uit dit onderzoek bleek namelijk dat meer rond 15-40% van alle leerlingen een daling liet zien in zowel fysieke klachten alsook leerproblemen. Dit binnen de tijd van slechts 6 weken, dus gaat u maar na wat de lange termijn gevolgen van dit soort veranderingen in het voedingspatroon kunnen bewerkstelligen. Daarnaast was het meest opvallende dat de groep kinderen met gedragsstoornissen een aanzienlijke daling lieten zien van deze problemen. Veel kinderen lieten duidelijk zien dat ze veel minder snel boos en agressief werden, dat ze veel minder hyperactief en afgeleid waren en ook liet deze groep duidelijk zien dat hun leervermogens er in een hoog tempo op vooruit gingen. Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens hoe bijzonder sterk de link is tussen onze dagelijkse voeding en ons fysieke en mentale welzijn en hoe belangrijk het is om zowel onszelf als onze kinderen goed te informeren en te voorzien van de juiste voeding.

Welke superfoods voor kinderen helpen kinderen van 4  jaar en ouder effectief in hun ontwikkeling?

We hebben met het einde van de vorige paragraaf een klein aanloopje gemaakt naar dit volgende hoofdstuk. Hier gaan we ons verdiepen in welke voedingsstoffen en met name welke superfoods voor kinderen belangrijk zijn voor de algemene ontwikkeling van jonge kinderen rond de leeftijd van 4 jaar en ouder. Zoals ondertussen vast en zeker duidelijk is, althans dat hopen we, is het erg belangrijk om de nadruk in voeding op natuurlijke voeding te leggen. Zoals we hebben uitgelegd bevatten de meeste producten in onze supermarkten tegenwoordig veel ziekmakende kunstmatige toevoegingen waar we zowel onszelf als onze kinderen ziek mee maken. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor puur natuurlijke voeding en ook om te zorgen dat onze kinderen dit zoveel mogelijk vers en rauw eten. Nu zijn kinderen niet de grootste liefhebbers van salades en andere rauwe varianten van groente, maar fruit zijn ze wel vaak gek op. Door fruit samen met groeten te verwerken in allerlei soorten lekkere shakes en smoothies heeft u een mogelijkheid ze kennis te laten maken met groenten die ze anders absoluut niet rauw zouden willen eten. Wees daarom lekker creatief en experimenteer samen met uw kinderen. Laat hun mede bepalen wat er in een smoothie gaat en maak daarbij gebruik van heerlijke en gezonde natuurlijke zoetstoffen. Informeer daarnaast zowel u zelf als hun over de fantastische eigenschappen die voeding en ook superfoods voor hun fysieke en mentale welzijn kunnen hebben. Als u dit duidelijk uitlegt en kinderen vervolgens deze effecten ook merken, dan zullen ze des te enthousiaster worden om gezond te eten.

Goed, we gaan dan nu over tot onze gebruikelijke superfood producten en gaan voor u kort beschrijven wat de voordelen zijn voor zowel het fysiek als mentaal welzijn van deze jonge kinderen. We hebben wederom een top 5 samengesteld van de meest krachtige en werkzame producten op dit gebied. Natuurlijk zijn er meer superfoods voor kinderen die hierbij een krachtige ondersteuning kunnen bieden, maar we kunnen ze helaas niet allemaal behandelen in dit blog. We beginnen bij deze superfoods voor kinderen bij de volgende absolute must voor zowel baby’s, jonge kinderen alsook volwassen en dat is:

Vitamine D: Dit blijft hoe dan ook één van de allerbelangrijkste vitaminen en superfoods die maar beschikbaar zijn voor ons als mens. Dit geld zoals net vermeld voor zowel baby’s als voor kinderen en volwassen. Vitamine D is één van de belangrijkste vitamines voor het opbouwen en ondersteunen van ons fysieke immuun- en afweersysteem. Daarnaast is het een vitamine die bijzonder belangrijk is voor de ontwikkeling van onze botten, iets wat natuurlijk van zeer groot belang is voor jonge kinderen. Ook is het een essentiële vitamine voor de opbouw van onze lichaamscellen en aangezien jonge kinderen nog volop in de groei zijn is dit van zeer groot belang voor hun lichaam. Vitamine D bezit daarnaast nog veel meer bijzondere eigenschappen die gezond en essentieel zijn. Mocht u meer informatie willen over vitamine D, dan is dat mogelijk onder deze link.

Chlorella & Spirulina: Dit zijn twee van de meest gezonde voedingsbronnen die er maar bestaan op onze geliefde Moeder Aarde. Ze vallen in de categorie van de algen en dit is waarlijke oer voeding. Er zijn weinig voedingsbronnen die zo bizar rijk zijn aan voedingsstoffen en daarom zijn ze zo ideaal om onze kinderen mee te voeden. Dit zodat ze toch hun dagelijkse hoeveelheid essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen en gezond blijven van lichaam en geest. Deze algen bevatten onder andere grote hoeveelheden vitaminen, mineralen, eiwitten (tot maar liefst 60-70%!), sporenelementen, aminozuren (18 stuks!), antioxidanten, (co-)enzymen, koolhydraten, chlorofyl en andere voedingsstoffen. Deze algen hebben daarnaast tevens de eigenschap het lichaam flink te ontgiften, wat natuurlijk ideaal is voor kinderen die sterk geneigd zijn veel te snoepen en slechte voeding te eten. Op deze manier kan daar enigszins een balans in gebracht worden. U vind meer informatie hierover onder de volgende links:

– Chlorella
– Spirulina

B-vitaminen: Kinderen op jonge leeftijd zijn nog op alle manieren aan het groeien. Dit geld niet alleen voor de buitenkant van het lichaam maar natuurlijk ook voor de organen. Het belangrijkste orgaan na het hart zijn onze hersenen. B-vitaminen en met name vitamine B12 spelen een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling en het gezond blijven van onze hersenen en het in stand houden van een juist uitgebalanceerde hersenchemie. Daarnaast zijn B-vitaminen direct of indirect betrokken bij zo goed als alle fysieke processen in ons lichaam. Dit geld voor onze spijsvertering, voor het produceren van energie, voor onderhoud en het functioneren van ons zenuwstelsel, voor het groeiproces van ons lichaam en voor nog vele andere zaken. Mocht u meer informatie willen over de werking en functie van de verschillende B-vitaminen, dan vindt u dat onder deze link.

Probiotica: We hebben voor het vermelden van deze superfood gekozen, omdat het een uitstekend middel is om kinderen bij te staan in tijden van ziekte die vaak bestreden worden met antibiotica. Antibiotica vernietigd de darmflora, terwijl probiotica deze juist weer doet floreren. Onze darmflora is uitermate belangrijk voor een optimale opname van voedingsstoffen uit onze voeding. Dit is iets wat ook bijzonder belangrijk is voor onze kinderen, met name omdat door het consumeren van veel suikers en andere ongezonde voedingsstoffen hun darmflora ernstig aangetast wordt. Omdat kinderen in Nederland een ernstige afwijking vertonen in hun eetgedrag is het dermate belangrijk om te zorgen dat dit soort verschijnselen effectief worden bestreden. Probiotica is een krachtige en bijzondere superfood om te zorgen dat de schade aangericht door alle kunstmatige voedingsstoffen zoveel mogelijk wordt beperkt en een halt wordt toegeroepen. Mocht u meer informatie willen over probiotica, dan vindt u dat onder deze link.

Rauwe honing, lucuma, mesquite, stevia, yacón en andere natuurlijke en gezonde zoetstoffen: We hebben ervoor gekozen deze natuurlijke zoetstoffen samen onder één noemer te vermelden. Deze zoetstoffen zijn een prachtig alternatief voor ouders om te zorgen dat hun kinderen minderen of hopelijk zelfs stoppen met het consumeren van geraffineerde suikers en andere kunstmatige zoetstoffen. Deze leiden maar al te vaak tot zeer ernstige gedragsstoornissen zoals ADD/ADHD, ODD, CD, hyperactiviteit en agressie. Deze gezonde zoetstoffen bieden een prachtig alternatief, bevatten bijzonder veel gezonde en essentiële voedingsstoffen en leveren het lichaam daardoor een prachtig middel in de strijd tegen vele vervelende ziektebeelden. U vind meer informatie over deze zoetstoffen onder de volgende links:

Lucuma
Mesquite
Stevia
Rauwe honing
Yacón

Daarmee zijn we dan weer aangekomen bij het einde van dit blog. Hopelijk heeft u er wat van opgestoken en is dit een blog wat van betekenis is voor zowel uw kinderen als voor uzelf. Wij vertrouwen erop dat deze superfoods voor kinderen u helpen bij het in stand houden van zowel hun fysieke alsook mentale gezondheid van uw kinderen. Wij zijn er van overtuigd, ook door middel van rijke ervaring, dat deze middelen hier een krachtige bijdrage in kunnen leveren en hopen dat u hetzelfde ervaart of binnenkort mag ervaren.

Waar zijn dit soort superfood producten te koop?

Om dit blog af te sluiten gaan we u nog kort uitleggen waar u dit soort prachtige en bijzonder gezonde superfoods voor kinderen kunt verkrijgen. We leven tegenwoordig in tijden waarin het gelukkig steeds gemakkelijk wordt dit soort producten aan te schaffen. Dit is op dit moment over het algemeen alleen nog mogelijk in de gespecificeerde raw food en superfood winkels, maar veel van de hier verkochte producten liggen ook hoe langer hoe vaker te koop in allerlei health-food stores, biologische winkels en natuurreformzaken. Vaak beperkt zich dit in de laatstgenoemde winkels alleen nog tot de meest voor de hand liggende en populaire raw food en superfood producten, maar er is zeer zeker een sterke verschuiving in deze markt waar te nemen en dit zeker ten voordele van de consument. De meeste sterk gespecialiseerde raw food en superfood winkels bevinden zich in de randstad en met name in Amsterdam. Toch is ook buiten onze nationale hoofdstad het steeds gemakkelijk om dit soort producten te vinden in de hierboven genoemde zaken. Dit geld zelfs voor de kleinere steden en dorpen, wat natuurlijk alles te maken heeft met een wereldwijde bewustwording in relatie tot onze voeding. Ook op het internet is een ware explosie aan webwinkels aan het plaatsvinden en ook hier kunt u er natuurlijk in slagen dit soort producten aan te schaffen. Let u er echter op dat u dit bij een gerenommeerde zaak doet met hoog kwalitatieve producten. De raw food en superfood business is sterk in opkomst en dit houdt helaas in dat er ook bedrijven met minder zuivere intenties inhaken op deze tendensen en onzuivere producten met mooie beloftes op de markt lanceren. Dit is iets wat ons erg tegen de borst stuit en het is daarom ook niet voor niets dat wij ons als bedrijf al vele jaren hebben gespecialiseerd in het leveren van de allerbeste kwaliteitsproducten ter wereld. U vindt al deze producten onder de weblink www.superfood.nl waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze producten binnen uiterlijk 2 werkdagen in goede staat bij u thuis worden afgeleverd.

Share:

4 comments

 1. Leuk blog! Nu moeten de kinderen het ook nog in hun mond stoppen en op willen eten!
  Dat is meestal het grootste probleem want superfoods smaken anders. Neem nou Mesquite. Ik heb het zelf geprobeerd te eten maar vond het echt niet lekker! Laat staan mijn kinderen. Chlorella en prebiotica gaan er wel makkelijk ‘in’ in pilvorm. Chlorella is wat minder van smaak, je proeft een beetje de algen, maar onder het dreigement, of dit pilletje of vanavond extra veel broccolie gaan ze er wel in. 🙂 in ideële zijn ze er aan gewend en gaat net zonder morren naar binnen. Mijn kinderen zijn al jaren niet meer ziek geweest (op een snotneus of een keer spugen na) :))))

 2. Ik gebruik sinds kort superfood. Maar ik twijfel erg over welke superfoods mijn dochter van 4 en mijn zoontje van 1.5 jaar mogen gebruiken.
  Ze verbruiken veel energie en omdat ze slechte eters zijn denk ik op deze manier iets aan te vullen.
  Mogen ze ook Goji bessen eten?

 3. Beste,

  Welk superfood verkiest u ? Tarwegras of Chlorella/Spirulina.
  Zelf neem ik al een tijdje tarwegras, maar ik vraag me af of Chlorella of Spirulina niet beter is of kan je ze combineren ?

  Hartelijk dank !
  mvg,
  Katrien

 4. Ik maak smorgens altijd een smoothie met Lucuma en Maca. Mag mijn dochter hier ook van drinken? Lucuma lees ik hier van wel, weet je ook meer over Maca?

Geef een antwoord