De beste superfoods ter ondersteuning van onze luchtwegen

Als de vraag wordt gesteld welke functies onze luchtwegen allemaal hebben dan zullen de meeste mensen meteen antwoorden dat het de taak is van onze luchtwegen om te zorgen dat we kunnen ademen. Natuurlijk is dat een terechte conclusie, al is deze wel onvolledig.

Welke functies hebben onze luchtwegen allemaal in ons lichaam?

Om u als lezer een idee te geven wat onze luchtwegen verder nog voor functies hebben voor ons lichaam, zullen we in deze eerste paragraaf een poging doen om hier wat meer inzicht in te verkrijgen. Natuurlijk hebben al deze eigenschappen te maken met onze ademhaling, maar daar komt vaak meer bij kijken dan we ons van bewust zijn als mens. We ademen dag en nacht door zonder hier vaak ook maar een moment bij stil te staan, terwijl onze ademhaling zo ontzettend belangrijk is. Dit zowel voor ons fysieke als ons mentale welzijn. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat er bij yoga en meditatie zo’n sterke nadruk wordt gelegd op onze ademhaling en hier een zeer sterke focus op ligt. Dit heeft alles te maken met het feit dat onze ademhaling een veel grotere en diepere impact heeft op ons leven dan we in eerste instantie zouden vermoeden. Laten we daarom eens gaan kijken wat er allemaal voor interessants te vermelden is over onze ademhaling.

Tijdens onze ademhaling, die ook wel respiratie genoemd wordt, stroomt er lucht van buiten ons lichaam naar binnen. Dit is mogelijk dankzij onze mond, neus, luchtpijp, de luchtpijpvertakkingen, longen, bronchiën (alveoli) en longblaasjes. Dat zijn al heel wat meer organen dan de meeste mensen zo in eerste instantie bij stil staan. Bij dit proces gaat het natuurlijk met name om de opname van zuurstof, wat nodig is voor ons lichaam om te blijven leven. Deze zuurstof wordt via de longen en de hierin aanwezige bronchiën door ons lichaam opgenomen, om vervolgens in ons bloed te belanden. Vervolgens wordt de zuurstof door ons bloed door het gehele lichaam getransporteerd naar de plekken waar het nodig is. Zuurstof wordt opgenomen tijdens het inademen, terwijl ons lichaam vervolgens koolstofdioxide uitademt. Dit proces van in- en uitademen met de bijbehorende inademing van zuurstof en uitademing van koolstofdioxide wordt wel ‘gaswisseling’ genoemd. Zonder dit proces zouden we als mens stikken en sterven. Zoals we eerder al aangaven, is het ademhalingsproces iets wat bij de meeste mensen onbewust plaatsvindt. Dit gebeurt door een impuls vanuit het ademhalingscentrum in het verlengde merg van onze hersenstam. Het lichaam heeft een prachtig mechanisme ontwikkelt om te zorgen dat dit proces ten allen tijde door blijft lopen, zodat ons leven niet in gevaar komt. Zo zorgt ons lichaam er namelijk voor dat deze impuls wegvalt op het moment dat onze longen gevuld en uitgerekt zijn, waardoor vervolgens de uitademing automatisch plaats vindt. Ons lichaam merkt ook uit zichzelf wanneer de koolstofdioxideverhoudingen de norm overschrijden, waardoor de inademing automatisch geactiveerd wordt. Dit zodat deze verhoudingen weer tot het juiste niveau worden teruggebracht. Verder zijn er natuurlijk ook een hele groep spieren verantwoordelijk voor de mogelijkheid om te ademen. Dit zijn met name de spieren in ons middenrif, de buikwandspieren, de tussenribspieren en de supraclaviculaire spieren. Deze liggen net boven het sleutelbeen. Waar we ook zelden bij stilstaan, is de taak die onze neushaartjes verrichten. Deze zorgen voor het schoonmaken en zuiveren van de lucht door de stofdeeltjes te filteren uit de lucht. Ziekteverwekkers zoals bacteriën, schimmelsporen, virussen en andere onwelkome gasten blijven na het inademen vaak kleven aan het slijm was zich binnen in onze neusholte, luchtpijp en bronchiën bevindt. Ook wordt de lucht gecontroleerd door ons reukslijmvlies, wat onmiddellijk alarm slaat als er iets niet in orde is met de geur van de ingeademde lucht. Ook een feit wat niemand zal verbazen, maar waar toch ook zeer weinig mensen bij stil staan.

Verder wordt er gemiddeld door mensen zo’n 400-500 ml lucht ingeademd en wel met een frequentie van ongeveer 12-15x per minuut. Wel is dit natuurlijk afhankelijk van de activiteit die de persoon in kwestie verricht. Het moge duidelijk zijn dat deze getallen hoger liggen bij intensieve inspanning van het lichaam, waardoor de ademhaling van ons lichaam ook stukken intensiever wordt. Bij het hierboven gemiddelde is het zo dat een volwassen ongeveer 300 ml zuivere zuurstof per minuut tot zich neemt.  Interessant is om eens te kijken naar de twee meest voorkomende soorten van ademhaling. De eerste kennen we wel als de middenrif ademhaling. Dit is de meest gezonde manier van ademhalen, waarbij de buik en de omliggende spiergroepen hoofdzakelijk wordt gebruikt om de ademhaling aan te sturen. Dit is onze natuurlijke en meest ontspannen vorm van ademhaling en hier wordt een sterke nadruk op gelegd bij yoga en meditatie. Wel dienen we hierbij te vermelden dat het hier niet om pure buikademhaling gaat, maar dat de nadruk op de buik light. De meest perfecte ademhaling is een combinatie van buik- en borstademhaling. Zoals hier net genoemd, kennen we dus ook de borstademhaling, waarbij de ademhaling minder diep is en hoger plaatsvindt in ons lichaam. Dit is een vorm van ademhaling die voornamelijk plaatsvindt bij intense fysieke inspanning en deze ademhaling gaat meestal gepaard met het ademen door de mond, terwijl buikademhaling of een combinatie van beide soorten ademhaling vaak door de neus plaatsvindt. Borstademhaling is ook iets waar astmapatiënten bijvoorbeeld om bekend staan. Zij krijgen dan ook vaak de tip om hun ademhaling te laten zakken en zich meer op de buik te focussen, wat vaak tot verlichting van de symptomen en klachten leidt.

Welke longziekten bestaan er zoal en door welke oorzaken worden onze luchtwegen ziek?

Longziekten zijn erg onplezierig en misschien wel de meest vervelende vorm van ziekten die er bestaan. Niet dat andere ziektebeelden hierbij te verwaarlozen zijn, maar er wordt weinig als vervelender en vaak ook beangstigender ervaren als we als mens niet meer goed kunnen ademen. Mogelijk kunt u zich daar iets bij voorstellen. Het is dan ook geen wonder dat zo goed als ieder mens in paniek raakt als dit soort symptomen hun beginnen te overkomen. Dit soort symptomen en ziektebeelden ontstaan door verschillende factoren, die zowel externe als interne oorzaken hebben. Het is bijvoorbeeld bij ziektebeelden als hyperventilatie en astma overduidelijk aangetoond dat hier psychosomatische oorzaken aan ten grondslag liggen. Toch is dit vaak niet de enige oorzaak en is het vaak een samenspel van interne en externe factoren.. Externe factoren mogen we bijvoorbeeld zoeken in de grote hoeveelheden aan vervuiling die onze wereld van tegenwoordig kent. Dit geldt natuurlijk voor een zeer groot deel voor alle auto’s en fabrieken die onze atmosfeer dag en nacht volpompen met grote hoeveelheden giftige stoffen. Het is niet voor niets dat juist met de enorme opkomst van de geïndustrialiseerde wereld er zo’n grote toename te zien was van verschillende soorten ziektebeelden aan onze luchtwegen. Daarnaast zijn er ook talloze consumptieproducten waar we ons vaak op dagelijkse basis aan blootstellen, die een zeer negatieve invloed hebben op onze luchtwegen en de rest van ons lichaam. Zo gebruiken we bijvoorbeeld grote hoeveelheden huishoud- en schoonmaakmiddelen die vol zitten met allerlei middelen als chloor, ammoniak en andere stoffen die onze luchtwegen in zeer hoge mate irriteren en ziek kunnen maken. Een laatste ook niet te onderschatten en zeer gevaarlijke bron van gifstoffen met een zeer grote impact op onze luchtwegen is ons tegenwoordige voedsel, wat vaak de benaming voedsel niet eens meer verdient. Deze voedingsproducten staan bol van de kunstmatige toevoegingen en dit worden er alsmaar meer. Het einde lijkt zoek wat dit betreft en het is dan ook geen wonder dat steeds meer onderzoeken aantonen dat er duidelijke verbanden bestaan tussen deze kunstmatige toevoegingen en de enorme toename aan longziekten op onze planeet. Dit geld van hyperventilatie tot longkanker en alle andere longziekten, die onder natuurlijk omstandigheden zo goed als niet voorkomen. Naast al deze factoren leveren stress en spanning, psychische klachten, erfelijkheidsfactoren en andere zaken tezamen vaak een zeer complex en moeilijk terug te leiden ziektebeeld op, waar menig arts en specialist zich het hoofd over heeft gebroken.

Om u een idee te geven hoe ernstig het gesteld is met de gezondheid van ons als mensheid, hebben we hieronder een aantal longziekten vermeld. De meesten onder u zullen het overgrote deel van deze longziekten niet eens herkennen, maar toch zijn dit ziektebeelden die tegenwoordig steeds grotere groepen mensen in hun greep krijgen en als paddenstoelen uit de grond schieten. Zo hebben we hieronder het rijtje met afwijkingen aan de ademhaling vermeld. Dit zijn:

– Agonale ademhaling (ook wel ‘gasping’ genaamd).
– Apneu (ademhalingsstilstand).
– Cheyne-Stokes ademhaling.
– Dyspneu (moeilijke ademhaling).
– Hyperventilatie (te veel ademhalen).
– Respiratoire stridor.
– Reutelende ademhaling.
– Snurken.
– Wheezing (piepende ademhaling).


Naast deze zogenaamde afwijkingen aan de ademhaling, kennen we dan ook nog zwaardere ziektebeelden van de luchtwegen. Dit zijn de in het volgende rijtje voorkomende voorbeelden:

– Astma.
– Astmatische Bronchitis.
– Bronchitis.
– Bronchiolitis.
– Bronchoconstrictie.
– Bronchuscarcinoom.
– Chronische bronchitis.
– Influenza (griep).
– Kinkhoest.
– Longabces.
– Longemfyseem.
– Longembolieën
– Longkanker.
– Longoedeem.
– Longontsteking (en andere ontstekingen van de luchtwegen).
– Mesothelioom.
– Pleuritis.
– Pneumothorax (klaplong).
– Pulmonale hypertensie.
– S.A.R.S.
– Subcutaan emfyseem.
– Tuberculose.

Dit is nogal een lijst en deze lijst blijkt helaas alleen maar te groeien. Gelukkig is het zo dat niet alle ziekten aan onze luchtwegen steeds in hogere mate voorkomen, maar toch geld dit voor het leeuwendeel. Het oeroude kinkhoest is hier gelukkig een uitzondering op, evenals tuberculose. Toch blijkt tuberculose met name in de ontwikkelingslanden weer bijzonder sterk in opkomst te zijn in de afgelopen decennia.

Hoe voorkom ik ziekten van mijn luchtwegen?

In de net behandelde paragraaf hebben we al het één en ander uit de doeken gedaan over de meerdere factoren die ten grondslag liggen aan het ontstaan van de hierboven genoemde longziekten. Natuurlijk zijn dit soort ziektebeelden niet altijd even gemakkelijk tot de bron terug te leiden of te genezen, maar het moge duidelijk zijn dat met name de vergiftiging van onze leefwereld en onze consumptieartikelen voor een zeer grote bijdrage heeft gezorgd wat betreft het ontstaan van al deze longziekten. Het antwoord op de hierboven gestelde vraag hoe we dit soort problemen in de toekomst kunnen bestrijden, voorkomen en zelfs mogelijk genezen is dan ook niet al te moeilijk. Dit althans wat betreft het aanpakken van vele mogelijke oorzaken van deze longziekten. Zo moge het duidelijk zijn dat mensen met problemen aan hun luchtwegen zoveel mogelijk het stadsleven dienen te vermijden en tevens zoveel mogelijk tijd in de natuur dienen door te brengen. Dit zowel om hun lichaam van zoveel mogelijk zuivere zuurstof te voorzien, alsook te zorgen voor ontspanning van lichaam en geest en op deze manier te voorkomen dat het lichaam veel gifstoffen binnenkrijgt. Andere manieren zijn het zorgen voor zuivere huishoudelijke producten en schoonmaakmiddelen. Haalt u deze het liefst van biologische en natuurzuivere afkomst, om ook op die manier irritatie van de luchtwegen door heftige chemicaliën te voorkomen. Tot slot is het daarnaast ook van bijzonder groot belang dat u in ernstige mate gaat letten op de voeding die u en uw eventuele kinderen en familieleden consumeren. Zorgt u ervoor dat u zoveel mogelijk natuurlijke producten eet en het liefst hier ook een flink deel van in rauwe hoedanigheid verorbert.  De meningen over de hoeveelheden zijn verdeelt, maar als u zorgt voor een dagelijkse inname van 40-70% rauwe voeding, dan kunt u verder weinig fout doen. Dit althans als u ervoor zorgt daarnaast zoveel mogelijk de bewerkte voedingsproducten uit de supermarkt te vermijden. Als u dan toch dit soort producten wilt gebruiken, haalt u ze dan van biologische afkomst of in uw natuurreformzaak. Als u op al deze zaken let, kan het bijna niet anders dan dat de mogelijk aanwezige longziekte(n) bij u of uw gezins- of familieleden op den duur drastisch afnemen. Zorgt u er daarnaast voor dat er ook zo weinig mogelijk mentale stress in uw leven aanwezig is, om op die manier ook de psychische en psychosomatische factoren tot een minimum te beperken. Yoga en meditatie helpen hier enorm bij en wij raden dan ook van harte aan om eens te gaan kijken waar u dit bij u in de buurt kunt gaan beoefenen.

Welke top 5 aan superfoods helpen bij mij het gezond houden van mijn luchtwegen?

We gaan geen tijd verspillen en gaan daarom direct door naar de meest krachtige superfoods voor het bestrijden van de verschillende soorten longziektes. We beginnen dit rijtje aan krachtige superfood artikelen met het volgende product:

– Cordyceps: Cordyceps is een medicinale paddenstoel die met name om de voordelen voor onze luchtwegen bijzonder bekend is geworden. Het is een paddenstoel die ons gehele immuunsysteem een flinke boost geeft, maar met name zeer specifiek ingezet wordt om problemen met de luchtwegen te verhelpen en te bestrijden. Zo helpt cordyceps bijvoorbeeld op bizar krachtige wijze het fysieke uithoudingsvermogen te vergroten. Dit is direct gekoppeld aan ons vermogen om goed en diep adem te kunnen halen, want zonder die capaciteit verhoogt ons fysieke uithoudingsvermogen zich niet. Het olympische team van China heeft zo goed als alle wereldrecords gebroken dankzij het gebruik van cordyceps door hun team. De zuurstoftoename in het bloed bleek maar liefst 6% toegenomen te zijn in vergelijking met normale condities. Hierdoor functioneerde de longen, het hart en vele andere belangrijke organen veel beter als normaal. Dankzij deze kwaliteiten was het Chinese team in staat om 5 wereldrecords te verbeteren op slechts één toernooi. Cordyceps vergroot niet alleen de capaciteit van de longen, maar onderhoudt tevens een goede en optimale gezondheid. U vindt meer informatie over deze medicinale paddenstoel onder deze link op onze website.

– Propolis: Propolis is een product wat door de bijenvolkeren wordt gecreëerd ter bescherming van hun prachtige bijennesten. Deze worden aan de binnenkant helemaal met propolis ingesmeerd, wat een sterk ontsmettende en antibacteriële, antivirale, antischimmel en anti-parasitaire werking heeft. Dit is natuurlijk ook ideaal voor onze longen en de rest van onze luchtwegen, die vaak blootstaan aan allerlei externe bronnen van vervuiling en ziekteverwekkers. Propolis zorgt voor een krachtige reiniging van ons lichaam en met name van de luchtwegen. Propolis is één van de krachtigste natuurlijke antibiotica en zorgt voor een prima bescherming tegen verkoudheid, griep, keelpijn, ademhalingsproblemen en stoornissen en vele andere luchtweg gerelateerde problemen. Meer informatie over propolis vindt op onder deze link op onze website.

– Reishi: Ook reishi is een medicinale paddenstoel die met name in het verre oosten al vele eeuwen om haar heilzame kwaliteiten wordt geconsumeerd. Reishi is net als cordyceps een paddenstoel met een zeer krachtige positieve werking op onze luchtwegen. Dit komt onder andere omdat reishi een zeer sterke en effectieve ontstekingsremmer is en vele ziektebeelden die zich in onze luchtwegen voordoen zijn vaak op basis van een aantal verschillende soorten infecties. Reishi biedt hier dus een krachtige bescherming tegen en helpt ons lichaam zich op deze manier te wapenen tegen verkoudheid, griep, astma, astmatische en chronische bronchitis, pijn in de borstkas (tijdens het ademproces) en andere luchtweg gerelateerde ziektebeelden. U vindt meer informatie over reishi onder deze link op onze website.

– Rauwe honing: Rauwe honing is de onbewerkte, onverhitte en koud geslingerde variant van honing. Deze variant bevat nog alle natuurlijke voedingsstoffen, waardoor de voedingswaarde en geneeskracht behouden wordt. Dit in tegenstelling tot de honing in de supermarkten, die vaak (in ongeveer 75% van alle gevallen) niet eens uit echte honing bestaat, maar pure fructosesiroop is. Dit is erg ongezond en tevens kankerverwekkend. Rauwe honing heeft bijzonder voordelen voor onze luchtwegen en verwarmt en verzacht onze luchtwegen op aangename wijze. Het is niet voor niets dat iemand met een zere keel altijd als eerste honing met citroen krijgt aangeraden. Honing heeft tevens desinfecterende en antibiotische eigenschappen en helpt ons lichaam zich te weren tegen bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Rauwe honing helpt op die manier infecties aan onze luchtwegen te voorkomen en biedt tegens een krachtige bescherming tegen verkoudheid, griep, keelpijn, tuberculose, astma, astmatische en chronische bronchitis en tevens bij chronische en allergische rhinitis en sinusitis. Meer informatie over rauwe honing vindt op onder deze link op onze website.

– Royal Jelly: Royal jelly wordt door velen als één van de en zo mogelijk als de aller potentste superfood beschouwd. Dit komt door het ongelofelijke arsenaal aan voedingsstoffen die dit product rijk is. Royal jelly is niet voor niets het voedsel van de bijenkoningin en van slechts een handje vol van haar verzorgsters. Royal jelly bezit zeer krachtige ontstekingsremmende eigenschappen en ondersteunt ons immuunsysteem daarnaast op uiterst krachtige wijze. Het voorkomt ontstekingen van onze slijmvliezen en voorhoofdsholtes en helpt een grote hoeveelheid infecties aan onze luchtwegen op zeer effectieve wijze voorkomen. Meer informatie over royal jelly vindt u onder deze link op onze website.

Een aantal andere voedingsbron die erg goed is voor onze luchtwegen is bijvoorbeeld ananas. Dit heeft te maken met het stofje bromelaïne wat aanwezig is in ananas. Dit is een stof die in verband wordt gebracht met het dunner worden van het slijmvlies wat zich aan de binnenkant van onze longen bevind. Met name bij astmapatiënten is dit slijm vaak erg dik en taai. Ook zou dit specifieke enzym bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van longinfecties en longontsteking. Inca bessen zijn ook aan te raden, omdat deze pectine bevatten. Pectine zorgt voor een dun laagje in onze luchtpijp en keel wat ter bescherming tegen (kriebel)hoest dient. De medicinale paddenstoel ‘Lion’s Mane’ is ook een echte aanrader en helpt onder andere tegen chronische bronchitis, astma, verkoudheid en andere luchtwegproblematiek. Dit geld ook voor de chaga paddenstoel. Verder is kokosolie goed voor het ontspannen van de luchtwegen en biedt pine pollen een stevig dosis bescherming bij het voorkomen van allerlei ziekten aan onze luchtwegen. Tot slot willen we ook zeker de andere bijenproducten (bijenpollen en propolis) nog een stevige aanbeveling geven. Deze ( net als de hierboven genoemde bijenproducten voor een zeer efficiënte bescherming van onze luchtwegen. Kortom, er is een flinke voorraad aan superfoods beschikbaar die u efficiënt kunnen helpen dit soort problemen te voorkomen, bestrijden en zelfs te genezen.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

De hierboven genoemde superfoods zijn het beste aan te schaffen in hierin gespecialiseerde raw food en superfood winkels. Het maakt verder weinig uit of u dit online of in een ‘echte’ raw food en superfood winkel koopt. Wat hoofdzaak is dat u let op de kwaliteit van de aan u aangeboden producten, want ook in dit specifieke marktsegment neemt niet iedereen de kwaliteit van de aangeboden producten even serieus. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak en het is voor ons als bedrijf één van de hoofdredenen geweest om destijds dit bedrijf op te starten. Dit om door het leveren van de allerhoogst kwalitatieve producten, die bij ons geleverd worden door ’s werelds beste producenten en leveranciers, wij wilden proberen een waardevolle en professionele ondersteuning te bieden voor het geestelijk en fysiek welzijn van onze klanten. Zo te zien is dat aardig gelukt, want de waarderingscijfers op onze website liegen er niet om. Mocht u nieuwsgierig zijn naar onze producten of website, dan vindt u deze onder de link www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestellingen kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze bestelde producten binnen uiterlijke 2-3 werkdagen bij u thuis afgeleverd worden.

 

Share:

2 comments

 1. Geachte,

  De informatie gegeven op uw website is niet juist. U veronderstelt dat bepaalde ademhalingsvormen oorzaak zijn van voedingspatroon of leefomstandigheden. Weet u wel wat een agonale ademhaling is…? Dat is een ademhaling die voorkomt bij een circulatiestilstand/ademstilstand (reanimatie dus). Daarnaast spreekt u over Cheyne Stokes ademhaling. Voeding… echt niet. Dit heeft te maken met het ontstaan van hersenschade, tumoren en eindigend levenseinde.
  Tevens spreekt u over hyperventilatie. Een voedingsgerelateerde aandoening. Nee hoor. Hyperventilatie is een verhoging van de zuurstofspanning in het bloed ten gevolge van een angstige ervaring of mededeling. Vandaar het ademen in een zakje..

  Het is zeer ernstig dat u hier onjuiste informatie verkoopt als waarheid. Daarnaast loopt u te roepen over onderzoeken die zeggen dat onze voeding zo slecht is. Nou kom maar op met die onderzoeken. Waarom denk je dat er grenzen voor de ADH of additieven zijn gesteld…? Enig idee hoe men dat vaststelt??? Vast niet…

  Wellicht moet u eens zeer ernstig naar u zelf kijken. Het verkopen van deze, niet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, informatie kan voor veel mensen problemen veroorzaken! U berokkend hiermee patiënten schade. Deze zullen minder snel naar een arts gaan wanneer dit wel noodzakelijk is!

  Mvg. een arts in opleiding

 2. Artsen leren wat er in boeken staat en mensen die iets doen zijn zogenaamd kwakzalvers….genezing vindt plaats als beide samenwerken. Artsen zullen zelf ook inzien dat chemie niet altijd de oplossing is…wel weten ze meer over mogelijke oorzaken omdat ze iets meer gereedschappen hebben. Wat ik ervaar is dat als ik naar mezelf luister dan ligt het antwoord daar! Groet Jan

Laat een antwoord achter aan Brian Reactie annuleren