De top 3 Superfoods om af te vallen

We gaan het in dit speciale blog hebben over afvallen, dikmakers en een aantal zeer bijzondere superfoods om af te vallen, die met name voor het verlies van overtollig lichaamsgewicht een zeer positieve en krachtige werking hebben op ons lichaam. Het is op zich al een hele klus om te bepalen welke 3 superfoods het meest krachtig en werkzaam zijn als middel in de strijd tegen alle dikmakers in ons dagelijkse voedingspatroon, maar uiteindelijk hebben we de beslissing gemaakt en zijn we tot de volgende drie superfoods gekomen.

Wat zijn de top 3 superfoods om af te vallen?

1) Afrikaanse Mango (Irvingia Gabonensis).
2) Quinoa.
3) Kelp.

We zijn zeker op de hoogte van het feit dat er veel discussie is over welke middelen hier het meest krachtig en effectief in zijn, maar willen persoonlijk deze discussie vermijden. Het is naar ons idee een weinig vruchtbare discussie, want ze zijn bijna allemaal gebaseerd op persoonlijke ervaring en mening en zoals iedereen zal moeten toegeven, dat is geen graadmeter die betrouwbaar is. Daarnaast zijn zelfs veel wetenschappelijke onderzoeken het niet met elkaar eens of liggen op vele vlakken met elkaar overhoop, dus om te stellen dat er middelen zijn die hierin de absolute top drie vormen, is naar ons inzien eigenlijk onmogelijk. Daarom hebben we de vrijheid genomen om naar ons beste inzicht en ervaring hier drie superfoods te behandelen, waarvan wij denken dat ze een bijzonder krachtige en effectieve top drie vormen. Dat is tenslotte waar het hier om gaat.

Wat maakt ons precies dik?

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat we leven in een maatschappij waar zwaarlijvigheid, ook wel obesitas genaamd, één van de snelst groeiende en meest voorkomende ziekteverschijnselen is geworden. Andere benamingen voor dit ziektebeeld zijn overgewicht, vetzucht, corpulentie, dikheid of adipositas. Het gaat hier om een ziektebeeld waarbij de energiereserves van de mens, die in dit geval in vetten worden opgeslagen, niet worden gebruikt. Hierdoor overschrijven de hoeveelheden opgeslagen vet de energetische behoeftes van het lichaam en wel op zo’n dusdanig niveau dat hierdoor de gezondheid van de mens in kwestie in het geding komt. Eén van de meest simpele oplossingen hiervoor is het simpelweg meer bewegen van het lichaam, wat helaas iets is waarvoor velen van ons niet genoeg tijd hebben of voor wensen te maken. Laatstgenoemde is dan ook meteen één van de belangrijkste reden waarom zoveel mensen tegenwoordig dik zijn, wat eenvoudig weg vaak komt door het lui en te gemakkelijk zijn in relatie tot onze houding naar lichamelijke beweging en de noodzaak hiervan. Een andere hoofdreden voor het dik zijn komt voornamelijk voort uit onze ongezonde voeding van tegenwoordig,

Vroeger waren dikke mensen een uitzondering en vaak hadden deze mensen last van dit verschijnsel naar aanleiding van een zeer specifiek gezondheidsprobleem. Dit had vaak te maken met specifieke issues binnen hun metabolische systeem en had vaak ook oorzaken die terug te leiden waren naar hun voeding. Omdat in vroegere jaren een stuk minder informatie beschikbaar was, waren mensen vaak niet op de hoogte van de gevaren en risico’s van veel voedselproducten, dus bleef men die gewoon kopen, zonder door te hebben wat voor desastreuze gevolgen dit in hun toekomst zou opleveren in relatie tot hun fysieke en vaak ook mentale gezondheid. Vroeger waren dit soort mensen echter eerdere uitzondering dan regel, omdat het met name in de laatste één a twee decennia bijzonder snel is gegaan met de vervuiling van ons voedsel. Dit was tot 15 a 20 jaar terug een stuk minder het geval en daarvoor weer stukken minder. Het is een verschijnsel wat sterk is begonnen met de aanvang dan de industriële revolutie, toen tijd en geld langzaam maar zeker steeds belangrijker werden dan kwaliteit en gezondheid. Het was met name aan het einde van de 20e eeuw waarin deze prioriteitsverschuiving sterk waarneembaar werd. Dit kwam doordat de gretigheid van mensen een piek begon te bereiken, veroorzaakt door de enorme mogelijkheden tot winst die tot stand werden gecreëerd door ons huidige (falende) systeem.

Dit heeft tot op de dag van vandaag zeer destructieve gevolgen voor onze samenleven en met name ook voor de gezondheid van de mens. Waarom is dat dan precies zult u zich afvragen en dat is precies waarop we hier een antwoord gaan proberen te geven. De industriële revolutie en het enorme winstbejag dat hiermee gepaard ging en gaat, heeft tot gevolg gehad dat ons voedsel hoe langer hoe sneller moest worden geproduceerd. Daarnaast werd dat ook in steeds groter wordende hoeveelheden gedaan en moest ditzelfde voedsel tevens ook zo lang mogelijk bewaard kunnen worden, zodat het vergaan van dit voedsel voorkomen kon worden en het product zo lang mogelijk verkocht kon worden. Dit zodat door al deze processen de winsten hoe langer hoe meer omhoog gepompt en geoptimaliseerd werden. Dit heeft ertoe geleid dat ons voedsel over de afgelopen decennia van hoe langer hoe meer kunstmatige toevoegingen werd voorzien en dit is één van de absolute hoofdoorzaken van heel veel ziekte in onze huidige tijden. We hebben het hier over een bijna eindeloze lijst van allerlei verschillende dikmakers en ziekteverwekkers. We moeten dan denken aan allerlei kunstmatige toevoegingen zoals: geur-, kleur-, smaak- en zoetstoffen, smaakversterkers, bindmiddelen, maltodextrine, hormonen, antibiotica, genetisch gemanipuleerde voedingsbronnen, conserveringsmiddelen,  stimulerende middelen, verdunningsmiddelen, junk fillers, transvetten, gistmiddelen en vele andere soorten chemische of kunstmatige toevoegingen. De combinatie van tijdgebrek, lui en gemakkelijk zijn en onze voeding die kwalitatief zo verslechterd is, leidt tot schrikbarende cijfers als het gaat om zwaarlijvigheid en andere ziektebeelden. Om een klein voorbeeld te noemen, volgens een Nederlands onderzoek was het in 2008 al zo dat de helft van alle volwassenen van de Europese Unie last had van zwaarlijvigheid of obesitas. Moet u nagaan….meer dan de helft! Dit zijn schrikbarende feiten en we hebben het over vier jaar geleden, waar de situatie vermoedelijk nog stukken minder erg was dan tegenwoordig het geval is. Het gemiddelde van de gehele bevolking van de Europese Unie, waar kinderen en jongeren dus ook toe worden gerekend, bevatte maar liefst bijna 16% mensen die last hadden van obesitas! Dit waren getallen die in 10 jaar meer dan verdubbeld waren in vergelijking met 1998!

Goed, het moge u allen door deze voorbeelden hopelijk meer dan duidelijk zijn dat dit feiten zijn waar we met z’n allen iets aan dienen te doen. Mensen die last van overgewicht hebben en dit blog lezen, wees u er van bewust dat u met uw leven speelt en dat de grootste doodsoorzaken kanker en hart- en bloedvatziekten zijn. Met name de tweede groep staat zo goed als in elk geval in directe relatie met te hoge vetgehaltes en ongezond eten en dit is voor u dus het allergrootste gezondheidsrisico en kan op zeer korte termijn zelfs ernstige ziekte of de dood betekenen. Veel mensen die sterven doen dit door hartaanvallen of infarcten, herseninfarcten of andere hart- en vaatziekten. Ook bijzonder veel andere ziekten zijn gerelateerd aan ongezonde voeding en vermoedelijk geld dat zelfs voor alle westerse welvaartziekten, want we zien deze ziektebeelden eigenlijk niet of nauwelijks terug bij natuurvolken of bij mensen die bijvoorbeeld biologisch eten en hun consumptie van vlees en andere dik makende producten tot het broodnodige beperken. Het is namelijk niet zo dat vetten per definitie slecht zijn, maar wel is het belangrijk in welke hoeveelheden dit gebeurt en is het belangrijk om op te letten welke vetten we binnen krijgen.  Ook is het belangrijk om te weten of ons lichaam deze vetten wel in energie en/of andere gezonde bouwstoffen voor ons lichaam weet om te zetten. Dit is helaas zelden het geval met de vetten die aanwezig zijn in onze hedendaagse voeding. We bedoelen dan met name alle verzadigde vetten en transvetten, die beide bijzonder gevaarlijk (kunnen) zijn voor ons lichaam

Hoe helpen deze top 3 superfoods om af te vallen mij?

Nu u het één en ander weet over de mogelijk oorzaken van dik zijn of obesitas, is het natuurlijk ook erg interessant om eens te gaan kijken wat we hier tegen kunnen doen. Er zijn gelukkig ook genoeg voedingsbronnen die ervoor kunnen zorgen dat we de gedane schade enigszins kunnen beperken, of zoals ook in vele gevallen mogelijk is, zelfs kunnen herstellen. We hebben daarom de naar ons idee meest effectieve superfoods op dit gebied voor u uitgezocht en hebben deze drie hier in dit blogdeel behandeld. We hebben ze alle drie van een kopje met hun eigen naam voorzien en daarna een stuk informatie toegevoegd waarin we duidelijk proberen te maken wat de positieve impact van deze middelen is in relatie tot het behalen en behouden van het ideale gewicht voor u als mens. Tot slot hebben we deze korte paragrafen voorzien van een link naar een uitgebreider blog over deze specifieke superfoods. Hier worden niet alleen de voordelen van deze producten in relatie tot lichaamsgewicht behandeld, maar krijgt u een volledig overzicht van alle toepassingsmogelijkheden van deze middelen die ons bekend zijn. Goed, we gaan beginnen met de eerste superfood.

Afrikaanse Mango (Irvingia Gabonensis):

We bijten de kop eraf met het prachtige en tevens bijzonder krachtige Irvingia Gabonensis, wat ook wel beter bekend staat onder de naam ‘Afrikaanse mango’. Dit is een variant van de mango familie met een aantal zeer specifieke eigenschappen die een bijzonder sterk effect hebben op ons lichaamsgewicht. Dit komt met name door het stofje leptine wat aanwezig is in Afrikaanse mango en dan met name aanwezig is in de pit van deze mangosoort. Deze pit wordt tot poeder vermalen en dit poeder is wat zo’n wondermiddel is met betrekking op het onderhouden van een gezond en ideaal lichaamsgewicht. Het aanwezige stofje leptine wordt normaal gesproken door ons lichaam aangemaakt en reguleert ons gevoel van verzadiging in ons lijf. Als mensen te dik zijn is het stofje echter niet meer werkzaam, omdat een eiwit met de naam C-reactief proteïne zich hieraan hecht en de werkzaamheid van leptine saboteert. Dit eiwit wordt in grote hoeveelheden aangemaakt bij mensen die lijden aan zwaarlijvigheid, maar wordt amper of niet aangemaakt bij mensen met een gezond gewicht en voedingspatroon. Hierdoor kan het signaal wat ons lichaam normaal uitstuurt met betrekking op een verzadigde gevoel onze hersenen niet meer bereiken en het gevolg is een constant gevoel van honger, hoe vol we ook zitten, wat natuurlijk leidt tot het constant maar willen eten en dik worden. Leptine zorgt normaal gesproken voor twee verschillende signalen in ons lichaam. Het eerste is het signaal dat de maag vol zit en dit signaal wordt dus naar onze hersenen gestuurd. Hierdoor neemt onze trek of honger af en wordt de drang tot eten sterk verminderd. Het tweede signaal zorgt voor de stimulering van vetverbranding in ons lichaam, waardoor het de reserves aan opgeslagen vet in andere vetsoort wordt omgezet, die gemakkelijk door ons lichaam in energie wordt omgezet. Hierdoor wordt het niet omgezet in suikers of cholesterol en dit voorkomt ziektebeelden als diabetes en hart- en vaatziekten. Het aanwezig zijn van leptine in dit voedingsproduct zorgt dus voor een herstel aan deze signalen en lichaamsfuncties, die niet meer functioneren bij mensen met overtollig lichaamsgewicht. Het bestrijd zogenaamde leptine resistentie (wat door het net genoemde proteïne/eiwit wordt veroorzaakt), remt onze eetlust en zorgt dus tevens voor een optimale vetverbranding. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom dit voedingsproduct zo’n prachtige en uiterst krachtige invloed heeft voor de totstandkoming en het onderhoud van een gezond lichaamsgewicht.

Natuurlijk bezit deze krachtige superfood nog veel voordelen voor uw gezondheid. Deze hebben we al eens eerder behandeld in een ander blog, welke u kunt vinden onder deze link op onze website.

Quinoa:

Mogelijk is het handig om bij quinoa te vermelden dat het gaat om een product wat door velen als een graansoort wordt beschouwd. Officieel is dat echter niet het geval en gaat het hier om een lid van de amarantenfamilie. Dit is een familie van tweezaadlobbige kruidachtige planten en struiken. Ook quinoa staat bekend als een krachtige superfood met een zeer positieve uitwerking op ons lichaamsgewicht. Quinoa is een product wat afkomstig is van het Latijns-Amerikaanse continent en hier al vele eeuwen door de plaatselijke bevolking wordt geconsumeerd en dit jaar (2013) zelfs tot voedsel van het jaar is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Dit is natuurlijk niet voor niets en heeft zeker te maken met de vele voordelen die quinoa heeft voor onze menselijke gezondheid. Eén van die voordelen is met betrekking op het behalen van een gezond en ideaal lichaamsgewicht, wat voor veel mensen één van de grootste uitdagingen van onze tijd is. Quinoa heeft hier echter een zeer gezond effect op en één van de meest bijzonder effecten van quinoa is wel het feit dat het een middel is wat bijzonder snel verzadigd. Iedereen die quinoa gegeten heeft, zal zich nog wel herinneren hoe verbaasd hij of zij mogelijk was over het feit dat zo’n kleine hoeveelheid  quinoa toch zo snel een gevoel van verzadiging kon veroorzaken. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van grote hoeveelheden proteïne of eiwitten en aan complexe koolhydraten. De aanwezige proteïnen en aminozuren zorgen tevens voor de gezonde aanmaak van extra spierweefsel, wat er voor zorgt dat u meer calorieën verbrandt en daarmee een bijdrage levert in het verliezen van overtollig lichaamsgewicht. Ook voorkomt de consumptie van quinoa verlies van spierweefsel als u regelmatig sport. Daarnaast is het zo dat quinoa een zeer grote hoeveelheid aan vezels bezit. Deze hebben een zeer positieve invloed op onze spijsvertering, waardoor opname en verbranding van ons voedsel door ons lichaam een stuk beter gaat. Het beter verbranden van onze voeding is zeer belangrijk voor het reguleren van een gezond en ideaal lichaamsgewicht. Het is juist vaak het ontregelen van onze spijsvertering, vaak veroorzaakt door ongezonde voeding, wat leidt tot het slecht verteren van voedsel en het hierdoor sneller dik worden. Daarnaast wordt door de slechte onttrekking van nutriënten uit onze voeding ook voorkomen dat ons lichaam zich voedt met de noodzakelijke nutriënten, waarvan velen ook vaak weer nodig zijn voor een goede gezondheid en een gezond lichaamsgewicht. Quinoa is een uitstekend en oergezond voedingsproduct wat helpt om dit soort problematiek te voorkomen en bestrijden.

De bijzondere eigenschappen van quinoa zijn echter zeker niet beperkt tot het bereiken van een gezond en ideaal lichaamsgewicht. Daarom verwijzen we u door naar het speciale blog wat we op over dit product  hebben geplaatst. Dit gespecialiseerde blog vindt u elders op onze website en wel onder deze link.

Kelp:

Kelp is een ander woord voor een bepaalde soort zeewier en mogelijk een product waar niet iedereen onder u bekend mee zal zijn, al hopen we dat door dit stuk en het gespecialiseerde blog hierover hier verandering in komt. Menig mens zal ondertussen hopelijk wel bekend zijn met het feit dat zeewier een product is wat eetbaar is en dat dit met name in het verre oosten zeer gebruikelijk is. Minder bekend zal zijn dat het hier gaat om een product wat ook nog eens bijzonder gezond is. Ook kelp bezit bijzondere eigenschappen die een zeer positieve invloed hebben op onze algemene gezondheid, maar ook met name in relatie tot het behalen en behouden van een gezond lichaamsgewicht. Kelp is namelijk een ideale vervanging voor de dik makende pasta’s en noodles, waar menig mens zich tegenwoordig vaak overvol mee eet. Dit zijn producten waar ons lichaam moeite mee heeft en die vaak in grote hoeveelheden vetten en suikers worden omgezet, met alle gevolgen voor onze gezondheid van dien. Dit komt omdat deze pasta’s voor grote delen bestaan uit zetmeel en dus uit koolhydraten. Deze worden door ons lichaam omgezet in energievoorraden en dit doet ons lichaam in de vorm van suikers en vetten. Kelp is een prachtige en ideale vervanger voor deze ongezondere producten, met een heerlijke smaak en gelijksoortige textuur. Waarom is kelp dan zo bijzonder zult u zich mogelijk afvragen? Het antwoord daarop is dat kelp  geheel vrij van vetten of van stoffen die door ons lichaam in vetten kunnen worden omgezet is. Dit is natuurlijk ideaal voor mensen met gewichtsproblemen. Er is geen enkel risico op het verhogen van het vetgehalte door de consumptie van kelp en dit voorkomt vele problemen voor mensen met dit soort problematiek. Veel mensen in onze tijden dienen serieus te letten op hun vetinname en kelp biedt een prachtige oplossing voor mensen die mogelijk met de handen in het haar zitten, omdat zoveel voedingsproducten tegenwoordig vol zitten met dikmakers en andere ongezonde ingrediënten. Kelp is daarnaast ook zo goed als vrij van de aanwezigheid van koolhydraten en calorieën, wat wederom een prachtige en zeer motiverende reden is om dit product in uw voedingspatroon op te nemen. Het gebrek aan koolhydraten voorkomt zoals gezegd de omvorming van deze koolhydraten in vetten en suikers, wat voorkomt dat uw cholesterol gehaltes uit de band springen en er hierdoor hart- en vaatziekten ontstaan. Deze staan ook vaak weer in rechtstreekse relatie met overtollig gewicht. Kortom, kelp is ronduit ideaal voor iedereen die toch lekker wil eten, maar wil voorkomen dat hun gezondheid in gevaar komt.

Voor meer informatie over alle andere bijzondere voordelen die dit pracht product op uw gezondheid kan hebben, verwijzen we u door naar het speciale blog over kelp op onze website. U vindt dit blog onder deze link.

Waar kan ik de top 3 superfoods om af te vallen kopen?

U kunt al deze geweldige superfoods om af te vallen tegenwoordig vinden in een steeds groter aantal winkels. Dit is mogelijk in allerlei varianten van biologische winkels, natuurreformzaken en de meer gespecialiseerde raw food en superfood zaken. Dit geld zowel voor de wereld online als daarbuiten en voor beide werelden geld dat u wel op dient te letten of de kwaliteit van uw product wel zuiver is en gewaarborgd wordt door de leverancier of producent. Het is namelijk zo dat ook hier de jacht op geld ervoor zorgt dat niet iedereen het even nauw neemt met een stukje kwaliteitscontrole en garantie. Mogelijk heeft u al een betrouwbare leverancier voor dit soort producten, maar mocht dit nog niet het geval zijn, dan bent u bij onze online winkel zeker aan het goede adres. U vindt onze winkel onder de link www.superfood.nl waar u al uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze bestellingen binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

We willen vervolgens nog even de nadruk leggen op het onderwerp kwaliteit en kwaliteitscontrole. Wij hebben het verder in al onze jaren van expertise in dit specifieke marktsegment tot onze nadrukkelijke specialiteit gemaakt om alleen de allerbeste, hoogst kwalitatieve en meest zuivere en krachtige voedingsproducten en supplementen in ons assortiment aan te bieden. Dit om op die manier een zo’n betekenisvol mogelijke ondersteuning te kunnen bieden voor het herstellen en waarborgen van uw fysieke en mentale gezondheid. Dt heeft voor ons de allerhoogste prioriteit en is ook reden waarom we dit bedrijf gestart zijn. We verheugen ons er dan ook ten zeerste over de reacties en beoordelingscijfers die onze klanten ons op onze website geven, die laten zien dat deze prioriteit ook duidelijk te zien en te merken is voor onze klanten. Dit maakt dat wij merken op de goede weg zijn en dit zal ons alleen nog maar meer motiveren om nog meer ons best te doen u bij te staan voor het onderhouden van een goede gezondheid!

 

Share:

Geef een antwoord