De beste superfoods bij hersenaandoeningen

In onze huidige tijden is het ondertussen een normaal verschijnsel geworden dat allerlei mensen vroegtijdig te kampen krijgen met een steeds groter wordende verscheidenheid aan hersenaandoeningen. Dit is natuurlijk een uiterst schrikbarend feit. We kunnen daar direct aan toevoegen dat dit natuurlijk onder geen enkel beding normaal is, maar omdat dit verschijnselen zijn geworden waar de mensen over het algemeen geen passend antwoord en oplossing voor hebben, wordt het ondertussen als normaal geaccepteerd door onze maatschappij en is het net alsof iedereen zich er vervolgens maar bij neer heeft gelegd.

Welke oorzaken liggen ten grondslag aan het ontstaan van hersenziekten?

De houding van ‘er is toch niets meer aan te doen’ neemt na het vernemen van nieuws over dit soort ziektebeelden al vrij snel bezit van mensen, wat natuurlijk een zeer deprimerende en naar ons idee ook vaak onnodige zaak is. Dit is voor een groot deel te danken aan het feit dat artsen en specialisten conclusies trekken die vaak gebaseerd zijn op onmacht en onkunde. We zullen hier zeker niet stellen dat elke patiënt met een hersenaandoening zo maar even gered en genezen kan worden en dat alle reguliere artsen onkundig zijn, maar we willen wel duidelijk stellen dat veel van dit soort ziektebeelden zeer effectief bestreden kunnen worden en dat voeding en een stuk bewustzijn over hoe we als mens leven hierbij van doorslaggevende betekenis kan zijn. Dit is natuurlijk ook de reden waarom we dit blog publiceren, in de hoop dat we zo veel mogelijk mensen weten te bereiken en hun alert kunnen maken op de gezondheidsrisico’s die ze dagelijks lopen door het consumeren van ongezonde voeding en door andere factoren die levensgevaarlijk kunnen zijn en allerlei hersenafwijkingen als gevolg kunnen hebben. U vraagt zich mogelijk na het lezen van dit stuk schrijven af wat die mogelijke factoren in uw dagelijkse leven dan kunnen zijn. Daarvoor hebben we het volgende rijtje factoren opgesteld, die allemaal in matig tot zeer ernstige mate uw hersenen en hersenfuncties kunnen aantasten.

Ongezonde voeding: Veel voeding van tegenwoordig zit boordenvol met allerlei kunstmatige toevoegingen. Dit zijn stoffen die bijzonder schadelijk kunnen zijn voor onze fysieke en mentale gezondheid. Het is uit bijzonder veel onderzoek over de gehele wereld al vele jaren bekend dat dit stoffen zijn die erg veel leed en ziekte veroorzaken, maar toch is het zo dat hier over het algemeen zeer weinig tot niets tegen wordt ondernomen. Dit althans op politiek niveau, waar dit soort problemen aangepakt dienen te worden. Veel onderzoekers, wetenschappers en bezorgde burgers maken zich al jarenlang hard voor het verbieden van dit soort stoffen. Er zijn worden vele platforms, organisaties, petities, referendums en andere zaken georganiseerd om dit allemaal een halt toe te roepen, maar helaas zonder al te veel succes tot nu toe. Dit heeft volgens velen te maken met het feit dat de voedingsindustrie een zeer machtige lobby is en vele politici in hun broekzak heeft. Veel van dit soort politici of ex-politici bekleden volgens deze bronnen belangrijke commissariaten in dit soort bedrijven, wat natuurlijk een zeer duidelijk voorbeeld van belangenverstrengeling zou zijn. Toch komen dit soort zaken zelden aan het licht en als dat al gebeurt wordt het hele verhaal vervolgens door dezelfde of andere politici weer in no time in de doofpot gestopt. Dit zijn uiterst kwalijke zaken indien ze waar zijn en waar in zo’n geval een einde aan dient te komen, want de cijfers liegen er niet om en de hoeveelheid mensen die onderhand sterven en/of ziek worden van dit soort stoffen zijn schrikbarend hoog geworden over de afgelopen decennia. Hieronder hebben we een lijstje samengesteld met dit soort kunstmatige toevoegingen om u een beetje een idee te geven waar u dagelijks allemaal al niet aan bloot staat. Let u er daarbij op dat het hier alleen nog maar gaat om de stoffen waar u aan bloot staat via uw dagelijkse voeding.

De kunstmatige toevoegingen in uw voeding bestaan zo bijvoorbeeld uit: kleur-, geur- en smaakstoffen, smaakversterkers, bindmiddelen, rijsmiddelen, maltodextrine, gistextracten, antibiotica, hormonen, ongefermenteerde, sojaproducten (bevatten giftige fyto-nutriënten), hexaan, stimulerende middelen, genetische gemanipuleerde voedingsbronnen, transvetten, caseïne, verdunningsmiddelen, verdikkingsmiddelen, junkfillers en andere stoffen die onder verschillende E-nummers aan onze voeding worden toegevoegd.

– Twee andere takken van industrie die dagelijks zorgt voor grote gezondheidsrisico’s in relatie tot onze hersenfuncties zijn de cosmetisch en de farmaceutische industrie. We noemen deze twee hier even in één adem, wat alles te maken heeft met het feit dat ze nauw met elkaar verstrengeld zijn en veel gebruik maken van dezelfde petrochemische grondstoffen die uw fysieke en mentale gezondheid ernstig bedreigen. Ook zijn deze industrieën wederom nauw verbonden met de voedingsindustrie en wordt naar mate we de piramide structuren waaronder deze industrieën opereren, steeds duidelijker dat ze eigenlijk allemaal in bezit zijn van dezelfde grootindustriëlen. Ook de cosmetische en farmaceutische industrie maken zich schuldig aan het gebruik van bijzonder veel ziekmakende stoffen. Deze worden in zeer grote getallen door de petrochemische (oftewel olie-industrie) industrie gefabriceerd en vervolgens in grote hoeveelheden verwerkt in onze dagelijks gebruikte cosmetica en medicatie. Ondertussen bent u mogelijk al in staat om een redelijk plaatje te schetsen van de risico’s waaraan u dagelijks blootstaat en hoe u eigenlijk van alle kanten onder vuur genomen wordt. Om in dit blog specifiek in te gaan op de grote hoeveelheid gifstoffen die in uw cosmetica en medicatie aanwezig zijn zou te uitgebreid worden en daarnaast buiten ons vakgebied vallen. Wat we wel graag doen is u er in ieder geval op attent maken dat dit producten zijn waar bijzonder veel mensen ziek van worden. Probeert u daarom zo weinig mogelijk farmaceutische medicatie in te nemen en uw cosmetica zo veel mogelijk uit natuurreformzaken of biologische winkels te halen. Ook is het natuurlijk goed om te zorgen dat deze producten dierproefvrij zijn.

Welke soort hersenaandoeningen zijn er allemaal tegenwoordig?

Ondertussen is het zo dat dankzij al dit soort hierboven genoemde kunstmatige stoffen in onze voeding, medicatie, cosmetica en andere producten (zoals bijvoorbeeld huishoud- en schoonmaakproducten) er een steeds groter wordend arsenaal aan ziektebeelden in relatie tot onze hersenfuncties ontstaat. Hierin zijn twee verschillende categorieën die te onderscheiden zijn. Dit zijn:

1)     Fysieke ziektebeelden en symptomen zoals Alzheimer, Parkinson, dementie en andere soortgelijke degeneratieve ziektebeelden van de hersenen.

2)     Gedragsstoornissen zoals ADHD, ADD, ODD, CD, hyperactiviteit, depressie, neerslachtigheid, autisme, woedeaanvallen, agressie, concentratiestoornissen, leermoeilijkheden en andere verstoorde cognitieve geheugenfuncties.

Er bestaat een duidelijke link tussen beide categorieën, al is deze voor veel mensen vaak niet zichtbaar. Het verband bestaat uit het feit dat de eerste categorie ziektebeelden mogelijke fysieke gevolgen zijn van de tweede categorie. Natuurlijk is het niet zo dat dit per definitie zo is, maar als de symptomen van de tweede categorie blijven aanhouden en dit problemen zijn die niet efficiënt worden aangepakt, dan bestaat er een grote kans dat dit soort mentale problemen zich uiteindelijk ook als fysieke problemen gaan manifesten in het lichaam. Als we eens kijken hoe men binnen de holistische scholen kijkt naar ziekte, dan concludeert men daar dat zo goed als elke ziekte gevolg is van verkeerde en ontspoorde gedachtenpatronen. Dit kunnen zowel bewuste als onbewuste gedachtenpatronen zijn en beide leiden vervolgens zonder uitzondering tot een verstoord emotioneel gedragspatroon. Mogelijk kunt u al enigszins zien hoe een ontwricht gedachtengoed in combinatie met hierop volgende verstoorde emoties en gedragspatronen kunnen leiden tot het zich fysiek manifesteren van verschillende ziektebeelden. Eigenlijk is dit een patroon waarop de meeste en mogelijk zelfs alle ziektes zich ontwikkelen. Wat hier verder nog een erg belangrijke factor in is die zeer vermeldingswaardig is, is het feit dat de grote hoeveelheid kunstmatige voedingsstoffen die wij dagelijks tot ons nemen niet alleen op een fysiek niveau impact hebben op onze gezondheid, maar ook in zeer sterke mate onze gedachten en emoties beïnvloeden. Dit helaas vaak in zeer negatieve zin. Wederom kunnen we concluderen dat we van alle kanten onder vuur worden genomen en het is dan ook geen wonder te noemen dat we als mens ons tegenwoordig op alle mogelijke manieren ziek voelen. Dit zowel fysiek alsook emotioneel en mentaal. Tot slot zorgen dit soort voedingsstoffen er uiteindelijk ook nog eens voor dat hierdoor de spirituele groei van mensen totaal geblokkeerd wordt en voor we het weten zijn we met z’n allen zo constant ziek en allemaal afhankelijk zijn van medicatie om dit soort ziektebeelden te kunnen bestrijden. Om er vervolgens dan ook nog eens achter te komen dat de medicatie van de farmaceutische industrie vaak niet helpt, alleen maar symptomen bestrijd en vaak nog meer nieuwe problemen ernaast creëert is voor veel mensen dan ook de druppel die de emmer doet overlopen. Dit zorgt er in onze huidige tijden voor dat juist nu zoveel mensen op zoek gaan naar alternatieve manieren om hun gezondheid in stand te houden en natuurlijk is het consumeren van gezonde voeding en het veranderen van onze levensgewoonten daar de allereerste stap in. Dit zodat we onze fysiek, mentale, emotionele en spirituele gezondheid weer in eigen handen nemen en zelf weer de baas worden over ons eigen lichaam en geest.

Welke maatregelen kunnen we hiertegen nemen op het gebied van voeding en bewustzijn?

Zoals we net al aangaven is met name het veranderen van onze levensgewoontes de allereerste stap voor het terug verkrijgen van onze gezondheid op alle vlakken en niveaus. Dit houdt in dat er voor vele mensen drastisch zaken moeten gaan veranderen. Gelukkig zijn de meeste lezers van onze blogs daar al een tijd mee bezig en beseffen velen zich hoe belangrijk dit allemaal is. Omdat wij ons natuurlijk hoofdzakelijk focussen op de betekenis van voeding, is dit het onderwerp wat wij hoofdzakelijk behandelen in onze blogs. Toch zijn er daarnaast natuurlijk ook andere zaken die ervoor kunnen zorgen dat u meer inzicht krijgt in uw eigen fysieke en mentale processen en hoe u deze naar uw hand kunt zetten. Tenslotte is het zo dat u baas bent in eigen leven, maar dat betekent dan wel dat u en een ieder die zijn of haar fysieke en mentale gezondheid terug wil claimen hier zeker ook het één ander voor zal moeten doen. Het is helaas zo dat we leven in een wereld die het ons wat dat aangaat niet gemakkelijk  maakt en ons voor vele moeilijke uitdagingen plaatst. Toch is het zo dat deze niet onoverkomelijk zijn en eigenlijk ook alleen maar dienen om de krijger die binnen in ons leeft wakker te maken. Als deze innerlijke krijgen eenmaal ontwaakt is, dan is er geen houden meer aan en zullen we zien dat we zelf, het liefst door samenwerking met anderen, het heft weer in no time in eigen handen kunnen nemen.

Het is wat dit aangaat natuurlijk interessant om eens kort onder de loep te nemen wat we zelf allemaal kunnen doen om dit soort vervelende ziektebeelden zoals hersenziekten, hersenafwijkingen en gedragsstoornissen te voorkomen. Eigenlijk is het vrij simpel en het enige wat ervoor vereist is, is bewustwording in combinatie met discipline en het uitvoeren van de kennis de we bezitten of vergaren. Natuurlijk zijn er factoren in ons leven waar we minder invloed op hebben, zoals milieuvervuiling en alle kunstmatige (gif)stoffen die overal door de industrie in worden gestopt. We kunnen er echter wel voor kiezen deze producten niet meer aan te schaffen en ons te wapenen tegen de risico’s van milieu- en andere soorten vervuiling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om:

– Te stoppen met de consumptie van vervuilde voedingsproducten.
– Te stoppen met roken, het drinken van alcohol en andere vormen van drugs en verslavende middelen.
– Te letten op het gebruik van farmaceutische medicatie en deze medicatie alleen in noodgevallen of in geval van ernstige chronische ziektes in te nemen.
– Te stoppen met het gebruik van ongezonde cosmetica vol met kunstmatige toevoegingen en deze te vervangen met producten van natuurlijke afkomst.
– Te stoppen met het gebruik van petrochemische huishoud- en schoonmaakmiddelen in huis en ook deze te vervangen met producten van natuurlijke afkomst.
– Te stoppen met het inenten van onze kinderen (en ook volwassenen) met allerlei zeer verdachte en ongezonde vaccinaties, die mogelijk zeer ernstige ziektebeelden als gevolg kunnen hebben.
– Het stoppen met fluorbehandelingen bij tandartsen, want fluor blijkt één van de meest giftige stoffen op onze aardbol te zijn die vele ziektebeelden in het menselijke lichaam kan bewerkstelligen, waaronder hersenbeschadigingen.
– Te beginnen met fysieke sport om op die manier ons lichaam door middel van gezonde inspanning en zweten zichzelf te laten reguleren en ontgiften.
– Te beginnen met meditatie, wat met name voor mensen (en ook kinderen) met allerlei gedragsstoornissen vaak een ideale oplossing blijkt te zijn voor het verkrijgen van meer innerlijke en geestelijke rust en balans.
– Allerlei producten aan te schaffen die ons kunnen beschermen tegen de grote hoeveelheid elektro-smog waar we tegenwoordig aan bloot staan als mens. Voorbeelden hiervan zijn tachyon- en orgonite producten alsook vele verschillende soorten kristallen.
– Ons daarnaast te voeden met afdoende hoeveelheden rauwe voeding in combinatie met superfoods.

Welke superfoods kunnen hiertegen ingezet worden?

Daarmee zijn we dan weer aangekomen bij de gebruikelijke paragraaf waarin we een link leggen tussen de consumptie van verschillende soorten superfoods in relatie tot het ziektebeeld of de ziektebeelden die we in dit blog hebben behandeld. Het is gelukkige velen in onze maatschappij langzaam maar zeer zeker duidelijk aan het worden dat we niet lijdzaam hoeven toe te kijken hoe onze gezondheid in de afgrond keldert en dat we hier van alles tegen kunnen doen, zij het dat hierbij natuurlijk wel voorzichtigheid betracht dient te worden. Het is natuurlijk niet zo dat we ons maar lukraak vol kunnen gooien met allerlei producten en dat daarmee ineens alle problemen opgelost zijn. Het is van zeer groot belang dat u als consument zelf uw eigen onderzoek doet, overleg pleegt met anderen, waaronder eventueel uw specialist, huisarts en andere deskundigen, zodat problemen kunnen worden voorkomen. Het is zeker mogelijk om veel ziektebeelden aan te pakken met behulp van raw food en superfood producten, maar ook hiervoor geld dat het geen wondermiddelen zijn en u daarnaast ook een stuk discipline dient op te brengen wat betreft uw levensstijl. Ervan uitgaande dat dit iedereen duidelijk is, gaan we nu over tot de gebruikelijke top 5 aan superfoods die ons kunnen helpen bij het bestrijden van de fysieke en mentale ziektebeelden en gedragsstoornissen zoals in de tweede paragraaf genoemd. We beginnen natuurlijk met de absolute favoriet en dit is in dit geval:

Lion’s Mane: Lion’s mane is een fantastische superfood die ook wel tot de categorie van ‘super mushrooms’ of de medicinale paddenstoelen wordt gerekend. Lion’s mane is als remedie inzetbaar tegen een flinke waslijst aan fysieke kwalen en ziektebeelden, waarvan een aantal ernstige hersenaandoeningen zoals Alzheimer, Parkinson, dementie en beschadiging van het zenuwstelsel. Onze hersenen bestaan voor het overgrote deel uit zenuwen die overlopen in de zogenaamde neurotransmitters en het is met name beschadiging aan dit zenuwnetwerk wat zorgt voor ziektebeelden als Alzheimer, Parkinson, dementie en andere soortgelijke degeneratieve ziektebeelden. Het afsterven van ons zenuwnetwerk, wat bijvoorbeeld komt door alle in de vorige paragraaf beschreven gifstoffen in ons eten, huishoud- en schoonmaakartikelen, cosmetica en medicatie is de reden waarom dit soort ziektebeelden ontstaan. Dit is nou net waarom Lion’s Mane zo bijzonder is, want Lion’s Mane bezit een stof die wel bekend staat als ‘Nerve Growth Factor’. Dit betekent dat het dankzij de consumptie van deze fantastische medicinale paddenstoel mogelijk is dat beschadigde en afgestorven zenuwen weer kunnen helen of vervangen worden door nieuwe zenuwen die de oude vervangen. Dit is uniek in de wereld van voeding en medicatie en voor zover ons bekend is, is er geen enkele andere voedingsbron bekend die deze eigenschap bezit. Onderzoek suggereert daarom duidelijk dat Lion’s Mane kan  helpen om de voort woekering van degeneratieve neurologische ziektebeelden te vertragen of mogelijkerwijs zelfs te verhelpen en genezen. Ook blijkt Lion’s Mane sterke cel regeneratieve eigenschappen te bezitten en heeft daarnaast een zeer positieve invloed op onze hersenchemie. Dit zijn tezamen allemaal zeer goede redenen waarom we deze superfood als de absolute no.1 van alle superfoods voor het bestrijden van zenuw- en  hersenaandoeningen aanprijzen.

Brain On: Brain On is een product wat een extract is van de minder bekende blauwgroene algen met de naam AFA algen. Deze algensoort is afkomstig uit het Klamath meer in de Amerikaanse staat Oregon. Deze alg staat ook wel bekend als ‘‘Aphanizomenon Flos-Aquae’, waar de afkorting AFA alg van afgeleid is. AFA algen zitten boordenvol met lange-keten omega vetzuren die erg belangrijk zijn voor onze hersenfuncties. Deze zitten namelijk boordenvol met DHA en EPA. Tekorten aan DHA kunnen leiden tot ziektebeelden als Alzheimer, depressies, te lage serotonine niveaus, neuroses en andere ziektebeelden. PEA zorgt met name voor de activatie van neurotransmitters in onze hersenen, welke onder andere onze concentratie, cognitief denkvermogen en alertheid aansturen. EPA is een stof die ook door ons lichaam aangemaakt kan worden en we doen dit met name als we genieten van iets en gelukkig of verliefd zijn. EPA is ook in flinke doseringen aanwezig is in AFA algen en Brain On. EPA wordt ook wel ‘the love molecule’ genoemd en is uitermate geschikt voor mensen die gedragsstoornissen vertonen, wat ook voor jonge kinderen geld. Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat groepen kinderen die blauwgroene algen als voedingssupplement kregen toegediend, hun concentratievermogen enorm was toegenomen, ze beter konden luisteren en aanwijzingen makkelijker op wisten te volgen en hun focus een flink stuk verbeterd was. Daarnaast bleek dat deze kinderen tevens minder ruzie hadden, socialer en minder competitie gericht waren, minder depressief en angstig waren en hun sociale vaardigheden aanzienlijk verbeterden. Andere kwaliteiten die dankzij vele onderzoeken aan Brain On/AFA algen worden toegedicht zijn:

 • Brain On zorgt voor een en verbetering in gezondheid en vermindering van symptomen bij mensen met A.D.H.D. en A.D.D.
 • Brain On zorgt voor een scherpere focus en een toegenomen mentale weerbaarheid.
 • Brain On zorgt voor een en verbeterde werking van zowel het lange als korte termijn-geheugen.
 • Brain On zorgt voor een en groter probleemoplossend vermogen.
 • Brain On zorgt voor een en toename in creatief denkvermogen.
 • Brain On zorgt voor een en betere droomherinnering na het ontwaken.
 • Brain On zorgt voor een en toename van het algeheel welzijn.
 • Brain On zorgt voor een en toegenomen visualisatie-vermogen.
 • Brain On zorgt voor een en toename van de synchronisatie tussen beide hersenhelften.
 • Brain On zorgt voor een en toegenomen vermogen om sneller en gemakkelijker de alfa-staat te bereiken bij meditatie.

Mocht u meer informatie willen over dit bijzonder product, dan vindt u dat onder deze link op onze website.
Meer informatie over de hierin aanwezige AFA alg vindt u hier

Elixir of the Lake: Dit fantastische product wordt tevens gemaakt van de fantastische AFA algen die hierboven ook genoemd zijn in het product Brain On. We zullen daarom voorkomen dat we onszelf hier gaan herhalen, maar hebben nog wel wat leuke extra informatie toe te voegen. Zo blijkt namelijk dat AFA alg nog een paar bijzondere eigenschappen bezit wat betreft het positief beïnvloeden van onze hersenfuncties. Een uniek feit is dat AFA algen namelijk de mogelijkheid bezitten om stikstof regelrecht om te vormen tot proteïne en andere stikstofhoudende bio-chemicaliën, waarvan een deel wel bekend staat onder de noemer neuropeptide-precursoren. Deze zijn essentieel voor onze hersenen voor allerlei communicatiefuncties. Tevens dragen ze bij aan het informatie verwerkend vermogen van onze hersenen en zorgen ze voor een mentaal gevoel van ontspanning en welbehagen. Al met al mogen we rustig stellen dat deze bijzonder alg terecht de nummer 2 en 3 positie bekleed in deze bijzondere top 5 aan superfoods. Mocht u meer informatie willen over het Elixer of the Lake product, dan vindt u dat onder deze link.

B-vitaminen: B-vitaminen zijn van doorslaggevend belang voor onze hersenen, maar dit geld met name voor vitamine B6 en B12. Vitamine B6 en B12 zijn met name goed voor mensen die lijden onder gevoelens van neerslachtigheid en depressiviteit. Vitamine B6 is erg belangrijk en speelt een doorslaggevende rol bij het aanmaken van verschillende aminozuren die omgezet worden in vier zeer belangrijke soorten neurotransmitters en hormonen in en voor onze hersenen. Eén hiervan is serotonine, wat ook wel het ‘geluk stofje’ wordt genoemd en waarvan ons lichaam grote hoeveelheden aanmaakt als we gelukkig en bijvoorbeeld verliefd zijn. De andere drie zijn dopamine, adrenaline en noradrenaline. Ook is deze vitamine onmisbaar voor  het omzetten van 5-HTP in serotonine. Een tekort aan deze vitamine kan net zoals bij een tekort aan vitamine B6 leiden tot depressie. Vitamine B12 is tevens goed tegen dementie en andere degeneratieve ziektes van de hersenen. Andere B-vitaminen die erg belangrijk zijn voor het ondersteunen van onze hersenfuncties. voor het in stand houden van de juiste hersenchemie en voor bijvoorbeeld het regenereren van onze hersencellen zijn vitamine B1 en B2. Zoals u ziet zijn B-vitamine met name bij het ondersteunen van de mentale gemoedstoestand onmisbaar en ondersteunen ze ons op dit vlak op zeer krachtige wijze. Dit door het bestrijden van neerslachtigheid, depressies en door het ondersteunen en in stand houden van een gezonde hersenchemie. Mocht u meer informatie willen over deze vitaminen, dan vindt u deze informatie onder de volgende links op onze website:

B-vitaminen

Vitamine B12

Elk Antler: Elk antler is een zeer bijzonder product waar weinig mensen mee bekend zijn. Het wordt gemaakt van het gewei van een speciale hertensoort die bekend staat onder de naam Wapiti. Dit product wordt gemaakt hun geweien die op natuurlijke wijze door het mannetjesdier afgestoten worden, waardoor het dier dus geen enkele schade oploopt. Het bijzonder aan dit product is dat het een grote hoeveelheid groeihormonen bevat die zeer goed zijn voor ons als mens en vele lichamelijke functies ondersteunen en ziektebeelden zeer efficiënt kunnen bestrijden. Eén van die stoffen is fibroblast groeihormoon, ook wel bekend onder de afkorting FGF (fibroblast growth factor). Dit hormoon bestaat  uit maar liefst 19 verschillend stoffen die allemaal gefocust zijn op de ontwikkeling van ons zenuwstelsel. Er bij stilstaande dat onze hersenen voor het overgrote deel uit zenuwen bestaan, maakt ons duidelijk dat dit een krachtige ondersteuning biedt tegen zenuwziekten als Parkinson, Alzheimer en dementie. Ook laatsten ontstaan door de beschadiging van zenuwen, waardoor delen van de hersenen  niet meer voorzien worden van de nodige impulsen en dus niet meer goed werken of mogelijk zelfs afsterven. Dit groeihormoon is met name erg belangrijk voor de zenuwen in onze hersenen en onze ruggenmerg en ondersteunt tevens de cel functies van de hypofyse klier die onderaan onze hersenen geplaatst is. Al met al is dit zeker een zeer krachtig middel voor het ondersteunen van onze hersenfuncties en ons zenuwnetwerk. Mocht u meer informatie willen over dit bijzondere product, dan vindt u dat onder de volgende link op onze website.

Er zijn natuurlijk nog veel meer producten die bijzonder goed zijn voor het ondersteunen van onze hersenfuncties. Dit zijn met name alle algensoorten (zoals chlorella, spirulina en marine fytoplankton), die dankzij de aanwezige lange-keten omega vetzuren een zeer sterke ondersteuning bieden aan het zenuwnetwerk in onze hersenen. Dit geld tevens voor onder andere kokosproducten en citroen, omdat deze boordenvol zitten met elektrolyten. Deze elektrolyten zijn zeer belangrijk voor het activeren en gezond houden van ons zenuwnetwerk. Andere superfoods die erg goed zijn, zijn bijenproducten zoals bijenpollen en royal jelly die bijzonder veel B-vitaminen bevatten. Dit geld ook voor een product als lecithine granulaat. Dit rijtje samen met de hier vermelde top 5 zijn eigenlijk de meest krachtige superfoods die u als consument kunt krijgen voor het ondersteunen van hersenfuncties en voor het bestrijden van ziektebeelden op dit gebied. Daarmee zijn we dan wederom aangekomen aan het einde van dit blogdeel. We hopen dat u enigszins baat heeft bij alle informatie die we hier verwerkt hebben voor u en sluiten nu af met de laatste paragraaf van dit blog.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

De hierboven genoemde superfoods kunnen over het algemeen het beste worden aangeschaft in een gespecialiseerde raw food en superfood winkel. Dit omdat u hier simpelweg de allerbeste kwaliteit zult vinden in dit soort producten. Naast de verschillende raw food en superfood winkels, die hoofdzakelijk in de randstad en met name in Amsterdam te vinden zijn, heeft u ook de mogelijkheid om sommige van deze artikelen te vinden in gespecialiseerde natuurreformzaken of biologische winkels. Sommige van deze winkels hebben tegenwoordig zelfs een afdeling met raw food en superfood producten. Dit heeft natuurlijk veel te maken met een constant stijgende vraag naar dit soort producten, omdat mensen langzaam maar zeker aan het ontwaken zijn en steeds duidelijker inzien dat ze in het ootje worden genomen door de normale voedingsindustrie. Ook buiten de randstad zijn deze producten steeds vaker te vinden in allerlei winkels. Het internet is tevens een prachtig voorbeeld van de expansieve groei van dit speciale marktsegment. De ene na de andere online raw food en superfood shop verschijnt op ons digitale scherm, maar we willen hier wel een kanttekening bij plaatsen. Ook in deze business is het helaas zo dat niet iedere leverancier en producent het even nauw neemt met de zuiverheid van hun producten. Let u er daarom op dat u bij een gerenommeerd handelaar inkoopt en doet u hier desnoods onderzoek naar. Het is om deze reden dat wij ons al jarenlang focussen en specialiseren in het inkopen van de allerbeste producten ter wereld en nauw samenwerken bedrijven die al vele jaren een hoog aanzien genieten in dit speciale marktsegment. Mocht u nieuwsgierig zijn naar deze producten, dan kunt u een kijkje nemen in onze klantvriendelijke webwinkel. Deze is te vinden op www.superfood.nl waar u 24 uur per dag en 7 dagen per week uw bestelling kunt plaatsen. Wij geven u de garantie dat de producten binnen uiterlijk 2 werkdagen bij u thuis worden afgeleverd.

Share:

2 comments

 1. Goeden morgen

  Ik wil Brain ON proberen voor mijn moeder, bij haar is gisteren de diagnose Dementie vast gelegd

  Het gaat nu nog redelijk met haar en woont zelfstandig, volgens de dokter is er geen medicatie voor dus zoek ik mezelf wezeloos op internet en kwam ook bij Brain ON terecht

  Ook las ik over java saffraan en zoveel meer

  Kunt u mij een adviseren ?

  Hopende op een gunstig en spoedig tegen bericht

  Sylvana

 2. Geweldig uitgebreid artikel. Dank. Informatief om te lezen.

Laat een antwoord achter aan sylvana Reactie annuleren