Een sterk immuunsysteem met SunWarrior Immuneshield

Fulvic acid is vrij vertaald fulvinezuur en is een vorm van humus zuren, oftewel ‘humic acid’. Fulvinezuur bezit een lager moleculair gewicht dan andere vormen van humuszuur, wat één van de kenmerken is waardoor het zich onderscheid van andere humic acids. Humus is het traag afbreekbare deel van een organische stof in de aardbodem en wordt gevormd door ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal. Het wordt vaak verward met het begrip compost, wat echter onjuist is, want laatst genoemde is een resultaat van een door mensen gecontroleerd ontbindingsproces en tegenstelling tot humusvorming, wat een natuurlijk proces is. Fulvinezuur onderscheid zich tevens van ander humuszuren door het hogere zuurstofgehalte wat aanwezig is.

Wat isFulvic Acid Complex en waar komt het vandaan?

Met name dankzij het laatste feit is het een product wat o.a. in de landbouw veel gebruikt wordt als een supplement om de gezondheid en voedingswaarde van de aardbodem te verhogen. Ook is het in de laatste decennia  bijzonder sterk in opkomst als een voedingssupplement voor het ondersteunen van de menselijke gezondheid. In het laatste geval is het fulvinezuur een toegevoegd component van minerale colloïden die dan samen als eindproduct in vloeibare vorm te verkrijgen zijn. Colloïden zijn kleine deeltjes die groter zijn dan een molecuul en een diameter hebben tussen de 1 en 1000 nanometer. Het woord colloïde is afgeleid van het Griekse woord ‘Kolla’ wat lijm betekent en het woord werd geïntroduceerd door de Schotse wetenschapper Thomas Graham, die ook wel wordt beschouwd als de grondlegger van de colloïde chemie.

Humus vormen en dus ook fulvinezuur zijn de bouwstenen van onze wereld en slaan een brug tussen levenloze mineralen en levende organismen. Fulvinezuur zijn poly-elektrolyten en zijn uniek dankzij het feit dat ze gemakkelijk diffunderen door membranen, terwijl andere elektrolyten die eigenschap niet bezitten. Diffunderen  is de werkwoordsvorm van diffusie, wat een proces is ten gevolge van de ‘willekeurige’ beweging van deeltjes, welke weer het gevolg is van kinetische energie die deze deeltjes bezitten. Bij verschillen in concentratie leidt diffusie tot een netto verschuiving van deeltjes van plekken met een hoge concentratie, naar plekken met een lage concentratie. Dit is met name wat het tot zo’n prachtig voedingssupplement maakt, omdat door deze eigenschap elk deel van het menselijke lichaam automatisch wordt voorzien van de benodigde hoeveelheid poly-elektrolyten. In deze blog wordt fulvinezuur aangeprezen in het product ‘Immune Shield’, wat één van meerdere producten is waarin fulvinezuur verwerkt wordt. Tot slot kan aan dit deel nog worden toegevoegd dat het tot op heden nog niet gelukt is om een synthetische versie te maken van deze zuur vorm en Moeder Natuur wederom een fantastisch product blijkt te leveren, wat niet te evenaren is.

Wat doet Fulvic Acid?

Fulvic acid wordt in dit blog met name aangeprezen als het product ‘Immune Shield’ van het bedrijf Sunwarrior. We zullen in hoofdlijnen het echter verder gewoon blijven beschrijven als fulvic acid of fulvinezuur. Het middel is een zeer krachtig ontgiftend middel, wat in tijden zoals deze een zeer essentieel onderdeel van ons voedselpatroon dient te zien. Dit omdat onze wereld zo dusdanig vervuild is door schadelijke chemicaliën in ons voedsel, onze medicatie en in de wereld om ons heen (vervuiling, pesticiden chemtrails, etc.), dat zonder het frequent ontgiften van ons lichaam we eigenlijk regelrecht afstevenen op een vervroegde dood als gevolg van allerlei welvaartziektes. Ook komt daar nog eens een flink buitensporige portie mentale stress bovenop als gevolg van allerlei externe financiële, sociale en andere vormen van problematiek, die ook nog eens tot gevolg hebben dat ons lichaam toxische stoffen ontwikkeld en een ongezond metabolisme ontwikkeld. Daarom is een middel als fulvinezuur, om het lichaam te ontgiften en zo een gezond fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam te garanderen, absoluut noodzakelijk. Vele mensen zullen dit ondertussen kunnen beamen en gelukkig is er een sterke tendens gaande, waaruit blijkt dat mensen in een  hoog tempo bezig zijn hun vier verschillende lichamen te zuiveren en de frequentie ervan flink te verhogen d.m.v. allerlei superfoods. Dit zodat ziekte zo goed mogelijk bestreden en voorkomen kan worden. Maar….wat doet fulvinezuur nu precies dat het deze eigenschappen wordt toegedicht.

De manier waarop fulvinezuur het lichaam ontgift is dankzij het feit dat het een natuurlijk chelerende stof is. Chelatie is een proces en een vorm van chemische binding die niet strikt chemisch qua binding is. Dit houdt in dat er zowel chemische als non-chemische (bijvoorbeeld organische) bestanddelen van zo’n verbinding deel kunnen uitmaken. Dankzij deze eigenschap kan fulvinezuur een complex vormen met metalen. Hierdoor is fulvinezuur dus in staat om zich met zware metalen zoals lood, kwik, cadmium, barium en thallium te verbinden en deze vervolgens uit het lichaam af te voeren. Deze giftige stoffen worden door fulvinezuur grondig en zeer effectief verwijderd, wat fulvic acid tot een zeer gewild en bijzonder voedingssupplement maakt. Fulvinezuur heeft naast de sterk ontgiftende kwaliteiten nog een bijzondere kwaliteit en dat is het feit dat het de opname van mineralen in het lichaam bijzonder sterk stimuleert en ondersteunt. De meest effectieve manier om de opname van mineralen te optimaliseren in het menselijke lichaam is door een geïoniseerde of colloïdale mineraal samenstelling in te nemen. Het is een geweldige en krachtige ondersteuning om de gezondheid zo positief mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Vaak is het zo dat mensen wel mineralen uit verschillende voedingsbronnen binnen krijgen in hun lichaam, maar deze niet of vaak erg slecht worden opgenomen door het darmstelsel. Om een voorbeeld te noemen, als mensen bijvoorbeeld veel soja producten eten (wat vaak door vegetariërs onterecht als gezonde vleesvervanger wordt gezien), dan wordt de opname van mineralen door ons darmstelsel bemoeilijkt. Voor verdere uitleg waarom soja producten (althans de niet-gefermenteerde vormen van soja) niet gezond zijn voor ons lichaam, raden we je aan om een searchmachine te raadplegen. Er is bijzonder veel informatie te vinden waarom soja ongezond is voor het menselijke lichaam en zelfs toxische stoffen bevat. Om terug te keren naar ons onderwerp, ons darmstelsel is dus de plek waar mineralen uit ons voedsel  opgenomen worden en er zijn natuurlijk ook vele vormen van darmziekten die opname van mineralen uit ons voedsel kunnen saboteren. Fulvinezuur is daar een prachtig antwoord op, want dankzij het feit dat fulvinezuur sterk ontgift gaat ons gehele lichaam (en dus ook onze darmen) beter functioneren. Ook voorziet fulvinezuur het lichaam van een grote hoeveelheid mineralen en sporenelementen, afkomstig uit de natuurlijke nutriëntenrijke omgeving van fulvinezuur en helpt tevens bij de verwerking en opname van alle andere voedingsstoffen. Daarnaast is het zo dat door het in contact komen met fulvic acid de mineralen van natura opgelost worden in een geïoniseerde vorm. Wanneer de mineralen versmelten tot het zogenaamde fulvic acid complex, worden zij bioactief en geheel en niet deels biologisch beschikbaar voor ons menselijke lichaam. Dit is dus met name erg belangrijk voor mensen die problemen hebben met de opname van mineralen uit hun voedsel. Dit kan bijvoorbeeld komen door darmproblematiek en ook zoals eerder vermeld door een hoge consumptie van sojaproducten. Nog een bijzondere eigenschap van fulvinezuur en alle humuszuren is het feit dat ze een bijzonder eigenschap toevoegen aan water. Ze voegen namelijk heilige geometrische molecuulstructuren toe aan het water, wat de energetische waarde van water enorm opwaardeert. Deze wetenschap, in combinatie met het feit dat het menselijke lichaam voor 70% uit water bestaat, is dan als het optellen van een 1+1 som geworden. Iedereen die zich enigszins met (heilige) geometrie heeft bezig gehouden weet hoe essentieel en fundamenteel deze vorm van wetenschap is wat betreft het geven van richting, waarde en frequentie van energie aan materie. De geometrische vorm die ontstaat in water is wat men wel noemt een ‘tetrahedron’, ofwel een viervlak piramide vorm. Het is juist dit feit wat het voor de wetenschap onmogelijk maakt om er een synthetische vorm van te maken, omdat men deze natuurlijke processen nog bij lange na niet weet te benaderen en waar men misschien ook wel nooit in zal slagen.

Een ander groot voordeel van fulvic acid is het volgende. Een zeer vaak terugkerend thema is onze maatschappij van tegenwoordig is het feit dat veel mensen geen baat meer hebben bij antibiotica of er vaak fysiek door inname zelfs op achteruit gaan. Dit o.a. door het feit dat antibiotica het natuurlijke afweersysteem van het lichaam ondermijnt en kapot maakt. De reden waarom mensen geen baat meer hebben bij antibiotica is hoofdzakelijk dankzij het feit dat de bacteriën in en buiten ons lichaam grotendeels resistent zijn geworden tegen de farmaceutische en chemisch geproduceerde antibiotica. Fulvinezuur is een prachtig antwoord op deze problematiek, evenals andere natuurlijke bronnen van antibiotica. Dit omdat blijkt dat de ziekteverwekkende bacteriën en ook virussen zo goed als in geen enkel geval bestand blijken te zijn tegen fulvinezuur en het lichaam dus niet meer ziek weten te maken of houden. Ook is uit onderzoek het feit gebleken dat fulvinezuur geen resistentie opwekt bij deze ziekteverwekkers, in tegenstelling tot antibiotica, waardoor laatst genoemde een zo goed als waardeloos ‘geneesmiddel’ is geworden.

Tot slot volgt hieronder een lijst met de meest belangrijke eigenschappen van fulvinezuur, verwerkt in het product ´Immune Shield´ van Sunwarrior products. We willen hieraan toevoegen dat Sunwarrior een bijzondere extractietechniek heeft ontdekt waarmee het mogelijk is om een zeer geconcentreerde vorm van fulvinezuur te isoleren. Dit fulvinezuur wordt geëxtraheerd uit oude, versteende begroeiing in de staat Utah in de Verenigde Staten.

– Fulvinezuur of fulvic acid zorgt voor de verbetering van katalytische functies van het lichaam. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden

– Fulvinezuur reguleert de pH waarde en neutraliseert tevens de zuurgraad. In ons lichaam.

– Fulvinezuur ontgift het lichaam snel en effectief en neutraliseert verontreiniging in ons menselijke lichaam.
– Fulvinezuur verbeterd de opname van voedingsstoffen, met name van mineralen en aminozuren.
– Fulvinezuur ondersteunt de enzymprocessen in ons lichaam, waardoor de vertering en assimilatie van voeding verbeterd.

– Fulvinezuur voorziet in de behoefte aan natuurlijke (poly-)elektrolyten, die essentieel zijn voor het goed functioneren van ons zenuwstelsel, welke op basis van elektrische impulsen functioneert en door de (poly) elektrolyten wordt gestimuleerd en ondersteunt.
– Fulvinezuur zorgt voor het chemisch in balans brengen van ons lichaam en voor de algemene gezondheid van onze lichaamscellen.

– Fulvinezuur bevat een breed spectrum aan sporenelementen afkomstig uit ooit levende, organische systemen.

– Fulvinezuur bestaat uit de meest krachtige en natuurlijke chelerende structuren die bestaan in de natuur.
– Fulvinezuur kis in staat een complex vormen met sleutel nutriënten en transporteert deze tevens naar onze lichaamscellen.

– Fulvinezuur verbeterd tevens het uithoudingsvermogen en energiepeil in het menselijke lichaam.

– Fulvinezuur vergroot het lichamelijk en geestelijk welbehagen door de verhoogde voeding van mineralen aan onze lichaamscellen.
– Fulvinezuur bevat kleine moleculaire hoeveelheden natrium uit natuurlijke vegetatie (dus niet uit zeewater).

– Fulvinezuur is met name bijzonder waardevol voor ons lichaam omdat het de mineralen transporteert naar de plek waar deze het meest nodig zijn, de celwand. Mineraalproducten die dit niet doen zijn in feite waardeloos als voedingssupplement.

– Fulvinezuur heeft dankzij de sterke cel regenererende werking ook een remmende werking op de vorming van kanker.

– Fulvinezuur bevordert een verhoogde cel doorlaatbaarheid, wat de opname van voedingsstoffen bespoedigd en vergemakkelijkt.

Tot slot volgt hier nog wat informatie over de verschillen tussen beide afzonderlijke fulvic acid producten van Sun Warrior:

– Liquid Light is een  fulvinezuur op plantaardige basis, welke een complex vormt met natuurlijke mineralen, in een koud proces geëxtraheerd in een vloeibare oplossing. Dit is tevens de sterkste vorm van chelerende processen in levende structuren.

– Immune Shield is een precies hetzelfde product, maar hier zijn zilverionen aan het fulvinezuur molecuul toegevoegd. Immune Shield is dus een extra opgewaardeerde versie van het product Liquid Light om zo de kracht van fulvinezuur nog verder op te waarderen, als een maximale boost voor een sterk immuunsysteem.

Omdat u nu waarschijnlijk nieuwsgierig bent geworden wat zilverionen precies zijn en doen, hebben we de volgende informatie hierover voor u vergaard.

Het zilver in ‘Immune Shield’ bestaat uit zilverionen en deze zijn toegevoegd met de functie om het product qua potentie te versterken. Zoals velen van ons zich nog zullen kunnen herinneren, is zilver volgens de scheikunde een edelmetaal en edelmetalen staan bekend om het feit dat er geen verbinding mee aan te gaan is, of alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. De aanwezigheid van deze kleine deeltjes zilver in fulvinezuur, geplaatst door een speciale techniek die Sunwarrior foods zich eigen heeft gemaakt, leidt tot een revolutionair product en een zeer speciale combinatie van voedingssupplementen die wereldwijd alleen bij Sunwarrior foods verkrijgbaar is. ‘Immune Shield’ voorziet hierdoor het lichaam van een grote hoeveelheid zilverionen en doet dit zonder een overmaat in het lichaamsweefsel te veroorzaken, wat kan resulteren in zilververgiftiging, ook wel ‘argyrie’ genaamd. Deze twee supplementen vormen samen een bijzonder krachtig en zuiverend complex, welke fysiek (en ook in mindere mate mentaal) een sterk immuunsysteem geeft…maar hoe komt dit nu precies en welk effect hebben de zilverionen op ons lichaam?

Zuiver zilver (+99,9%) is na goud het meest hoog frequente element wat we op onze geliefde aarde kennen. Dit komt omdat dit element atomair zo goed als zuiver gekoppeld is met de achter dit atoom liggende isotopische vortex van vrije energie. Zuiver zilver laat eenheids- en interdimensionale vrije energie dus het beste door in vergelijking met andere elementen. Het gevolg is dat wanneer zilver (hoge frequentie) deeltjes, atomen of ionen in contact komt met een infectie (lage frequentie) bron deze daadwerkelijk letterlijk verlicht en qua frequentie verhoogd wordt, waardoor de verdichtingen oftewel blokgolven letterlijk oplossen in deze hoog frequente vrije energie vortex. Virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen (proteïneachtig infecterend deeltje) kunnen dus nooit resistent worden tegen colloïdaal zilver of zilverionen. Tevens zal zilver de goede virussen, bacteriën, schimmels, parasieten, schimmels en prionen in ons lichaam niet doden omdat deze bij het gezonde spectrum van een gezond mens passen en al in een hoge frequentie resoneren.  U zou dus in feite kunnen stellen (en dit is wetenschappelijk bewezen), dat een gezond mens een hogere fysieke en mentale frequentie bezit dan een ziek mens. Het verhogen van de innerlijke fysieke frequentie door het toevoegen van edelmetalen (vaak op nanoschaal) in ons voedsel, zorgt dus voor de verhoging van onze innerlijke frequentie en daarmee tevens voor de eliminatie van ziekteveroorzakers zoals bepaalde soorten bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en prionen. Tevens is het volgens bepaalde kwantum fysische theorieën zo dat het niet het atomaire zilver is dat het werk doet, maar dat de heling te danken is aan de vrije energie die door de zilveratomen naar de zieke cellen stroomt. Zilver is dus een interdimensionale bruggenbouwer tussen onvrije atomaire en vrije isotopische intelligente energie volgens deze leer.

Hoe het ook zij, het is ondertussen een algemeen bekend feit dat zilverdeeltjes,  mits dit geen zilvernitraten en  of zilverzouten zijn, een sterk antibiotisch en ziektekiem verwijderend effect hebben op het menselijke lichaam. De reden waarom de zilverdeeltjes zo klein worden gemaakt, is om het zuivere zilver zo goed mogelijk over uw hele lichaam te verspreiden, zodat deze gemakkelijk de celmembranen kunnen passeren om hun helende en frequentie verhogende werk kunnen verrichten. Al met al lijken steeds meer bewijzen zich op te stapelen over het feit dat zilverionen of zilverdeeltjes een multifunctionele substantie zijn die de weerstand van het organisme behoorlijk verhoogt en vaak wonderbaarlijke hulp geeft bij het behouden van de gezondheid bij mensen, dieren, huisdieren en zelfs ook planten. U kunt het middel Immune Shield eigenlijk ten allen tijde (met de juiste dosering) gebruiken als ondersteuning van uw immuunsysteem en bij eenvoudige ziekteverschijnselen als griep, koorts, verkoudheden, allergieën en aanverwante symptomen. Ook zijn middelen als Immune Shield met de aanwezige zilverionen, alsook colloïdaal zilverwater succesvol ingezet tegen ziektebeelden als: , E-coli infecties, appendicitis, (bacillaire) dysenterie, tuberculosesteenpuisten, brandwonden en wonden aan het hoornvlies, cerebrospinale meningitis, chronisch eczeem, colitis, ziekte van Crohn, dermatitis, diarree, difterie, voorhoofdsholte, oog-, neus- en oorontstekingen, ontsteking van de Eustachiusbuis, vergrote prostaat en erysipelas. Dit is voor het overgrote deel te danken aan de sterk ontstekingsremmende eigenschap die zilverionen en zilverdeeltjes op infecties in ons lichaam hebben en wat het tot een zeer bijzonder en krachtig voedingssupplement maakt.

Tot slot heef u een paar keer de begrippen ‘zilverdeeltjes’ en ‘zilverionen’ voorbij zien komen en bent u misschien ook bekend met de term ‘colloïdaal zilverwater’. Voor de verschillen in betekenis verwijzen wij u door naar de volgende website met meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp. Deze vind u onder de volgende link: http://www.colloidaalzilver.nl

Waar kan ik Fulvic Acid kopen?

Sun Warrior ‘Immune Shield – Natural Fulvic Complex’ is een product wat u niet in uw plaatselijke winkels zult aantreffen, zelfs niet bij de beter biologische en/of natuurreformzaak, of het zal zijn bij hoge uitzondering of alleen op bestelling. Om dit product aan te schaffen zult u hiervoor een gespecialiseerde webwinkel of superfood winkel op moeten zoeken in één van de grotere Nederlandse steden. Natuurlijk hebben wij dit product ook voor u voorradig en u kunt dit product via onze webwinkel 24 uur per dag en 7 dagen per week bestellen op de volgende link: www.superfood.nl. Hier zien wij uw bestelling  graag tegemoet zien en zullen deze ook zo snel mogelijk bij u thuis laten bezorgen.

Hoe kan ik Fulvic Acid gebruiken?

Het beste kunt u een eetlepel of een dop van de verpakking vullen met ‘Immune Shield’ fulvinezuur en dit verwerken in een sap, smoothie, lassie, water of andere eventuele vloeistoffen. Het gebruik in combinatie met andere voedingssupplementen kan de werking versterken, zoals bijvoorbeeld in combinatie met proteïnen. Zorgt u er wel voor dat u dan een betrouwbare biologische bron voor deze producten weet te vinden, om onnodige vervuiling met gifstoffen te voorkomen. Het is tevens aan te raden dit product te gebruiken voor en na het (regelmatig) sporten. Hier en hier volgen een tweetal verschillende soorten smoothies waarin dit product uitstekend te gebruiken is.

Share:

6 comments

 1. hallo
  vandaag heb ik over fulvic acid gehoord.
  Op deze site wat meer gevonden.
  Hoe kan ik het bestellen? Dat wordt me nergens duidelijk.
  Hartelijke groet
  Gonne

  1. Hallo Gonne, het was voor mij ook even zoeken. In Amerika is het wel te koop, maar daar heb ik geen zin in vanwege de invoerrechten. Ik ben uitgekomen op Health Solution, een onderdeel van BioAg Europe. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Vriendelijk groet.

  2. De link staat in het artikel. Of ff googlen. Moet het ook nog eens goed lezen, eerst cartridge kopen om te kunnen printen.

  3. U kunt inderdaad bij ons fulvinezuur bestellen. Ook kunt u op onze website terecht voor meer informatie betreffend deze humusstof.

   Met vriendelijke groet, Health Solution

 2. Ik mis wel wat alinea’s om het wat leesbaarder te maken.

Geef een antwoord