De lekkerste superfoods ter vervanging van kunstmatige zoetstoffen

In de wereld zoals wij die als mens tegenwoordig kennen, staan vele voedingsproducten tegenwoordig bol van de kunstmatige zoetstoffen. De natuurlijke equivalenten van deze kunstmatige toevoegingen worden door deze middelen vervangen omdat ze vaak stukken goedkoper te produceren zijn dan alle kosten die komen kijken bij het verbouwen, oogsten en transporteren van de natuurlijke varianten. In dit blog gaan we ons met name richten op natuurlijke en kunstmatige suikers en welke voordelen gelden voor deze ingrediënten.

Wat is het verschil tussen kunstmatige en natuurlijke suikers?

Om te beginnen gaan we in dit eerste blogdeel ons focussen op de verschillen tussen natuurlijke en kunstmatige suikers. Natuurlijke suikers, zoals de benaming zelf ook al aangeeft, worden uit de natuur gewonnen en behouden ook hun natuurlijke staat, althans als ze niet verhit en/of industrieel bewerkt worden. In deze vorm dienen ze als gezond ingrediënt in onze voeding. In de raw food en superfood wereld worden dit soort producten zelden of nooit verhit of bewerkt. Mochten ze bewerkt worden, dan is dit vaak in zeer lichte mate en mogelijk nodig voor het voedingsproduct waarin ze verwerkt zijn. Kunstmatige suikers daarentegen zijn wel allemaal bewerkt en vaak op zeer intensieve wijze. Sommige kunstmatige suikers hebben een natuurlijke bron, zoals bijvoorbeeld bij kristalsuiker het geval is. Dit wordt over het algemeen gemaakt van een speciale soort riet of van rode bieten. Deze natuurlijke suikerbronnen worden echter zo dusdanig bewerkt, dat van dit oorspronkelijk natuurlijke product helemaal niets terug te vinden is in het eindproduct. Sommige kunstmatige suikers zijn eigenlijk zoetstoffen en geen suikers. Wel prikkelen ze hetzelfde zintuig voor de zoete smaak in onze mond. Er zijn zo verschillende categorieën aan zoetmiddelen die wij als mens consumeren. We hebben hieronder een poging gedaan hier een kort overzicht van te geven. Zoetmiddelen, ook wel zoetstoffen of zoetmakers genaamd, worden onder verdeeld in de volgende groepen:

Suikers: Dit zijn bijvoorbeeld glucose, fructose, lactose en sacharose (alles wat eindigt op -ose).
Suiker-bevattende complexe stoffen: Dit zijn bijvoorbeeld stevioside (afkomstig uit stevia) en glycyrrhizinezuur (afkomstig uit zoethout).
Eiwitten: Zoals bijvoorbeeld thaumatine.
Polyolen (meervoudige alcoholen): Dit zijn bijvoorbeeld sorbitol en xylitol, die uit natuurlijk suiker zijn vervaardigd, maar zelf officieel niet tot de suikers behoren, omdat ze deels natuurlijk, deels synthetisch zijn.
– Niet-calorische zoetstoffen: Dit zijn zoetstoffen die geen energetische voordelen voor ons metabolische systeem opleveren. Voorbeelden hiervan zijn aspartaam, natriumcyclamaat, stevioglycoside en sacharine. Deze middelen zijn bijna altijd van synthetische oorsprong.

Er zijn een aantal grote verschillen tussen natuurlijk suikers en de kunstmatige varianten en zoetstoffen. Zo zijn kunstmatige zoetstoffen over het algemeen tussen de 50-500x zo zoet als de verschillende varianten aan natuurlijke suikers. Er zijn zelfs zoetstoffen bekend die tot maar liefst 1000x zo zoet zijn als suiker, wat natuurlijk absurd zoet is. Dit wordt gedaan omdat op die manier een minimale hoeveelheid aan dit soort stoffen nodig is voor hetzelfde zoete effect in een product. Dit soort zoetstoffen worden tegenwoordig in een enorm scala aan voedingsproducten verwerkt, met vaak een desastreus effect op de menselijke gezondheid, waar we verderop in dit blog over uit zullen wijden.

Wat mogelijk ook interessant is om te vermelden, is dat de voedingsindustrie deze zoetstoffen eigenlijk maar om één hoofdreden heeft ontwikkeld en dat is zoals gewoonlijk winstbejag. De productie van dit soort zoetstoffen is vaak bijzonder goedkoop en het gebruik ervan als vervanger van natuurlijke suikers scheelt deze industrie letterlijk vele miljoenen euro’s in onkosten per jaar. Dat deze middelen niet zonder gevaar zijn, gaven we net al even kort aan en dit is onder andere waarom de voedingsindustrie op dit gebied tegenwoordig zwaar onder vuur ligt. Men verschuilt zich dan vaak achter mooie verhaaltjes dat deze middelen ideaal zouden zijn voor diabetici, omdat ze amper of geen effect hebben op de bloedsuikerspiegel. Dit geld echter slechts voor een zeer klein deel en ook deze hebben de nodige bijverschijnselen waar niemand blij van wordt. Verder wordt ook het bestrijden van tandbederf door echte suikers aangevoerd als een goede reden om kunstmatige zoetstoffen te gebruiken, maar vele van deze kunstmatige zoetstoffen zijn vele malen gevaarlijker voor ons lichaam dan het tandbederf waar ze ons tegen zouden beschermen. Ook blijkt tandbederf toch vaak plaats te vinden. De reden die echter het vaakst wordt aangevoerd is het feit dat deze kunstmatige zoetstoffen weinig calorieën bevatten en mensen hierdoor gemakkelijk hun overtollige gewicht zouden kunnen verliezen. Dit blijkt helaas maar al te vaak een leugen, naast alle andere schadelijke gevolgen van deze kunstmatige zoetstoffen.

Welke varianten aan kunstmatige zoetstoffen bestaan er zoal?

Omdat we steeds meer verschillende soorten kunstmatige zoetstoffen in onze voeding verwerkt zien worden, is het mogelijk handig om te kijken welke zoetstoffen dit allemaal zijn en hoe we deze kunnen herkennen in onze voeding. Veel van deze zoetstoffen worden onder hun eigen naam of onder een E-nummer vermeld op de verpakking van onze voedingsproducten. We hebben hieronder voor u een lijst samengesteld die u een indruk geeft welke zoetstoffen er tegenwoordig allemaal op de markt zijn. Dit is de meest complete lijst die we op dit moment konden vinden, waar mogelijk nog verschillende aanvullingen op te maken zijn. Dit omdat de voedingsindustrie ons als mens blijft voorschotelen met nieuwe ongezonde ingrediënten in onze voeding en daarmee ons eigenlijk als een soort laboratoriumdieren aan het behandelen zijn. Let u daarom op de voedingsproducten die u koopt en welke ingrediënten hierin aanwezig zijn. Dit voor uw eigen fysieke en mentale welzijn, want deze zoetstoffen hebben vaak lelijke gevolgen voor zowel lichaam en geest die er niet om liegen. Goed, we gaan over tot de lijst met kunstmatige zoetstoffen en laten u voor uzelf de conclusie trekken of dit soort namen en producten u als gezonde of ongezonde producten in de oren klinken. Ons lijkt de eindconclusie duidelijk, maar te zien aan de enorme hoeveelheden voedingsproducten die op dagelijkse basis worden geconsumeerd moge duidelijk af te leiden zijn dat het grootste deel van de huidige mensenmassa nog steeds in het duister tast als het gaat om de eigenschappen en gevolgen van dit soort kunstmatige toevoegingen in ons dagelijkse eten.

Suiker of Kunstmatige Zoetstof

Zoetheid
t.o.v. sacharose
(op gewichtsbasis)

Status/
E-nummer

2-Methoxy-5-nitroaniline

 ?

Giftig
Acesulfaam-K (Hoechst)

200

E950
Aspartaam

200

E951
Berylliumchloride

 ?

Extreem Giftig
Brazzein

500 – 2000

Natuurlijk
Natriumcyclamaat

30

E952
D-leucine

 ?

 ?
Dulcine (Paraffinetidine-ureum/Sucrol)

250

 ?
Fructose

1,73

Suiker
Galactose

0,32

Suiker
Glucose

0,74

Suiker
Glycerol

0,6

E422
Glycyrrhizinezuur

50

  ?
Hernandulcine, (+)-isomeer

1250

  ?
Invertsuiker

1,2

Suiker
Lactitol

0,9

E966
Lactose

0,15

Suiker
Loodacetaat

 ?

Giftig
Lugdunaam

220.000

  ?
Maltose

0,32

Suiker
Maltitol

0,9

E965
Mannitol

0,5

E421
Neohesperidine-dihydrochalcon

1500-1800

E959
Propyloxy-nitroaniline

4000

Giftig
Sacharine (orthobenzoëzuursulfimide)

550

E954
Sacharose

1

Suiker
Sorbitol

0,55

E420
Sucralose (4,1′,6′-trichloro-galacto-sacharose)

650

E955
Steviolglycoside

250

E960
Tagatose

0,92

Geen E-nr.
Thaumatine

2000

E957
Xylitol

1

E967

Nog een paar andere soorten kunstmatige zoetstoffen zijn bijvoorbeeld: neotaam, isomalt, fenylalanine, aglycon, perillaldehyde en cyclaamzuur. We zullen u de details besparen waar deze kunstmatige zoetstoffen allemaal van gemaakt worden, maar neemt u gerust van ons aan dat het hier niet om gezonde bronnen gaat. Veel van deze stoffen zijn grotendeels afkomstig uit allerlei (petro-)chemische stoffen en vele hiervan zijn nooit echt grondig en efficiënt getest als het gaat om de effecten voor ons lichaam en onze geest op de lange duur. Dit brengt ons meteen bij ons volgende blogonderwerp.

Wat zijn de risico’s van deze kunstmatige zoetstoffen?

Hopelijk zijn de meeste van onze lezers tegenwoordig op de hoogte van de vele verschrikkelijke gevolgen van de alsmaar groeiende hoeveelheid kunstmatige ingrediënten die aan ons dagelijkse eten worden toegevoegd. De kunstmatige zoetstoffen zijn hier slechts een klein deel van. De voedingsindustrie staat tegenwoordig in een zeer slecht licht als het gaat om al deze toevoegingen, want het blijkt dat er heel veel mensen ziekmakende bijverschijnselen ondervinden van al deze kunstmatige toevoegingen en in dit geval dus kunstmatige zoetstoffen. Met name aspartaam, ook wel bekend als ‘Nutrasweet’, is de afgelopen jaren bijzonder vaak in het nieuws en dat is zeker niet op positieve wijze. Het blijkt dat dit product, wat al vele jaren met name in vele  zogenaamde ‘light’ producten wordt gebruikt, een desastreuze uitwerking heeft op ons fysieke lichaam. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het een zeer sterk carcinogeen is, oftewel een kankerverwekker. Daarnaast lijkt onderzoek er zeer duidelijk op te wijzen dat aspartaam ons zenuwnetwerk in zeer ernstige mate aantast. Dit heeft niet alleen gevolgen voor ons fysieke welzijn, maar tevens voor ons mentale welzijn. Dit is omdat onze hersenen voor het overgrote deel bestaan uit zenuwen en de verlengstukken hiervan, oftewel onze neurotransmitters. Onze zenuwen lopen door ons gehele lichaam en zorgen voor de gevoeligheid van ons lichaam. Aspartaam en andere kunstmatige zoetstoffen verstoren de werking van ons zenuwnetwerk drastisch en kunnen zo zorgen voor allerlei ziektebeelden zoals artritis, reumatische artritis, geheugenverlies en/of beschadiging, verstoring van de cognitieve geheugenfuncties, Alzheimer, Parkinson, dementie en andere zenuwziekten. Ook is volgens meerdere onderzoeken bewezen dat dankzij de consumptie van aspartaam mensen last kregen van psychische kwalen, ernstige hoofdpijn, migraine aanvallen, smaakverlies, oorsuizingen, oogziekten, duizelingen, misselijkheid en vele andere fysieke klachten. Ook gaat het argument dat kunstmatige zoetstoffen beter zijn voor onze tanden niet op, want volgens deze onderzoeken is aspartaam juist zeer destructief voor ons tandglazuur. Tevens bleek dat bij consumenten van veel light producten en aspartaam vaak een constant hongergevoel aanwezig was, waardoor men de neiging had veel meer te gaan eten. Dit leidde uiteindelijk bij vele consumenten tot een toename van lichaamsgewicht, in plaats van de beloofde afname van gewicht, zoals de producenten beweren. Tot slot zijn een verhoogde bloeddruk, een verstoorde pijngevoeligheid (door aantasting van het zenuwnetwerk) en slapeloosheid ook gevolgen die bij meerdere onderzoeken geconstateerd werden.

Wat we wel graag willen vermelden bij dit verhaal over aspartaam, is dat het nog steeds niet geheel duidelijk is hoe het nu precies zit met de gevolgen van langdurige consumptie van dit middel. Dit heeft mogelijk met meerdere oorzaken te maken. De kampen van voorstanders en tegenstanders van dit product, evenals van vele andere kunstmatige zoetstoffen zijn erg verdeeld en men doet over het algemeen niet veel anders dan beweren dat het andere kamp de bewijzen niet goed heeft gemeten en/of heeft vervalst. Daarnaast is het tevens mogelijk, wat ook door velen beweerd wordt, dat de fabrikant de nodige disinformatie heeft verspreid, om op die manier verwarring te zaaien onder de consumenten, zodat men uiteindelijk het maar opgeeft, omdat de waarheid in deze wirwar van verhalen, beweringen, onderzoeken en leugens vaak niet meer te achterhalen is, althans, niet voor de consument. Wij zijn er persoonlijk echter van overtuigd, omdat deze verhalen nu al enkele decennia lang op blijven duiken, dat er toch zeker een kern van waarheid in al deze verhalen aanwezig moet zijn. Er zijn namelijk vele tien- en misschien wel honderdduizenden mensen met allerlei gezondheidsklachten die allemaal ontstaan zijn na het invoeren van het product aspartaam. Dat kan naar ons idee onmogelijk toeval zijn. Hetzelfde geld voor de andere kunstmatige zoetstoffen, al is daar minder daar op dit moment nog minder over bekend. Toch blijkt ook bij dit soort middelen dat er vaak dubieuze testresultaten worden gemeten. Zo is bij de zoetstof sorbitol bijvoorbeeld ook gebleken dat het een kankerverwekkend middel is, evenals dat het krampen, winderigheid en diarree kan veroorzaken en bijzonder slecht voor ons gebit is. Het bizarre is dat met name tandpasta vaak vol zit met hoge doseringen van deze zoetstof. Dit is om de tandpasta van een zoete smaak te voorzien.

Goed, we gaan dit blogdeel afsluiten met de conclusie dat het duidelijk moge zijn dat er zeker risico’s kleven aan het gebruik van allerlei chemisch gefabriceerde zoetstoffen. Het is toch ergens te bizar dat de mens vanuit het perspectief van winstbejag voor God gaat spelen en denkt de natuur te kunnen overtreffen. Dit door middel van allerlei chemische processen om op die manier bepaalde stoffen te isoleren en hun werking te versterken. Als dit de bedoeling was geweest, dat had Moeder Natuur hier zelf wel voor gezorgd lijkt ons. Niet dat de mens op geen enkele manier de natuur en haar loop mag beïnvloeden, maar het lijkt ons dan zaak om als allereerste prioriteit duidelijke te weten of dit soort experimenten, want dat zijn het eigenlijk, geen schadelijke gevolgen hebben voor mens en omgeving. Het blijkt vaak dat men nog steeds volledig in het duister tast wat dit soort zaken aangaat, ondanks alle beweringen van de wetenschap dat alles wetenschappelijk is bewezen en daarom volledig veilig is. We hoeven maar om ons heen te kijken om te zien waar dit soort wetenschappelijke beweringen onze wereld van vandaag de dag naartoe hebben gebracht en laten we eerlijk zijn, dat is geen fraai plaatje!

Welke superfoods zijn een goede vervanging van deze kunstmatige zoetstoffen?

We zijn wederom aangekomen bij onze paragraaf over superfoods en dit keer gaat het dus om superfoods die een uitstekende vervangen zijn van allerlei soorten kunstmatige zoetstoffen. De voordelen van dit soort natuurlijke voedingsbronnen zijn overduidelijk aan te tonen, want er is eigenlijk in het geheel geen risico verbonden aan het consumeren van deze producten, behalve eventueel voor diabetici, die niet teveel suikers mogen binnenkrijgen. Daar zijn echter ook prachtige superfoods voor, met name die superfoods met een lage glycemische index, wat simpel gezegd inhoudt dat de impact van het product op de menselijke bloedsuikerspiegel bijzonder laag of zelfs geheel nihil is. Laten we eens gaan kijken naar deze fantastische producten en ons rijtje beginnen met:

– Lucuma: Lucuma is een vruchtsoort die afkomstig is van het Zuid-Amerikaanse continent en wel uit het Andes gebied, met de nadruk op Peru. Lucuma is een zoetstof die uitermate geschikt is voor diabetici, want het effect van deze zoetstof op onze bloedsuikerspiegel is zo goed als te verwaarlozen, wat dus inhoudt dat deze vrucht een zeer lage glycemische index heeft. Lucuma bezit verder flinke hoeveelheden betacaroteen (antioxidant), ijzer, kalium, calcium, fosfor, koolhydraten, voedingsvezels en de vitaminen B1, B2, B3 en B5. B-vitaminen zijn met name erg belangrijk voor een gezonde hersenchemie en ondersteunen tevens vele andere fysieke processen in ons lichaam. Lucuma is verder tevens bijzonder goed voor zwangere en zogende vrouwen, omdat het de productie van moedermelk op gezonde wijze steunt en de zogende kinderen geen grote hoeveelheden suikers binnenkrijgen als de moeder lucuma consumeert. Mocht u meer informatie over lucuma willen, dan vindt u dat onder deze link op onze website.

– Mesquite: Mesquite is een product wat met name door de Noord-Amerikaanse indianen wordt gebruikt en grotendeels verwerkt wordt in allerlei meelproducten zoals brood. Mesquite is bijzonder rijk aan proteïne (eiwitten), vitamines, mineralen (o.a. magnesium, calcium, kalium, ijzer en zink), aminozuren (met name lysine en arginine) en antioxidanten. Lysine is een aminozuur wat bijvoorbeeld werkzaam is tegen de beruchte koortslip, oftewel een variant van herpes. Mesquite helpt tevens tegen gordelroos, ooginfecties en depressie. Het laatste komt door grote concentraties van het stofje serotonine in mesquite. Dit is wat ook wel het ‘geluk stofje’ genoemd wordt. Velen kennen het begrip wel uit de house- en partywereld, omdat het geestverruimende middel ‘xtc’ een grote aanspraak maakt op de voorraad serotonine in onze hersenen, waardoor men zich zo gelukzalig voelt. Mesquite is door de aanwezige hoeveelheid serotonine een prima middel om depressies en neerslachtigheid te voorkomen. Ook mesquite heeft een bijzonder lage glycemische index, waardoor het tevens een prima middel is voor diabetici. Voor meer informatie over mesquite verwijzen we u door naar deze link op onze website.

– Rauwe Honing: Rauwe honing, of eventueel biologische honing is een fantastisch zoetstof met bijzondere eigenschappen. Natuurlijke en onbewerkte honing is zo bijvoorbeeld bijzonder rijk aan voedingsstoffen. Uit onderzoek in Rusland is gebleken dat honing de grootste hoeveelheid natuurlijk enzymen van alle voedingsproducten bevat. Enzymen zijn met name erg belangrijk voor onze verteringsprocessen. Verder bestaat honing voor een goede 70% uit snel opneembare suikers zoals glucose, sacharose en fructose. Dit maakt rauwe honing echter wel ongeschikt voor diabetici, omdat honing het enige superfood product in dit blog is met een hoge glycemische index. Toch hebben we voor het vermelden van rauwe honing gekozen, wat te danken is aan de extreem hoge voedingswaarde en de bijzonder voordelen voor onze gezondheid. Zo bevat rauwe honing uit grote hoeveelheden antioxidanten, mineralen (o.a. kalium, calcium, natrium, magnesium, ijzer, fosfor, koper, zink en mangaan), vitamine B-complex en C, eiwitten, aminozuren, organische vetzuren (met conserverende eigenschappen), enzymen, koolhydraten, hormonen, probiotica en andere fyto-nutriënten. Honing heeft zeer sterke ontsmettende antibacteriële eigenschappen. Dit geld ook tevens qua werking tegen schimmels, virussen en parasieten. Honing is een topproduct voor mensen die kampen met problemen aan de luchtwegen, wat door honing verholpen wordt. Dit geld tevens voor allerlei soorten huidproblemen, zelfs voor infecties waar antibiotica helemaal niet meer tegen helpt. Zo blijkt dat met name Manuka honing zelfs helpt tegen de zogenaamde superbugs, waar verder geen enkel ander werkzaam middel tegen bekend is en waar alle vormen van antibiotica machteloos tegen zijn. Honing ontgift verder ons lichaam, verwarmd onze luchtwegen, helpt tegen hyperactiviteit, helpt tegen diarree, spastische darm en andere spijsverteringsproblematiek, is werkzaam tegen maagzweren, problemen met urinewegen, abcessen, stafylokokken, tuberculose, tandbederf, migraine, steenpuisten, slapeloosheid en zelfs tegen kanker. Dit laatste met name dankzij de sterk regeneratieve eigenschappen van honing op ons fysieke celweefsel. Voor meer informatie over rauwe honing verwijzen we u door naar deze blog op onze website.

– Stevia: Stevia is een plantje wat recentelijk eindelijk legaal is verklaard. Eigenlijk is dat te absurd voor woorden, wat te danken was aan het feit dat de suikerindustrie dit middel niet legaal op de markt wilde hebben, omdat de suikerproducenten bang waren dat ze teveel concurrentie van dit plantje zouden ondervinden. Stevia is het ideale middel voor diabetici, want het heeft een glycemische index van nul. Het plantje en de hieruit afkomstige stevia producten hebben geen enkele invloed op de bloedsuikerspiegel van mensen. Helemaal perfect voor diabetici dus. Ook is uit verschillende analysis gebleken dat stevia de insulinegevoeligheid verhoogt en de aanmaak van insuline door het lichaam zelfs lijkt te stimuleren. Dit betekent mogelijk dat de gevolgen van diabetes en metabolisch syndroom door het consumeren van stevia zouden kunnen worden omgekeerd. Daarnaast heeft stevia een zeer positieve invloed op hypertensie en obesitas, oftewel zwaarlijvigheid. Ook is het als uitwendig middel in te zetten bij allerlei verschillende en uiterst vervelende huidkwalen zoals acne, eczeem en psoriasis. Onder de volgende link op onze website vindt u meer informatie over stevia.

– Yacón: Ook yacón is een zeer bijzonder middel en uitermate geschikt voor diabetici. Dit omdat het ook een glycemische indexwaarde die bijzonder laag is. Dit is in yacón te danken aan het feit dat het eigenlijk alleen maar fructosesuikers bevat. Fructosesuikers hebben een te verwaarlozen invloed op onze bloedsuikerspiegel, waardoor deze niet gaat pieken, zelfs niet bij stevig gebruik van dit product. Wel kan onze lever overgevoelig reageren als we teveel fructose consumeren, maar dan moeten we het wel heel bont maken. In het geval van yacón is dat echter niet mogelijk, omdat de specifieke fructosevariant (fructooligosaccharide) niet door ons lichaam kan worden verteerd en dus in het geheel niet opgenomen wordt. Wel kunnen we deze heerlijke zoetstof proeven, welke een overheerlijke zachte fruitachtige zoete smaak produceert.  Verder bezit yacón gezonde hoeveelheden aan calcium, kalium en magnesium, antioxidanten en tevens B-vitaminen. Yacón blijkt verder effectief te zijn bij het elimineren van gifstoffen in ons lichaam en bij het stimuleren van de aanmaak van korte-keten vetzuren, welke essentieel zijn voor het gezond functioneren van ons vetmetabolisme. Onder de volgende link vindt u meer informatie over de superfood yacón.

Waar kan ik deze fantastische superfoods kopen?

Superfoods zijn in onze tijden gelukkig steeds gemakkelijker te verkrijgen in een groeiende verscheidenheid aan winkels. Op nummer één staat daar natuurlijk de gespecialiseerde raw food en superfood winkel, die wij als absolute topper in dit rijtje aanbevelen (samen met online specialisten in deze producten). Dit omdat deze winkels de allerhoogste kwaliteit aan raw food en superfood producten verkopen en vaak met de allerbeste leveranciers en fabrikanten werken. Vervolgens zijn dit soort producten ook steeds vaker te koop in allerlei natuurreformzaken, welke een goede tweede vormen in deze rij. Als derde is er de mogelijkheid om dit soort producten aan te schaffen in uw plaatselijke biologische winkel. Als laatste treft u ook steeds meer van dit soort producten aan in verschillende drogisten, maar daar is de kwaliteit van deze producten vaak stukken lager dan in bijvoorbeeld de raw food en superfood winkels. Ook online is er een flinke groei aan webwinkels te constateren, waar dit soort producten steeds vaker worden aangeboden. Ook hier is het zaak goed op te letten bij welke winkel en leverancier u inkoopt. Wij raden u aan dit alleen te doen bij een specialist die tevens bekend staat om het leveren van hoog kwalitatieve producten. Ook in dit marktsegment neemt niet iedereen het even nauw met de kwaliteit van het verkochte product, wat reden voor ons als bedrijf is geweest om hier juist een sterke focus op te ontwikkelen. Dit om onze klanten op die manier een stuk kwaliteitsgarantie te kunnen bieden en hierdoor zowel hun fysieke als mentale gezondheid op krachtige wijze te kunnen ondersteunen . Dit doen wij door middel van de allerhoogst kwalitatieve producten die er te verkrijgen zijn. Deze producten treft u aan in onze webwinkel onder de link www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen in de week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze producten binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

Share:

11 comments

 1. Je vergeet: kokos suiker, ahornsiroop, agave siroop ( de witte doorzichtige variant) en xylitol

 2. Kokosbloesem suiker is toch ook een goed alternatief??

 3. Hoe zit het met palmsuiker? Is dit een goed zoetmiddel?

  1. En rijststroop?

 4. Als jullie meer willen weten over suiker en alle gevolgen voor je gezondheid, ga dan naar de website van Carola van Bemmelen, één van de experts op dit gebied in Nederland :http://www.sugarchallenge.nl – Carola is erg actief bezig en heeft ook al menig boek over dit onderwerp geschreven waaronder 100% suikervrij in 30 dagen, plus kookboeken. Het is allemaal erg interessant. Maar dat zul je zelf wel zien.

  1. To say truth I really do not understand why globally articles are now much worse rated than discussion forums and agregators that are using real content from articles (i do not mean with word articles some spammy bullsht but real newspaper or professional or specialist blog work). Knowledge is in enadelopcyics and in specialist work, not in some social chit-chat or in instruments that are stealing content from specialist (journalists, bloggers, hobby fans etc.) work like agregators.

  2. Posted on This really made me laugh! Such a cute story! I can see why you think that gibrnregead man was a fail, but he inspired you to write this cute thing, so it’s not entirely fail, is it?

 5. Goed stuk, bedankt.
  Kunnen we deze producten ook bij jullie kopen?

Laat een antwoord achter aan progressive auto insurance sebring fl Reactie annuleren