Breng je omega 3 weer in balans met O-Mega-Zen3

O-mega-zen3 is een product wat helaas niet al te veel naamsbekendheid geniet buiten een hele specifieke doelgroep die baat heeft bij dit product. Dat vinden wij jammer en daarom gaan we proberen om via dit blog dit product meer onder de aandacht van potentiële consumenten te brengen. Dit omdat wij er sterk van overtuigd zijn dat bijzonder veel mensen baat kunnen hebben bij dit product, wat zeker meer aandacht verdient en mogelijke grote hoeveelheden mensen zou kunnen helpen bij het verlichten van allerlei vervelende, pijnlijke en levensgevaarlijke klachten omtrent hun fysieke en mentale gezondheid.

Wat is O-Mega-Zen3 en waar komt het vandaan?

Het is een product, wat zoals de naam mogelijk al heeft doen vermoeden, bomvol zit met omega vetzuren en zoals menigeen ondertussen wel bekend zal zijn, zijn dit vetzuren met bijzonder krachtige gezondheidsvoordelen, met name wat betreft het goed en gezond functioneren van ons hart en bloedvatenstelsel, ons zenuwnetwerk en onze hersenen. Nu is dit natuurlijk niet het enige product op de markt wat zich op deze specifieke eigenschappen en nutriënten heeft gericht en u zult zich mogelijk terecht afvragen, waarom dit product nu juist uw aandacht verdient en waarom wij juist dit product in ons assortiment hebben opgenomen en onze tijd steken in het promoten van o-mega-zen. Om dat duidelijk te maken, hebben we natuurlijk dit blog voor u geschreven en we zullen in de volgende paragrafen aan u proberen duidelijk te maken waarom dit een product is wat uw tijd, geld en aandacht zonder twijfel verdient.

Om te beginnen lijkt het ons verstandig en informatief om te kijken waar o-mega-zen precies van gemaakt wordt. De fabrikant laat via hun website weten dat dit prachtige product afkomstig is van een algensoort, die wel ‘de gouden micro alg’ wordt genoemd. Deze alg is ook wel minder bekend onder de Latijnse naam ‘Schizochytrium’. De reden waarom deze alg de titel ‘de gouden micro-alg’ toebedeeld heeft gekregen, heeft te maken met de bizar hoge voedingswaarde die deze specifieke algensoort bezit. Het feit dat deze waardes niet alleen bijzonder hoog zijn, maar er ook nog bijzonder krachtige en vrij zeldzaam voorkomende nutriënten worden aangetroffen in deze algensoort, maakt dat deze titel met recht wordt gedragen door dit kleine eencellige wezen.

Schizochytrium wordt wel gerekend tot de zogenaamde protisten. Protisten zijn levensvormen die niet worden gerekend tot de planten, de schimmels, de dieren of de prokaryoten. Prokaryoten zijn cellen die geen celkern bevatten, wat inhoudt dat het aanwezige D.N.A. los in de cel zweeft en zich niet binnen een apart membraan bevindt. Protisten zijn verder veelal eencellige wezens. Schizochytrium behoort daarnaast tot een groep levensvormen die wel thraustochytriden wordt genoemd. Deze werden ooit als een schimmelsoort beschouwt, wat achteraf onjuist bleek te zijn. De net genoemde thraustochytriden zijn verder weer onderverdeeld in een groep die wel de stramenopilen worden genoemd. Om het simpel te houden kunnen we stellen dat dit vaak eencelligen zijn en het hier om een soort organismen gaat die vaak bestaat uit (micro)algen, plankton, zeewieren en aanverwante species. Ook zijn er een aantal varianten bekend in deze familie die minder geliefd zijn. Dit is met name omdat ze parasitaire eigenschappen bezitten, die schadelijk voor hun host zijn. Eén van die varianten kan bijvoorbeeld aardappelrot veroorzaken. De groeiprocessen en levensvormen van deze groep, maken deze bijzonder uniek en dit is met name dankzij het feit dat een aantal van hun tijdens deze groeiprocessen een zeer specifieke vorm van vetzuur produceren. Dit vetzuur is bekend onder de moeilijke te onthouden naam ‘docosahexaeenzuur’. Het is in het bijzonder dit vetzuur wat een uiterst belangrijk component vormt voor de olie die uit deze algen wordt vervaardigd en welke tegenwoordig grootschalig wordt gebruikt voor het produceren van biobrandstoffen en biomassa. Biomassa is het drooggewicht van organismen of delen van deze organismen (zowel dierlijk als plantaardig), welke gebruikt worden ten behoeve van energieopwekking en/of biobrandstoffen. Met andere woorden, deze algensoort is een prachtige bron om natuurlijke brandstoffen van te maken en op die manier het gebruik van fossiele brandstoffen te voorkomen. Dit is natuurlijk een prachtig pluspunt voor het beschermen van het milieu op onze geliefde Moeder Aarde. Daarnaast wordt schizochytrium ook gebruikt voor het produceren van omega vetzuren en in dit geval gaat het hoofdzakelijk om het omega-3 vetzuur. De schizochytrium alg wordt grotendeels gewonnen in de mangrove gebieden aan de mondingen van de grotere rivieren in tropische gebieden. Daar vormt zich deze algensoort op de naar beneden gevallen bladeren van bomen, planten en struiken die in het zeewater eindigen en daardoor de ideale voedingsbodem vormen voor deze specifieke algensoort.

Om de eerste paragraaf af te sluiten, willen we nog een paar mededelingen doen omtrent het bedrijf wat dit prachtige product produceert. De naam van het bedrijf is NuTru, wat een Amerikaans bedrijf is wat met name de veganistische levensstijl hoog in het vaandel heeft staan en deze levensstijl ook bijzonder actief promoot en ondersteunt met hun krachtige en geheel veganistische producten. Het bedrijf is van mening dat dieren ethisch behandeld dienen te worden als gelijkwaardige wezens, een stelling waar zij ons geheel in kunnen vinden. Daarnaast geven zij de voorkeur aan duurzamere bronnen die plantaardig zijn. Dit is waarom o-mega-zen3 bijvoorbeeld niet van vis of visolie is gemaakt, maar van een marine plantaardige bron, oftewel een alg. Daarnaast is het een bedrijf wat de ‘small is beautiful’ filosofie aanhangt, wat inhoudt dat ze met name het liefst samenwerken met kleinschalige bedrijven, om op die manier de lokale economie en kleine zelfstandige ondernemers te kunnen steunen. Dit geld specifiek voor bedrijven die zich richten op duurzame, ecologische en kleinschalige oplossingen en bedrijfsvoering. Dit omdat zij beseffen dat grootschalige productie vaak alleen maar leidt tot vervuiling en het vervreemden van de natuur en daarnaast vaak gevaren oplevert voor de consument, de internationale economie en het milieu. Wij bij www.superfood.nl ondersteunen deze manier van bedrijfsvoering met heel ons hart en dit is een reden waarom we graag de nadruk leggen op het promoten van dit soort producten en bedrijven, omdat deze volledig overeenstemmen met onze eigen bedrijfspolitiek.

Wat doet O-Mega-Zen3?

Zoals ondertussen wel duidelijk zal zijn geworden en ook al eerder werd genoemd, gaat het hier om een zeer specifiek en gespecialiseerd product, waar u als consument bijzonder grote voordelen mee kunt doen voor uw persoonlijke fysieke en mentale gezondheid. Het werd net ook al even genoemd dat dit product bij uitstek zeer geschikt is voor mensen die behoefte hebben aan een grotere inname van omega vetzuren en dan met name omega-3 vetzuren. Deze vetzuren zijn in meerdere blogs naar voren gekomen en hun bijzondere werking is dan ook in een speciaal blog beschreven, omdat wij van mening waren dat dit een onderwerp is wat van groot belang is voor de algemene gezondheid van de mensheid.

O-mega-zen3 is een product wat, dankzij de aanwezige omega-3 vetzuren een zeer krachtige ondersteunende taak kan verrichten voor de gezondheid en het welzijn van ons hart en ons bloedvatenstelsel. Dit is een uitermate welkome aanvulling op de dagelijkse hoeveelheid nutriënten die veel mensen binnen krijgen, die over het algemeen in deze tegenwoordige tijden van vervuiling en het verloren gaan van de voedingswaarde van ons voedsel, zeer welkom is. Veel mensen kampen in deze zware en stressvolle tijden met bijzonder vervelende en vaak levensgevaarlijke ziektebeelden en het aantal mensen met cardiovasculaire ziektebeelden en hun vervelende en mogelijk dodelijke symptomen en uitingsvormen zijn tegenwoordig een feit waar we niet meer omheen kunnen. Kanker en cardiovasculaire ziektebeelden zijn de twee grootste doodsoorzaken in de Westerse wereld, wat voor een bijzonder groot deel te danken is aan alle stress, vervuiling van het milieu en het vervuilen met gifstoffen van ons voedsel te danken is. Een product als o-mega-zen is dan een bijzonder welkom voedingssupplement om dit soort (vaak dodelijke) ziektebeelden een mogelijk halt toe te roepen. Nu zult u zich afvragen hoe een product als o-mega-zen3 daar mogelijk toe in staat is en dat is precies wat we u hier gaan proberen uit te leggen.

Omega-3 vetzuren zijn onder andere verantwoordelijk voor het reguleren van onze cholesterolspiegels. In ons lichaam komen twee soorten cholesterol voor, al zal dat de meeste mensen niet bekend zijn. Dit zijn L.D.L. (gevaarlijk) en H.D.L. (gezond) cholesterol. Omega-3 vetzuren zorgen voor een verhoogde H.D.L. cholesterol spiegel en verlaagt tevens het L.D.L. cholesterol niveau tot het niveau dat gezond is voor het menselijke lichaam. Beide soorten horen aanwezig en in balans te zijn, wat helaas door onze moderne eetgewoonten vaak verstoord wordt. Dit met name door de grote hoeveelheden geraffineerde suikers en verzadigde vetten en vetzuren. Het consumeren van ruime hoeveelheden omega-3 vetzuren zorgt door het reguleren van de cholesterolspiegels voor de bescherming van ons hart en ons bloedvatenstelsel en levert daarmee een bijdrage van onschatbare waarde voor onze gezondheid. Wat ook belangrijk is om te vermelden, is het feit dat we dienen te letten op onze inname van omega-6 vetzuren, die ook essentieel zijn, maar die in mindere mate geconsumeerd dienen te worden. Het probleem met ons tegenwoordige eten is dat de hoeveelheid omega-6 vetzuren zo dusdanig hoog is, dat daardoor ons L.D.L. cholesterol stijgt tot te hoge waardes en daarmee wederom onze gezondheid in de waagschaal wordt gesteld en dit onder het mom van ‘gezonde omega-6 vetzuren’. Dit is volgens bepaalde bronnen het zoveelste voorbeeld van hoe de voedingsindustrie onwetende mensen misleid en ziek maakt. Omega-3 vetzuren zijn daarentegen uiterst gezond voor ons als mens, wat in het bijzonder te maken heeft met de stoffen E.P.A. en D.H.A. Dit zijn twee stoffen waar we in de volgende paragrafen het één en ander over uit de doeken zullen doen.

E.P.A. is een meervoudig onverzadigd vetzuur, net zoals dat met D.H.A. het geval is. Het is een vetzuur wat tot de omega-3 vetzuren behoort en welke een flinke reeks bijzonder krachtige voordelen voor onze gezondheid bezit. Dit vetzuur komt met name voor in vis (zalm, makreel, haring en sardientjes). Tekorten aan E.P.A. in ons lichaam en ons voedsel lijken duidelijke indicators te zijn voor allerlei mentale stoornissen, zoals depressie, bipolariteit, schizofrenie, autisme en A.D.H.D. Uit verschillende onderzoeken bleek wereldwijd dat mensen met dit soort mentale evenwichtsstoornissen vaak een ernstig gebrek vertoonden aan E.P.A. en D.H.A. Toen deze stoffen als supplement werd toegevoegd aan hun voeding, bleek na enkele maanden dat 50% van de geteste personen zonder hun medicatie konden. Ook bleek in andere onderzoeken dat ook de cognitieve geheugenfuncties een stuk verbeterden.  Zo bleek dat kinderen die aan deze onderzoeken meededen ineens een stuk beter functionerend geheugen kregen, aanzienlijk beter konden lezen en spellen en bleek daarnaast dat het terugdringen van A.D.H.D. symptomen net zo sterk was als door het gebruik van het veel schadelijkere middel ritalin. Laatst genoemde is een amfetamine en laten we eerlijk zijn, dat zijn middelen die volwassenen niet eens zouden moeten nemen, laat staan dat deze aan kinderen gegeven worden.

D.H.A. is het eerder genoemde docosahexaeenzuur, wat ook een meervoudig onverzadigd vetzuur is en welke tot de omega-3 vetzuren behoort. Dit vetzuur komt voornamelijk voor in allerlei soorten vis, zoals allerlei varianten van zeevis, Europese en Atlantische haring. Daarom wordt D.H.A. ook bijna altijd in de vorm van visolie geconsumeerd. Zoals eerder vermeld is het bedrijf NuTru echter een bedrijf wat veganistische producten levert en daarom hebben zij zich tot andere bronnen gewend om deze oergezonde nutriënt aan te kunnen bieden. Deze bron is dus gevonden in de schizochytrium alg. Ook wij als mens maken zelf D.H.A. aan, maar in zulke kleine hoeveelheden dat het voor ons noodzakelijk is om daarnaast externe bronnen te nuttigen. Daarom wordt het ook als een essentiële nutriënt beschouwd. De reden waarom D.H.A. zo belangrijk voor ons is, is omdat het bepaalde stoffen in ons lichaam aanmaakt die zeer belangrijke hormonale functies in ons lichaam verrichten. Om een voorbeeldje te noemen, D.H.A. is één van de belangrijkste vetzuren in onze hersenen en dan specifieke in de hersenfosfolipiden. Daarnaast is het een zeer belangrijk bestanddeel voor het netvlies in onze ogen en is het voor mannen bijzonder belangrijk voor het behouden van gezond en vruchtbaar sperma. Tevens verlaagt het supplementeren van D.H.A. duidelijk het risico op hart- en vaatziekten, door het verlagen van de zogenaamde triglyceriden, die in te grote hoeveelheden voor allerlei levensgevaarlijke hartkwalen en voor problemen in onze bloedvaten kunnen zorgen. Ook is D.H.A. belangrijk voor onze hersenchemie en kan een tekort aan deze stof leiden tot depressie, wat met name veroorzaakt wordt door een tekort aan serotonine, waar D.H.A. een belangrijke bouwstof voor is. Ook symptomen en gedragsstoornissen als A.D.H.D. en de ziekte van Alzheimer worden als mogelijke gevolgen van het ontbreken van genoeg D.H.A. in onze voeding gezien. Daarnaast lijken er zich hoe langer hoe meer aanwijzingen op te stapelen dat D.H.A. mogelijk zelfs de vorming van verschillende soorten kanker in het lichaam afremt en kan voorkomen.

We zullen hieronder voor u nog even een kort aanvullend rijtje voordelen van omega-3 vetzuren voor u opnoemen, zodat u beseft dat het hier gaat om een zeer essentiële en uiterst effectieve nutriënt.

  • Omega 3 vetzuren zorgen voor een verlaging van de fibrinogeenspiegels en een algehele verbetering van de stromingseigenschappen van het bloed.
  • Omega-3 vetzuren zorgen voor een verlaging van het gehalte aan vetten in het bloed (triglyceriden) en zorgt daardoor voor een vermindering van het risico op aderverkalking (atheromatose).
  • Omega 3 vetzuren zorgen voor een bloedvat verwijdend effect, dit komt door de vorming van zogenaamde weefselhormonen (eicosanoïden).
  • Omega-3 vetzuren zorgen voor de vloeibaarheid van de celmembranen.
  • Omega-3 vetzuren zorgen tevens voor het verlagen van de algemene bloeddruk, want de kans op hartkwalen aanzienlijk verminderd.
  • Omega 3 vetzuren hebben duidelijk aangetoond het risico op hartdood (antiaritmische effecten) te verminderen.
  • Omega-3 vetzuren verbeteren de werking van de witte bloedcellen (leukocyten) in ons lichaam, met name bij ontstekingsprocessen.

Wat verder met name erg bijzonder is aan o-mega-zen3 is het feit dat de omega-3 vetzuren bijzonder sterk geconcentreerd zijn, waardoor ze een effectiviteit behalen die ongeveer twee keer zo hoog is als bij normale bronnen van omega-3 vetzuren. Dit maakt o-mega-zen3 tot een extra krachtig  voedingssupplement met uiterst veel potentie om allerlei fysieke en mentale klachten te lijf te gaan, waar veel mensen in de wereld van tegenwoordig mee kampen. Naast alle hiervoor genoemde gezondheidsvoordelen is het ook nog eens zo dat deze vetzuren bijzonder belangrijk zijn voor de elektrische signaaloverdracht binnen ons zenuwstelsel. Hierdoor kunnen mogelijk klachten als dementie, Alzheimer en Parkinson worden voorkomen, alsook alle eerder vermelde gedragsstoornissen die ontstaan door een tekort aan deze essentiële vetzuren. Zonder deze vetzuren kan ons zenuwnetwerk niet goed en afdoende functioneren, wat tot bijzonder vervelende en ziekmakende symptomen zou leiden en daarmee op een zeer negatieve manier zorg zou dragen voor het ontregelen van onze mentale en fysieke gezondheid. Nog een prachtig voordeel van o-mega-zen is het feit dat het geen E.P.A. maar D.H.A. aan ons lichaam levert. Normaliter moet het lichaam E.P.A. zelf omzetten in D.H.A., wat maar in beperkte mate mogelijk is. We hebben vaak meer D.H.A. nodig dan ons lichaam in staat is aan te maken en daarom is o-mega-zen een bijzonder welkom supplement om dit tekort aan te vullen en zo een maximale mentale en fysieke gezondheid te kunnen garanderen. Dit is ook bijzonder goed nieuws voor zwangere moeders en jonge kinderen. Zwangere moeders hebben D.H.A. nodig voor de groei en ontwikkeling van hun baby’s en hetzelfde geld ook voor jonge kinderen die ook absoluut niet zonder deze bouwstof kunnen. O-mega-zen bevat naast veel omega-3 vetzuren ook nog eens een flinke dosering aan vitamine E, wat een zeer belangrijk antioxidant is. We weten ondertussen allemaal, althans als het goed is, hoe belangrijk antioxidanten zijn voor ons lichaam en dan in het bijzonder met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van cel mutatie en kankervorming in ons lichaam. Tot slot kunnen we nog vermelden dat o-mega-zen niet alleen een zeer krachtig middel is, maar ook nog eens als één van de aller zuiverste producten ter wereld is bevonden en hier zelfs al prijzen voor heeft gewonnen. Het is verder in uitvoerige tests duidelijk gebleken dat er geen enkele gifstof voorkomt in dit product, dus geen kwik, P.C.B.’s, dioxines en andere gifstoffen. Met name kwik komt bijna altijd voor in producten die uit zee komen, wat natuurlijk ook één van de grootste problemen is met het consumeren van vis en visolie, wat veel mensen doen om toch hun omega-3 vetzuren binnen te krijgen. Verder bevat o-mega-zen geen suiker, zetmeel, kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen, zuivel, , gluten, tarwe, gist of conserveringsmiddelen. Zoals nu ondertussen duidelijk moge zijn, gaat het hier om een bijzonder zuiver, gezond en krachtig voedingssupplementen, wat speciaal in deze tijden broodnodig is voor bijzonder veel mensen. Dit in verband met het steeds vaker voorkomen van de dodelijke gevolgen van hart- en vaatziekten. Ieder mens die twijfelt of hij of zij wel gezond genoeg eet en eventueel denkt een mogelijk tekort aan de hier behandelde omega-3 vetzuren, D.H.A. en vitamine E te hebben, doet er bijzonder verstandig aan dit product in huis te halen. Het biedt een uiterst krachtige bescherming voor zowel mentale als fysieke ziektebeelden die allemaal zeer nadelige gevolgen hebben voor ons als mens. Als u dit door het in huis halen van één potje voedingssupplementen kunt voorkomen, dan zou u uzelf toch echt veel te kort doen als u dit niet aanschaft? Wij zijn in ieder geval volledig overtuigd van de bijzondere kracht en werkzaamheid van dit product en zijn wederom trots om dit product in ons assortiment aan te kunnen bieden.

Waar kan ik O-Mega-Zen3 kopen?

O-mega-zen3 is een product wat helaas voor velen niet of moeilijk te verkrijgen is en zal zijn in de nabije toekomst, althans in de non-virtuele winkelvarianten, zoals drogisten, natuurreformzaken en biologische winkels met een redelijk arsenaal aan voedingssupplementen. Deze winkels beschikken vaak niet over dit product, of het moet een winkel zijn van een eigenaar die zijn of haar zaakjes goed voor elkaar heeft en bekend is met dit soort producten, wat in het geval van dit specifieke product echter zelden het geval is. Toch is het theoretisch natuurlijk mogelijk, dus geeft u daarom niet op voordat u het geprobeerd heeft. Mocht dit product echter niet in uw plaatselijke winkels te koop zijn, dan is het raadzaam om het te proberen in een plaatselijke raw food en superfood store, al zijn deze vaak alleen aanwezig in de grotere Nederlandse steden en alleen her en der bij uitzondering in kleinere plaatsen. Deze winkels zijn mogelijk bekend met dit product. Daarnaast bestaat er natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om het product online te bestellen bij een verscheidenheid aan verschillende webwinkels. Wij hebben voor u ook een prachtige webwinkel gebouwd, waar u dit product kunt bestellen. Dit is mogelijk op www.superfood.nl waar u deze bestelling 24 uur per dag en 7 dagen per week kunt plaatsen en wij er zorg voor zullen dragen dat deze binnen uiterlijk 1-2 werkdagen bij u thuis wordt afgeleverd. Naast deze garantie geven we u ook de garantie dat wij het tot onze hoofdopdracht en prioriteit hebben gemaakt om de allerhoogst kwalitatieve producten aan u als klant te leveren, om op die manier een zo krachtig mogelijke bijdrage te leveren aan uw gezondheid. Deze bedrijfspolitiek levert ons zeker geen windeieren op, want ons klantenbestand blijft maar groeien en onze cliënte geven duidelijk aan uiterst tevreden te zijn over onze producten en service. Het schrijven van deze blogs is één van de manieren waarop wij dat stukje service nog verder proberen te uit te breiden. Dit om onze klanten zo van de nodige informatie over onze producten te voorzien en hun op deze manier wederom op hun wenken te bedienen. Tot slot hopen we dan ook van ganser harte dat wij ook u tot deze blijde en tevreden klanten mogen rekenen.

Hoe kan ik O-Mega-Zen3 innemen of gebruiken?

O-mega-zen3 is een product wat slechts in een enkele vorm wordt geleverd en wel in capsule vorm. Deze capsules zijn natuurlijk vrij gemakkelijk en eenvoudig in te nemen, maar zijn ook open te maken om vervolgens het aanwezige poeder te vermengen met allerlei soorten rauwe zuivelproducten, verschillende soorten noten-, amandel- of rijstmelk, koude dranken, shakes, lassies en smoothies. Het is vrij eenvoudig om de capsules open te maken en om de inhoud vervolgens in deze net genoemde producten te strooien en er simpelweg doorheen te roeren of te blenden. Om u een tweetal voorbeelden te geven van hoe eenvoudig dit is, hebben we hier en hier een tweetal smoothie recepten voor u gemaakt. U kunt deze gemakkelijk thuis maken, al is hier een goeie blender voor nodig. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u uw eigen smoothie variant bedenkt en lekker zelf aan het experimenteren slaat. Dat is vaak hoe de grootste en meest verassende lekkernijen worden ontdekt. Zoals gezegd, hier dan de twee oergezonde en lekkere superfood smoothies voor alle lezers thuis en waar dan ook.

Share:

Geef een antwoord