CoQ10 Ubiquinol

CoQ10 Ubiquinol is een variatie van een bekend enzym, wat in de volksmond ook wel beter bekend onder de naam Q10. Laatst genoemde is een zeer specifiek co-enzym wat verder nog wel eens bekendheid wil genieten onder de namen CoQ10 of Ubichinon-10.

Wat is CoQ10 Ubiquinol en waar komt het vandaan?

We zullen eerst uitleg geven over het algemeen bekende Q10 en daarna uitweiden over de specifieke verschillen met CoQ10 Ubiquinol. De Q staat in beide gevallen voor een groep chinonen, waartoe de verbinding behoort. De definitie van een chinon is bijzonder ingewikkeld, maar we zouden kortweg kunnen stellen dat een chinon een molecuul is uit een grote en belangrijke klasse van cyclische organische verbindingen met zeer specifieke eigenschappen. De 10 verwijst naar 10 isopreen eenheden, waaruit de staart van dit co-enzym bestaat. Isoprenen zijn specifieke organische verbindingen.

Q10 werd in 1957 ontdekt door een zekere professor Fred Crane en collega’s aan de Universiteit van Wisconsin in de Verenigde Staten. Vervolgens werd de chemische structuur ervan een jaar later opgehelderd en in 1972 werd voor het eerst een link gelegd tussen het fysieke gebrek aan dit enzym en hartziekte/zwakte. In de jaren 80 kwam het onderzoek pas goed op gang en was dit ook merkbaar aan het lanceren van een grote verscheidenheid aan producten met Q10 die ineens op de markt begonnen te verschijnen. Dit varieerde van voedingssupplementen tot tandpasta’s en andere middelen. Met name Japan was een voorloper op dit gebied en verkocht een grote hoeveelheid Q 10 artikelen met Q10. Japan was destijds een grote drijfveer achter het commercieel marketten van Q10. Daarnaast waren andere ontwikkelingen in de gezondheidszorg ook reden voor het sterk opkomen van deze producten. Eén daarvan was het feit dat Q10 dankzij de technische ontwikkelingen ineens gemakkelijk te meten was in bloed en weefsel, wat tot daarvoor vrijwel onmogelijk was of alleen via tijdrovende, ingewikkelde en dure procedures. Hierdoor werd het natuurlijk stukken interessanter om deze producten op de markt te brengen, omdat men direct de impact van de producten kon meten en zo consumenten konden overtuigen van de heilzame werking.

Tot slot is Q10 een in vet oplosbare substantie, met vitamine achtige kwaliteiten, welke in alle menselijke en dierlijke lichaamscellen voorkomt. Veel vitaminen hebben een werking als co-enzym in ons lichaam, zo ook Q10. Co-enzymen zijn relatief kleine componenten die nodig zijn voor een enzym om zijn functie in ons menselijke lichaam te vervullen. Ze zijn met name belangrijk voor het ondersteuning in enzymatische processen, want zonder co-enzymen kunnen deze processen niet plaats vinden. De functie van een co-enzym is vergelijkbaar met een soort aan- en uitschakelaar, welke door middel van de concentratie van het co-enzym te variëren wordt geactiveerd. Dit gebeurt door middel van een chemische reactie die door het enzym wordt gefaciliteerd en welke de chemische reactie mogelijk vertraagd of versneld. Enzymen zijn hoofzakelijk actief in het proces van voedselvertering, waar ze een zeer essentiële rol vervullen. Ze zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de opname van voedingstoffen uit ons dagelijkse voedsel.

Wat doet CoQ10 Ubiquinol?

Dit deel van deze blog willen we beginnen met een specifieke uitleg over de verschillen tussen normale Q10 co-enzym supplementen en het specifieke CoQ10 Ubiquinol co-enzym supplement van PR Labs, ook wel Quantum CoQ10 Ubiquinol genoemd. Dit is de enige bron ter wereld van volledig gereduceerd en niet-geoxideerde Q10 enzymen, ook wel ubiquinol genaamd. Deze specifieke vorm van dit co-enzym maakt onmiddellijk optimale cel energie beschikbaar, welke van levende en natuurlijke bronnen afkomstig is. CoQ10 Ubiquinol heeft de bijzondere kracht dat het beschadigde en zo goed als levenloze lichaamscellen weer nieuwe energie in kan blazen en op die manier deze cellen helpt om weer optimaal te gaan functioneren. Dit geld ook voor het co-enzym Q10. Het verschil zit ‘m echter in het feit dat CoQ10 Ubiquinol uit niet-geoxideerde Q10 enzymen bestaat en daarnaast door middel van een uniek eigen gepatenteerd proces wordt gewonnen, waarbij nano-deeltjes van geselecteerde voedingsmiddelen een gespecialiseerd probiotisch proces ondergaan. Dit proces levert een betrouwbare bron van gestabiliseerde ubiquinolen, die een bijzonder hoge dosis energie voor onze lichaamseigen cellen bevatten. Ook levert dit proces een grote hoeveelheid bijzonder voedzame fyto-nutriënten en probiotische complexen op, wat niet het geval is bij normaal Q10 co-enzym. CoQ10 Ubiquinol co-enzymen bevatten op geen enkele manier gefractioneerde, kunstmatige of synthetische elementen. Dit in tegenstelling tot veel verschillend Q10 voedingssupplementen waar vaak allerlei verschillende chemische stoffen in het eindproduct zijn verwerkt. Ook is het in staat, in tegenstelling tot normale Q10 co-enzymen, om een cruciale rol te spelen bij het herstellen van lage energie niveaus, wat vaak gezien wordt als er neurotransmitter hyperactiviteit of ongecontroleerde productie van vrije radicalen in het lichaam plaats vindt. Deze situaties doen zich voor bij bijna alle chronische ziektebeelden en CoQ10 Ubiquinol heeft een zeer sterk ondersteunend potentieel tegen dit soort fysieke problematiek. Daarnaast is het in staat om het lichaam een stuk sneller en effectiever te ontgiften als bij normale Q10 het geval is, al moeten we zeggen dat de normale versie van dit co-enzym ook prima werk verricht op dat vlak. CoQ10 Ubiquinol is tevens in staat om een enorm snelle boost te geven aan ons fysieke immuunsysteem (welke volgens meerdere bronnen al binnen enkele seconden tot minuten is waar te nemen, afhankelijk van de gevoeligheid van de persoon), het ondersteunt ons hart- en bloedvatensysteem en zorgt voor een gezonde bloeddruk, het ondersteunt ons zenuwstelsel en hersenfuncties, het helpt verouderingsprocessen sterk tegen te gaan en het levert zoals gezegd een spectaculaire hoeveelheid energie op en ontgift ons lichaam in een rap tempo. Kortom, wat wilt u nog meer? Al deze eigenschappen zijn over het algemeen een stuk minder krachtig werkzaam in het normale Q10 enzym. Het potentieel van CoQ10 Ubiquinol is vele malen sterker, wat het tot een middel maakt wat zich sterk onderscheidt van de normale Q10 voedingssupplementen en is met name de reden dat wij dit product ook promoten als het ideale Q10 product. Ook met name het feit dat het product geheel gifvrij is en er geen chemicaliën en toxische stoffen in worden verwerkt, is voor ons een doorslaggevende factor om dit product boven alle andere Q10 producten te verkiezen. We gaan hieronder nog wat dieper in op de precieze werking van het reguliere Q10 co-enzym. U zult zelf wel begrijpen dat het CoQ10 Ubiquinol product dezelfde eigenschappen bezit, maar in een sterkere mate en op basis van zuivere grondstoffen.

De belangrijkste functie van het specifieke Q10 co-enzym is als cofactor in verschillende belangrijke transformatiefasen van energieproductie in de cel. Ook verricht het een belangrijke functie als antioxidant in ons lichaam. Tevens is het structureel verwant aan de vitamines E en K. Van vitamine E is het ook bekend dat deze als een antioxidant werkt in ons lichaam, net als ook bij vitamine C het geval is. Co-enzym Q10 is aanwezig is de mitochondriën van onze lichaamscellen, met name in het binnenste membraan van de mitochondriën. Mitochondriën zijn staaf- of bolvormige organellen, welke functioneren als energiecentrale van de lichaamscellen. Een cel kan meerdere mitochondriën bevatten, afhankelijk van de energiebehoefte en functie van de cel en zijn in diameter één micrometer. Organellen kunnen beschouwd worden als de organen van een cel, die de diverse processen in cellen mogelijk maken. Q10 speelt een zeer belangrijk rol in oxidatieve processen in ons lichaam, met name in wat ook wel ‘oxidatieve fosforylering’ wordt genoemd. Dit is één van de meest belangrijke processen in ons lichaam en speelt zich af bij niet alleen mensen, maar bij alle organismen die zuurstof gebruiken om te overleven in onze atmosfeer. Voor zover ons op dit moment bekend is, gaat dat om alle wezens op Moeder Aarde, want er zijn ons in ieder geval geen levensvormen bekend die zonder zuurstof kunnen overleven, al is het theoretisch misschien mogelijk. Oxidatieve fosforylatie (oxfos) wordt ook wel elektronentransportketen genoemd, wat een naam is die een stuk meer inzicht geeft in waar we het hier over hebben. Dit proces vormt samen met de citroenzuurcyclus de kern van de stofwisseling van alle organismen ter wereld en dit speelt zich dus af in de mitochondriën. We gaan in simpele woorden proberen uit te leggen wat dit proces precies inhoudt en waar het zorg voor draagt. De precieze formulering is voor de meeste lezers thuis niet te volgen, dus daarom zullen we proberen te voorkomen dat we teveel in vakjargon verdwijnen en het hierdoor voor zowel ons als de lezer thuis niet meer begrijpelijk is. We zijn dan wel superfood liefhebbers, maar geen volleerde chemici. De definitie van oxfos luidt ongeveer als volgt en voldoet aan de volgende principes.

1)Energierijke elektronen uit de citroenzuurcyclus geven hun energie af in een serie specifieke reacties, waarbij uiteindelijk zuurstof wordt gereduceerd tot water.
2)Deze energie wordt via bepaalde processen uiteindelijk gebruikt om energie aan te leveren voor veel enzymatische en cellulaire processen.

Het is gebleken dat mensen met een gebrek aan Q10 vaak, zoals we eerder al kort vermelden, verschillende vormen van hartproblematiek ondervinden. We zullen hieronder de bevindingen van een aantal tests kort gaan vermelden om een indicatie te geven van hoe belangrijk dit co-enzym is voor onze algemene gezondheid en met name voor de gezondheid van ons hart.

 • Uit verschillende dubbele blinde onderzoeken bleek elke keer weer dat er een duidelijk verband bestond tussen hartproblematiek en het ontbreken van dit specifieke enzym. Daarnaast bleek dat Q10 een bijzonder en sterke invloed had op nog veel meer lichamelijke ziektebeelden en issues. Een aantal voorbeelden daarvan waren kortademigheid, slaapstoornissen en het gezwellen waar het een positieve invloed op bleek te hebben. Ook werd een flinke toename in lichaamsenergie toegeschreven aan de inname van Q10 en hielp het de hartspieren om te versterken, met name wat pompkracht betreft.
 • In verschillende studies werden bijna 650 mensen met chronische vormen van hartproblematiek gevraagd om Q10 toe te voegen aan hun dagelijkse dieet. De bevindingen waren verbijsterend en het aantal klachten en ziekenhuisopnames bij deze mensen verminderden aanzienlijk.
 • In een specifieke studie werden 32 mensen gevraagd Q10 of een placebo (dit placebo werd natuurlijk onbewust ingenomen) in te nemen. Al deze mensen zaten in de eindfase voor ze een harttransplantatie zouden krijgen, omdat hun eigen hart niet meer genoeg functioneerde. De patiënten die de Q10 supplementen innamen merkten een zeer veelzeggende verbetering in hun klinische symptomen, levenskwaliteit en hun algemene functioneren. Daarentegen waren er geen veranderingen waar te nemen in hun echocardiogrammen (hart ultrasound).

Dit zijn een aantal voorbeelden van onderzoeken waaruit de bijzonder geneeskrachtige invloed van Q10 op ons hart blijkt. U kunt zich vast voorstellen dat deze geneeskrachtige effecten van Q10 ook op andere ziektebeelden een stevige impact kunnen hebben. Waar wij u in dit deel van het blog nog wat informatie over wensen te geven is over de beschikbaarheid van dit co-enzym in onze voeding. Van natura komt Q10 in al onze voeding voor en nemen we gemiddeld ongeveer 3-5 milligram via onze voeding op. Rijke Q10 bronnen zijn bijvoorbeeld orgaanvlees zoals lever, vis (sardientjes, ansjovis, makreel, zalm) en gevogelte. Toch zijn de plasma niveaus Q10 bij vegetariërs bijna altijd stukken hoger dan bij vleeseters. Vaak is dit zelfs dubbel zoveel, wat er op lijkt te wijzen dat een vegetarische levensstijl blijkbaar beter helpt bij het handhaven van een hoog Q10 co-enzym niveau. Wij vermoeden dat dit grotendeels aan de bereidwijze van het eten ligt. Vegetariërs eten over het algemeen meer vers en rauw voedsel, terwijl vleeseters vaak flink doorgebakken en gekookte producten eten, zoals de standaard maaltijd van vlees, aardappelen en groente. Zoals we hopelijk allemaal weten, is het met name het koken en op andere manieren verhitten van ons voedsel wat zorgt voor het verlies van de oorspronkelijke voedingswaarden en waardoor met name de enzymen in ons voedsel gedood worden. Het rare is echter dat veel studies en onderzoeken tot de conclusie zijn gekomen dat voeding heel weinig invloed heeft op onze Q10 niveaus, wat echter wordt tegen gesproken door de vorige bewering over vegetariërs en vleeseters. Hoe dit precies zit, is op dit moment officieel een kwestie van speculatie, maar wij hebben een zeer sterke aanwijzingen en vermoedens dat in deze gevallen de bereidingsmethode de doorslaggevende factor is.

Hoe dan ook, wat wel duidelijk is dat de Q10 niveaus in ons lichaam een stuk gemakkelijker te beïnvloeden zijn door het nemen van Q10 supplementen, als dat dit te beïnvloeden is door de consumptie van reguliere voeding. Over het algemeen bevatten deze supplementen gemiddeld 10-30x de dagelijkse hoeveelheid van 3-5 milligram die we via onze voeding weten binnen te krijgen. De sterk lipofiele eigenschappen van dit co-enzym heeft een grote invloed op de biologische beschikbaarheid van Q10. Lipofiel wil zeggen dat het gemakkelijk in vet en oliën op te lossen is. Het tegengestelde is hydrofiel, wat inhoudt dat het middel goed in water oplosbaar is. Om terug te komen op de biologische beschikbaarheid voor het lichaam, dit heeft veel te maken met de absorptie van Q10, welke weer sterk afhangt met de maaginhoud van de consument. Omdat Q10 erg goed oplost in vetten zoals we net vermeldden, wordt de opname (in het darmkanaal) van Q10 sterk verbeterd als er (gezonde) vetten in de maag aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan is Q10 oraal gemakkelijk in te nemen, maar lang niet altijd gemakkelijk opneembaar voor het lichaam. Sommige producenten wringen zich in allerlei bochten om toch te zorgen dat de opneembaarheid vergroot wordt, door bijvoorbeeld gebruik te maken van allerlei micro-emulsies en oplosmiddelen. Hoofdzaak is echter dat Q10 co-enzym in combinatie met gezonde vetten wordt geconsumeerd, zodat u maximale opnamen van dit co-enzym garandeert voor het bevorderen en onderhouden van uw fysieke gezondheid. U zult begrijpen dat het dus niet alleen belangrijk is dat u een juist en hoog kwalitatief voedingssupplement in huis haalt, maar dat u daarnaast ook op de hoogte bent hoe en onder welke omstandigheden u dit supplement dient in te nemen. Hopelijk zijn we erin geslaagd om dit soort feiten voor u duidelijk te verwoorden in dit informatieve blog en helpt dit u verder op weg naar een solide algmene gezondheid, zowel fysiek alsook mentaal.

Waar kan ik CoQ10 Ubiquinol kopen?

CoQ10 Ubiquinol is een product wat u helaas in geen enkele normale winkel zult aantreffen. U dient hiervoor echt een gespecialiseerde raw & superfood winkel te bezoeken of een online internet variant hiervan. Dit is omdat dit zeer gespecialiseerde voedingssupplementen zijn, waar zelfs de meeste biologische en natuurreformzaken zich niet aan wagen of zelfs geheel niet van het bestaan op de hoogte zijn. Hopelijk veranderd dat voor de consumenten in de nabije toekomst. Gelukkig voor u hebben wij dit product wel voor u beschikbaar in onze online webwinkel. Deze vindt u onder de link: www.superfood.nl waar wij uw bestelling graag tegemoet zien en er zorg voor zullen dragen om de door u bestelde producten zo spoedig mogelijk bij u thuis te laten bezorgen.

Hoe kan ik CoQ10 Ubiquinol in mijn voeding verwerken?

CoQ10 Ubiquinol is een product wat in vloeibare vorm geleverd wordt, waardoor het bijvoorbeeld uitermate geschikt is voor allerlei soorten smoothies, lassies, shakes en rauwe zuivelproducten. De dosering ligt op 1 theelepel CoQ10 Ubiquinol per ¼ kop water en dit twee maal daags. Deze dosis is geldig voor zowel volwassen, alsook kinderen boven de 4 jaar. Aangeraden wordt op de mix van water en CoQ10 Ubiquinol langzaam met kleine slokjes op te drinken, dit voor een maximaal effect. Het is mogelijk, om in overleg met een specialist of diëtist, tot 6 maal daags een dosis te nemen, maar dan wel alleen in overleg. Eén dosis is dan gelijk aan 1 theelepel CoQ10 Ubiquinol. Verder wordt aangeraden om de fles te schudden voor gebruik. Eigenlijk is dit vloeibare product overal gemakkelijk in te verwerken, maar hier is een recept voor een heerlijke smoothie.

Share:

2 comments

 1. Kan je dit ook samen met de max stress b in een glas water nemen?

 2. Is het mogelijk dat mijn Oma van 93 die vage hartklachten heeft, en herstellend is van een ernstige griep na het krijgen van de griepspuit,
  Dit geweldig middel inneemt, en zijn er medicamenten, tegen hoge/lage bloeddruk van invloed op Ubiquinol.

  Ik zou zo graag willen dat ze zich weer net zo energiek gaat voelen als 9 weken geleden voor die ellendige griepspuit,

  Graag een berichtje Kaatje

Geef een reactie