Gezonde voeding en superfoods voor kinderen tot 36 maanden

In dit volgende blog gaan we het eens hebben over gezonde voeding en superfoods voor kinderen, de allerjongsten onder ons op onze geliefde planeet Moeder Aarde. Baby’s zijn zoals iedereen wel weet bijzonder gevoelig en erg kwetsbaar en het is dan ook van het grootste belang dat we hun op alle mogelijk manieren ondersteuning en bescherming bieden in ons vaak hectische en lang niet altijd even positieve en gezonde leefwereld. De gevaren waaraan deze lieve kleine wezentjes blootstaan dienen met grote zorg te worden benaderd en één van de grootste gevaren waar veel baby’s aan bloot staan is ongezonde voeding.

Waarom is borstvoeding zo belangrijk voor een baby en waar dient een moeder met name op te letten?

Een pasgeboren baby is mogelijk het meest kwetsbare wezen op de gehele planeet, al geld dit natuurlijk niet alleen voor menselijke baby’s. Daarom is het zaak om te zorgen dat met name in de eerste levensjaren van een kinderleven er bijzonder goed wordt gepast op deze lieve tere wezentjes. Dit kan natuurlijk op vele manieren en daarbij zijn heel veel aspecten en factoren bijzonder belangrijk. Wij gaan in ons in dit blog echter beperken tot het onderwerp voeding om te kijken wat voor belang dit speelt bij het (op) groeien van een kind en met name in de eerste drie levensjaren.

Zoals gezegd is voeding één van de en mogelijk de meest belangrijke factor voor een goede en gezonde ontwikkeling van het kind. Een gezond opgevoede baby wordt door de moeder gezoogd en dit is de manier waarop een baby in de eerste maanden tot een jaar (en eigenlijk zelfs langer) zijn of haar voedingsstoffen dient binnen te krijgen voor optimale gezondheid. U zult hieruit begrijpen dat het daarom bijzonder belangrijk is dat een moeder zich voedt met de juiste voeding en zo veel mogelijk schadelijke voedingsstoffen vermijd. Dit omdat de baby natuurlijk veel kwetsbaarder is dan de moeder zelf en ernstig ziek kan worden als een moeder niet op haar voeding let. Veel moeders zijn zich maar in zeer beperkte mate bewust van wat voeding met hun en hun baby doet en dit is waarom veel baby’s vaak onnodig lijden onder de eetgewoontes van de moeder. Daarnaast is het zo dat een baby zelf tijdens het eerste jaar van zijn of haar leven nog geen antistoffen tegen ziektes aanmaakt en daarom volledig is aangewezen op de voedingsstoffen die via de zogende moeder of andere manieren van voeden binnenkomen. Een baby is hierdoor extra kwetsbaar en het is daarom van zeer groot belang dat een moeder zich goed voedt. Dit omdat een baby via borstvoeding deze essentiële antistoffen tegen ziekte toegediend krijgt en zo beschermd blijft tegen de werking van allerlei soorten bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. Keer op keer komt uit uitvoerig onderzoek naar voren dat er geen betere voeding bestaat voor baby’s dan moedermelk. Dit omdat het alle voedingsstoffen en antistoffen bevat die een baby nodig heeft voor de groei en gezondheid. Ook komen deze voedingsstoffen precies in de juiste verhouding voer (mits een moeder gezond eet) en is moedermelk altijd precies de juiste temperatuur.

Interessante feiten die tevens uit deze onderzoeken naar voren komen zijn bijvoorbeeld gegevens met betrekking op fysieke weerstand en IQ. De fysieke weerstand van een lang gezoogd kind blijkt vaak stukken hoger te zijn dan kinderen die maar kort met de borst gezoogd worden en daarna op kunstmatige voeding overgaan. Tevens blijkt het gemiddelde IQ van kinderen die lang gezoogd worden stukken hoger te zijn dan van kinderen die minder kort met de borst gezoogd worden. Daarnaast blijkt het geven van borstvoeding tevens erg gezond te zijn voor de moeder, want uit deze onderzoeken bleek tevens dat het lang zogen van baby’s leidt tot een verminderde kans op borstkanker en een sneller herstel van de baarmoeder na de bevalling. Dit zijn feiten die vaak niet of stukken minder bekend zijn, maar die zeker voor veel moeders zeer heilzaam en interessant zijn om te weten.

Naast borstvoeding worden in onze tijden natuurlijk heel veel baby’s gevoed met de fles. Deze fles kan gevuld worden met afgekolfde moedermelk, maar helaas is dat lang niet altijd het geval. Veel baby’s worden vaak maar zeer kort gevoed met de borst en vervolgens wordt er in een mum van tijd overgeschakeld op kunstmatige voeding, vaak afkomstig van kunstmatig vervaardigde melkpoeders. Persoonlijk zijn wij van mening dat dit één van de slechtste dingen is die ouders hun kinderen maar aan kunnen doen. Dit om meerdere redenen. Allereerst zijn dit zoals gezegd kunstmatig vervaardigde melkpoeders, wat inhoudt dat ze vaak boordenvol zitten met allerlei toevoegingen die zeer slecht zijn voor jonge baby’s. Daarnaast is dit melkpoeder afkomstig zo goed als altijd afkomstig van koeienmelk, waar bijzonder veel baby’s zeer slecht op reageren en allergisch voor zijn. Hierdoor ontstaan vaak allerlei klachten zoals diarree, maagkrampen en andere klachten van het spijsverteringsstelsel, waar vele baby’s vaak maandenlang onnodig ernstig onder lijden. Ook zitten deze producten, mits ze niet van biologische afkomst zijn, tevens vol met antibiotica en hormonen. We vertrouwen erop dat we u niet uit hoeven te leggen wat dit soort stoffen betekenen voor het immuunsysteem en het groeiproces van een jonge baby en begrijpt u dat dit factoren zijn die vele jaren later nog steeds desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de algemene gezondheid en ontwikkeling van het menselijke lichaam. De vraagtekens die wij daarom zetten bij het kunstmatig voeden van baby’s met dit soort babymelkpoeders geld trouwens ook voor de voeding die daarna vaak via allerlei soorten potjes aan baby’s wordt gevoerd. Deze zijn ook maar al te vaak doorspekt met allerlei kunstmatige toevoegingen, geraffineerde suikers en andere ongezonde stoffen. Dan nog even over babyflessen. Het is zo dat veel plastic babyflessen BPA (Bisfenol-A) bevatten, wat een kankerverwekkende lijmstof is die vrijkomt bij verwarming, zoals bijvoorbeeld gebeurt als u warme melk aanmaakt voor uw jonge baby en deze in dit soort plastic flessen aan uw baby voedt. Let u er daarom op dat u een fles aanschaft waarvan u zeker weet dat deze geen BPA bevat.

Als een baby eenmaal zo ver is dat hij of zij een vastere vorm van voedsel kan eten, dient er nog steeds door de ouders opgelet te worden waar deze voeding vandaan komt en welke voedingsstoffen mogelijk in deze voeding verwerkt zitten. Veel bedrijven (we zullen geen namen noemen, maar iedereen kent de grote en bekende babyvoeding bedrijven wel) proppen deze babyvoeding vol met allerlei toevoegingen om het op die manier langer houdbaar te maken, beter te laten smaken, maar doen dit zonder het belang van een jonge baby daarbij in de gaten te houden. Zoals u nu mogelijk onderhand duidelijk is geworden door dit stuk, staat een baby dus bloot aan heel veel risico’s met betrekking op gezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat we als ouders verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen en ophouden excuses te maken, zoals het te druk hebben met werk, zodat onze kinderen weer gezond en vol levenskracht opgroeien in onze wereld. Onze kinderen hebben recht op gezonde en voedzame voeding en op een daaruit voortvloeiend gezond en gelukkig leven. Daarom gaan we ons in het volgende stuk eens flink verdiepen in wat een baby in de eerste drie jaar van zijn of haar leven precies nodig heeft om te zorgen voor een gezonde basis qua voeding in het leven.

Wat hebben baby’s precies nodig aan voeding in de eerste 36 maanden?                 

Zoals nu duidelijk moge zijn is voeding van doorslaggevend belang voor het welzijn van pasgeboren en jonge baby’s. Deze voeding dient te bestaan uit de essentiële voedingsstoffen die nodig zijn om niet alleen gezondheid, maar tevens groei te kunnen bewerkstelligen. Baby’s krijgen de eerste maanden tot een jaar hun voeding via de moederborst binnen, maar zullen op een gegeven moment toch overstappen op een vastere vorm van voeding. Voedingsstoffen die vervolgens nodig zijn dienen vanaf dat moment dus door vaste voeding te worden aangeleverd. Gezonde bronnen hiervoor zijn verse groenten en fruit, die het liefst ook van biologische afkomst dienen te zijn. Dit om vervuiling, vergiftiging en beschadiging met landbouwgiffen, genetische manipulatietechnieken en andere ongezonde factoren te vermijden die uiterst schadelijk zijn voor een jonge baby. Daarnaast is het belangrijk bepaalde zaken te vermijden voor het welzijn van een kind. Zoals gezegd reageren veel baby’s slecht op het consumeren van koeienmelk en vertonen hier allerlei pijnlijke reacties op. Daarom is het zaak voor de moeder om melkproducten ook zoveel mogelijk te vermijden, want anders komen deze stoffen uiteindelijk natuurlijk ook terecht in de moedermelk die een baby drinkt. Hetzelfde geld ook voor een aantal andere voedingsstoffen en dit zijn met name gluten en kunstmatige en geraffineerde suikers.  Dit zijn stoffen die bijzonder sterke allergische reacties bij jonge baby’s en kinderen kunnen veroorzaken en daarnaast kunnen met name kunstmatige en geraffineerde suikers ook bij baby’s voor overgewicht zorgen, om nog maar niet te spreken over hun kankerverwekkende en diabetes veroorzakende eigenschappen. Een andere voedingsbron waar ouders voorzichtig mee dienen te zijn is brood. Dit is niet alleen vanwege de vaak aanwezige gluten, maar ook om andere oorzaken die we hier kort uit zullen leggen. Zorgt u daarom dat het brood in huis gezond en biologisch brood is met een zo laag mogelijk glycemische index. Dit zodat de bloedsuikerspiegel van zowel uzelf alsook van uw baby zo weinig mogelijk wordt beïnvloed door de consumptie van brood. Veel baby’s en kinderen hebben hier ongemerkt last van. Het kan bijvoorbeeld hyperactiviteit en slapeloosheid als gevolg hebben. Brood bevat niet alleen vaak veel kunstmatige stoffen (met name fabrieksbrood), maar bestaat voor een groot deel uit koolhydraten die door het lichaam allemaal worden omgezet in glucose. Dit heeft een heftige invloed op de bloedsuikerspiegel van zowel uzelf als ook op dat van uw baby, waardoor vervelende symptomen kunnen optreden bij zowel ouder als kind.

Het is voor jonge baby’s bijzonder belangrijk dat ze of via moedermelk of via andere voeding alle essentiële voedingsstoffen binnenkrijgen. We hebben het dan bijvoorbeeld over vitaminen, mineralen, antioxidanten, voedingsvezels, sporenelementen, aminozuren, eiwitten, essentiële vetzuren en vele andere voedingsstoffen. Deze zijn het beste uit gezonde en natuurlijke voeding te halen. Daarnaast is het zo dat er, zoals de lezers van onze blogs natuurlijk weten, vele verschillende superfood producten beschikbaar die een uiterst hoge voedingswaarde bezitten en met kop en schouders uitsteken boven alle andere soorten voeding. Dit is ook waarom ze de term superfoods verdienen. Het is natuurlijk zo dat baby’s erg gevoelig zijn en het daarom zeker niet verstandig is om hun dit soort middelen toe te dienen, of alleen in zeer geringe mate, maar het is vaak wel mogelijk voor een zogende moeder om dit soort producten te consumeren, zodat de kwaliteit van haar melk op gezonde wijze wordt gestimuleerd en de baby op die manier de juiste essentiële voedingsstoffen binnenkrijgt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook genoeg superfoods die zonder een enkel risico door baby’s die vaste voeding kunnen eten ingenomen kunnen worden, zolang dit maar voorzichtig en in de juiste mate gebeurt. We gaan daarom nu over tot de volgende paragraaf waarin we eens gaan bekijken welke superfoods geschikt zijn voor zogende moeders en voor baby’s tot en met de leeftijd van drie jaar.

Welke superfoods voor kinderen ondersteunen de groei en gezondheid van een jonge baby op krachtige wijze?

We zijn daarmee wederom aangekomen tot de paragraaf over superfoods in relatie tot het blogonderwerp. Daarom hebben we ons eens flink verdiept in de kwaliteiten van een aantal zeer specifieke superfoods voor kinderen en wat deze kunnen betekenen voor zogende moeders alsook voor jonge baby’s in de leeftijd t/m drie jaar. We hebben wederom het gebruikelijke lijstje van de 5 meest belangrijke superfoods op dit gebied samengesteld voor u. We beginnen in dit geval met:

Vitamine D: Dit is mogelijk de allerbelangrijkste superfood voor de gezonde ontwikkeling en groei van uw pasgeboren of jonge baby. Het grootste deel van onze huidige wereldbevolking vertoond ernstige gebreken op dit gebied en dit leidt wereldwijd tot bijzonder veel ziekte. Met name baby’s en jonge kinderen hebben extra van deze bijzondere vitamine nodig voor hun ontwikkeling. Vitamine D is één van de belangrijkste bouwstoffen voor het goed functioneren van ons fysieke immuunsysteem en helpt ons lichaam zeer effectief zich te weren tegen allerlei verschillende soorten ziekteverwekkers. Daarnaast is het een fantastisch middel voor het bestrijden van allerlei spijsverteringsproblemen, iets waar met name veel jonge baby’s vaak veel last van hebben. Ook is vitamine D zeer belangrijk voor de groei van botten en tanden bij jonge baby’s en kinderen. U vindt meer informatie over vitamine D onder deze link.

Quinoa: Dit is een superfood die met name in onze moderne tijden steeds meer aan populariteit wint en dat is met reden. Met name voor jonge baby’s is dit een fantastisch product. Quinoa wordt namelijk qua voedingswaarde ook wel vergeleken met moedermelk. Dit omdat het zo goed als dezelfde voedingsstoffen en verhoudingen tussen deze voedingsstoffen bevat. Quinoa bevat zo verschillende soorten vitamines zoals A, B1, B2, B3, B6 en E, de mineralen natrium, kalium, calcium, magnesium, mangaan, ijzer, koper, zink en fosfor. Verder bevat quinoa onder andere foliumzuur, koolhydraten, natuurlijke voedingsvezels, zo goed als alle essentiële aminozuren en tot slot een bijzonder hoge dosering plantaardige proteïne (tot maar liefst 19%). U vindt meer informatie over quinoa onder deze link.

Spirulina & chlorella: Deze bijzonder algensoorten bevatten bijzonder veel gezonde bouwstoffen voor zowel lichaam als geest. Dit geld voor volwassen en voor kinderen. Mogelijk de allerbelangrijkste bouwstof die in deze algensoorten aanwezig is, is het onverzadigde vetzuur met de naam D.H.A. (Docosahexaeenzuur) wat behoort tot de klasse van omega-3 vetzuren. Dit is een vetzuur wat zwangere en zogende moeders echt nodig hebben voor de gezonde groei en ontwikkelingen van hun jonge baby’s. Het is een essentiële bouwstof voor een gezonde ontwikkeling van hart- en bloedvaten en voorkomt daarnaast tevens storingen in hersenchemie die op latere leeftijd vaak geassocieerd worden met ADHD en andere gedragsstoornissen. Iets waar met name in deze tijden veel jonge kinderen last van hebben, wat maar al te vaak te maken heeft met ongezonde voeding. Naast deze algensoorten kunt u natuurlijk ook andere omega-3 bronnen consumeren voor het verrijken van uw voedingspatroon met D.H.A. Toch raden wij deze twee algensoorten van harte aan, omdat ze naast omega-3 vetzuren/D.H.A. tot de meest voedzame bronnen ter wereld behoren.  U vindt meer informatie over deze producten onder de volgende links:

Spirulina:
Chlorella

Lecithine granulaat: Dit is een superfood die wat minder bekend is, maar bijzonder gemakkelijk te verkrijgen is in allerlei raw & superfood winkels, natuurreformzaken en biologische winkels. Lecithine granulaat is met name erg goed voor de ontwikkeling van de hersenen van een baby en zorgt ook bij de zogende moeder voor een gezonde hersenchemie. Het versterkt tevens ons zenuwstelsel op zeer effectieve wijze en bevat nog tientallen andere voordelen voor de gezondheid van zowel moeder als pasgeboren kind. U vindt meer informatie over dit product onder deze link

B-vitaminen: Het supplementeren van uzelf en uw jonge baby met extra B-vitaminen is een absolute must. B-vitaminen zijn betrokken bij zo goed als alle fysieke processen in ons lichaam en met name ook zeer belangrijk voor het ontwikkelen van de hersenen en het behouden van een gezonde hersenchemie. Omdat de ontwikkeling van de hersenen van een jong kind een zeer delicate kwestie zijn is het daarom van groot belang om te zorgen dat u de juiste hoeveelheid B-vitaminen binnenkrijgt. De belangrijksten hiervan zijn vitamine B6 en B12. Een gebrek aan de laatste kan onder meer leiden tot het slecht functioneren van de hersenen en gedragsstoornissen, terwijl een gebrek aan vitamine B6 kan leiden tot ernstige stuiptrekkingen. U vindt meer informatie over b-vitaminen onder deze link.

Hiermee zijn we weer tot het einde gekomen van dit specifieke blogdeel en gaan we traditioneel afsluiten met het laatste deel, waarin we melding doen van de locaties waar u deze producten kunt verkrijgen. We hopen dat u wederom heeft genoten van al deze informatie en u hier natuurlijk uw voordeel voor zowel uzelf als voor uw pasgeborene mee kunt doen.

Waar kan ik deze superfoods voor kinderen kopen?

De meeste superfoods voor kinderen zijn helaas voor de meeste consumenten niet erg gemakkelijk verkrijgbaar. Dit is omdat het hier gaat om een zeer gespecificeerd deel van de markt in voedingswaren en het feit dat deze producten  nog niet tot het bewustzijn van de meeste consumenten en bedrijven zijn doorgedrongen. Gelukkig is dat iets waar tegenwoordig in een hoog tempo verandering in komt. Zo zijn een redelijk aantal producten in deze tijden onderhand te koop in verschillende health-food stores, biologische winkels en natuurreform zaken. Mocht u daarom op zoek zijn naar een speciaal product uit dit blog, vraag deze winkeliers naar de mogelijkheid om dit soort producten voor u in te kopen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat deze producten te koop zijn in de hierin gespecialiseerde raw food en superfood winkels, die meestal in de grotere steden in de randstad gevestigd zijn en dan met name in Amsterdam. Toch is het zo dat ook buiten de randstad en in de kleinere steden en dorpen steeds meer winkels en ketens de alsmaar stijgende vraag naar dit soort producten beginnen te faciliteren. Ook daar doet u verstandig aan onderzoek naar de mogelijkheden om dit soort producten te bestellen. Natuurlijk kunt u zelf ook veel van dit soort producten vinden op het internet, waar ook een steeds groter aantal webwinkels de vraag naar dit soort producten probeert te beantwoorden. Daarbij is het echter wel zaak dat u zorgt dat u een vertrouwde leverancier met een goed reputatie en hoge kwaliteitsproducten weet te vinden. Men neemt het ook in de raw food en superfood business niet overal even nauw met de kwaliteit van de producten en dit is natuurlijk onwenselijk voor u als consument, omdat het product uw klachten of problemen dan niet of minder efficiënt aanpakt. Dit is waarom wij ons al vele jarenlang specialiseren in de verkoop van de allerbeste en hoogst kwalitatieve producten op dit gebied. Dit om op die manier een waarde- en betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan uw mentale en fysieke gezondheid. U vindt onze producten onder www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat deze producten binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis afgeleverd worden.

 

 

Share:

8 comments

 1. Bedankt voor de informatie. Ik snap dat moedermelk de beste voeding is voor jonge (en ook oudere) babies. Maar wat als vrouwen problemen hebben met borstvoeding, of te weinig aanmaken en zelfs met kolven niet meer melk kunnen aanmaken?

  Ik eet zoveel mogelijk biologisch en verantwoord, met af en toe wel uitzondering. Ik voed mijn baby soms bij met hypoallergene kunstvoeding. Je kunt wel beweren dat dit het slechts is wat je je baby kunt geven, maar als je kindje nog honger heeft en je hebt geen melk meer, doordat je moe bent etc. ben je blij als je iets anders kunt geven. Hebben jullie een alternatief voor vrouwen die om wat voor reden niet kunnen borstvoeden of moeten bijvoeden?

  Mijn insziens kun je dit onderwerp beter subtieler benaderen, want het is al een hele klus om als jonge moeder je baby met al zijn ‘needs’ 24 uur per dag te verzorgen, zo goed als je kunt.

  Groetjes Shabnam

  1. Wat dacht je van de Moedermelkbank? Daar doneren moeders moedermelk

 2. Ik ben een beetje geschrokken van de toon dan dit artikel. Ik ben zelf moeder en ik heb mijn zoontje 5 maanden borstvoeding gegeven en ga dit dus niet anderhalf jaar doen. Ik geef hem nu ook poedermelk en dus eigenlijk ben ik nu een hele slechte moeder? Ook vind ik geen alternatief terug voor de borstvoeding? moedermelkbanken bestaan naar mijn weten niet meer aangezien hier risico’s aan verbonden zijn.
  ik vind het erg jammer om dit op deze manier te lezen. Ik zocht een artikel hoe ik mijn zoontje de beste voeding naast de melk kan geven omdat ik ook echt het beste voor mijn kind wil, maar dit is niet altijd mogelijk in de wereld waar we in leven. Ik vind de toon dan ook erg naar.

  Indra

  1. Buenos días, Queria informame de si existe alguna pagina web o correo electrónico al que pueda hacer llegar mi Curriculum para optar a los procesos de selección para la ITV de Rivas Vaciamadrid.Quedo a la espera de su col³cstaeiÃtn,Sanudos,

  2. I forhold til ryktet mitt, sÃ¥ forventer jeg ingenting. Jeg tar en dag av gangen – ogsÃ¥ ser jeg hvor langt jeg kommer.For øvrig sÃ¥ synes jeg du burde kjenne til saken litt bedre før du trekker de konklusjonene som du gjør.

  3. It seems to me that cng is one of the answers to our nations problem of dependence upon foreign oil producers, yet why is the conversion and use not promoted and highlighted as a long-term solution?

 3. Ik vind ook de toon in het bericht niet erg aardig overkomen.
  Ook ik ben overgestapt op flesvoeding (biologische, van het merk Biobimlac en geef ik vanuit de natuurwinkel een zakje poeder voor de ondersteuning van de darmflora met goede bacteriën).. ik heb jarenlang gezegd, ik ga minimaal tot 1 jaar mijn baby borstvoeding geven, maar als je in een postnatale depressie beland en zelf heel erg veel voedingsstoffen tekort kom (doordat je amper nog kan eten door de depressie) heb ik na 5 weken al besloten dat ik dit niet meer volhield omdat ik me steeds zwakker voelde tijdens de borstvoeding.. maar nu ben ik dus een vreselijke moeder volgens jullie blog?
  Dat vind ik wel jammer dat dat zo zwart wit word geschreven.

  En wanneer kun je starten met quinoa enzo geven trouwens

 4. Hoi,

  Ik snap dat moedermelk, of ook wel borstvoeding genaamd, echt super goed is.
  Ik kan uit dit artikel afleiden dat jijzelf een super voorstander bent hiervoor!
  Ik ook!
  Maar daarmee beland ik dus tussen de 2 strijdende partijen.
  Ik kan geen borstvoeding geven. Mijn borstvoeding komt niet op gang. Zodra het eindelijk op gang is ben ik mentaal en lichamelijk uitgeput! Ik heb bij de 1e 6 weken lang geleefd voor en ben geleefd door borstvoeding. Om er achter te komen dat ik nooit genoeg zou hebben voor mn kindje! Ik heb hier een heel vreselijke tijd door gehad. Het sloopte me psychisch enorm. Men sprak van dat ik een postnatale depressie zou hebben. Alles wat ik wilde was borstvoeding geven aan mn kindje omdat dat het beste is. Om verhaal kort te maken! In overleg met mn nuchtere man gestopt en over gegaan op kunstvoeding. Ook wel flesvoeding genaamd. Bij de 2e heb ik het niet eens geprobeerd en bij de derde weer geprobeerd. Weer zelfde verhaal. Alleen wist ik hoe en wat en was ik zelf hierop voorbereid. Toch deed het me weer enorm zeer. Daarom snap ik je wel. Maar doet jou artikel me enorm zeer.

  Ik hoop dat je dat begrijpt!

  Vriendelijke groet.

Geef een antwoord