Een gezond cholesterol met superfoods

Het begrip cholesterol is een begrip wat in onze huidige tijden vrij tot zeer negatieve gevoelens oproept. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat vele mensen in onze tijden lijden aan te grote hoeveelheden van de ongezonde variant van cholesterol. Er bestaat ook een gezondere variant van cholesterol. In deze blog lees je hoe je een gezond cholesterol kunt bevorderen met superfoods.

Wat is cholesterol en wat doet het in ons lichaam?

We zullen later meer over beide soorten uitwijden. Iedereen kent tegenwoordig wel de gevallen waarbij blijkt dat mensen teveel cholesterol in hun bloed hebben, wat vervolgens grote risico’s oplevert voor het verkrijgen van allerlei schadelijke en vaak zelfs dodelijke hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden behoren op dit moment tot één van de twee meest dodelijke ziektebeelden ter wereld. Hart- en vaatziekten zijn samen met kanker de absolute nummer één en twee qua doodsoorzaak door ziekte onder de mensheid. Ze wisselen elkaar af en toe af wat betreft het aanvoeren van de lijst en dit is eigenlijk al jaren zo en dan natuurlijk alleen in de zogenaamd westerse wereld van zogenaamd ontwikkelde landen. Dat dit getuigt van ongezonde ontwikkelingen moge meer dan duidelijk zijn. Cholesterol en de absurd hoge toename van dit verschijnsel leidt tot zeer grote hoeveelheden zieke mensen en sterfgevallen en dit is om eerlijk te zijn echt niet nodig. Wat de meesten onder ons ook nog wel weten is dat het verschijnsel van te veel cholesterol in ons bloed te maken heeft met het overdadig eten van (te) vette etenswaren. Het is inderdaad zo dat het consumeren van grote hoeveelheden ongezonde vetten leidt tot het vaak volledig verstoren van ons fysieke systeem en ons lichaam hierdoor te grote hoeveelheden ongezond cholesterol produceert. Laten we voor we verder gaan eens even gaan kijken naar wat cholesterol precies is en welke functie het binnen ons lichaam heeft. Ook gaan we in dit blogdeel kijken naar wat precies gezond en ongezond cholesterol is en wat nu precies het verschil is.

Om te beginnen kunnen we vermelden dat cholesterol een vetachtige stof is die behoort tot de groep van zogenaamde ‘sterolen’. Sterolen zijn een belangrijke groep van organische moleculen in ons lichaam. Deze komen van natura voor in mensen, dieren, planten, schimmels en in sommige bacteriën.  Cholesterol is de meest bekende vorm van de sterolen. Het lichaam heeft sterolen nodig voor het bouwen van celmembranen, steroïdehormonen, vitamine D en voor het maken van gal, wat door onze lever wordt aangemaakt. Onze lever maakt niet alleen gal aan, maar zorgt ook voor de productie van cholesterol. Ook de bijnieren, darmen en testes zorgen voor cholesterolproductie in ons lichaam. De hoeveelheid cholesterol die ons lichaam opneemt uit voeding bedraagt slechts rond de 2%. Wel is het zo dat het soort voedsel wat we eten een zeer sterke invloed heeft op de hoeveelheid cholesterol die ons eigen lichaam produceert. Vandaar dat het dus toch zeer belangrijk is om te zorgen dat we de juiste voedselproducten consumeren, zodat deze cholesterolproductie binnen de gezonde normen blijft en deze niet overstijgt. Cholesterol valt ook binnen een groep die wel de ‘lipiden’ worden genoemd. Dit zijn vetten of vetachtige stoffen die een belangrijke rol spelen in de verschillende biochemische processen binnen ons lichaam. Lipiden worden beschouwd als vetten of vetachtige stoffen die niet oplosbaar zijn in water, maar wel in alcohol. Enkele lipidensoorten zijn:

– Cholesterol (onder andere in celmembranen en in het bloed).
– Eicosanoïden (onder andere in prostaglandinen).
– Fosfolipiden (onder andere in celmembranen).
– Steroïden (onder andere in hormonen en geneesmiddelen).
– Triglyceriden (de eetbare vetten en oliën).

Lipiden zijn zoals gezegd niet oplosbaar in water. Dit is waarom ze in ons bloed door middel van de zogenaamde lipoproteïnen vervoerd worden. Deze lipoproteïnen worden ingedeeld aan de hand van de dichtheid die ze bezitten, wat ons meteen op het eerder genoemde punt van gezond en ongezond cholesterol brengt. We kennen zo namelijk de volgende varianten van cholesterol in ons lichaam:

– V.L.D.L. (Very Low Density Lipoprotein).
– I.D.L. (Intermediate Density Lipoprotein)
– L.D.L. (Low Density Lipoprotein).
– H.D.L. (High Density Lipoprotein).

Zoals net vermeld wordt cholesterol dus grotendeels in de lever aangemaakt. Vervolgens wordt het omgevormd in V.L.D.L. deeltjes, waaraan ook triglyceriden zijn toegevoegd. Samen vormen ze dit V.L.D.L. deeltje wat aan ons bloed wordt afgegeven. Hier worden deze deeltjes vervolgens nog kleiner, wat komt door de werkzaamheid van het enzym lipoproteïnelipase. Dit zorgt ervoor dat de triglyceriden vrijkomen en opgenomen worden door ons lichaamsweefsel. Wat overblijft is L.D.L. cholesterol  wat wordt opgenomen en verwerkt wordt door de lever, onze bijnieren en onze zogenaamde ‘gonaden’ (testes en ovaria). Ook blijft er een deel van het L.D.L. cholesterol achter in ons bloed, wat wordt opgenomen door onze lichaamscellen. Dit L.D.L. cholesterol kan hierdoor zorgen voor de ‘vervetting’ van de vaatwand van onze lichaamscellen, wat kan leiden tot het welbekende artherosclerose.  Dit is waarom we ervoor dienen te zorgen dat het L.D.L. cholesterol gehalte in ons lichaam niet te hoog wordt. Een ander risico van te hoge L.D.L. cholesterolgehaltes zijn gescheurde bloedvaten, hartinfarcten en andere relaterende hart- en vaatziekten. H.D.L. cholesterol wordt wel gezond cholesterol genoemd, wat met name te danken is aan het feit dat deze variant van cholesterol ervoor zorgt dat overtollig cholesterol uit onze cellen wordt afgevoerd en naar de lever wordt terug getransporteerd. Ook H.D.L. cholesterol wordt in onze lever gevormd en wordt sterk geassocieerd met de vermindering en verlaging van kansen op hart- en vaatziekten. Ook speelt het een belangrijke rol in ons lichaam bij het bestrijden van ontstekingen, infecties en bijvoorbeeld bloedstolling. Het is verder ook belangrijk om te beseffen en te weten dat ook L.D.L. en H.D.L. cholesterol weer in verschillende klassen kan worden onderverdeeld. Zo wordt L.D.L. meestal in twee verschillende klassen onderverdeeld, welke wel ‘large buoyant low density lipoprotein’ (patroon A) en ‘small dense low density lipoprotein’ (patroon B) worden genoemd. Zoals mogelijk opvalt worden de deeltjes ingedeeld naar grootte. Van s.d.L.D.L. is met name bekend dat het de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk kan vergroten als deze vorm van cholesterol in te hoge mate voorkomt in ons lichaam. H.D.L cholesterol kan worden onderverdeeld in maar liefst vijf subcategorieën, waarbij voor de grootste drie varianten geld dat ze de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk doen verminderen. De twee varianten met kleinere deeltjes hebben deze eigenschap niet.

Goed, nu we wat meer weten over cholesterol, welke varianten er zijn en wat het doet in ons lichaam is het mogelijk interessant om eens te gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we niet te grote hoeveelheden ongezond cholesterol produceren in ons lichaam. Zoals we dus nu hebben gelezen bestaat er volgens de ons bekende bronnen gezond en ongezond cholesterol, wat we nu dus kennen als H.D.L. en L.D.L. cholesterol. Wat mogelijk nog wel interessant is om te vermelden is het feit dat deze hierboven vermelde feiten voort zijn gekomen uit studies in de jaren 70. Het merkwaardige aan deze studies is echter wel dat deze zijn betaald en uitgevoerd in opdracht van farmaceutische bedrijven, die vervolgens cholesterolverlagende producten op de markt blijken te lanceren. Dat zijn natuurlijk wel feiten die stevig tot nadenken aanzetten. Er zijn dan ook veel artsen en specialisten die hun bedenkingen hebben bij deze studies, al zijn velen het er duidelijk wel over eens dat er een duidelijke co-relatie bestaat tussen hoge cholesterolgehaltes en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Hoe de vork echter precies en tot in de kleinste details in elkaar zit in de steel zit,  is velen nog steeds onduidelijk en ook wij moeten eerlijkheidshalve toegeven dat het ons ook niet precies duidelijk is. Wat we u in ieder geval aanraden is het lezen van het volgende hoofdstuk, waar we een link proberen te leggen tussen verhoogde cholesterolgehaltes en het ontstaan van  verschillende hart- en vaatziekten.

Hoe voorkomen we een te hoge cholesterolspiegel en welke oorzaken liggen hier aan bloot?

Na het lezen van het bovenstaande verhaal is er mogelijk wat verwarring over wat nu wel en wat niet waar is, wat vaak veroorzaakt wordt door het ontstaan en verspreiden van onjuiste en van disinformatie. Laatste variant wordt vaak door de industrie die de producten produceert gedaan, zodat men door de bomen het bos niet meer ziet en niet meer weet hoe de vork in de steel zit. Dit leidt tot een ‘ach, laat ook maar’ mentaliteit die ervoor zorgt dat het mensen onverschillig worden en het niets meer kan schelen. Wat echter wel overduidelijk door vele wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond is dat er duidelijk een verband bestaat tussen het ontstaan van hart- en vaatziekten, het consumeren van overdadig vette (en zoete, want suikers worden ook omgezet in vetten) voedingsproducten en het ontstaan van te hoge cholesterolwaardes in ons lichaam. Het moge daarom duidelijk zijn dat wij als mens op dienen te letten en niet zomaar lukraak alles achter in onze keel kunnen stoppen, zonder dat dit gevolgen voor ons lichaam en voor onze geest heeft. We hebben natuurlijk al heel wat blogs geweid aan verschillende ziektebeelden en hun relatie tot het consumeren van voeding en ook in dit blog willen we daar zeker sterk de nadruk op leggen. Bij andere ziektebeelden waren ook vaak externe factoren oorzaak van de verschillende behandelde ziektebeelden, maar in dit geval gaat het om een grotendeels fysiek en dus interne aangelegenheid. Cholesterol wordt zoals eerder vermeld voor slechts 2% opgenomen uit voeding en de rest wordt dus door en voor ons eigen lichaam aangemaakt. Om te zorgen dat deze hoeveelheden niet de gezonde normen en waarden overtreden, dienen wij als mens op te letten wat we consumeren en ook met name in welke hoeveelheden we dit doen. Zo is het erg belangrijk dat we letten op de consumptie van verschillende soorten vetten. Er zijn verschillende soorten vetten waar ons lichaam voordelen van ondervind, maar er zijn ook zeer zeker vetten waar ons lichaam erg veel moeite mee heeft en die tot veel nadelige gevolgen lijden voor onze fysieke en mentale gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn met name de verzadigde vetten en vetzuren en de erg gevaarlijke transvetten. Met name de laatste van de drie hiergenoemde vetsoorten zijn bijzonder schadelijk en zorgen niet alleen voor verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten, maar zijn tevens een grote risicofactor voor vele andere ziektebeelden, waarvan de andere nummer één doodsoorzaak door ziekte er slechts één is. We hebben het dan natuurlijk over kanker. Transvetten en verzadigde vetten en vetzuren zijn in te grote hoeveelheden zeer gevaarlijk voor ons lichaam en kunnen leiden tot een grote verscheidenheid aan hart- en vaatziekten. Mocht u meer willen weten over de verschillende hart- en vaatziekten die kunnen ontstaan naar aanleiding van de consumptie van teveel van dit soort vetten, dan raden wij u aan u eens te verdiepen in ons blog over superfoods en hun relatie tot hart- en vaatziekten. U vindt dit blog onder deze link op onze website.

Wat we u tot slot nog kunnen aanraden ter afsluiting van dit blogdeel, is om met nadruk te letten op uw voedingspatroon. Let u er zo bijvoorbeeld op dat zeker de helft (en het liefst iets meer) van uw dagelijkse voeding bestaat uit verschillende soorten rauwe voeding en verse producten. Koop, indien uw portemonnee dit toestaat, ook het liefst biologische voeding, zodat u meteen de inname van verschillende soorten landbouwgiffen zoals pesticiden, herbiciden en fungiciden en biologisch gemanipuleerd voedsel vermijd. Ook is de voedingswaarde van biologische voeding over het algemeen een stuk hoger. Hiermee bedoelen we de hoeveelheid aanwezige en opneembare vitaminen, mineralen, enzymen, sporenelementen, antioxidanten, eiwitten en vele andere zogenaamde nutriënten. Het is ook sterk aan te raden om te zorgen dat u zoveel mogelijk alkalische voedingsproducten consumeert. Deze zorgen namelijk dat verzuring van uw lichaam op krachtige wijze wordt voorkomen. De verzuring van ons lichaam is mogelijk de grootste oorzaak van alle westerse welvaartziekten en het is met name dankzij een verzuurd milieu in ons lichaam dat dit soort ziektebeelden een kans hebben zich te ontwikkelen in ons fysieke lichaam. Mocht u meer informatie willen over alkalische voeding, dan kunt u hier grote hoeveelheden informatie en tabellen over vinden op het internet. Tot slot is het naast al dit advies ook erg raadzaam om zo veel mogelijk de grote hoeveelheid bewerkte producten uit de voedingsindustrie te vermijden. Dit omdat deze zo goed als allemaal volgepropt zijn met flinke hoeveelheden kunstmatige toevoegingen en deze producten ons lichaam ook in zeer sterke mate verzuren. Veel van deze toevoegingen zorgen voor veel ziekte en het zijn in dit geval met name de grote hoeveelheden suikers en ongezonde vetten die een groot risico vormen voor het verkrijgen van verhoogde cholesterol gehaltes en verschillende hart- en vaatziekten. Van vetten is bekend dat het niet gezond is voor ons cholesterol gehalte, maar dit geld ook voor geraffineerde en vele kunstmatige suikers. Dit is omdat overtollige suikers door ons lichaam in vetten worden omgezet en het is ook precies om deze reden dat mensen die veel suikers eten dik worden. Goed, we gaan over naar het volgende blogdeel, waar we gaan bekijken welke superfoods dit soort fysieke problematiek kunnen helpen voorkomen, bestrijden en mogelijk zelfs genezen.

Welke superfoods zijn geschikt voor bevorderen van een gezond cholesterol?

– Kokosproducten: Kokosproducten zijn fantastisch voor het reguleren en in toom en balans houden van onze cholesterolspiegel en cholesterolgehaltes. Dit geld voor alle soorten cholesterol die ons lichaam maar rijk is. Deze eigenschap is met name erg belangrijk en ondersteunend voor onze gezondheid als het gaat om het gehalte L.D.L. cholesterol in ons lichaam, wat beter niet te hoog kan zijn. Dit omdat deze specifieke soort cholesterol de kans of hart- en vaatziekten aanzienlijk verhoogt. Ook ondersteunen kokosproducten een gezond cholesterolgehalte in de lever, wat tevens erg belangrijk is voor de aanmaak van hormonen in ons lichaam. Kokos heeft om deze en meerdere redenen een bijzonder gezonde uitwerking op ons cardiovasculaire systeem. Wilt u meer weten over deze en nog veel meer bijzonder eigenschappen van de verschillende kokosproducten, dan vindt u dit op ons blog onder deze link.

– Irvingia Gabonensis (Wilde Afrikaanse Mango): Irvingia Gabonensis, ook wel bekend als de wilde Afrikaanse mango is een fantastisch middel om onze vethuishouding mee te verminderen. Het wordt daarom ook wel als het ideale product gezien om mee af te vallen, wat dankzij het versnellen van ons metabolisme en het zeer effectief en efficiënt verbranden van onze lichaamsvetten mogelijk is. Daarnaast is het ook een product wat onze eetlust afremt, wat natuurlijk ideaal is voor mensen die teveel eten en hierdoor lijden aan symptomen en ziektebeelden als obesitas, ook wel bekend als zwaarlijvigheid. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van een te hoog cholesterolgehalte in ons lichaam, waardoor veel mensen hart- en vaatziektes krijgen en hierdoor mogelijk zelfs sterven. Wilde Afrikaanse mango zorgt voor het krachtig reguleren en verminderen van te hoge gehaltes aan ongezond L.D.L. cholesterol en behoort om deze reden zeer zeker thuis in dit rijtje superfoods. Wilt u meer weten of nog veel meer bijzondere kwaliteiten van deze superfood, dan vindt u deze informatie onder deze link

– Lecithine Granulaat: Lecithine granulaat is een wasachtige stof die zo goed als altijd uit eieren of uit sojaproducten wordt gemaakt. In de raw food en superfood wereld wordt echter gebruik gemaakt van zonnebloempitten als bron voor dit product. Lecithine granulaat heeft een vet regulerende werking op het lichaam en bezit een preventieve functie wat betreft de afzetting van cholesterol in ons bloedvatenstelsel. Het heeft de prachtige eigenschap om als emulgator te werken in ons bloed, waardoor het in staat is om ongezonde vet- en cholesterol afzettingen weer terug de bloedbaan in te leiden, zodat deze terug getransporteerd worden naar de lever om verwerkt te worden. Hierdoor is de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk minder bij mensen die met regelmaat lecithine granulaat consumeren. Dit product zorgt tevens voor een goede balans tussen L.D.L. en H.D.L. cholesterol in ons lichaam. Mocht u meer informatie willen over deze en nog veel meer bijzondere en heilzame eigenschappen van lecithine granulaat, dat vindt u het blog over dit product onder deze link.

Lion’s Mane: Lion’s Mane behoort tot één van de allerkrachtigste medicinale paddenstoelen. Deze paddenstoelen worden met name in het verre oosten al vele eeuwen gebruikt om  hun heilzame kwaliteiten. Zo is deze paddenstoel ook bijzonder krachtig werkzaam tegen het vormen van te grote hoeveelheden ongezond L.D.L. cholesterol in ons lichaam. Dit is mogelijk dankzij de adaptogene eigenschappen die Lion’s Mane bezit, wat inhoudt dat Lion’s Mane automatisch de gewenste niveaus aan verschillende soorten cholesterol in ons lichaam reguleert. Het woord adaptogeen komt van het Engelse werkwoord ‘to adapt’ wat ‘aanpassen’ betekent. Door de consumptie van Lion’s Mane worden onze cholesterolgehaltes en cholesterolspiegel automatisch aangepast en uitgebalanceerd. Daar waar een teveel is, wordt ingegrepen en worden de hoeveelheden verminderd en daar waar tekorten zin krijgt het lichaam een signaal om die specifieke soort cholesterol extra aan te maken. Mocht u meer informatie willen over dit fantastische product, wat nog veel meer bijzondere eigenschappen bezit, dan vindt u ons blog over Lion’s Mane onder deze link.

Omega-3 vetzuren: Omega-3 vetzuren zijn een voorbeeld van gezonde vetzuren voor ons lichaam. Ons lichaam heeft deze vetzuren voor vele processen en organen nodig en het is dankzij deze vetzuren dat ons lichaam voorzien wordt van veel gezond H.D.L. cholesterol. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Inuit Eskimo’s. Dit volk, evenals andere Eskimo volkeren, eten veel vis, wat bijzonder rijk is aan deze omega-3 vetzuren. Het is uit onderzoek gebleken dat door de consumptie van veel vis bij dit volk de hoeveelheid aanwezig L.D.L. cholesterol bijzonder laag is, terwijl het gehalte H.D.L. gehalte hoog is. Verder is geconstateerd dat hart- en vaatziekten zo goed als niet voorkomen bij dit en andere Eskimovolkeren, dus de conclusie die hieruit getrokken mag worden, lijkt ons duidelijk. Mocht u meer informatie willen over de vele fantastische gezondheidsvoordelen van omega-3 vetzuren, dan vindt u deze onder deze blog link.

Goed, we sluiten hiermee het hoofdstuk over superfoods in relatie tot te hoge cholesterolgehaltes in het lichaam af en hopen natuurlijk dat u er de nodige informatie van heeft kunnen opsteken. Zorgt u zoals gezegd, mocht u toch uw bedenkingen hebben over uw eigen gezondheid op dit gebied, met name voor een gezond dieet met veel natuurlijke voeding en vermijd u zoveel mogelijk kunstmatig gefabriceerde voedingsproducten. U zult zien dat in overleg met uw arts, uw cholesterolgehaltes zeer drastisch zullen dalen. Wij gaan daarmee over tot ons laatste deel en hopen dat u heeft genoten van dit blog.

Waar kan ik deze superfoods voor een gezond cholesterol kopen?

Superfoods zijn tegenwoordig steeds gemakkelijk verkrijgbaar, maar het is zeker zaak om op te letten waar u als consument dit soort producten aanschaft. Dit kunt u het beste doen in de gespecialiseerde raw food en superfood zaken. Dit simpelweg omdat deze zaken niet voor niets in dit soort artikelen gespecialiseerd zijn en de hoogste kwaliteit aan raw food en superfood producten kunnen garanderen. Daarnaast heeft u ook een goede kans bij een gespecialiseerde natuurreformzaak en eventueel bij verschillende biologische winkels. Online is er ook een enorme toename te zien in de verkoop van dit soort producten, maar ook hier geld dat u op dit te letten waar u deze producten haalt. Dit omdat niet elke verkoper het even nauw neemt met de kwaliteit van de aangeboden producten. Dat is reden voor ons geweest om destijds dit bedrijf te starten en het is juist door een sterke focus op de hoogst kwalitatieve producten, in combinatie met de samenwerking met de allerbeste producenten en leveranciers, dat wij proberen een stuk ondersteuning van betekenis te leveren aan onze klanten. Dat we hierin slagen is gelukkig terug te zien aan de hoge waarderingscijfers op onze website. Deze site en webwinkel vindt u onder de link www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze door u bestelde producten binnen 2-3 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

Share:

1 comment

  1. Geachte Mw/Heer,
    Na het lezen van deze interessante info, komt bij mij de volgende vraag op; Er worden diverse producten genoemd om het cholesterolgehalte te verlagen. Is er een mogelijkheid om wat specifiekere informatie en advies te verkrijgen?
    In afwachting van uw bericht, groet en alvast dank voor uw moeite. Jeanny

Geef een antwoord