Hart- en vaatziekten voorkomen met superfoods

Mogelijk zijn vele mensen in ons land tegenwoordig bekend met het feit, dat de hoeveelheid mensen die de laatste decennia aan hart- en vaatziekten zijn gestorven, enorm is toegenomen in vergelijking met de jaren en decennia daarvoor. Het is met name sinds de industriële revolutie heeft plaatsgevonden, dat we een enorme toename zien in sterftegevallen […]

De beste superfoods bij hersenaandoeningen

In onze huidige tijden is het ondertussen een normaal verschijnsel geworden dat allerlei mensen vroegtijdig te kampen krijgen met een steeds groter wordende verscheidenheid aan hersenaandoeningen. Dit is natuurlijk een uiterst schrikbarend feit. We kunnen daar direct aan toevoegen dat dit natuurlijk onder geen enkel beding normaal is, maar omdat dit verschijnselen zijn geworden waar […]

Mentale prestaties verbeteren met Brain On

Brain On is een werkelijk fantastisch product van het al net zo fantastische bedrijf E3. E3 is een bedrijf met een zeer gerenommeerde naam in het wereldje van raw food en superfood producten en dat is niet voor niets. Dit bedrijf specialiseert zich al vele jaren in zeer exclusieve en uiterst krachtige producten die een […]