Bescherm jezelf tegen electrosmog met superfoods

We leven in tijden waarin het gebruik van elektronische apparatuur een enorme piek beleeft. Dit geld de laatste jaren ook met name voor verschillende vormen van draadloze apparatuur zoals laptoppen, computergames, wi-fi, bluetooth apparatuur en ga zo maar door. Deze enorme toename in het gebruik van normale en draadloze elektronische apparatuur heeft onderhand geleid tot een steeds groter wordend aantal klachten op het gebied van fysiek en mentaal welzijn.

Wat is elektrosmog precies en hoe komt dit tot stand?

De alsmaar groeiende hoeveelheid mensen die vaak raadselachtige symptomen en ziektebeelden ontwikkelen, wordt hoe langer hoe vaker in verband gebracht met het fenomeen elektrosmog. Dit is een fenomeen wat in onze tegenwoordige tijden steeds ernstigere vormen aan dreigt te nemen en op dit moment absoluut niet meer onderschat mag worden. De aanwijzingen dat met name draadloze vormen van elektronisch apparatuur zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid, stapelen zich in hoog tempo op. Parallel daaraan ontwikkelen zich hoe langer hoe meer platforms, onderzoeksbureaus en commissies en andere instituten die onderzoek doen naar het gevolg van deze elektromagnetisch spanningsvelden en de resultaten liegen er niet om. Zo goed als alle onafhankelijke onderzoeken komen stuk voor stuk tot de conclusie dat draadloze technologieën eerst beter onderzocht dienen te worden, voordat deze verkocht mogen worden in de mate waarin ze tegenwoordig op onze consumentenmarkt worden losgelaten. Dit omdat uit deze onderzoeken blijkt dat deze apparatuur zeer waarschijnlijk ernstige negatieve gevolgen heeft voor onze gezondheid. Het ‘probleem’ is echter dat deze gevolgen vaak pas op langere duur te meten zijn. De enige onderzoeken die daarentegen tot de conclusie komen dat draadloze apparatuur ongevaarlijke is, zijn de door de bedrijven in telecommunicatie en andere hi-tech sectors gedane onderzoeken die vaak gedaan worden door universiteiten en andere door deze industrie gesponsorde instituten. Het gaat in die gevallen dan ook zo goed als altijd om onderzoeken die we als doorgestoken kaart mogen beschouwen, omdat ze niets anders als doel hebben om de industrieën die deze producten verkopen te beschermen en dienen. Goed, we laten dit onderwerp nu even rusten en gaan nu eerst eens kijken wat elektrosmog precies is.

electrosmog

Elektrosmog is deels afgeleid van het Engelse woord ‘smog’, wat een ander woord voor een soort milieuvervuiling is. Dit was destijds met name gerelateerd aan de vervuiling veroorzaakt door zware industrie en autoverkeer. Elektro komt in dit geval van elektromagnetisch en het gaat bij elektrosmog dan ook om elektromagnetische vervuiling van ons leefmilieu. Bij het begrip elektrosmog wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën frequenties. Dit zijn de hoge frequenties (HF) van 3-30MHz en de lage frequenties (LF) van 30-300KHz. HF frequenties worden bijvoorbeeld uitgezonden door zendmasten, radars, microgolven (zoals een microwave) en ja, ook door uw mobiele telefoon en dect toestel. LF frequenties behoren toe aan ons elektriciteitsnet en de meest aangekoppelde apparatuur zoals computers, lampen, koelkasten, wasmachines en andere normale elektronische apparatuur. Dit geld ook voor draadloze apparatuur met lagere frequenties, zoals bijvoorbeeld geld voor bluetooth apparatuur.

We kunnen dus stellen dat alle elektronische apparatuur en het aansluiten en activeren hiervan elektromagnetische spanningsvelden creëert en allemaal met een bijbehorende frequentie, welke mogelijk schadelijke tot zeer schadelijke gevolgen hebben voor onze menselijke gezondheid. Natuurlijk is dit niet direct te merken aan lichaam en geest, al blijkt tegenwoordig wel steeds vaker dat hoe langer hoe meer mensen hier een hypergevoeligheid voor ontwikkelen. Dit met vaak zeer ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Ook kinderen blijken hoe langer hoe vaker overgevoelig te reageren op deze stralingsvormen en het is daarom ook niet voor niets dat we in verschillende landen ter wereld zien dat draadloos internet en mobiele telefoons langzaam maar zeker op een steeds groter wordend aantal scholen worden verboden. Landen als Frankrijk, Engelen en Canada zijn volgens onze gegevens hier op dit moment toonaangevend in. Het verschijnsel elektrosmog veroorzaakt door mobiele telefonie en andere draadloze apparatuur is tegenwoordig een onderwerp wat in vele wetenschappelijke tijdschriften besproken wordt en ook met grote regelmaat besproken wordt in allerlei radio- en televisieprogramma’s. Het tv-programma ‘Zembla’ zond een speciale aflevering uit op 1 Juni 2012 met de naam ‘ziek van je mobieltje’, wat destijds voor zeer veel commotie wist te zorgen. Dit soort informatie wordt vervolgens in een mum van tijd weer weerlegd door de grote telecommunicatiebedrijven die in zo’n geval vaak onmiddellijk een onderzoek laten uitvoeren (of deze al achter de hand hebben) , wat dan natuurlijk het tegendeel bewijst van de op tafel gelegde bewijzen. Het is echter zo dat de bewijzen zich blijven opstapelen omtrent de schadelijke gevolgen van met name mobiele telefonie en het gebruik van draadloos internet. Gevolg is dat dit soort bedrijven hoe langer hoe meer in het nauw worden gedreven en dat is natuurlijk niet geheel onterecht. Hoe het uiteindelijk verhaal ook in elkaar zit, het moge duidelijk zijn dat dit soort technologieën eerst beter dienen te worden onderzocht, voordat de bijbehorende producten in zo’n grote hoeveelheid op onze consumentenmarkt mogen worden gelanceerd. Eén van de instituten die zich hier hard voor maakt is het Nationaal Platform Stralingsrisico’s. Dit is een instituut wat zich hard maakt voor  het verspreiden van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied en veel bewijs weet aan te voeren waarmee het overheidsinstanties probeert te overtuigen van het feit dat de verkoop van dit soort draadloze producten aan banden gelegd dient te worden. Zo stelt het National Platform Stralingsrisico’s dat:

– Er voldoende juist wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is om het overheidsbeleid te wijzigen ten aanzien van EMV (elektromagnetische velden) en de hieruit voortvloeiende gezondheidsrisico’s.

– De gezondheidsrisico’s van EMV en gelijksoortige straling onder de aandacht van de Nederlandse politiek en bevolking dient te worden gebracht, zoals vele andere EU landen doen.

– Er een beroep dient te worden gedaan op de industrie en politiek om er voor te zorgen dat er veiligere, stralingsarme apparatuur op de markt gebracht wordt. Dit ter vervanging van apparatuur met een hoog stralingsgehalte.

– Er een serieuze bijdrage dient te worden geleverd aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen bij mens, dier en plant in onze huidige tijden, die door EMV velden en straling ontstaan.

– Informatie verstrekt dient te worden aan burgers over hoe ze om dienen te gaan met deze op dit moment onveilige en mogelijk zeer gevaarlijke vorm van mobiele/draadloze technieken.

– Er samenwerking dient te komen met en tussen nationale en internationale organisaties en instituten om de ‘onzichtbare’ en mogelijk zwaar onderschatte milieubedreiging van EMV velden voor onze leefwereld op de nationale en internationale politieke agenda’s te krijgen.

Dit zijn zeer redelijke en wetenschappelijk onderbouwde argumenten waar ieder gezond mens zich geen moment bedenkingen over zou maken. Het is daarom ook zeer triest om te zien hoe economische belangen van de machtigste bedrijven op onze wereld dit soort onderzoek en overleg voor een groot deel weten te saboteren. Toch is het feit dat dit uiteindelijk gaat gebeuren niet te stuiten, want de mensheid is langzaam maar zeer zeker aan het ontwaken en pikt dit soort zaken langzamerhand niet meer. Er wordt op alle vlakken gerommeld met onze gezondheid en het is tijd om hier op zeer korte termijn en effectieve wijze een resoluut einde aan te maken.

Welke symptomen en ziektebeelden kunnen er ontstaan naar aanleiding van elektrosmog?

Een van de meest voorkomende en steeds groter wordende problemen omtrent het verschijnsel elektrosmog is de toename van het aantal mensen wat lijdt aan E.H.S. Dit staat voor Elektro Hyper Sensitiviteit en is een ziektebeeld wat het leven van vele mensen tegenwoordig zeer lastig, pijnlijk of onmogelijk maakt. In sommige gevallen is dit zo erg dat mensen zich volledig terug dienen te trekken uit de bewoonde wereld waarin draadloos internet, zendmasten of mobiele telefonie overal aanwezig is. De symptomen waar deze mensen onder leiden gaan van kwaad tot erger en beginnen vaak met enkele simpele klachten als oververmoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid slapeloosheid en soortgelijke ‘lichte’ klachten. We noemen dit soort symptomen ook wel elektrostress. Voorwerpen die zorgen voor dit soort symptomen zijn zendmasten en mobiele telefoonmasten, mobiele telefoons, dect-toestellen, (digitale) televisie, computers en laptoppen, wi-fi modems, spelcomputers, lampen, dimmers, radiowekkers, elektrische dekens, waterbedden, keukenapparatuur en andere soortgelijke elektronische apparatuur. Met name de enorme toename aan mobiele telefoons en draadloze wi-fi punten heeft wereldwijd gezorgd voor een enorme toename aan ziektebeelden die naar alle waarschijnlijkheid voortkomen uit het fenomeen elektrosmog. Er is bijna geen bewoonde plek meer ter wereld waar we niet blootstaan aan dit soort elektromagnetische velden. Het maakt niet uit waar we zijn, thuis, op het werk, in de auto, trein, bus, vliegtuig of in openbare gelegenheden. Waar we ons ook begeven, we worden constant omringt door een leger aan mobiele telefoons, tablets, laptoppen en andere draadloze apparatuur. Dit met alle gevolgen van dien. Laten we daarom eens een kijkje gaan nemen wat de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn. Dit geld voor alle mensen en zeer zeker niet alleen voor hen die een hyperactiviteit hebben ontwikkeld voor elektrosmog. We hebben deze gevolgen onderverdeeld in een aantal verschillende categorieën.

Mogelijke onmiddellijke effecten die zich bij blootstelling aan EMV voor (kunnen) doen:

– Druk op trommelvliezen, oorsuizingen, oorpijn.
– Een licht gevoel in het hoofd, lichte duizeligheid.
– Een zogenaamd ‘brainwave’ gevoel.

Mogelijke effecten die zich na enkele minuten blootstelling aan EMV voor (kunnen) doen:

– Duizelig gevoel.
– Toenemende oorsuizingen of oorpijn.
– Jeuk op het hoofd.
– Druk onderin de hersenen.
– Opwarming gezichtshuid.
– Overgevoeligheid voor harde en scherpe geluiden.
– Het doorbreken van de bloed-brein barrière, waardoor gifstoffen van het lichaam in de hersenen kunnen komen. Dit is het geval na het langer bellen dan 2 minuten met een mobiele telefoon.

Mogelijke effecten die zich na een uur blootstelling aan EMV voor (kunnen) doen:

– Gedreun in de oren, lichte doofheid.
– Hoofdpijn.
– Vet haar.
– Droge mond.
– Huidirritatie, zoals een verbrand gevoel door de zon.
– Slaperigheid.
– Prikkelbaar.
– Nervositeit.
– Afname geheugenfuncties.
– Sterk gevoel van honger.

Mogelijke effecten die zich na enkele uren blootstelling aan EMV voor (kunnen) doen:

– Sterke oorsuizingen op meerdere frequenties.
– Sterk gevoel van doofheid voor omgevingsgeluiden.
– Huiduitslag, ontwikkeling van eczeem.
– Sterke toename prikkelbaarheid.
– Agressiviteit.
– Problemen met spreken.
– Sterk verminderd concentratievermogen.
– Verslechtering korte termijn geheugen.
– Sterke neiging tot slapen of juist slapeloosheid.
– Autistisch gedrag, zich afgesloten (willen) voelen van de buitenwereld.
– Verhoogde bloeddruk.
– Gezwollen oogleden.
– Droge mond en pijnlijke tong, blaren op de tong.
– Sterke hoofdpijn.
– Koude voeten, rillingen en huiverig gevoel over gehele lichaam.
– Griepgevoel.
– Eruit zien als een zombie en zich ook zo voelen.
– Gevoel van dodelijke vermoeidheid.

Mogelijke effecten die zich na een dag blootstelling aan EMV voor (kunnen) doen:

– Alle hierboven genoemde symptomen en ziektebeelden.
– Acute verkoudheid.
– Loopneus.
– Gezwollen slijmvliezen in neus en keel.

Mogelijke effecten die zich na weken tot maanden (evt. jaren) blootstelling aan EMV voor (kunnen) doen:

– Alle hierboven genoemde symptomen en ziektebeelden.
– Persoonlijkheidsveranderingen die bijna altijd negatief van aard zijn.
– Depressies.
– Sociale isolatie.
– Ontregelde hersenchemie.
– Veranderde/verstoorde eiwitsynthese.
– Ontregelde hormoonproductie.
– D.N.A. schade.
– Ontwikkeling van allerlei soorten infecties.
– Ontwikkeling van allerlei soorten gezwellen, kankers en tumoren.

Wat kunnen we doen om onszelf tegen deze verschijnselen te beschermen?

Zoals uit de lange lijst hierboven duidelijk mag worden, gaat het hier om een verschijnsel wat absoluut niet onderschat dient te worden. Dit al helemaal niet omdat de hoeveelheid mensen met deze klachten drastisch toeneemt over de afgelopen jaren en de bewijzen dat deze klachten in verband staan met EMV zich maar blijven opstapelen. Veel mensen leiden vaak ongemerkt aan deze symptomen en zijn (nog) niet in staat geweest de oorzaak van hun problemen te achterhalen of om het verband met elektrosmog aan te tonen. De hierboven genoemde klachten, symptomen en ziektebeelden zijn iets waar velen van ons onder leiden. In hoeverre dit in verband is met EMV is vaak moeilijk te achterhalen, omdat het hier gaat om een ziektemaker gaat die niet alleen onzichtbaar is, maar ook voor velen simpelweg niet te meten is. Ook is het zo dat vele gevolgen pas blijvend meetbaar zijn na een lange tot zeer lange periode van mogelijk enkele tot tientallen jaren. Toch komt hier verandering in en zijn er steeds meer mensen die zich bezig houden met dit zeer belangrijke onderwerp. Om u een beetje een idee te geven wat elektrosmog zoal aan problemen en uitdagingen creëert in onze huidige wereld, willen we u graag een documentaire aanraden die een zeer scherp beeld geeft van de ernst van wereldwijd verspreide elektrosmog. Dit niet alleen in relatie tot onze persoonlijke mentale en fysieke gezondheid, maar ook in relatie tot allerlei problemen die elektrosmog veroorzaakt voor de natuur (bijvoorbeeld voor bijen, vlinders en vogels) en Moeder Aarde zelf.

Toch is het niet zo dat er niets te doen is aan deze verschijnselen. Zo zijn er verschillende manieren om deze stralingsvelden te neutraliseren of op z’n minst te doen afnemen. Het hangt natuurlijk af van de mate waarin iemand gevoelig is, of dit afdoende gaat helpen, maar het is zeker het proberen waard. Allereerst raden we natuurlijk aan om alles wat u aan draadloze apparatuur in huis heeft bekabeld aan te sluiten of te vervangen. Daarnaast is het zeer sterk aan te raden het gebruik van uw mobiele telefoons te minimaliseren of beter nog, geheel te vermijden. Uw dect-toestel kunt u gemakkelijk vervangen door een toestel met snoer. Verder zijn er vele kristallen die op krachtige wijze in staat zijn elektrosmog te verminderen of neutraliseren. Ook zijn tools als orgonite en andere hi-tech speeltjes hier mogelijk effectief in, maar het bewijs of dit soort middelen werken is vaak slecht onderbouwd of het is gewoon niet te vinden. Dat betekent niet automatisch dat het niet werkt, maar voor u daar honderden euro’s aan uit geeft, is het mogelijk interessanter om te googlen naar websites die voorbeelden geven van meer simpel toe te passen technieken.

We hopen en geloven dat u als lezer hier een heel eind mee uit te voeten moet kunnen. De websites bieden zeer praktische oplossingen voor het voorkomen van een overdosis aan EMV in uw woning of directe leefomgeving. Verder kunt u natuurlijk zelf ook nog meer onderzoek doen op het internet en overleg met een arts of specialist op dit gebied is natuurlijk ook altijd zeer aan te raden, zeker als u ernstige ziekmakende gevolgen ondervind van elektrosmog. Vergeet u vooral niet dat u niet alleen staat, ook al staat het onderzoek naar dit verschijnsel vaak nog in de kinderschoenen. Mocht u last hebben van dit soort verschijnselen, zoekt u dan contact met lotgenoten en wissel informatie uit. Dat heeft al vele malen levens gered en kan u tevens helpen uit een eventueel sociaal isolement te komen, mocht dat het geval zijn.

Welke superfoods helpen tegen de mogelijke gevolgen van elektrosmog?

Goed, we zijn aangekomen bij onze gewoonlijke blogdeel over superfoods in relatie tot het behandelde onderwerp of ziektebeeld. Zoals misschien duidelijke geworden is uit de enorme lijst aan klachten, symptomen en ziektebeelden die kunnen ontstaan naar aanleiding van elektrosmog, is het zeker niet eenvoudig om superfoods aan te raden die al deze problemen zomaar even aan weten te pakken of op weten te lossen. We hebben ons daarom met name gefocust op de allersterkste en krachtigste superfoods die ons bekend zijn en welke een enorme hoeveelheid voedingsstoffen bevatten die ons immuunsysteem een zo’n krachtig mogelijke ondersteuning geven in tijden van stress, spanning en ziekte. We zijn daarom tot de volgende top drie aan superfoods gekomen en de eerste is, of liever de eersten zijn:

– Blauwgroene algen (chlorella, spirulina, marine fytoplankton, AFA algen): Deze algen zijn een ware bron aan oervoeding die mogelijk de allerrijkste bron aan voedingsstoffen ter wereld zijn. De lijst van aanwezige voedingsstoffen is bijna eindeloos te noemen en bestaat onder andere uit vitaminen, mineralen, antioxidanten, polysachariden, zouten, koolhydraten, eiwitten, aminozuren, enzymen, sporenelementen, vetzuren, chlorofyl, DNA, RNA en vele andere voedingsstoffen. Eigenlijk bieden blauwgroene algen een goede gezonde basis tegen alle soorten ziekten, omdat ze bijna alle voedingsstoffen bevatten die ons lichaam maar nodig hebben. Blauwgroene algen hebben tevens een sterk ontgiftend effect op ons lichaam en herstellen allerlei belangrijke waardes in ons lichaam zoals de pH-waarde, ze helpen de hormoon balans te herstellen, herstellen glucosewaardes in ons bloed, reguleren onze hersenchemie, herstellen schade aan ons zenuwnetwerk, boosten ons immuunsysteem op uiterst krachtige wijze en bezitten vele andere kwaliteiten die van essentieel belang zijn voor onze algemene gezondheid. Een van de meest bijzondere krachten van deze algensoorten is het kunnen beschermen van mensen tegen de effecten van radioactieve straling, wat mogelijk is door de grote hoeveelheid jodium en andere voedingsstoffen die ons lichaam op krachtige wijze weten te herstellen van dit soort schade. Ook het aanwezig zijn van DNA en RNA is hierin van doorslaggevende betekenis. Daarom raden wij ieder mens, met welk gezondheidsprobleem (dus ook overgevoeligheid voor elektrosmog) dan ook, zeer zeker aan om deze algensoorten in hun dagelijks voedingspatroon op te nemen.

– Medicinale paddenstoelen (chaga, agaricus, maitake, coriolus, cordyceps, lion’s mane, reishi): Net als de hierboven genoemde blauwgroene algen, geld voor medicinale paddenstoelen ook dat ze een ongelofelijk krachtig arsenaal aan voedingsstoffen bezitten, die eigenlijk zelfs alle superfoods te boven gaan. Blauwgroene algen en medicinale paddenstoelen staan zonder meer bovenaan de lijst van meest krachtige superfoods op onze planeet en hoe krachtig andere superfoods ook mogen zijn, ze kunnen zich zelden of nooit meten met deze twee soorten superfoods. Ook medicinale paddenstoelen zijn rijk aan alle hierboven genoemde voedingsstoffen en zijn op uitzonderlijk krachtige wijze in staat om ons lichaam te helpen tegen DNA mutatie, kanker en vele andere extreme ziektebeelden. De genezingspercentages van dit soort ernstige ziektebeelden is met name veel in Japan, Korea en China onderzocht en lagen in vele gevallen tussen maar liefst 25-90% en dit zelfs bij terminale gevallen van kanker en AIDS. Het moge duidelijk zijn dat ook deze categorie superfoods uitstekend kan helpen tegen de enorme waslijst aan klachten, symptomen en ziektebeelden die kunnen ontstaan bij het te veel blootstaan aan schadelijke elektromagnetische velden.

– Bijenproducten (rauwe honing, bijenpollen, propolis, royal jelly): De enige categorie superfoods die qua kracht, werking en het aantal voedingsstoffen in de buurt komt van de twee hierboven genoemde superfood producten zijn de bijenproducten. Bijenproducten zijn ook een zeer krachtig middel tegen allerlei ziektebeelden, welke variëren van het ontregelen van onze hersenchemie (en alle gevolgen hiervan), allerlei soorten allergieën en zijn ook op bijzonder krachtige wijze in staat gezwellen, tumoren en kankers te verminderen of genezen door de ongelofelijk krachtige cel-regenererende eigenschappen die bijenproducten bezitten. Dit geld voor alle bijenproducten, maar toch wel het meest voor het zeer bijzonder royal jelly, wat door sommige bronnen de meest uitzonderlijke superfood ter wereld wordt genoemd. Natuurlijk is dat zo goed als altijd een subjectieve mening, maar we mogen zondermeer stellen dat de krachten van dit middel, evenals van de andere bijenproducten al menig mens versteld heeft doen staan. Zo is gebleken uit onderzoek dat de bijzonder hoge gemiddelde leeftijd van veel mensen in het Kaukasus gebergte in oud Rusland voor het overgrote deel komt door de consumptie van grote hoeveelheden bijenproducten. Mensen worden hier vaak tot maar liefst 130-140 jaar oud, wat uitzonderlijk hoog is in vergelijking met de rest van de wereldbevolking.

Goed, we willen het hierbij laten, omdat het hier om toch een flinke hoeveelheid superfoods gaat (maar liefst 15 stuks) en we ons hier wilden beperken tot de meest effectieve en meest krachtige superfoods ter wereld, waarvan wij inschatten dat ze een krachtigste bescherming kunnen bieden tegen de symptomen, klachten en ziektebeelden die mensen ondervinden door elektrosmog. Mocht u meer informatie willen over deze superfoods, dan kunt u gebruik maken van de zoekmachine rechts bovenin onze webpagina. Deze zal u dan verder leiden naar de afzonderlijke blogs over deze superfood producten. Naast het consumeren van superfoods raden we u ten zeerste aan om zoveel mogelijk gezonde natuurlijke voeding te eten, zodat uw lichaam naast de consumptie van superfoods ook zoveel mogelijke andere gezonde nutriënten binnenkrijgt. Mogelijk is het ook een goed idee om het verhuizen naar minder druk bewoonde en dus minder vervuilde gebieden te overwegen, waar u rust en vrede vindt in een meer natuurlijke omgeving. Uiteindelijk is dat waar we met ons allen naar toe willen in de wereld van de toekomst en mogelijk bent u samen met lotgenoten een eerste flinke stap aan het ondernemen om de rest van de wereld hiertoe aan te zetten en in te inspireren.

Waar kan ik deze superfoods kopen?

Superfoods en ook vele raw food producten zijn tegenwoordig gelukkig steeds gemakkelijker aan te schaffen. Dit niet alleen in de steeds vaker voorkomende raw food en superfood speciaalzaken, maar tevens bij vele natuurreform winkels en biologische winkels en ketens. Dit is natuurlijk een prachtig en zeer gezond fenomeen, wat wij ook van harte toejuichen. Wel willen we u erop attent maken dat het belangrijk is om te zorgen voor een goed, gezond en hoog kwalitatief product, wat niet altijd bij elke winkel het geval is. Niet dat men dit uit kwade opzet doet, maar de bron van superfood producten is niet altijd even hoog qua kwaliteit. Dit is precies waarom wij ons als bedrijf zo sterk hebben gespecialiseerd in het leveren van de allerbeste en meest hoogwaardige raw food en superfood producten, zodat we u van een zo’n krachtig mogelijke ondersteuning voor uw fysieke en mentale welzijn kunnen voorzien. Deze producten leveren wij via onze webshop onder de link www.superfood.nl waar u uw bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunt plaatsen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de door u bestelde producten binnen uiterlijk 2-3 dagen bij u thuis worden afgeleverd.

Share:

3 comments

 1. Goed verhaal, mooi beschreven wat elektrosmog allemaal te weeg kan brengen. Als IBN bouwbioloog kan ik u helpen met de bescherming tegen elektrosmog. De diverse soorten elektromagnetische stralen zijn goed te meten en als de bron bekend is, is deze of te verwijderen of af te schermen. De belangrijkste kamer is uw slaapkamer, die dient stralingsvrij te zijn. Met relatief eenvoudige maatregelen is uw slaapkamer enorm te verbeteren.
  De andere plek die zeer belangrijk is, is uw werkplek. Ook op de werkplek is elektrosmog goed te reduceren.
  voor meer informatie, zie mijn website http://www.eco-wise.eu
  Bedankt en een fijne dag,
  Pieter Hennipman
  IBN bouwbioloog

  1. If you’re reading this, you’re all set, parnedr!

  2. Malaf dit :Me dire qu’un autre cas aurait mérité plus d’attention médiatique n’est pas une réponse.  Donc je réessaye :Que penses-tu au sujet des rapports faussés et malhonnêtes que les policiers rédigent pour mieux justifier leurs interventions?

Laat een antwoord achter aan http://www./ Reactie annuleren